Home

Kadastrale legger

Wat zijn registers 71 en kadastrale leggers? - Kadaster

 1. Wat zijn registers 71 en kadastrale leggers? Registers 71 zijn hulpregisters waarin voor de automatisering vervallen en nieuwe kadastrale perceelnummers werden bijgehouden, met verwijzingen naar kadastrale leggers. Kadastrale leggers zijn registers waarin per kadastrale gemeente de eigendomssituatie is beschreven. Terug naar vorige pagina
 2. De kadastrale legger is het basisdocument: een register dat per eigenaar alle vastgoedeigendommen binnen de gemeente weergeeft. Deze legger is bovendien dynamisch: vertrekkend vanuit de kadastrale toestand kort na de Belgische onafhankelijkheid, kan je over een periode van bijna twee eeuwen de eigendomsgeschiedenis van elk stuk grond en huis, of van elke eigenaar achterhalen
 3. istratieve gegevens per kadastraal perceel, zoals de kadastrale aanduiding (perceelnummer), oppervlakte, eigenaar en de daarbij behorende zakelijke rechten (eigendom, opstal, erfpacht etc.). Dit product is van toepassing in oud en nieuw kadastrale gebieden
 4. Kadastrale legger - over de werking en gebruikte termen van de kadastrale legger. Dit is een register waarin per gemeente, per eigenaar de eigendommen zijn beschreven. Zoeken op naam - over de mogelijkheden en valkuilen als u op naam wilt zoeke
 5. Een kadastraal uittreksel is een uittreksel uit de patrimoniale documentatie. Die documentatie bestaat uit het kadastrale percelenplan en de databank met. De kadastrale leggers hebben bij de FOD Financiën een aantal structurele wijzigingen
 6. Een kadastraal uittreksel is een uittreksel uit de patrimoniale documentatie. Die documentatie bestaat uit het kadastrale percelenplan en de databank met patrimoniale gegevens. Het kadastrale percelenplan is een grafische weergave van de percelen met hun grenzen en gebouwe
 7. Klik hier voor de interactieve Kaart Kadastrale percelen Legger oppervlaktewaterlichamen Daarnaast zijn in deze kaart ook de bekledingsvlakken van Rijkswaterstaat opgenomen

De OAT is een register waarin eigenaren op naam zijn terug te vinden in een kadastrale legger. De leggers verwijzen naar een woning of een boerderij in een gemeente. Eventuel worden mede-eigenaren en vruchtgebruikers, woonplaats en beroep van de eigenaar ook genoemd. Zie ook op beeldbank.cultureelerfgoed.n Via de toepassing CadGIS (www.cadgis.be) kunt u gratis het kadastrale percelenplan raadplegen. U kunt in het plan zoeken op straatnaam en huisnummer en u kunt er ook een afdruk maken . Bovendien is het kadastrale percelenplan beschikbaar als open data Regulier extractplan. Voor het overdragen van een perceel is een extractplan inclusief een uittreksel kadastrale legger nodig. Indien u niet meer beschikt over dit document kunt u een kopie extractplan bij het Kadaster aanvragen. Dit document is voorzien van een uniek kadastraal nummer, een figuratie van de aangevraagde kadastrale aanduiding. kadastrale kaart van Nederland uit 1832. Behalve de kadastrale kaarten, schaal 1:2500, worden ook bijbehorende leggers, aangeduid als Oorspronkelijk Aanwijzende Tafels (OAT), digitaal ontsloten. Deze ontsluiting heeft als hoofddoel digitale archivering en is gerealiseerd door het scannen van het archiefmateriaal. Toepassingen en analys

Kadastrale legger Familiegeschiedeni

 1. OAT en Kadastrale legger: OAT = Oorspronkelijk aanwijzende tafel: alle percelen zijn hier, na klassering en vaststelling van de belastbare opbrengst, perceelsgewijs ingeschreven. De kadastrale legger van Liempde in 1832 bevat alle percelen per eigenaar, elke eigenaar heeft 'n artikel nummer. (zie blad Eigenaren
 2. Makelaars en taxateurs raadplegen vrijwel standaard de kadastrale legger bij transacties en taxaties. Daarbij komen ze de code WB of WBD bijna nooit tegen, zo geven ze zelf aan. Wanneer dat echter wel het geval is, blijkt uit het enquêteonderzoek dat één op de drie geen idee heeft wat deze code eigenlijk betekent. Betekenis
 3. kadastrale legger. Chrit Damoiseaux zei op 24 juli 2021 om 16:39. Goedemiddag,.
 4. UITTREKSEL VAN DE KADASTRALE LEGGER HOE OPVRAGEN? Aanvraagformulier 434 Online applicatie CADGIS Kadasterfinder: enkel BIV erkende vastgoedmakelaars WAT KOST HET? Uittreksel kadastraal plan 11 euro Uittreksel kadastrale legger 5,50 euro TOEGANGSRECHTEN
 5. De kadastrale legger is een register dat per gemeente of per kadastrale afdeling van de gemeente of stad elke eigenaar, diens percelen, de oppervlakte alsook de kadastrale inkomens van deze percelen vermeldt. Een aantal gegevens zijn privé een aantal zijn openbaar. De gegevens van de eigenaar
 6. Op de website van de FOD Financiën vindt u het lokale kantoor van het Kadaster. ( (opent in nieuw venster)) voor de gemeente waar het onroerend goed gelegen is. U ontvangt een overschrijvingsformulier. Na ontvangst van uw betaling ontvangt u het kadastraal uittreksel. U kunt de kadastrale gegevens van percelen online raadplegen op CADGIS

2 VERANTWOORDING Deze heruitgave van de kadastrale legger van Popp is bedoeld als werkinstrument voor het onderzoek, zowel op historisch, genealogisch, institutioneel, juridisch, toponymisch als op landbouwkundig vlak. Daarom werd de legger weergegeven in 3 verschillende vormen: 1. Gerangschikt volgens de EIGENAAR: Dat is de rangschikking die gevolgd werd in de kadastrale legger van Popp legger eigenaar; dienstjaar 1886: 1884: Arie Jansz Smit, burgemeester, Vlissingen (Slikkerveer A1173 watering, A1175, A2332 huis en erf, C2333, A2334, A2335, Polder Woude B9 weiland1885: Arie Reedijk, bouwman, Ridderkerk (Pruimendijk C673, C674 boomgaard, C675 huis en erf, C676 tuin, C2834 huis schuur boomgaard en erf)1886: Annetje Pons wed.e van Pieter Kooijman Janszn, IJsselmond Hoofdstuk 2: Inleiding Release nota kadastrale leggers 1/1/2016 Versie 2016-11-03 2 INLEIDING 2.1 VOORWOORD De kadastrale leggers hebben bij de FOD Financiën een aantal structurele wijzigingen ondergaan. We tracht-ten in deze releasenota zo beknopt mogelijk weer te geven wat er gewijzigd is Perceelsgewijze kadastrale legger gemeente Ridderkerk. legger eigenaar; 1576: Cornelis Huigszoon van der Waal, bouwman, Ridderkerk (Bolnes A2337, A2338, A2411 huis en erf, A2777) 1577: Cornelis Huigszoon van der Waal, bouwman, Ridderkerk (Leendert Huigszoon van der Waal, bouwman, Ridderker

Handelspand te koop in Rumbeeksesteenweg, Roeselare

Uittreksel kadastrale legge

Index kadastrale legger Oelegem 1855 . Bewerking van Marc Van Acker, Hoboken. Bron: VVF-Centrum, Merksem, kopie van deze legger De kadastrale legger Het meest geraadpleegde register is de kadastrale legger, die sinds het begin van de vastlegging op 1 oktober 1832 de ruggengraat vormt van de kadastrale administratie. Heb je hierin gegevens gevonden over je voorouders of over een woning of boerderij, dan kun je van daaruit verder werken, zowel vooruit als terug in de tijd Een uittreksel kadastrale legger omvat administratieve gegevens per kadastraal perceel, zoals de kadastrale aanduiding (perceelnummer), oppervlakte, eigenaar en de daarbij behorende zakelijke rechten (eigendom, opstal, erfpacht etc.). Dit product is van toepassing in oud en nieuw kadastrale gebieden. Prijs: ANG 30,-. Uittreksel kadastraal legger Kadaster GOUDA Eerste kadastrale legger, gebaseerd op de gegevens uit de OAT (Oorspronkelijk aanwijzende tafel), 1832 Inleiding Dit is de bewerking van de zogenoemde Oorspronkelijk aanwijzende tafel (OAT) uit 1832, waarmee de kadastrale gegevens (ligging, omvang en aard van het perceel, eigenaar, fiscale waarde) in volgorde van de kadastrale plans (sectie

De kadastrale legger is een register dat per gemeente of per kadastrale afdeling van de gemeente, elke eigenaar, diens percelen, de oppervlakte alsook de kadastrale inkomens van deze percelen vermeldt. Een aantal gegevens zijn privé anderen gegevens zijn openbaar. Een uittreksel uit de kadastrale legger omvat de publiek toegankelijke gegevens Je was op zoek naar: kadastrale legger (Nederlands - Frans) API oproep; Menselijke bijdragen. Van professionele vertalers, bedrijven, webpagina's en gratis beschikbare vertaalbronnen. Voeg een vertaling toe. Nederlands. Frans. Info. Nederlands. kadastrale legger. Frans. rôle cadastral kadastrale legger. Engels. register of landowners in the terrier. Laatste Update: 2014-11-14 Gebruiksfrequentie: 5 Kwaliteit: Referentie: IATE. Nederlands. uittreksel uit de kadastrale legger. Engels. extract of land tax register. Laatste Update. Kadastrale leggers en secties. Een kadastrale Legger (1832 - 1970) is een register met per kadastrale gemeente en eigenaar een overzicht van de percelen in iemands bezit. Ieder overzicht heeft een vast nummer, ook wel leggerartikel genoemd. Het kadaster is al ver voor 1832 begonnen met het in kaart brengen van alle percelen

Boek: Aan de slag in de kadastrale archieven - Kadaster

Index kadastrale legger Halle 1855 . Bewerking van Marc Van Acker, Hoboken. Bron: VVF-Centrum, Merksem, kopie van deze legger Dat is het zogenaamde register 71. Begin het onderzoek in het jongste deel. Dit register bevat in oplopende volgorde alle perceelsnummers en verwijst naar een ander nummer, te weten dat van een artikel in de kadastrale legger, waarmee de eigenaar van een of meerdere percelen wordt bedoeld. Ga vervolgens naar de kadastrale legger Kadasterservice is de enige online site waar dat mogelijk is. Van welk perceel wilt u de eigenaar opzoeken? Ik zoek via een Adres / postcode Ik zoek via een kadastraal nummer ik zoek via een perceel op de kaart. Altijd handmatige check. 25 jaar kadasterservice. Ook in de avond en het weekend. Altijd officiële documenten Inventaris van de verzameling kadastrale leggers P.C. Popp, ca. 1845-ca. 1865. Archiefinventaris. Archiefbestanddelen (22) pdf. ead / xml. BE-A0514_116570_115263_DUT. Identificatie van de toegang: BE-A0514 / VZ47. Het Rijksarchief in België. 2016 Verklarende nota legger. Het bouwjaar van een woning kan een lastige zaak zijn om te bepalen, maar kan zeer cruciaal bij de opmaak van een energiecertificaat. Bij navraag op het kadaster kom je dan wel eens niet verder dan een code ipv een bouwjaar. Op het internet is hierover nauwelijks iets te vinden, daarom deze opsomming

Voorbeeld kadastrale legge

Kadastraal uittreksel FOD Financië

Met de Popp-kaarten wordt de verzameling van kadasterkaarten bedoeld die in de 19de eeuw uitgegeven werd door de Brugse drukker-uitgever Philippe Chrétien Popp (1805-1879). Deze kaarten waren een gecommercialiseerde versie van het toenmalig kadaster van België en bevatten vele gegevens over gronden en percelen. Zij werden gedrukt in lithografie of steendruk Een uittreksel uit de kadastrale legger bevat: De gegevens van de eigenaar; Alle andere onroerende goederen die hij bezit binnen dezelfde kadastrale divisie (deze gegevens zijn gebaseerd op de situatie zoals ze was op 1 januari) De aard van het goed (appartement, villa, kantoor DOESBURG kadastrale legger 1832 5 art.nr. 15 -- weduwe Jan Barink (daghuurster te D) C 165 tuin 0,0039 2 0,31 552/13 C 166 huis 0,0039 23 0,12 12,00 idem 552/14 0,0078 0,43 12,00 art.nr. 16 -- Elisabeth Becquer (rentenierster te D 1 Federale Overheidsdienst FINANCIEN - Administratie van het kadaster BLZ.: 1/2 UITTREKSEL UIT DE KADASTRALE LEGGER VAN DE GEMEENTE NINOVE 12 AFD/NEDERHASSELT/ Toestand op Gemeentenummer : Artikelnummer : Aantal bladzijden : 002 IDENTIFICATIE EN EVENTUELE RECHTEN VAN DE EIGENAAR(S) DE VUYST, KARIN MARIE 9400 NINOVE KEIENBERG 59 -GEBR/BEWON- VOLCKAERT, MARC MARCEL 9400 NINOVE LEOPOLDSTRAAT 78. Categorie: kadastrale legger - research and education institute, online publisher, juridisch woordenboek Nederlands recht, Inhoud: ruim 10.000 definities, Content: since 2001 the Amo Institute is producer and supplier of reference works such as encyclopedic dictionaries in the legal, economic, financial, business, political and social fields

Interactieve kaarten Scheldestrome

 1. @misc{8708184, author = {{De Reu, Pieter}}, language = {{dut}}, series = {{https://familiegeschiedenis.be/}}, title = {{Kadastrale legger}}, url = {{https://www.
 2. ° Uittreksels uit de kadastrale legger waarop één of verscheidene vorige toestanden voorkomen MBS Het Gewest geeft zo spoedig mogelijk kennis van de akten en documenten, met inbegrip van de uittreksels uit de kadastrale leggers en uit het kadastraal plan waarin de rechten, lasten en verplichtingen betreffende de ingebrachte goederen worden vermel
 3. 3 Tot den legger behoort eene overzichtskaart op geen kleinere schaal dan 1 op 25 000, waarop de wegen met hunne nommers zijn aangewezen. Artikel 31 . dan worden op den legger in plaats van de onderhoudsplichtigen of de verplichten tot bijdragen de kadastrale perceelen of gedeelten van die perceelen vermeld,.
 4. De belangrijkste wijziging is het verdwijnen van de kadastrale legger, opgebouwd uit de kadastrale afdeling (5 cijfers) gevolgd door een volgnummer (of het artikelnummer van het kadaster). Vanaf aanslagjaar 2016 worden de aanslagbiljetten onroerende voorheffing gegroepeerd worden per gemeente, waar voordien werd gegroepeerd per kadastrale afdeling
 5. istratie sinds het begin van de vastlegging in 1832 tot nu toe. In de legger vindt u alle wijzigingen die zich sinds 1 oktober 1832 in het grondbezit en de indeling van percelen hebben voorgedaan
 6. Volgens de OAT van Moersgestel hebben de kinderen Jan Vingerhoets een huis en erf, kadastraal bekend Het Kerkeind, sectie A nummer 618, groot 3 roeden, 15 ellen, genaamd Berkakker. Artikelnummer 413 in de kadastrale legger. Verder A 641 tuin, groot 9 roeden, 90 ellen. Te zien op Minuutplan Moergestel Sectie A Blad 2

kadaster en historisch onderzoek - Familiearchieve

Kadastrale geschiedenis (in kaart) In 1891 was de locatie nog onbebouwd, Borne verleende in 1911 vergunning aan H. Veldhof voor het vergroten/uitbreiden van de bestaande broodbakkerij op het kadastrale perceel sectie D-4143. Legger 1958/13: Nieuwe sectie D-4143. Huis, bakkerij, erf en bouwland. Over op legger 1958/14 Officieel uittreksel uit de kadastrale legger. Uittreksels uit de kadastrale documentatie kunnen aangevraagd worden: via de CadGisviewer (zie verder) schriftelijk (per brief, per fax of per mail) bij de gewestelijke directie van de provincie waar het onroerend goed gelegen is

Het kadastrale percelenplan raadplegen of afdrukken FOD

Info over uittreksel kadastrale kaart. Resultaten van 8 zoekmachines kadastrale legger van het beschikbaar jaar. Het betreft steeds een toestand op 1 januari van een bepaald jaar. Vul alle gevraagde gegevens in ( * verplicht in te vullen) rijksregisternummer, voornaam en naam zijn ingevuld wanneer u inlogt via MyMinfin met authenticati Kadastrale gegevens. Indien je informatie wenst over je eigendom, zoals het kadastraal plan, het kadastraal inkomen, de kadastrale legger of de perceeloppervlakte, dan kan je hiervoor terecht bij de dienst Ruimtelijke Ordening waar je deze informatie kan inkijken. Het is ook mogelijk om gratis het kadasterplan online te raadplegen Een legger is (van oorsprong) een boekwerk waarin een register wordt bijgehouden van: . te ontvangen vaste inkomsten; voor onbepaalde tijd vastgelegde gegevens betreffende onroerende goederen; De bekendste legger is de kadastrale legger van het Kadaster, dat meestal Openbaar register wordt genoemd.Ook gemeenten en waterschappen houden leggers, respectievelijk met daarin de wegen (de. Het kadastraal uittreksel is een kort overzicht met basisgegevens waarin wordt vermeld wie als eigenaar bij het Kadaster staat geregistreerd op een bepaalde datum

Kadaste

Kadastrale gegevens, zoals een uittreksel van de kadastrale legger of kadastrale kaart, kunt u bij het Kadaster opvragen. De kadastrale legger omvat administratieve gegevens per kadastraal perceel, zoals de kadastrale aanduiding en de daarop rustende zakelijke rechten (eigendom, opstal, erfpacht, belemmeringen etc.) met tenaamstelling van rechthebbenden (inclusief adresaanduidingen) en de. Kadastrale legger .pdf Brochure .pdf Bestand download. Voornaam. Naam. E-mail. GSM nummer. Download bestand. Leave this field blank. Geïnteresseerd ? Contact opnemen Hoofdkenmerken. Type. Horeca UC KNR. 2442318-KNR-1 EPC KNR. C Wettelijke informatie Stedenbouwkundige. Legger 1464/232: Nieuwe sectie I-560. In 1972 oprichting en inbreng in besloten vennootschap. Legger 7325/54: Eigendom van de Exploitatiemaatschappij van Onroerende Goederen Meijling BV te Hengelo. In 1975 verkoop. Over op: Legger 1268/2279: Sectie I-560. Huis, tuin en schuur aan de Marktstraat 1. Eigendom van de gemeente Borne. In 1975 verkoop. Bekijk de gratis online kadaster kaart van Nederland: perceelsgrenzen perceelgrootte alle andere kadastrale gegevens. Bekijk nu uw kaart Kadastrale leggers. Hoewel de kadastrale leggers voluit perceelsgewijze legger heten, zijn de gegevens niet per perceel maar per eigenaar gerangschikt. De kadastrale leggers bevatten voor een deel dezelfde gegevens als de OAT's, maar dan op volgorde van het artikelnummer

Legger informatie. Als u op een watergang klikt verschijnt de informatie die voor het betreffende deel van de watergang (leidingvak) is opgenomen in de legger. Ook kunt u via deze pop-up de bijbehorende leggertabellen raadplegen. Zoeken op postcode of adres. U kunt een perceel zoeken op postcode of adres Het kadastraal perceel wordt geïdentificeerd door de kadastrale afdeling, de sectie, een grondnummer, eventueel een bisnummer, een alfanumerieke en mogelijk een numerieke exponent. Bijvoorbeeld: 21614 Ukkel 4 Afd Sectie E, 262 K6, (waarbij 21614 staat voor het nummer van de kadastrale afdeling) 2) Partiti Enkelvoudigebeschrijving: 122 Uittreksel uit de kadastrale legger van de gemeente Rijswijk (Z H) betreffende de eigendommen van Jozina Christina en Maria Diederica Eendenburg, 191

De kadastrale kaart van 1832: digitale ontsluiting en

 1. Index Kadastrale Legger Noordwijk 1818-1832. Deeleman en consorten Jacob - Amsterdam E Deijl Jacob van der Kaaskooper Alkmaar D, F2, G2 Deijl Jacob van der Zeeman Noordwijk aan Zee E Deijl Leendert van der Koopman in visch Noordwijk aan Zee E Deijl Pieter van der Vischdrooger Noordwijk aan Zee
 2. iem zijn. De landmeters baseren zich op de gegevens van het kadaster om aan een opmeting te beginnen
 3. Kadasterservice biedt daarvoor een unieke service aan. U kunt zelf op de kaart het perceel aangeven en vervolgens de gewenste kadaster producten selecteren. Om achteraf niet voor verrassingen te komen staan is het handig om juist vooraf goed op de hoogte te zijn van alle mogelijke kadastrale informatie die er is m.b.t. het perceel waar u interesse in hebt
 4. istratie van de Patrimoniumdocumentatie (AAPD), die jaarlijks worden bijgewerkt tot een bepaalde kadastrale toestand (1 januari van een jaar)

Kadastrale legger Toestand op 1 januari van elk jaar, met een omschrijving van de percelen per kadastrale gemeente of kadastrale afdeling van een gemeente. Deze worden gegroepeerd zijn onder de naam, voornaam, eventueel zakelijk recht, adres, enz. van een eigenaar of een groep personen die gezamenlijk een eigendomsrecht erop uitoefenen De betekenis van kadastrale legger vind je op deze pagina. Er werd 1 definitie van kadastrale legger gevonden in de woordenlijst. Andere definities, verklaringen, omschrijvingen of synoniemen kan je zelf toevoegen om zo het woordenboek nog completer te maken Kadastrale legger, alfabetisch register en algemene naamwijzer; De perceelsgewijze of kadastrale leggers bevatten voor een deel dezelfde gegevens als de OAT's, maar dan op volgorde van het artikelnummer. In een zogenaamd leggerartikel zijn alle percelen van één rechtspersoon (eigenaar) onder een hoofd opgenomen De aanwijzing als bedoeld in artikel 3, eerste lid, wordt medegedeeld aan degenen die als zakelijk gerechtigden in de kadastrale legger bekend staan. Artikel 7. Registratie op de gemeentelijke monumentenlijst. Lid 1. Het college registreert het gemeentelijke monument op de gemeentelijke monumentenlijst. Lid 2

Beekmolen | Molen Van Geertsom | Verdwenen molens | Belgisch Molenbestand | Molenecho's

Enkelvoudigebeschrijving: 268 Legger houdende gegevens betreffende kadastrale herindeling van percelen, in eigendom bij de Nederlands Hervormde Gemeente Schoonebeek; 198 1851 Kopie Kadastrale Legger. Hierbij een kopie van de kadastrale legger waarop de eigendommen vermeld stonden van Tjerk (art. 290) en Lodewika (art. 291). Duidelijk is dat het boerderijtje aan de Gele Eker op slechts 240m2 ondergrond op beider naam stond, ieder voor de helft Kadastrale secties in Stompwijk. In Stompwijk zijn 10 secties, met in totaal 4.273 percelen. Op Planviewer vindt u actuele gedetailleerde informatie over percelen in Stompwijk. Bekijk perceelinformatie met oppervlakte en bijbehorende adressen op de detailpagina. Download per perceel Eigenarenrapport, Hypotheekrapport en Percelenrapport U kunt bij het kadaster terecht om een uittreksel uit het kadastraal plan en/of de kadastrale legger op te vragen. Hiermee verneemt u: wie eigenaar is van een perceel (grond of gebouw) wat de oppervlakte, het perceelnummer en het kadastraal inkomen is van een percee

Deze kaart omvat de kadastrale percelen op het grondgebied van de stad Mechelen. De kaart is gekoppeld aan de kadastrale leggerinformatie. De eerste versie werd aangemaakt op basis van de kadastrale kaarten en de legger van 01/01/2002. Systematische actualisatie is voorzien Een kadastraal nummer bestaat meestal uit meerdere delen en identificeert uniek elke stuk grond. Meestal wordt het vergezeld van een kadastrale 'legger' waarbij eigenaarsgegevens, oppervlakte en kadastrale inkomen vermeld worden. Het is opgedeeld in (fusie)gemeente, afdeling, sectie, nummer en soms nog een exponent legger voor de omslag der kadastrale belasting. Bron: home.planet.nl: Betekenis van kadasterlegger toevoegen. Aantal woorden: Naam: E-mail: (* optioneel) Email confirmation: << kadaster: kadastraal >> Betekenis-definitie.nl is een internet woordenboek geschreven door mensen zoals jij en ik

Code in kadastrale legger? Wat nu? - mijntipsenadvies

Gedurende bijna veertig jaar publiceerde Popp de perceelsplannen en de vastgoedregisters van het grootste deel van het koninkrijk. Popps atlas telt ruim 2.000 kaarten en 30.000 registerbladen verspreid over 1.736 delen. Elk deel is aan een gemeente gewijd en omvat de uitgave van volgende kadasterdocumenten Kadastrale gegevens. Om een bodemattest aan te vragen, heeft u de correcte kadastrale gegevens nodig. Deze gegevens moet u vermelden bij de aanvraag van een bodemattest. Hoe geeft u deze kadastrale gegevens door? U stuurt ons de kadastrale legger of het plan van het perceel (of de percelen) Kadastrale gegevens opvragen van goederen waar je zelf geen eigenaar van bent, doe je bij het kadaster zelf per mail aan kadastralegegevens@minfin.fed.be, met bijgevoegd formulier dat je invult en ondertekent. Deze gegevens worden niet gratis bezorgd. Een uittreksel uit de kadastrale legger kan volgende gegevens bevatten. gegevens van de eigenaa Bij kadastrale plannen horen kadastrale leggers. Op zo een legger zie je ondermeer de eigenaar, de oppervlakte (bij benadering) en het kadastraal inkomen. Dit kadastraal inkomen is de basis voor de berekening van de onroerende voorheffing

Handelspand te koop in Zeedijk, Oostende

Uittreksel uit kadastraal plan of kopie van kadastrale legger. Een uittreksel uit het kadastraal plan of een kopie van de kadastrale legger kunt u bekomen bij de directie Oost-Vlaanderen van het kadaster in Gent: Kadaster Oost-Vlaanderen (gewestelijke directie) Sint-Lievenslaan 27. 9000 Gent Tel.: 0257 607 39 - 0257 729 90. Fax: 0257 962 3 Met Kadasterfinder zijn uittreksels uit het kadaster, kadastrale leggers en grondplannen binnen handbereik - en dit van achter je eigen bureau! De tool, destijds de grootste administratieve vereenvoudiging in vastgoedland genoemd, werd gelanceerd in het voorjaar van 2012 en heeft intussen de harten van veel vastgoedmakelaars veroverd Kadastrale legger. 1e afdeling Sectie H 237K2, 237E2 en 237H2. De aanvraag ligt ter inzage op het gemeentehuis (op afspraak) 15 juli 2021 t.e.m. 13 augustus 2021. Gedurende deze periode kunnen standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend

kadastrale legger Forum Wat staat daer

Artikel van de kadastrale legger: 1085/2 Hondegelukstraat 7. Valckeniers-Eylenbosch. Artikel van de kadastrale legger: 1200 IJsbergstraat 08. Heymans-Francart. Artikel van de kadastrale legger: 847/15 Keperenberg 3. De Saeger Sidonie & Seraphine. Art van de kadastrale legger: 1240 (afgebroken 1979) Kerkplaats 58. Artikel van de kadastrale. Gemeentearchief Harlingen. In het geklimatiseerde archiefdepot in het Hannemahuis bevinden zich honderden strekkende meters archief van het stadsbestuur Harlingen, niet-overheidsarchieven en verzamelingen uit de periode 1580-1925, en archief van de secretarie van de gemeente Harlingen 1925-1985 Welkom bij de kadastrale geschiedenis van Avereest! In dit register zijn de basisgegevens van de kadastrale boekhouding van de voormalige gemeente Avereest over de periode 1832-1962 te raadplegen. De gegevens bestaan hoofdzakelijk uit de persoonsgegevens van de kadastrale legger en de filiatiegegevens uit Register 71. Deze gegevens zijn zodanig. - Voeg de kadastrale legger van de grond of gronden bij dit formulier. Als op de kadastrale legger verschillende kadastrale percelen vermeld staan, streept u de percelen waarvoor u geen bodemattest aanvraagt door. - Als de aanvraag betrekking heeft op een deel van een kadastraal perceel of op een grond zonder kadastraa

Kadastrale Legger Patrimoniumdocumentatie - StuDoc

Documenten • EPC • Bodemattest • Elektrische keuring • Kadastrale legger • Watertoets • Inlichtingen beschermd, erfgoed • Inlichtingen syndicus... Online-schatting door vastgoed-expert. Kijk en bied-dag organiseren. Ik ga voor het Mini pakket. Meest gekozen. standaard In het lokaal kantoor van het kadaster kan je volgende informatie verkrijgen:. Je bent eigenaar van het goed waarover je informatie wenst: Een uittreksel uit de kadastrale legger. Je bent geen landmeter, architect of eigenaar van een goed De vaststelling van het kadastraal inkomen (KI) gebeurt door de Administratie Opnemingen & Waarderingen (vroeger Kadaster). Het (geïndexeerde) kadastraal inkomen vormt de basis voor de inning van de onroerende voorheffing (in Vlaanderen een Vlaamse bevoegdheid) en voor het bepalen van het onroerend inkomen waarop u belast wordt in de personenbelasting 3 Perceelsgewijze kadastrale legger of lijst van grondeigenaren (arkelnummers 258-598), 2 Registers 1875-1985 4 Alfabesche naamlijst op de perceelsgewijze kadastrale legger, 1875 - 1975. 1 5-5 Register 71, houdende verwijzingen van de arkelen in de perceelsgewijze legger naar de nummers van het kadastrale plan, 1875 - 1985. 1

Wat is een uittreksel kadastrale legger? - Stijn Voe

legger: openbaar register van de beheerder, als bedoeld in artikel 5.1 van de Waterwet en/of artikel 78, lid 2 van de Waterschapswet, inclusief leggerkaart, waarin onderhoudsplicht Kadastrale informatie wordt niet beheerd door het waterschap 1851 Kopie Kadastrale Legger. Hierbij een kopie van de kadastrale legger waarop de eigendommen vermeld stonden van Tjerk (art. 290) en Lodewika (art. 291). Duidelijk is dat het boerderijtje aan de Gele Eker op slechts 240m2 ondergrond op beider naam stond, ieder voor de helft. Daarnaast is Tjerk Johannes nog voor 1/12 eigenaar van meerdere. Uittreksel uit de kadastrale legger van de eigendom van Hendrika Antonia Engel Legger_data_s:lwk_kadastrale_ondergrond OpenLayers KML GML Select one AtomPub GIF GeoRSS GeoTiff GeoTiff 8-bits JPEG JPEG-PNG JPEG-PNG8 KML (compressed) KML (network link) KML (plain) OpenLayers OpenLayers 2 OpenLayers 3 PDF PNG PNG 8bit SVG Tiff Tiff 8-bits UTFGrid CSV GML2 GML3.1 GML3.2 GeoJSON KML Shapefil

Kadastraal uittreksel Vlaanderen

Een kadastraal perceel is een onroerend goed, dat door de Administratie van het Kadaster, Registratie en Domeinen (AKRED) is vastgelegd en geregistreerd. Het is het basiselement van de indeling van onroerende goederen zoals opgenomen in de kadastrale legger. De Capakey Een kadastraal perceel is een onroerend goed, dat door de Administratie van het Kadaster, Registratie en Domeinen (AKRED) is. Een opzoeking op basis van kadastrale legger, perceelnummer of ondernemingsnummer kost €6.15 (exl. BTW). Een opzoeking op basis van adres geeft initieel een lijst van de percelen die u dat adres te vinden zijn. Deze lijst is gratis. Per detail van een perceel dat u bekijkt, betaalt u €6.15 (exl. BTW) Het kadastrale inkomen is een fictief bedrag, in theorie het bedrag dat je woning per jaar zou opbrengen als je het zou verhuren. Op basis daarvan betaal je belastingen. In 2015 bedroeg het gemiddelde niet-geïndexeerd kadastrale inkomen van een woning nog ruim 1.000 euro, vorig jaar nog zo'n 960 euro, dat is een daling van 4,5 procent

Beeldbank ItterbeekHandelspand te koop in Strandlaan, Sint-IdesbaldKadastraal percelenplan Vlaanderen, fiscale toestand 01/01/2020 | Datasets | Catalogus | Geopunt&#39;t Ruitmink of van Faassen - Stichting Historische ProjectenHoreca te koop in Kustlaan, Zeebrugge