Home

Training diversiteit op de werkvloer

Waarom is er nog steeds geen realistische afspiegeling van de maatschappij binnen jouw organisatie? Al deze vragen komen aan bod tijdens de training Diversiteit op de werkvloer. Leer kritisch te kijken naar jezelf en naar de afspiegeling binnen jouw organisatie. Leer handige manieren om echt het verschil te maken op de werkvloer In de training Diversiteit op de werkvloer leer je omgaan met cultuurverschillen om vooroordelen te voorkomen en inclusiviteit te bevorderen. Home Trainingen en workshop Training: Samen méér bereiken met diversiteit en inclusie op de werkvloer. Ieder mens is uniek. Dus is het heel normaal is dat we allemaal anders denken en andere oplossingen verzinnen. Wat een kans! Want dat betekent dat meerdere hersenen samen méér potentie hebben

Diversiteit op de werkvloer - Its Training & Advie

 1. Deze training is geschikt voor professionals die vanuit hun functie of interesse diversiteit in hun organisatie als kracht willen inzetten. Deze training is bijvoorbeeld geschikt voor HR-professionals, leidinggevenden, adviseurs, coaches en leden van OR of Arbo medewerkers
 2. Training omgaan met cultuurverschillen op de werkvloer. |META_INFO|. In deze training leer je hoe je vertrouwen kunt opbouwen wanneer je werkt met meerdere culturen en hoe je culturele diversiteit kunt benutt. € 975 check
 3. Culturele diversiteit op de werkvloer. Bedrijven en organisaties presteren beter als zij mensen in dienst hebben met verschillende culturele en etnische achtergronden. De Rijksoverheid wil ideeën met werkgevers delen, zodat zij personeel aannemen uit verschillende culturen
 4. Deze training is specifiek bedoeld voor managers, HR-medewerkers, teamleiders en anderen die medewerkers op de werkvloer begeleiden. Je maakt kennis met de relevante facetten van psychische diversiteit op de werkvloer. In de training maken we een complex probleem behapbaar. Maak echt contact met je medewerker. De medewerker is hét kapitaal van de organisatie. Een goed functionerend team zorgt immers voor goede resultaten. Juist nu, met alle uitdagingen zoals de hoge werkdruk en.
 5. Na deze training ben je effectief toegerust op de complexe dynamiek van psychische diversiteit op de werkvloer. Als leidinggevende heb je te maken met een grote diversiteit aan medewerkers. Ieder heeft kwaliteiten en valkuilen, staat op een ander punt in de ontwikkeling, doorloopt zijn eigen leerproces
 6. De leergang is bedoeld voor adviseurs, beleidsmakers, leidinggevenden en project- en programmaleiders die als taak of verantwoordelijkheid hebben: het opzetten van diversiteitsbeleid; het realiseren van diversiteitsdoelen; het werven en selecteren van divers personeel; het creëren van een inclusieve werksfeer. De leergang omvat twee keer twee dagen
 7. Dit doen wij middels inzicht gevende onderzoeken, aansprekende werksessies, (op maat gemaakte) trainingen, ons dialoogspel en gericht advies. Daarnaast kunnen wij diverse kandidaten voor u vinden, begeleiden en ontwikkelen. Elke weg naar meer diversiteit en inclusie is uniek. Onze dienstverlening is daarom altijd op maat en in co-creatie met u

E-div - online opleiding rond diversiteitsbeleid en de anticiscriminatiewetgeving. E-div is een online opleiding van UNIA, die informatie geeft over het diversiteitsbeleid en de antidiscriminatiewetgeving. Je kan ook bij UNIA terecht voor begeleiding en training rond diversiteit en non-discriminatie. Meer inf Een goede balans tussen werk en zorg is een van de centrale vraagstukken op het vlak van genderdiversiteit op de werkvloer. Het ontbreken ervan is een van de belangrijkste belemmeringen voor een verbetering van de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt. In het Kennisdocument 'Arbeid en Zorg in Balans' gaan we in op de vraag: hoe komen we tot een betere combinatie tussen wer Uiteraard is deze complete diversiteitstraining 'offline' in de praktijk, bijvoorbeeld klassikaal bij jullie op de werkvloer, te volgen. Hierbij gaan we gedurende één dag aan de slag met het thema 'De kracht van diversiteit (binnen het team)'. De theorie wordt afgewisseld met ludieke werkvormen. Online lere Welke invloed heeft dit voor de omgang met elkaar op de werkvloer? Niveau MBO-HBO. Datum 23 juli 2021. Tijd 09:00 - 12:00 uur. Trainer Rahel Gebremariam. Prijs € 97,50 (vrij van BTW) Certificering Certificaat van deelname. Extra Je verdient 4 PE punten voor de her-certificering van Noloc Beroepsvereniging. Stel je vraag

Training Diversiteit en Inclusiviteit op de Werkvloer €

OR-EN VOOR DIVERSITEIT OP DE WERKVLOER Op maandag 14 maart van 10.00 uur tot17.00 uur organiseert FNV samen met het Comité 21 maart in Rotterdam de training 'OR-en voor diversiteit op de werkvloer' voor Ondernemings-raadleden en Ondernemingsraden. Ben jij lid van de OR van jouw bedrijf of organisatie en vind jij het ook belangrijk da Op de werkvloer bij Nederlandse bedrijven is er weinig aandacht voor diversiteit en inclusiviteit, blijkt uit een onderzoek onder bijna 2000 HR-professionals Diversiteit op de werkvloer vergroten - 6 tips. Volgens een recente Monster-enquête zei 62% van de sollicitanten dat ze een aanbod voor een baan zouden afwijzen als ze vonden dat het bedrijf diversiteit op de werkvloer niet hoog in het vaandel had staan. Onder werkzoekenden van generatie Z is diversiteit en inclusie zelfs nog een grotere. Aandacht voor generaties in de liminele ruimte In deze fase is het van belang dat je als manager aandacht hebt voor de generaties die gekomen zijn na de laatste grote verandering in de organisatie. Diversiteit omarmen betekent een transitie aangaan Als deze transitie niet serieus genomen wordt, en er geen aandacht is voro de neutrale zone, de liminele fase in de transitie, is het nieuwe beleid. Inclusiviteit en diversiteit worden steeds belangrijkere thema's op de werkvloer, in de media en in de gezondheidszorg. Wij hebben de kennis zodat jij het in de praktijk kan brengen. Om organisaties en professionals de handvatten te geven die ze nodig hebben om echt positieve veranderingen door te voeren in hun organisatie is WOMEN Inc. het label LOKET Inc. gestart

Diversiteit op de werkvloer omdat het moet | De Volkskrant

Training - Diversiteit en inclusie op de werkvloer

De werkzoekende van vandaag is meer geïnteresseerd in diversiteit en inclusie dan ooit tevoren. Kandidaten hebben een steeds grotere voorkeur voor werkgevers die zich inzetten voor gelijke beloning van mannen en vrouwen, salaristransparantie en tekenen dat jouw bedrijf diversiteit en inclusie aanpakt. Dat blijkt uit het onlangs verschenen. CHARTERBIJEENKOMST. Op dinsdag 18 september 2018 organiseerde Diversiteit in Bedrijf samen met de Schiphol Group de Charterbijeenkomst 'Selecteren zonder beperking'. Centraal stond de vraag hoe de kansen op werk en werkbehoud voor mensen met een arbeidsbeperking kunnen worden vergroot Etnische diversiteit zorgt dus voor een toename in innovatie en creativiteit binnen je organisatie. Door je als bedrijf te verdiepen in het gezichtsveld van de diverse culturen binnen je organisatie, kun je sneller leren en jezelf ontwikkelen. Meer netwerk, talent en connecties Culturele diversiteit op de werkvloer. Amy Cheung. ANR: 685148. Tilburg University. Communicatie en informatiewetenschappen. Communicatie in organisaties. J. Schaafsma. 2013. Het totale aantal woorden: 1089. Inleiding Globalisering, processen van migratie en internationalisering op de arbeidsmarkt maken culturele diversiteit onvermijdelijk

U heeft inzicht in de onbewuste vooroordelen en valkuilen welke in de weg kunnen staan bij het creëren van meer diversiteit op de werkvloer. Ook weet u na deze training hoe u uw huidige team op een nog effectievere wijze samen kan laten werken en het aanwezige potentieel optimaal kan benutten Volg de training Selecteren zonder vooroordelen van het College. Je kan je ook aanmelden bij de Charter Diversiteit. Dit initiatief stimuleert diversiteit en inclusie op de werkvloer. Je bepaalt zelf op welk doel je je richt en welke maatregelen daarbij horen. Discriminatie voorkomen Inclusieve diversiteit: cultuursensitief werken (online) Diversiteit in het team en inclusiviteit op de werkvloer leveren een waardevolle bijdrage aan uw organisatie. Echter, de vanzelfsprekendheid van de omgangsvormen binnen een organisatie of team kunnen onbedoeld werknemers, cliënten en bepaalde doelgroepen uitsluiten Diversiteit: een woord dat vaak wordt gebruikt om de dynamiek in onze samenleving te schetsen en verschillen op de werkvloer te overbruggen. Overheid, bedrijven en onderwijsinstellingen realiseren zich dat variatie en onderscheid hun aandacht verdienen Dat betekent dat we bij jouw op school de cursus komen geven of op een andere locatie bij jou in de buurt. Toelating De mastermodule Diversiteit als Pedagogische Kracht is bedoeld voor leraren in het primair onderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en mbo

Diversiteit in organisaties 3 dagen ICM opleidingen

Word expert in het managen van culturele diversiteit op de werkvloer en in het maken van beleid dat oplossingen biedt voor maatschappelijke uitdagingen, zoals gelijke kansen op de arbeidsmarkt, in het onderwijs en de gezondheidszorg en de participatie van vluchtelingen in de samenleving. Dit is een track van de MA Kunst- en Cultuurwetenschappen Bewustwording op de werkvloer. Voor bewustwording op de werkvloer zijn er verschillende trainingsvormen. Je kunt ook denken aan ontmoetingsbijeenkomsten met mensen met verschillende achtergronden, bijvoorbeeld een gezamenlijke maaltijd, of aan workshops met rollenspellen. Zorg daarbij voor een positieve sfeer Hoe diversiteit hanteren op de werkvloer en in de top: slaagfactoren, valkuilen, trends en tips. Diversiteits-beleid en aanpak: inzichten en voorbeelden maatschappij en de onderzoeken over diversiteit op de werkvloer, bestaan verschillende argumentaties om de verscheidenheid van interetnische verhoudingen binnen de organisaties en bedrijven te onderbouwen en te promoten. (Glastra 1999, Janssens en Steyaert 20017): 1

Training: Cultuurverschillen en Diversiteit op de

 1. 15 jaar geleden stelde ik bij de bloemenveiling een opdrachtgever voor om het management development traject dat hij wilde op de werkvloer uit te voeren. Dat vond hij een goed idee. Ik was zo'n 10 jaar trainer en ik had vastgesteld in een klus bij een railbedrijf dat mensen vooral dingen leerden in de context [
 2. g bieden door mensen of groepen in te bedden in hun krachtbronnen. Veiligheid en warmte bieden, mensen omhullen in het oude vertrouwde.
 3. De praktische opleidingen en cursussen zijn een toegevoegde waarde in het oplossen van dagelijkse activiteiten. Als praktisch opleider vinden wij dat veiligheid een basisrecht is voor ieder werknemer in Nederland, waardoor de veiligheidstrainingen toegankelijk zijn voor iedereen die in aanraking komt met elektriciteit
 4. Om het potentieel op de arbeidsmarkt optimaal te benutten, bieden het College voor de Rechten van de Mens en Ieder(in) samen een training aan voor werkgevers en HR-professionals. Tijdens deze training onderzoeken de deelnemers hun eigen onbewuste denkbeelden over mensen met een beperking en komen praktische mogelijkheden aan bod om de werving en selectie inclusiever te maken

Anders gezegd: over grenzen, leiderschap, macht, privileges, conflicten, emoties, nieuwsgierigheid, verschillen en overeenkomsten. En hoe je hier goed mee omgaat. Diversiteit gaat over de mix van zichtbare en onzichtbare verschillen. Inclusie gaat over hoe we met deze mix omgaan. Jitske Kramer schreef hier een pakkende boek over: Jam Cultures Verschillende perspectieven, achtergronden en inzichten van medewerkers vergroten de denkkracht van organisaties en de creativiteit van medewerkers. UBR Inclusiviteit ondersteunt het Rijk met verschillende diensten ter bevordering van diversiteit en inclusie op de werkvloer, waaronder de invulling van de Banenafspraak. Wie zijn wij - wat doen wij op de werkvloer ― 123 13 Koninklijke Landmacht, 13e Brigade Oirschot: Arbo als ingang naar diversiteit ― 133 14 De Belastingdienst: Optimale dienstverlening aan een diversiteit aan klanten door de juiste persoon op de juiste plek ― 145 A. Succesfactoren voor diversiteitsbeleid ― 15 Het verzilveren van de kansen die dit biedt, levert dubbele winst op: voor bedrijven én voor medewerkers zelf. Vanuit BE (E) Top of mind help ik organisaties om aan de slag te gaan met diversiteit en inclusie; dit te herkennen, te erkennen en te omarmen. Op deze manier verbind ik de verschillen van medewerkers en breng ik deze in lijn met de.

Bilan werkt vanuit de kernwaarden dat iedereen uniek en gelijkwaardig is en dat diversiteit een meerwaarde is in de samenleving en in organisaties. Ben je op zoek naar coaching, training of advies vanuit een cultuursensitieve benadering? Kijk gerust verder op de website of neem contact op eDivWat?Gratis online cursus ontwikkeld door Unia met informatie over discriminatie en antidiscriminatiewetgeving voor een beter beheer van diversiteit op de werkvloer. Er zijn filmpjes en oefeningen beschikbaar en je vindt er concrete situaties die zich in iedere organisatie kunnen voordoen. De opleiding bestaat tot nu toe uit 3 modules: Wet, Diversiteit en Handicap

Wil je meer weten over diversiteit op de werkvloer? Unia houdt de vinger aan de pols en publiceert regelmatig studies en brochures. Ontdek bijvoorbeeld onze brochure rond redelijke aanpassingen op de werkvloer (2017). Of lees onze rapporten: de Socio-economische Monitoring (2017) en de Diversiteitsbarometer Werk (2012) Diversiteit op de werkvloer gaat dus over het hebben van een organisatie waar verschillende soorten mensen te vinden zijn. Dat kan gaan over allerlei soorten kenmerken, zoals: etnische achtergrond, genderidentiteit, leeftijd, geloof, het hebben van een beperking, opleidingsniveau, persoonlijkheid, ervaring, kennis en vaardigheden Voor wie is de e-learning Omgaan met discriminatie op de werkvloer geschikt? Er is veel meer bewustwording nodig over dit onderwerp. Deze e-learning is dan ook geschikt voor iedereen die werkzaam is in de HR- of uitzendbranche of bij detacherings- en payrollorganisaties Ocullus Consultancy is een advies- en trainingsbureau specifiek gericht op diversiteit en inclusie. Wij geven organisatieadvies en trainingen aan profit en non-profit organisaties voor het werven en behouden van de diverse doelgroep die je wilt aantrekken

Culturele diversiteit op de werkvloer Gelijke

Data Train de Trainer 2021 Train de Trainer: 14 en 15 september, 12 en 13 oktober, 9 en 10 november, 8 december 2021 VOL! Data Train de Trainer 2022 Train de Trainer: 9 en 10 februari, 9 en 10 maart, 6 en 7 april, 11 mei 2022. Kosten € 2.750 (btw vrij) Het boek: 'Managen van diversiteit op de werkvloer' is bij de prijs inbegrepen. Een Europese vrijwilliger 'in huis' nemen brengt een meerwaarde aan je organisatie. Je beleeft samen met je team een unieke interculturele ervaring op de werkvloer. Op die manier trainen jullie samen jullie soft skills en interculturele vaardigheden. Bovendien krijg je via een buitenlandse vrijwilliger nieuwe (werk)inzichten De training is afgestemd op onze dagelijkse praktijk. Juist deze praktijkgerichte aanpak -gefundeerd op een stevige theoretische basis - maakt het succes van de BeHr-trainingen. Dat kan alleen als de trainers zich inleven in de situatie van de deelnemers en het beleid van de gemeente

Training Psychische diversiteit voor HR-professionals

Diversiteit op de werkvloer zorgt onvermijdelijk voor een diversiteit in denken, en dat leidt dan weer tot meer creativiteit en innovatie. Zo kan het bedrijf niet alleen rekenen op meer menselijk kapitaal, maar ook op meer intellectueel kapitaal De toekomst van diversiteit en inclusie op de werkvloer. Diversiteit en inclusie is voor veel bedrijven een belangrijk agendapunt. Gartner - het meest vooraanstaande onderzoekscentrum op IT-gebied - voorspelt in haar onderzoek 'Top Strategic Predictions for 2019 and beyond' dat het onderwerp ook de aankomende jaren actueel blijft en veel invloed zal hebben op het bedrijfsleven DIENSTEN. Werkgelukt verzorgt verschillende (online) lezingen, trainingen en workshops op het gebied van werkgeluk, werkdruk, (persoonlijk) leiderschap, jobcrafting en hoogsensitiviteit op de werkvloer voor medewerkers en management. Deelnemers krijgen praktische handvatten aangereikt om direct zelf aan de slag te gaan met het vergroten van. Diversiteit op de werkvloer: bedrijven willen wel, maar kunnen niet. Nederlandse werkgevers willen graag meer doen aan culturele diversiteit op de werkvloer, maar lopen daarbij tegen tal van belemmeringen aan. Dat blijkt uit onderzoek van de Volkskrant onder de grootste werkgevers van Nederland. Een training bij PwC, een internationaal. Maak werk van diversiteit op de werkvloer! Het SiLC-Project heeft een toolbox ontwikkeld met bijbehorende handleidingen waarmee je als teamleider, trainer, docent of coach praktisch met diversiteit aan de slag kunt gaan. Het SiLC-projectteam is momenteel de toolbox aan het testen en wij zoeken MBO scholen (docenten en/of leerlingen) en.

Maar het gaat ook over systematische veranderingen op de lange termijn die leiden tot een betere vertegenwoordiging en meer gevoel van verbondenheid. Het weerspiegelt onze toewijding om raciale en sociale rechtvaardigheid centraal te stellen in alles wat we doen. Het volledige rapport over diversiteit en inclusie voor 2020 bekijken Diversiteit en een professionele werksfeer. ROCKWOOL is een veelzijdige organisatie met een grote diversiteit op de werkvloer. Wij bieden werk aan medewerkers van lager beroepsonderwijs- tot academisch niveau, van jong tot oud, van starters op de arbeidsmarkt tot ervaren collega's

80x meer Diversiteit & Inclusie op de werkvloer - BE(E) Top of mind

Ontdek de bouwstenen van een coherent diversiteitsbeleid. Ondernemingen die investeren in diversiteit en inclusie, ervaren een positieve impact op het behalen van hun doelstellingen. Maar alleen als dit op een coherente en doordachte manier wordt aangepakt. Ontdek hier de bouwstenen van een inclusief diversiteitsbeleid. Meer weten Leren op de werkvloer met een G-coach pagina 4 van 19 LER LG GL ALEREN Leren op de werkvloer met een G-coach Sluit je ogen en beeld je in: wat is voor jou de ideale werknemer of collega? Deze vraag stelt een G-coach (geletterdheidscoach) van het Centrum voor Basiseducatie Zuid-Oost-Vlaanderen in een training over communicatie op de werkvloer Voor het eerst werken er vijf verschillende generaties op de werkvloer en tussen die generaties Eigenlijk zou je in een directie, omwille van de diversiteit, een vertegenwoordiger van elke generatie moeten hebben. ONLINE TRAINING - Versnel je groei door feedback geven en ontvangen Proactief handelen op de werkvloer. De term proactiviteit is geïntroduceerd door Stephen Covey in zijn bestseller 'De zeven eigenschappen van effectief leiderschap'. Inmiddels is het binnen organisaties een veel gebruikte term, waar doorgaans onder wordt verstaan: initiatief nemen, in actie komen Met behulp van een KliQ lidmaatschap zal je als organisatie de inclusiviteit op de werkvloer verhogen rond seksuele en genderdiversiteit, waardoor je ook: We werken met verschillende industrieën in de particuliere, publieke en derde sector. Wij bieden onze diensten zowel aan kleine, middelgrote en globale ondernemingen aan

De focus had in voorgaande jaren gelegen op gelijkheid voor vrouwen en op het aantrekken van werknemers met verschillende achtergronden om zo diverse teams te creëren. Het resultaat mocht er zijn! Een bijna gelijke verdeling van mannen en vrouwen in de gehele organisatie én op managementposities Je zal ervan staan te kijken hoeveel tijd er verloren gaat door een verkeerde manier van communiceren te hanteren op de werkvloer. De communicatie verbeteren op de werkvloer zorgt dan ook voor tijdwinst en dat levert weer geld op. Een time management cursus kan je helpen om tijd optimaal te benutten, ook als het om de communicatie gaat Buro Vitale Vrouw leert medewerkers welke gezonde keuzes zij kunnen maken met als resultaat vermindering van overgangsklachten. Voor u resulteert dat in minder ziekmeldingen en meer productiviteit. Voor de deelnemers in minder klachten en meer werkplezier. 1,8 mln vrouwen in de overgang. 80% van hen heeft overgangsklachten Levis strijdt voor diversiteit op de werkvloer. Gesteund door Hivos heeft Levis samen met zijn team onderzoek gedaan, conferenties georganiseerd en trainingen gegeven aan organisaties. In de afgelopen jaren hebben steeds meer grote bedrijven zich aangesloten bij de missie van Colourful Workplaces

Diversiteitsbeleid - Samen Sterk zonder Stigm

Trainingen voor werknemers in uitvoerende profielen. De oefeningen zijn gebaseerd op theorieën rond communicatie, kernkwadranten van Ofman en Roos van Leary. Computerinitiatie Initiatielessen in het gebruik van een computer, Diversiteit op de werkvloer Jobcraftin De meeste CVO-cursussen sluiten aan bij het klassieke schoolparcours en starten daarom in september of februari. Op deze momenten is er ook de grootste keuze uit lesmomenten, lesplaatsen en frequentie. Voor cursussen in het volwassenenonderwijs gaat de werknemer dus best in augustus of januari naar een Huis van het Nederlands

Leergang Diversiteit & Inclusie - Universiteit Leide

 1. Overcome unconscious bias, embrace diversity & stop harassment or bullying at work in CA. Practical diversity & inclusion training in an easy video format for CA businesses
 2. g rond genderidentiteit en -expressie op de werkvloer als voorbereiding op een constructieve samenwerking met een transgender collega. Contacteer diversiteit.personeel@ugent.be. Opleidingen
 3. Diversiteit en inclusie. Een diverse en inclusieve Rijksoverheid, waar iedereen zich welkom en gewaardeerd voelt. Als werkgever doet de Rijksoverheid moeite voor zo'n werkomgeving. Een plek waar samenwerking, aandacht voor individuele kwaliteit en ontwikkelmogelijkheden voorop staan. Wij werken voor Nederland
 4. Veel organisaties hebben maatregelen om de diversiteit te bevorderen. Deze zijn er op gericht meer verschillende soorten werknemers en doelgroepen in dienst te nemen en door te laten groeien. Maar als die verschillende soorten werknemers in dienst zijn, wil dat nog niet zeggen dat ze hun unieke talenten laten zien, dat ze goed met elkaar [
 5. Wie etnisch-cultureel divers wil zijn, moet dat ook zijn achter de schermen. Ruimte maken op de werkvloer voor diversiteit doe je niet alleen: het vraagt een breder netwerk, andere wervingsstrategieën en een verandering in de organisatiecultuur. Datum: 8 juli 2021. Tijd: 14:00 - 16.00 uur. Prijs: gratis, aanmelden verplicht
 6. Onderzoekswerkplaats Diversiteit Diversiteit op school en in de klas Gespreksvoering met ouders en leerlingen Buitenschoolse kennisbronnen Foto: De focus van de onderzoeksgroep op de Admiraal de Ruyterschool is daarom verschoven naar talent- training college. European Journal of Teacher Education, 37(3)

Diversiteit en inclusie inzetten op de werkvloer Ber

Diversiteit op de werkvloer · Vivo - Waardevol Wer

Waar moet je op letten bij het werven van personeel en bij de beloning? Hoe zorg je voor diversiteit in de organisatie? Werkgevers zijn verplicht om hun werknemers gelijk te behandelen. Als werkgever mag je geen onderscheid maken vanwege kenmerken die niet relevant zijn voor de functie, zoals huidskleur, leeftijd of seksuele voorkeur Diversiteit op de werkvloer. Veel werkgevers willen statushouders een kans geven. Daarom ondersteunen wij werkgevers juist hierin, met onze producten 'training interculturele communicatie' en 'individuele arbeidscoaching'. Zie ook onze tips voor werkgevers >> De inhoud van de meerdaagse training wordt afgestemd op de specifieke noden. Doeltreffend Coachen. Medewerkers bevinden zich dikwijls tussen twee vuren op de werkvloer, enerzijds de aandacht voor het behalen van vooropgezette productie doelstellingen, anderzijds het respect voor welzijn Werkgevers mogen geen onderscheid maken op kenmerken als geslacht, leeftijd, geloof, ras, seksuele gerichtheid en nationaliteit. Niet tijdens de sollicitatieprocedure en ook niet op de werkvloer, in het loon en bij ontslag

Diversiteit op de werkvloer: men wil wel, maar doet niet | MarketingTribune B2B

De code is van toepassing op alle werkgevers, opdrachtgevers, werknemers, opdrachtnemers, zelfstandig ondernemers, stagiairs, vrijwilligers en leden ne gericht op culturele diversiteit. Daarnaast geeft de code ruimte aan meer vormen van verschil, zoals gender, beperking, seksuele oriëntatie, religie Kenniscentrum Global and Inclusive Learning Lectoraat Inclusive Education. Dit lectoraat legt zich toe op actiegericht onderzoek om De Haagse Hogeschool te helpen zich te ontwikkelen tot een onderwijsinstelling waar iedereen zich welkom en opgenomen voelt en ondersteund wordt om zijn of haar potentieel op onderwijsgebied optimaal te kunnen ontplooien Heb oog voor de verschillen, en neem de tijd om te ontdekken waar en op welke manier een compagnon of werknemer je kan aanvullen. lees meer. Op het kennisplatform Diversiteit in bedrijf vind je tips en verhalen uit de praktijk over omgaan met verschillende generaties op de werkvloer

Zodat uw training, workshop of bijeenkomst praktisch, prikkelend, leuk en resultaatgericht wordt. Er een goede combinatie is van theorie, praktijk, interactie, inhoud en humor. Een meerwaarde voor u en de deelnemers door te werken met trainingsacteurs en/of co-trainers die ervaren en expert zijn op de vraag, de doelgroep, de branche De leslocaties. Met meer dan 20 locaties kun je door heel Nederland terecht voor een van onze opleidingen of trainingen. Golden Tulip Hotel Alkmaar. WTC Almere. Amersfoort. Eenhoorn Amersfoort. Planetarium Meeting Center Amsterdam. BCN Amsterdam Arena. Aristo meeting center Amsterdam Op deze terreinen verzorgde ik tevens workshops, (docent)trainingen en lezingen op maat, bijvoorbeeld over het bespreken van maatschappelijk gevoelige onderwerpen in de klas. Ook ben ik werkzaam als docent Onderwijskunde en Pedagogische Wetenschappen en word ik door verschillende onderwijsinstel-lingen ingezet bij het ontwerpen of herzien van hun opleidingen Zorg voor een goede, vertrouwelijke relatie. Lunch samen met de medewerkers, drink kopjes koffie op de afdeling. Grijp snel in als je vermoedt dat er een zondebok ontstaat. Verplaats mensen zo nodig naar een ander team. Professionele afstand tot de werkvloer. Het is belangrijk dat een manager zelf niet gezellig mee roddelt Een overheidsinstelling kan dus altijd kiezen voor een inclusief diversiteitsbeleid voor alle functies. Dit betekent iedereen een plaats geven op de werkvloer, ongeacht origine, etniciteit, religieuze en levensbeschouwelijke achtergrond, waarbij werknemers vrij zijn om zichtbare religieuze of filosofische symbolen te dragen

GENDER - Diversiteit in bedrij

De helft van hen deed dit op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. 45 procent schoolde zich bij om meer kennis over de huidige werkzaamheden te vergaren. Eveneens 45 procent volgde een cursus, opleiding of webinar om meer te weten te komen over toekomstige werkzaamheden Doorheen de sessie gaan we samen met jullie een antwoord formuleren op al deze vragen. We doen dit aan de hand van herkenbare casussen, cijfermateriaal en concrete tips. Zo zetten jullie na afloop meteen de eerste stappen tot een meer inclusief bedrijf op vlak van seksuele en genderdiversiteit. Deze sessie kan je ook als webinar aanvragen hebben op de manier waarop mensen met diversiteit omgaan: stereotypering, voor-oordelen en discriminatie. We laten zien dat het gebruik van stereotypen onvermij-delijk en ook nuttig is, maar dat er ook een gevaar in schuilt. Dat is wanneer de stereo-typen worden vertaald in vooroordelen e De Gids Arbeidsmarkt Groot deel werknemers krijgt vroeg of laat te maken met leeftijdsdiscriminatie. Dit kun je zelf doen Hoewel er zelden expliciet naar leeftijd wordt verwezen, voelen sollicitanten zich regelmatig gediscrimineerd tijdens het proces door afwijzingen als 'je bent overgekwalificeerd' of 'we zoeken iemand met maximaal drie jaar ervaring' Voor de een zal persoonlijke ontwikkeling hoog op de agenda staan, voor de ander flexibiliteit en autonomie. Ook hier komt training weer om de hoek kijken. Biedt een duidelijk ontwikkeltraject, zodat je medewerkers nieuwe vaardigheden kunnen leren en vooruitgang kunnen boeken binnen je organisatie. 8. Diversiteit op de werkple

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt het? | Progressive RecruitmentbolDiversiteit op de werkvloer gemist? Start met kijken op NPO Start

Volg de online training 'De kracht van slaap' en verbeter je slaapritme. Sluiten. Online trainingen. Gewoon goed Nederlants Omgaan met agressie Online samenwerken Nepnieuws herkennen Het goede gesprek Je vooroordelen de baas Culturele diversiteit Gesprekstechnieken. Ken de gevolgen van slapeloosheid op de werkvloer Diversiteit op de werkvloer: klinkt mooi, is heel moeilijk. Diversiteit maakt organisaties gevoeliger voor conflict, zorgt voor minder sociale integratie, en hoger personeelsverloop 10.25 uur: Diversiteit en interculturaliteit op de werkvloer (Houssein Boukhriss, trainer/consultant Trainingen Trace bvba. Vilvoorde) 10.55 uur: Inspinazie, improvisatietheater. 11.05 uur: Koffiepauze. 11.30 uur: Diversiteit als opportuniteit voor de onderneming (ir. Werner Vancayseele, Q&E Manager/Security Officer, SPIE Belgium Agenda met cursussen en examens aangeboden door VCA Talen. Om een reservering te maken, selecteert u een evenement in de lijst en voltooit u de aanvraag in overeenstemming met de instructies. Als u niet over de gewenste cursus / examen beschikt, neem dan contact op met het kantoor van VCA Talen De werkgever kan dus enkel neutraliteit afdwingen voor werknemers die visueel contact hebben met klanten. Visueel contact met klanten moet dus een essentieel onderdeel zijn van hun takenpakket. Het neutraliteitsbeginsel geldt niet voor werknemers onderling, die in de back office werken en geen visueel contact hebben met klanten