Home

Zinnen met want

Zinnen met want en omdat Flashcards Quizle

Mijn dochter is boos omdat ze haar huiswerk moet maken. Mijn dochter is boos want ze moet haar huiswerk maken. Ik rijd naar de bakkerij omdat ik een taart wil kopen. Ik rijd naar de bakkerij want ik wil een taart kopen. Je moet je jas dichtdoen omdat je verkouden bent. Je moet je jas dichtdoen want je bent verkouden Hoofdzinnen: en - maar - of - want; Bijzinnen: omdat - als . Want of Omdat? Direct - Indirect; Bijzinnen: die / dat; Bijzinnen: waar, waarin, met wie ER; Woordsoorten. De / Het. Dit/Dat/Deze/Die; Voorzetsels; Werkwoorden. staan, liggen, leggen, zitten, zetten / staan te = aan het . Hulpwerkwoorden. Modale werkwoorden; Moeten - Mogen - Hoeve

De 5 beste en slechtste openingszinnen

Hoofdzinnen: en - maar - of - want - Virtuele Trainin

Door want of omdat te gebruiken, kun je van twee zinnen één zin maken. Je geeft daarmee de REDEN van iets aan. Bijvoorbeeld: Ik ben te laat, want mijn fiets is stuk. Ik ben te laat, omdat mijn fiets stuk is. Ik ben te laat = de hoofdzin. want mijn fiets is stuk = de bijzin. of: omdat mijn fiets stuk is = de bijzin - Stel jezelf de vraag bij het eerste deel van de zin: Waarom doet hij/zij/het dat? - Het antwoord op die vraag kan je dan na het voegwoord want schrijven. - Het onderwerp (=wie) en de persoonsvorm (=het vervoegde werkwoord, wat doet wie) staan beide na elkaar, direct achter het voegwoord want. Voorbeeld Zinnen met want staan in de gewone volgorde: - Jij doet een jas aan, want de winter is koud. In zinnen met omdat staat het werkwoord achteraan: - Jij doet een jas aan, omdat de Uilentaa Ik ga op vakantie naar Spanje want daar is veel zon. Ik ga naar het park omdat ik met mijn hond wil wandelen. Ik ga naar het park want ik wil met mijn hond wandelen

Er zijn 2 soorten samengestelde zinnen: nevenschikkende en; onderschikkende. Nevenschikkende. In nevenschikkende zinnen worden deze voegwoorden gebruikt: en, of, maar, want, dus. In nevenschikkende zinnen hebben we twee (of meer) volwaardige zinnen. We kunnen ze dus naast elkaar gebruiken: Ik ga slapen. Ik ben moe Hamza kon niet komen, want hij moest werken. Een verschil dat hiermee samenhangt, is dat je een zin alleen in informeel taalgebruik kunt beginnen met want. Betekenisverschil. Er is een heel subtiel betekenisverschil tussen want en omdat. Omdat is objectiever dan want. In veel zinnen is dat verschil niet of nauwelijks duidelijk. Vergelijk. Mag een regel met 'Want' beginnen? Een heleboel taal puristen vinden het afschuwelijk. Wat is er eigenlijk mis mee? Want 'Want' is immers een inhaker op datgene wat er daarvoor is geschreven. Want hoe zit het dan als 'Want' het begrip van de txt alleen maar duidelijker maakt? Want dan heb je die puristische regeltjes niet meer nodig

- Het restaurant is gesloten. Want we zijn bezig met een verbouwing. Door met 'want' een nieuwe zin te beginnen krijgt het tweede deel van de samenstelling te veel nadruk. De nadruk moet juist liggen op het gesloten-zijn van het restaurant. In de tweede past het stilistisch gezien beter. Guid 2 Wat moet je weten voor je begint: Jezelf controleren: Als je correcte zinnen wilt schrijven, moet je proberen heel precies te werken. Een paar foutjes zijn snel gemaakt. Controleer daarom als je klaar bent altijd of de zinnen geen fouten hebben. Deze dingen moet je goed controleren: 1. de volgorde: - zinnen met want: NORMALE VOLGORDE! b.v.: Hij komt morgen wat later, want wie werkwoord. (1a) Ik kan niet mee gaan zwemmen, want ik ben ziek. (1b) Ik kan niet mee gaan zwemmen. Want ik ben ziek. Als de verklaring die door want wordt ingeleid een lange zin is, staat die ook vaak apart van de voorafgaande zin om het geheel niet te lang te maken. Deze stijl is ook minder geschikt voor zakelijke teksten

Want is een nevenschikkend voegwoord. Je gebruikt want met een hoofdzin. Want verbindt twee hoofdzinnen. Je kan een zin met want meestal niet voor de andere hoofdzin plaatsen. Ik drink water, want ik heb dorst. Want ik heb dorst, ik drink water. [Fout] Omdat is een onderschikkend voegwoord. Je gebruikt omdat met een bijzin Want is een nevenschikkend voegwoord: in de erop volgende zin staat de persoonsvorm vooraan. Omdat is een onderschikkend voegwoord: in de erop volgende bijzin staat de persoonsvorm achteraan. Ik open het raam, want het is hier veel te warm. Ik open het raam omdat het hier veel te warm is. Hij kon niet komen, want hij had geen tijd Je schrijft een komma voor voegwoorden zoals 'omdat', 'want' en 'hoewel': Ik blijf thuis, omdat de timmerman komt. Hij is ziek, want hij heeft koorts. Ik kom op je verjaardag, hoewel het een hele reis is. Je schrijft meestal geen komma voor het voegwoord 'dat': Ik zie dat je naar de kapper geweest bent. Ik heb gezegd dat het laat kan worden

Een kennisclip over de woordvolgorde na de voegwoorden 'want' en 'omdat'.Afbeeldingen en muziek vrij van auteursrecht.Afbeeldingen: pixabay.comMuziek: FreePD.. Zin 3 kun je niet omdraaien: een zin kan niet met want beginnen! Als het tweede deel van een zin begint met woorden zoals wat, waar, wie, dat, hoe, of, wanneer en waarom komt de werkwoordsvorm achter in de zin. Ik hoop dat het vanmiddag niet regent Grammatica A2 - Zinnen Met Omdat. Oefening 1. Oefening 2. Oefening 3. Oefening 4. Oefening 5 Laat iemand de politie bellen, want het is vast verboden om er zo knap uit te zien; Hoi, ik ben een dief. Ik ben hier om je hart te stelen; Het weer. Ik moet wel een sneeuwvlokje zijn, want ik ben voor jou gevallen. Weet je waarom de lucht zo grijs en grauw is? Al het blauw zit in jouw ogen. Ik hou niet van regen, maar wel van spetters. Lichaa

Zinnen maken met en, maar, want, dus, of, omdat - Rad van fortuin. De bezoekers eten beschuit met muisjes, want..., Buiten is het erg koud en....., Ik krijg een nieuwe jas, maar....., Ik kan niet slapen, dus...., In de supermarkt koop ik een appel of..., Ik neem paracetamol, omdat...., Ik kan de broek met korting kopen, maar... , Ik kan niet. Als de voorafgaande zin een vraagzin is, wordt een zin met want altijd als nieuwe zin geschreven. Weet je zeker dat ze komt? Want volgens mij is ze met vakantie. In een gesprekssituatie kan een afzonderlijke zin ingeleid door want ook een aanvulling geven op iets wat iemand anders zegt. - We zijn niet kunnen gaan wandelen. - Want het regende te hard waarschijnlijk? Taaladvies.net Want aan het begin van de zi Er zijn twee soorten voegwoorden: Nevenschikkende en onderschikkende. (de zinnen zijn gelijkwaardig) of woorden met elkaar. en, maar, of, dan (wel), dus en want. Ik ga met de fiets, want het is mooi weer. 1. Ik ga met de fiets. 2. Het is mooi weer. Door het voegwoord want wordt er één zin van gemaakt Ik ga slapen, want ik ben moe. Ik weet zeker dat het morgen mooi weer wordt . Er zijn 2 soorten samengestelde zinnen: nevengeschikte en. ondergeschikte. In de ZiN Taaltrainer krijg je nog meer grammaticatopics, oefeningen en toetsen. Je leert extra dagelijkse woordenschat met teksten en dialogen. Naar de ZiN Taaltrainer Samengestelde zinnen. Met een voegwoord verbind je twee zinnen met elkaar, zodat er een nieuwe zin ontstaat. De zin die je op deze manier maakt, noem je een samengestelde zin. Als je een samengestelde zin redekundig gaat ontleden, zoek je eerst naar het voegwoord. Want dan weet je ook uit welke zinnen de samengestelde zin bestaat

what do you want what would you what are you trying. wat wilt u 0. Terug. what do you want what would you what do you need. wat wilde je 0. Terug. dus wat wil je 0. Terug. zo wat wil je 0 Wat is grammatica en waarom is het zo belangrijk? Grammatica is een systeem van regels waarmee je in een taal woorden en zinnen vormt. Hieronder vind je vier redenen om grammatica te leren. Reden 1: om zinnen en woorden te begrijpen Vergelijk deze twee zinnen: 1. Mijn zus gaat morgen naar mijn tante Want er staan geen dringende kwesties op de agenda, en veel tijd heb ik eigenlijk niet. Formuleringen als want geen zin en want te druk zijn elliptische zinnen: ze worden soms gebruikt als informele, bondige alternatieven voor bijvoorbeeld want ik heb geen zin en want ze had het te druk Zinnen met want staan in de gewone volgorde: - Jij doet een jas aan, want de winter is koud. We gaan een oefening maken met de voegwoorden: dus, want , en. Lees dit eerst: DUS: - Na het voegwoord dus staat het gevolg van de zin die voor het voegwoord dus staat De zinnen staan met elkaar in verbinding. De woorden die daarvoor zorgen, heten structuuraanduiders of signaalwoorden. In deze tekst zijn dat: Want, geeft een reden aan. Je kunt hier ook 'namelijk' gebruiken. Maar, geeft een tegenstelling aan, net als bijvoorbeeld 'echter'

WANT en OMDAT - Lesmateriaal - Wikiwij

  1. Voor welk woord kies je? a. Stel dat je gekozen hebt voor want, dan wordt de samengestelde zin: Jan kan niet voetballen, want hij is traag. Want verbindt de beide korte zinnen en is hier het verbindingswoord. b. Stel dat je gekozen hebt voor en, dan wordt de samengestelde zin: Jan kan niet voetballen en hij is traag
  2. 30-mrt-2016 - Zinnen langer maken : zinsbouw met WANT en OMDAT. 30-mrt-2016 - Zinnen langer maken : zinsbouw met WANT en OMDAT. Pinterest. Verkennen. Gebruik de pijltjes omhoog en omlaag om door resultaten van automatisch aanvullen te navigeren en druk op Enter om een resultaat te selecteren
  3. Behoedt u ons voor grote rampen. Net als: beschermt u ons tegen grote rampen. Houdt u rekening met extra reistijd. Net als: neemt u extra reistijd in aanmerking. In bovenstaande voorbeelden met 'u' is wel sprake van een aanmoediging, maar het is geen echte gebiedende wijs, want in deze zinnen is 'u' het onderwerp, de hoofdpersoon van de zin.
  4. (Bij lange zinnen die zelf ook een komma bevatten, is een puntkomma beter.) 2. Alleen tussen hoofdzinnen met nevenschikkend voegwoord (en, maar, want) als de zinnen lang zijn of als de eerste hoofdzin eindigt met een bijstelling. De schoolmeestersregel die zegt dat er voor en nooit een komma ma

zinnen afmaken - dus, en, want - Uilentaa

In de tweede zin, zonder komma voor en, staat er dat Frits drie mensen bezocht: 1. Vera Smit; 2. de moeder van de bruid 3. de bruidegom. Maar omdat de tweede zin ook kan betekenen dat Vera Smit de moeder van de bruid én van de bruidegom is - wat heel raar zou zijn - kun je dit soort zinnen beter helemaal anders opschrijven, zodat er geen verwarring kan ontstaan Echter komt dit zelden voor. 2a We moeten er wel iets over zeggen, maar dit komt zelden voor. 2b We moeten er wel iets over zeggen. Maar dit komt zelden voor. Echter is een voegwoord dat zinnen verbindt. Het 'voegt' een hoofdzin aan de vorige zin, en krijgt dan hoofdletter en komma na (1a) Een zin met 1 persoonsvorm noemen we een enkelvoudige zin.. Een zin met meer dan 1 persoonsvorm noemen we een samengestelde zin. Een samengestelde zin kan bestaan uit: hoofdzinnen of uit (een) hoofdzin(nen) en (een) bijzin(nen). In een hoofdzin staat de persoonsvorm vooraan of na het eerste zinsdeel.. Voorbeelden: Ga je mee tennissen? Ik ga vanmiddag tennissen Dus, en, maar, of, want zijn nevenschikkende voegwoorden. De overige voegwoorden zijn onderschikkend, maar dat is niet altijd zo makkelijk. Een zin met 'of' kan zowel nevenschikkend als onderschikkend zijn. In een nevenschikkende zin drukt het een keuze uit en in een onderschikkende zin drukt het twijfel uit of leidt het een indirecte vraag in

Vertalingen van het uitdrukking WANT NOTHING van engels naar nederlands en voorbeelden van het gebruik van WANT NOTHING in een zin met hun vertalingen: I want nothing from you. Verbind de hoofdzinnen met het verbindingswoord dat ervoor staat. Zin 1 is een voorbeeld.! 1. want Het is stil op straat. Er is een voetbalwedstrijd. Het is stil op straat, want er is een voetbalwedstrijd. ! 2. maar De wedstrijd is om negen uur begonnen. ! Ik heb nog geen tijd gehad om te kijken. 3. en Ligt je broer al lang in het ziekenhuis? Voor korte en simpele zitten geldt dat we ze met verwarde letters kunnen lezen. Voor zinnen met woorden die je in andere woorden kunt herschikken is dit dus niet het geval. Een toekomst zonder spellingcheck ligt daarom voorlopig niet in het vooruitzicht WANT.nl is de plek waar we elke dag verslag doen van het laatste technieuws, baanbrekende innovaties en de beste films & serie 2. Vandaag gaat mijn zoontje niet naar school, want hij voelt zich niet goed. ('want' is een nevenschikkend voegwoord, dus deze zin is opgebouwd uit twee hoofdzinnen) 3 Karel mag mijn boek voor één keer lenen, of hij kan zelf een nieuwe kopen. ('Of' is een nevenschikkend voegwoord, dus deze zin is ook weer opgebouwd uit twee hoofdzinnen

Het is gezelliger met nonnen te schaken, maar spannender wanneer ik met Monnickendam. Ik schaak slecht, maar ik weet dat ik nog Rotterdam. Ik probeer de kromme haak terug te buigen. Balen dat hij breekt, want ik had hem Haastrecht. Nadat de dief de sieraden had gestolen, rende de juwelier de straat op en riep Houthem Ja, een zin mag beginnen met en. Het is een hardnekkig misverstand dat dat niet zou kunnen. Grammaticaal is er geen enkel bezwaar tegen; het is vooral een kwestie van smaak en tekstverzorging. Hetzelfde geldt voor maar aan het begin van een zin: ook dat kan prima. Er zijn goede redenen te bedenken om een zin te beginnen met en Ik hou van jou teksten en zinnen: Als ik de kriebels die ik voor je voel moet vergelijken met een mierensteek, dan zit ik in een héééél groot mierennest. Houden van is zoals de wind, je ziet het niet maar je voelt het wel degelijk. Ik hou van jou tot het einde der dagen en nog één dagje meer

want - waarom - omdat - daarom - Uilentaa

1. nevengeschikte zinnen Samengestelde zinnen die bestaan uit twee (of meer) hoofdzinnen noemen we nevenschikkend.Je kan de zinnen die aan elkaar zitten met voegwoorden (en, maar, of, want, dus) ook als losstaande ofwel enkelvoudige zin gebruiken zonder dat je iets aan de woordvolgorde hoeft te veranderen.In onderstaande voorbeelden zie je nevenschikkend samengestelde zinnen, met daarnaast de. Het is best lastig om te weten waar je de komma in een zin moet neerzetten. Heel veel mensen doen het op gevoel. Toch zijn er wat regels voor. Ten eerste zet je een komma neer voor voegwoorden, zoals 'omdat', 'want' en 'zodat'. Kijk maar: Thijs gaat naar huis, omdat hij ziek is. Thijs gaat naar huis, want hij is ziek

Verbind de hoofdzinnen met het verbindingswoord dat ervoor staat. Zin 1 is een voorbeeld. 1. want Het is stil op straat. Er is een voetbalwedstrijd. Het is stil op straat, want er is een voetbalwedstrijd. 2. maar De wedstrijd is om negen uur begonnen. Ik heb nog geen tijd gehad om te kijken. 3. en Ligt je broer al lang in het ziekenhuis Kijk: Je krijgt zometeen veertien zinnen die een man verliefd op je maken. Hiermee wil ik niet zeggen dat het om een soort toverspreuken gaat. Het is geen kwestie van simsalabim en hij loopt voor altijd achter je aan. In plaats daarvan krijg je zinnetjes die een man zijn verlangen naar jou stimuleren en die het voor hem zo de moeite waard maken om bij je te blijven dat ze nooit meer. Puzzelen met plaatsnamen? In deze puzzels staan plaatsnamen verborgen in een zin. Los het raadsel op door op de lege plek een plaatsnaam in te vullen. Het gaat om bestaande Nederlandse plaatsnamen van steden, dorpen maar ook kleine gehuchten De tweede zin, de bijzin, geeft extra informatie, maar is geen zelfstandige zin: omdat hij al vaak gelogen heeft. als hij een fout maakt. Voegwoorden. Met een voegwoord verbind je zinnen met elkaar. Er zijn voegwoorden die twee hoofdzinnen verbinden, zoals en, maar, want. En er zijn voegwoorden die een hoofdzin en een bijzin samenvoegen, zoals.

Wandelen in de Dolomieten: Drei Zinnen

Want of Omdat? - Virtuele Trainin

En ik ben blij met elk woord. Dat van haar lippen rolt. Als zachte rose parels. Nauwelijks gestold. Want zij is zuinig met haar zinnen. Houdt haar gedachten liever binnen. Bij haar binnen, bij de. TH-Structuur van zinnen-complexe zinnen-conjuncties met bijzinnen oefeningen | Dutch With Ambition. Oefening 1. Soorten verbindingswoorden: zinsstructuur

samengestelde zinnen met 'maar', 'want', 'omdat', 'dat

Zin in het najaar We hopen dat iedereen deze zomer ondanks alles toch even kan bijtanken, vervolgt Merle. Want voor het najaar zitten we alweer vol allerlei plannen. Eind van de zomer gaan we in ieder geval ons droogwarenmagazijn in Marum uitbreiden met flink wat vierkante meters Kijk eens goed naar de nieuwe zin. • Er staat nu maar één hoofdletter en één punt. • Het voegwoord komt tussen de 2 zinnen in te staan. Heel goed! We doen nog een voorbeeldje: Ik lig op het strand. Ik heb vakantie. We gaan deze 2 zinnen aan elkaar plakken met het woord want. Probeer maar eens. Ik lig op het strand, want ik heb. Uitleg top tien interpunctiefouten. 1 Met alleen zo'n zwart gat redden we het niet om een quasar te maken. Er is ook nog een energiebron nodig. Dit zijn twee losse hoofdzinnen dus moet je een punt tussen de zinnen zetten. De oorspronkelijke zin loopt te lang door

'Want' of 'omdat'? - Grammatica voor NT2-docente

28-nov-2018 - Zinnen langer maken : zinsbouw met WANT en OMDA oorzaak, gevolg • want • doordat • daardoor • waardoor • dat komt door • dat heeft alles te maken met • door (dit alles) • op grond van • ten gevolge van • als gevolg van doel-middel • om te • opdat • door middel van • daarmee • met de bedoeling • is erop gericht • daartoe reden, verklaring, argument • omdat.

Je mag een zin best met 'Want' beginnen Hardcop

want; ∙. 5 letters. Wanda Encyclo.nl, online sinds 2007, is een zoekmachine voor Nederlandstalige begrippen en definities. De website probeert alle woordenlijsten op het internet, groot en klein, samen te brengen om het zoeken naar woorden makkelijk te maken. Ook op deze website. Woord begint met. De regels hierboven zijn de officiële taalregels voor het gebruik van 'omdat', 'doordat', 'daardoor' en 'daarom'. Maar in het gesproken taalgebruik wordt er steeds vaker 'omdat' en 'daarom' gebruikt in plaats van 'doordat' en daardoor'. Veel mensen vinden de zin: 'Omdat het regende, waren de wegen glad', fout

Want aan het begin van een zin

De 135 Beste Openingszinnen en Openingsteksten. De beste openingszinnen en teksten voor een eerste gesprek met een man of vrouw (ook voor Tinder). De eerste indruk bij een ontmoeting of gesprek is erg belangrijk, daarom hebben we hier een pagina vol met mooie openingszinnen voor je bedacht en verzameld. 11.604 spreuken op een tegeltje Niemand wil gedist worden, maar soms zijn er mensen die vragen om even op hun nummer gezet te worden. Gelukkig kan dat ook met humor en de nodige zelfspot, waardoor je de leukste dissende zinnen krijgt om te antwoorden. Dat kan als antwoord op je ex die je blijft lastigvallen, of van die players die je blijven versiernen met die irritante openingszinnen

2c nr. 1 zinnen met want en omdat - PDF Free Downloa

Zinsbouw – Eerst zien dan leren145 Mooie Korte Teksten, Wijze Spreuken en QuotesMooie Plaatjes & Zinnetjes - YouTubeGAMMA radio reclame: -15% op alles voor GAMMAplus+ kaarthouders - YouTubeGrappige teksten - YouTubeleuke plaatjes en teksten - YouTube

Ook gaat je kind zinnen gebruiken met 'en', 'of', 'want', 'maar' en 'omdat'. Je kind leert nu ook praten over wat eerder is gebeurd (vroeger), wat nog moet gebeuren (toekomst) of over gedachten. Verder gaat je kind 'schrijven' ontdekken en wat je daarmee kunt doen,. Ingebedde zinnen kunnen niet zomaar als onafhankelijke zinnen optreden. Ook moeten ze worden ingeleid met een voegwoord, zoals dat of of. De bijzin kan op verschillende posities in de hoofdzin staan Als object (lijdend voorwerp) staat hij achteraan, als subject (onderwerp) vooraan en als adjunct kan hij zowel voor- als achteraan staan Loop niet voor me, want ik volg niet. Loop niet achter me, want ik leid niet. Loop gewoon naast me en wees mijn vriend ik heb geen tijd te verliezen,want..