Home

Basisbeurs studenten

De basisbeurs is afhankelijk van uw woonsituatie: als u uitwonend bent, is de beurs hoger dan wanneer u thuis woont. De basisbeurs kan een gift zijn of worden. Aanvullende beur Basisbeurs: € 87,37: € 285,15: Aanvullende beurs: € 358,07: € 381,13: Lening: € 190,34: € 190,34: Totaal € 635,78 € 856,6

De basisbeurs is in het studiejaar 2015/2016 voor studenten in het hoger onderwijs afgeschaft. Nieuwe studenten krijgen sindsdien geen beurs meer van de overheid, maar kunnen een lening afsluiten. Studenten die voor 1 september 2015 al met hun opleiding zijn begonnen en daarvoor studiefinanciering kregen, hebben voor die opleiding recht op een basisbeurs Basisbeurs mbo: mbo-studenten die recht hebben op studiefinanciering ontvangen sowieso een basisbeurs. De basisbeurs is voor mbo-studenten een prestatiebeurs, dit betekent dat je binnen 10 jaar je diploma moet halen voordat de basisbeurs een gift wordt

Studiefinanciering: Waar bestaat het uit - DU

Basisbeurs Studenten tussen de 18 en 30 jaar oud in het mbo kunnen een basisbeurs krijgen. De hoogte van de beurs verschilt voor thuiswonende en uitwonende studenten. Aanvullende beurs De aanvullende beurs is bedoeld voor studenten met ouders die weinig of minde De hoogte van de basisbeurs was afhankelijk van of je uitwonend of thuiswonend was. Voor een uitwonende student is de basisbeurs in 2015 €286,15, en voor een thuiswonende student €102,77. Belangrijk om te weten is dat de basisbeurs een lening is zolang je studeert, en alleen omgezet wordt in een gift indien je je diploma haalt binnen tien jaar Hij is zeker niet de enige die met dit probleem zit: studenten demonstreren daarom vandaag op de Grote Markt in Groningen voor een goede nieuwe basisbeurs en compensatie van het leenstelsel

Bij de oorspronkelijke basisbeurs, die in 2015 werd afgeschaft, ontvingen thuiswonende studenten een maandelijkse gift van 102 euro, uitwonende studenten kregen 286 euro - flink lagere bedragen. De basisbeurs werd een lening voor wie geen diploma haalde (prestatiebeurs) en er kwam nog een 'langstudeerboete' (hoger collegegeld) voor wie meer tijd nodig had. In 2015 kwam het huidige 'sociale leenstelsel' tot stand, ook wel 'studievoorschot' genoemd. De basisbeurs verdween, iedereen kan (nagenoeg) renteloos lenen

Studiefinanciering: Bedragen - DU

Bijna alle partijen in de Tweede Kamer vinden dat (oud-)studenten die onder het leenstelsel vallen, extra gecompenseerd moeten worden als er een vorm van basisbeurs terugkomt Mbo-studenten hebben recht op een basisbeurs. Alle mbo-studenten die voldoen aan de voorwaarden voor studiefinanciering hebben recht op een basisbeurs. De basisbeurs is een prestatiebeurs, dit betekent dat de basisbeurs pas een gift wordt als je binnen 10 jaar je diploma hebt gehaald De basisbeurs bestaat niet meer; studenten aan het hoger onderwijs kunnen nu 480 euro per maand lenen. Met een kleine of geen aanvullende beurs kan daarbovenop nog een lening komen van 391 euro De basisbeurs is een niet meer voor nieuwe studenten geldende vergoeding in het onderwijs in Nederland. Het is een vorm van studiefinanciering. De basisbeurs werd in 1986 ingevoerd. Voorheen kregen ouders van studerende kinderen een opslag op de kinderbijslag. Hierdoor waren studenten afhankelijk van hun ouders SER-advies basisbeurs overwinning voor studenten Door Yvette de Vries 06 juli 2021 FNV Young & United en de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) zijn blij met het advies van het SER-jongerenplatform voor het invoeren van een studiefinancieringsstelsel met basisbeurs waardoor studenten schuldenvrij een opleiding kunnen afronden

You need to enable JavaScript to run this app Nieuwe basisbeurs. De landelijke studentenorganisatie ISO wachtte al maanden op dit onderzoek om haar eigen voorstel voor een nieuwe basisbeurs op te baseren. De studenten willen een beurs van 247 euro per maand voor thuiswonenden en 460 euro per maand voor uitwonenden 'Een derde van studenten leent geld om te sparen' Bussemaker noemt basisbeurs 'niet meer van deze tijd' Afgestudeerde lost maandelijks 18 euro per 5.000 euro a Wat is er veranderd? Het belangrijkste is dat de basisbeurs is afgeschaft. Thuiswonende studenten missen hierdoor ruim €100 en uitwonende studenten zelfs bijna €300. Hoe kom je dan aan geld om van te studeren en te leven? Lenen. Het maximale bedrag dat je per jaar mag lenen,is €1027,83

Studiefinanciering voor studenten op een hogeschool en

Basisbeurs, aanvullende beurs en lenen 18ennu

De basisbeurs is in 1986 ingevoerd met de reden om meer hoogopgeleide studenten te krijgen in Nederland. Vanaf dit moment kreeg iedere student een bepaald bedrag van de overheid. In september 2015 is de basisbeurs afgeschaft en het leenstelsel ingevoerd om geld te besparen De basisbeurs terug De meest voor de hand liggende oplossing is terugkeren naar de situatie zoals die voor het leenstelsel was. Toen ontving een thuiswonende student een basisbeurs van 102,77 euro.

Studiefinanciering voor studenten in het mbo

Ze willen 3,8 miljard euro per jaar om studenten 'schuldenvrij' te laten studeren, en zelfs dan is studeren niet gratis: de student (of zijn ouders) legt zelf 450 euro in de maand bij voor zijn levensonderhoud en studiekosten. Daarnaast willen de vakbonden eenmalig 3,5 miljard euro om studenten te compenseren die geen basisbeurs meer kregen Studenten die in 2015 en later aan hun studie begonnen, komen niet langer in aanmerking voor de basisbeurs en uitwonende beurs. Een initiatief van de VVD, D66, GroenLinks en de PvdA. Als alternatief werd studenten een zeer gunstige lening voorgehouden: een extreem lage rente en afbetaling binnen dertig jaar De basisbeurs moet terug! Je hoort het steeds meer om je heen: studenten met een hoge studieschuld. Het Interstedelijk Studentenoverleg (ISO) kwam met het resultaat van een enquête naar buiten dat steeds meer studenten kampen met stress vanwege deze te hoge studieschulden. De hedendaagse studenten zijn vaak extreem vermoeid, emotioneel. Ook de PvdA wil van het leenstelsel voor studenten af. Daarmee lijkt er een Kamermeerderheid voor de herinvoering van de basisbeurs te zijn De basisbeurs kwam er in 1986. Voor die tijd kregen ouders van studerende kinderen een hogere kinderbijslag, waardoor studenten dus afhankelijk waren van hun ouders

FNV Young & United en de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) zijn blij met het advies van het SER-jongerenplatform voor het invoeren van een studiefinancieringsstelsel met basisbeurs waardoor studenten schuldenvrij een opleiding kunnen afronden. De beide vakbonden strijden al twee jaar lang samen met studenten onder de noemer #NietMijnSchuld voor afschaffing van het leenstelsel en schuldenvrij. Het aanvragen van de basisbeurs op het MBO. Vraag een DigiD aan wanneer je deze nog niet hebt. Na deze aanvraag ontvang je binnen drie werkdagen een brief met de inloggegevens. Log in op Mijn DUO met jouw DigiD. Ga hier naar het kopje Mijn producten en vervolgens naar Studiefinanciering. Kies de basisbeurs. Vul de gegevens in

Het oude stelsel en studiefinanciering LSV

Student finance & control. 'De basisbeurs maakt het financieel makkelijker om te gaan studeren. Wanneer de ouders van een student zoveel verdienen dat ze in staat zijn (een deel van) de studie van hun kind te betalen, dan is een basisbeurs voor die studenten niet nodig. Een salaris van meer dan een ton is hoog genoeg Studenten geven zelf aan dat er ook andere opties zijn om rond te komen als hun basisbeurs verdwijnt: Meer gaan lenen (58%) Meer gaan werken (53%) Spaargeld gebruiken (34%) Laat student zoveel mogelijk zelf betalen. Het Nibud raadt ouders die hun kind financieel willen ondersteunen aan om hun kind zoveel mogelijk zelf te laten betalen Het aantal eerstejaars studenten met een lening is gestegen van 27 naar 48 procent sinds de basisbeurs is afgeschaft. Studenten zijn ook beter op de hoogte van de leenvoorwaarden. Er zijn iets minder studenten met principiële bezwaren tegen lenen, maar zij vormen onder studenten van het nieuwe leenstelsel toch bijna de helft Studenten die via een studentendecaan een jaar extra basisbeurs vanwege een handicap of chronische ziekte hebben of gaan ontvangen, kunnen op maximaal 48 maanden basisbeurs rekenen. Masterstudenten met basisbeurs vóór 1-9-201

'Pechgeneratie' wil compensatie voor leenstelsel: 'Heb 60

Lopend Vuur: De basisbeurs voor studenten moet weer ingevoerd worden - RTV Noord

LSVb: 'Tijd is rijp voor een nieuwe basisbeurs voor studenten

De studiebeurs komt na de verkiezingen terug, zo veel is

 1. De student kan ook een aanvullende lening afsluiten ter aanvulling van de basisbeurs. In dat geval krijgt de student een aanvullende beurs. Het is ook mogelijk om bij de IB groep een lening af te sluiten (rente: tegen krap 3%). De studentenlening, ook wel studentenkrediet genoemd, moet de student pas terugbetalen na studie
 2. Basisbeurs terug, wat betekent dat? De PvdA wil de basisbeurs weer terug, liet partijleider Lodewijk Asscher gisteren weten. Sterker nog, ook de huidige studenten zouden alsnog geld moeten krijgen. Het roept allerlei vragen op. Het vorige kabinet van VVD en PvdA wilde de basisbeurs schrappen. Dat lukte uiteindelijk met steun van D66 en GroenLinks
 3. Herinvoering basisbeurs. Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) presenteert naar aanleiding van het onderzoek het manifest Studenten Op Eigen Benen. Daarin pleiten ze voor de herinvoering van de basisbeurs van respectievelijk 247 en 460 euro per maand voor thuis- en uitwonende studenten
 4. ister van onderwijs, Jet Bussemaker (PvdA), geïnvesteerd worden in 'het best mogelijke onderwijs ter wereld' en niet meer worden uitgegeven aan een studiebeurs voor alle studenten
 5. ister Wim Deetman van Onderwijs zijn wetsvoorstel voor invoering van een basisbeurs aan de Tweede Kamer aan. De kinderbijslag boven de 18 verdween. Die bedroeg toen rond de 400 gulden per maand voor een uitwonende student uit een gezin met drie kinderen

Meeste partijen willen compensatie voor leenstelsel-studente

 1. Wel zijn meer studenten gaan lenen, en gemiddeld ook meer geld - zelfs een hoger bedrag dan ze kwijtgeraakt zijn aan de basisbeurs. Tegelijkertijd zijn ze niet meer gaan werken. Het aantal studenten met een bijbaan is gelijk gebleven: 45 procent van de ex-vwo'ers en 60 procent van de voormalig havisten werkt naast de studie
 2. BASISBEURS STUDENTEN 1996 Eigenlijk was het een wereldstelsel. Iedereen boven de 18 kreeg een beurs van 600 gulden. Of hij of zij nou scholier was, op een MBO of HBO zat, of op de universiteit
 3. Basisbeurs terug? 'Dan zou ik wél op kamers zijn gegaan'. Met nu ook de PvdA aan boord, is er een Kamermeerderheid voor de herinvoering van de basisbeurs. Studenten van Fontys zien die comeback wel zitten, blijkt als Bron een rondje maakt over de campus Stappegoor in Tilburg. Het zou zonde zijn als mensen niet gaan studeren vanwege het.
 4. Een reeks jongerengroepen uit onder meer de studentenbewegingen en de vakbonden onder de vlag van de SER wil dat de basisbeurs terugkeert en er een ruimere aanvullende beurs komt voor studenten
 5. Verdwijnen basisbeurs verandert niets aan studietempo. Studenten doorlopen hun opleiding even snel of langzaam als enkele jaren geleden. Het verdwijnen van de basisbeurs heeft daar nauwelijks invloed op gehad, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Als studenten geen basisbeurs meer krijgen, gaan ze dan sneller studeren
 6. Opnieuw relevant: Vaarwel basisbeurs, welkom adaptief leenstelsel. 14 mei 2020. Dit opiniestuk schreef ik eind 2012 en het is nu opnieuw relevant omdat het CPB heeft onderzocht wat de effecten zijn van het in 2015 ingevoerde sociaal leenstelsel. Zo blijkt dat het leenstelsel inderdaad niet afschrikt 1 1 Meer lenen Uit het onderzoek blijkt dat.

Basisbeurs, aanvullende beurs of toch lenen? 18ennu

Studeren, lenen en ontvangen: zo ging dat vroeger (en nu

 1. g die aangevuld moet worden. Door de afschaffing van de basisbeurs zal er in.
 2. Studenten die de afgelopen jaren geen basisbeurs hebben gekregen, moeten gecompenseerd worden, zo vindt de Landelijke Studentenvakbond. Anders is het oneerlijk voor die pechgeneratie, aldus Muns. Nu of nooi
 3. imaal het collegegeld, de studiekosten en een tegemoetko
 4. Basisbeurs terug, kan de vlag al uit? De PvdA wil de basisbeurs weer terug, liet partijleider Lodewijk Asscher gisteren weten. Sterker nog, ook de huidige studenten zouden alsnog geld moeten krijgen. Het roept allerlei vragen op. De vlag kan voorlopig nog niet uit bij Nederlandse studenten. door Hoger Onderwijs Persbureau
 5. der afhankelijk te maken van financiële steun van hun ouders. Voor die tijd kregen ouders van studenten een hogere kinderbijslag
 6. PvdA is om en wil basisbeurs voor studenten in plaats van lening. De PvdA keert zich af van het leenstelsel voor studenten dat de partij in 2012 met het kabinet Rutte II heeft ingevoerd. Het stelsel lijkt niet te passen bij de nieuwe koers van de partij die zich hard maakt voor zekerheid. Eerder keerde GroenLinks zich al af van het systeem.

De basisbeurs gaat het loodje leggen. Als het aan de onderhandelaars van de VVD en PvdA ligt, verdwijnt de door de staat toegekende bijdrage aan studenten in 2014. Behalve onbetaalbaar is het huidige financieringsstelsel ook 'ouderwets', zo vinden de onderhandelende partijen. Daarvoor in de plaats zou een 'sociaal' leenstelsel moeten komen Zo sneuvelde jouw basisbeurs. Een forse schuld opbouwen is voor de huidige student doodnormaal. Dat was bijna dertig jaar lang anders, tot de politiek in 2015 een einde maakte aan een basisbeurs. Deel 2 van onze serie over de basisbeurs gaat over spijkerharde bezuinigingen en mooie beloftes. 4 februari om 12:02 uur Om studenten meer onafhankelijk te maken werd de basisbeurs ingevoerd. In 1993 kwam men daarvan terug. De beurs werd een soort kadootje dat je alleen maar mocht houden als je je studiepunten haalde. Lukte dat niet dan moest je terugbetalen. In 1996 werd dit systeem opgevolgd door de prestatiebeurs, gewoon binnen tien jaar je diploma halen, dan. Het wetsvoorstel dat de basisbeurs afschaft is zojuist naar de Tweede Kamer gestuurd. Tegenstanders kondigen meteen een landelijke demonstratie aan. News. Oud-studenten met een studieschuld opgelet: je bent misschien voordeliger uit als je kiest voor de nieuwe terugbetalingsregels van DUO. Maar stel je keuze niet te lang uit

Zo sneuvelde jouw basisbeurs. Reconstructie: hoe er steeds meer (politiek) animo kwam voor het afschaffen van de basisbeurs, en hoe tegenstanders vrijwel niets voor elkaar kregen. Een forse schuld opbouwen is voor de huidige student doodnormaal. Dat was bijna dertig jaar anders, tot de politiek in 2015 een einde maakte aan een basisbeurs. De basisbeurs voor studenten komt niet terug onder het nieuwe kabinet. Onder 'Rutte III' waaraan VVD, D66, CDA en ChristenUnie de laatste hand leggen, blijft het leenstelsel bestaan, ook al drongen die laatste twee partijen daarop aan

Basisbeurs - Wikipedi

Tot het studiejaar van 2015 en 2016 kregen studenten gedurende de nominale duur van hun studie een basisbeurs. Deze regeling werd afgeschaft en daar kwam een leenstelsel voor in de plaats De basisbeurs is een vast bedrag dat elke student per maand in het oude stelsel ontvang, ongeacht van het inkomen van de ouders. Het is echter wel afhankelijk van waar je woont. Thuiswonende studenten krijgen een lagere basisbeurs dan uitwonende studenten. Zie voor de bedragen bovenstaande tabel Studenten moeten basisbeurs voortaan lenen - 'Groot drama voor jongeren'. Nieuwe studenten in het hoger onderwijs krijgen vanaf september geen basisbeurs meer als gift van de overheid. Ze.

Studenten willen basisbeurs terug - Vox magazine

SER-advies basisbeurs overwinning voor studenten - FN

Een basisbeurs van 247 euro per maand voor thuiswonende studenten en 460 euro voor uitwonende studenten moet daarvoor gaan zorgen. Ook wil de studentenorganisatie dat studenten aanspraak kunnen maken op een aanvullende beurs wanneer ouders een bruto verzamelinkomen van onder de 70.000 euro hebben Een studiebeurs (ook wel basisbeurs) van maximaal 400 euro per maand; Minder kosten voor studenten. Investeren in de toekomst. Om belangrijke problemen zoals bijvoorbeeld de klimaatcrisis en de economische crisis op te lossen hebben we goed opgeleide mensen nodig De studenten willen afschaffing van het leenstelsel, compensatie voor de leenstelselgeneratie en een duurzame oplossing om schuldenvrij te kunnen studeren. Valse beloftes. Het leenstelsel werd in 2015 ingevoerd als vervanging van de basisbeurs

LSVb: 'Basisbeurs moet terugkeren, het leenstelsel zorgt

Stelling: de basisbeurs moet heringevoerd worden. Sinds de ommezwaai van GroenLinks is een meerderheid van de Tweede Kamer voor de herinvoering van de basisbeurs voor studenten In mijn tijd kreeg je een basisbeurs en na vier jaar was het klaar. Dan moest je het zelf gaan betalen. Ik zie sommige van mijn studenten nu dertig uur per week werken. Vervolgens hebben ze geen tijd meer over voor hun opleiding.' 'De besteding van het geld moet voor studenten eenvoudiger controleerbaar zijn', stelt de VVD Hieronder ga ik een overzicht geven van de plannen van enkele politieke partijen over studiefinanciering, het studenten-ov, de eventuele terugkeer van de basisbeurs en compensatie voor de leenstelselgeneratie (de studenten die geen basisbeurs hebben ontvangen en nu tussen wal en schip dreigen te vallen) Jongere generaties lenen meer Hoe jonger de generatie studenten, hoe groter de gemiddelde studieschuld is. Zo hebben studenten die in 2000 zijn geboren op hun 18e jaar gemiddeld 2,7 duizend euro studieschuld opgebouwd. Voor de generatie met geboortejaar 1994 was dat op 18-jarige leeftijd gemiddeld 1,5 duizend euro. Ook hebben de jongere generaties vaker een studieschuld dan de oudere Studiefinanciering is een regeling van de overheid voor studenten. Studenten krijgen of lenen geld van de overheid voor hun studie. Dit wordt geregeld door de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Er zijn 6 soorten stufi: een basisbeurs, een aanvullende beurs, een studenten-ov, een DUO-lening, het Collegegeldkrediet en het Levenslangkrediet

Stelling: De basisbeurs voor studenten moet opnieuw worden ingevoerd

Leenstelsel voor studenten. Vanaf 1 september 2015 zal de basisbeurs voor studenten verdwijnen en daarvoor in de plaats komt een leenstelsel. Dit betekend dat er geld geleend moet worden om je studiekosten te betalen. Ook zul je geen studiefinanciering meer ontvangen. Dit leenstelsel moet 1 miljard euro gaan opleveren RTL Nieuws laat weten dat de PvdA haar steun aan het leenstelsel intrekt en weer een basisbeurs wil invoeren voor studenten. Asccher zegt hierover dat hij merkt dat jongeren veel stress hebben en. Maar studenten met minder vermogende ouders hebben vanaf het ontstaan van de basisbeurs al moeten bijlenen om rond te komen, of er een baan naast nemen. Voor hen zal nog meer lenen niet de drempel naar het hoger onderwijs verhogen Het vervangen van de basisbeurs door een sociaal leenstelsel zou studenten gemiddeld 12.000 euro aan lening kosten. Men vergeet daarbij dat studenten nu, mét basisbeurs, aan het einde van hun. Ook de PvdA wil weer een basisbeurs voor studenten. De partij maakt een draai van 180 graden en trekt de handen af van het leenstelsel, dat het zelf nota bene heeft ingevoerd. Daarmee is een ruime.

'Gratis' reizen voor studenten. Als student heb je recht op een Studenten OV-Chipkaart. Er is een weekkaart en een weekendkaart. Met de weekkaart kun je van maandag tot en met vrijdag 'gratis' reizen met het openbaar vervoer, met de weekendkaart van vrijdag tot en met zondag. Reis je op een ander moment dan krijg je korting Studenten gaan staken voor afschaffing van het leenstelsel. Beeld door: LSVb en FNV Young & United. Studenten gaan op 3 juni staken, zeggen de Landelijke Studentenvakbond en FNV Young & United. Ze eisen meer studiefinanciering en volledige compensatie voor de studenten die de basisbeurs zijn misgelopen. Hoger Onderwijs Persbureau Dit omdat anders studenten die voor 2015 zijn begonnen dubbel de dupe zouden zijn, zonder basisbeurs en geen beter onderwijs. Maar in het begin van 2018 concludeerde de rekenkamer al dat de beloofde miljoenen euro's voorinvestering niet zijn gedaan De basisbeurs is maar €240 euro voor uitwonende studenten. Voor thuiswonende studenten €75,00 per maand. Succesvolle studenten hoeven de basisbeurs niet terug te betalen. Succesvol wil niet betekenen dat je gelijk een baan hebt. Tegenwoordig hebben veel afgestudeerde studenten geen werk en in de toekomst nog daarbij een extra hoge schuld Maar sinds 1 januari 2015 is door bezuinigingen van de overheid de basisbeurs voor de hbo- en wo-studenten afgeschaft, voor de mbo-studenten niet. Dat levert een bezuiniging van 800 miljoen euro op. Tegenwoordig krijgen studenten dus alleen nog een gratis ov-chipkaart, maar ze kunnen wel een aanvullende beurs en lening aanvragen om zo hun studie te bekostigen

Studenten worden te afhankelijk van hun ouders, waarschuwt

 1. Voor studenten in het hoger onderwijs vervalt in september 2015 de basisbeurs. Daarvoor in de plaats komt een sociaal leenstelsel met de naam studievoorschot. VVD en PvdA, D66 en GroenLinks werden het eens over deze ingrijpende maatregel om de basisbeurs om te zetten in een lening. Hieronder meer details over het sociaal leenstelstel
 2. der vaak een masteropleiding begonnen direct na het.
 3. Alle studenten krijgen vanaf dat jaar een basisbeurs, onafhankelijk van het inkomen van hun ouders. Het bedrag is iets meer dan 600 gulden (circa 275 euro) per maand. Voor studenten in die tijd veel geld. Deze basisbeurs heeft het bijna dertig jaar volgehouden, maar is in de loop van de jaren wel uitgekleed
 4. der universitaire studenten aan een masteropleiding begonnen. Wie wel een master deed, rondde deze vaak in één jaar af. Vooral.

D66 wil studenten die tussen 2015 en 2019 zijn gaan studeren een studievoucher ter waarde van 4000 euro krijgen. Deze voucher kunnen zij ook gebruiken om een deel van hun studieschuld af te lossen. Dat hebben de leden van D66 toegevoegd aan hun verkiezingsprogramma De ChristenUnie wil dat uitwonende studenten een basisbeurs ontvangen van 550 euro per maand en thuiswonende studenten 275 euro per maand. Dit wordt gerealiseerd via onze plannen voor hervorming van het belastingstelsel. Daarnaast blijft de aanvullende beurs beschikbaar. De investeringen in het hoger onderwijs die voortkwamen uit de introductie.

Basisbeurs Tag NU - Het laatste nieuws het eerst op NU

De PvdA wil een basisbeurs maar zegt er niet bij hoe hoog die zal zijn. De ChristenUnie wil een basisbeurs van €500 voor uitwonende studenten. Bij het CDA hangt de hoogte van de basisbeurs af van het inkomen van de ouders met een minimale beurs van €300 voor uitwonende studenten en €150 voor thuiswonende studenten Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) presenteert naar aanleiding van het onderzoek het manifest Studenten Op Eigen Benen. Daarin pleiten ze voor de herinvoering van de basisbeurs van respectievelijk 247 en 460 euro per maand voor thuis- en uitwonende studenten Studeren wordt immers duurder, als studenten werkelijk de basisbeurs verliezen. Elke maand extra studie tikt dan aan. Het kabinet wil de basisbeurs per 1 september 2014 afschaffen, waardoor uitwonende studenten in vier jaar tijd bijna dertienduizend euro mislopen: 3.200 euro per jaar Onze idealen Het 'sociaal leenstelsel' wordt afgeschaft en de basisbeurs keert terug, het collegegeld wordt fors verlaagd.Er komt een royale compensatieregeling voor de generatie 'leenstelsel-studenten'.Collegegeld wordt voor alle studenten hetzelfde, ongeacht het aantal eerder gevolgde studies. Zo sneuvelde jouw basisbeurs. Een forse schuld opbouwen is voor de huidige student doodnormaal. Dat was bijna 30 jaar lang wel anders, tot de politiek in 2015 een einde maakte aan een basisbeurs - waar eigenlijk niemand meer gelukkig mee was. Over spijkerharde bezuinigingen en mooie beloftes

UTRECHT, 9 april 2018 - Studenten en de medezeggenschap staan centraal in de besteding van het geld van de basisbeurs. Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) is blij met het akkoord dat het hierover gesloten heeft met minister Van Engelshoven van OCW, de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) en de koepels van universiteiten en hogescholen PvdA draait: basisbeurs moet terugkomen. AMSTERDAM - Ook de PvdA wil af van het leenstelsel voor studenten. We zien dat studenten nu onder steeds meer prestatiedruk staan. Zeker voor kinderen. Zo sneuvelde jouw basisbeurs. Een forse schuld opbouwen is voor de huidige student doodnormaal. Dat was bijna 30 jaar lang wel anders, tot de politiek in 2015 een einde maakte aan een basisbeurs - waar eigenlijk niemand meer gelukkig mee was. Over spijkerharde bezuinigingen en mooie beloftes. Het ontplofte die avond volledig Huidige studenten zouden geld terug moeten krijgen, vindt de PvdA. Om hoeveel studenten gaat het? Gek genoeg wil de Dienst Uitvoering Onderwijs niet zeggen hoeveel studenten er nu onder het leenstelsel vallen, want die cijfers moeten nog 'afgestemd' worden. In 2014 hadden meer dan 400 duizend studenten een basisbeurs Een forse schuld opbouwen is voor de huidige student doodnormaal. Dat was bijna 30 jaar anders, tot de politiek in 2015 een einde maakte aan een basisbeurs - waar eigenlijk niemand meer gelukkig mee was. Over spijkerharde bezuinigingen en mooie beloftes. 'Het ontplofte die avond volledig.

Wat is er veranderd? - VSSD - Studentenvakbon

Een forse schuld opbouwen is voor de huidige student doodnormaal. Dat was bijna dertig jaar anders, tot de politiek in 2015 een einde maakte aan een basisbeurs waar eigenlijk niemand meer gelukkig mee was. Over spijkerharde bezuinigingen en mooie beloftes. 'Het ontplofte die avond volledig. Bovendien, stelt de LSVb, worden studenten gedwongen om te lenen. Volgens het Nibud-onderzoek komen studenten maandelijks 789 euro te kort, wat ze dwingt een studielening aan te gaan. Daarom pleit ook de LSVb voor herinvoering van de basisbeurs en voor compensatie aan de generatie die onder het leenstelsel heeft gestudeerd Antwoord op vragen over het sociaal domein. Menu. U bekijkt het beleid voor: Gemeente Maastricht Wijzig gemeent

Basisbeurs voor studenten keert niet terugNiet zeuren over het leenstelsel - SargassoVerdwenen basisbeurs leidt niet tot minder studenten | advalvas

Minder studenten doen master na bachelor sinds einde basisbeurs. Studenten zijn sinds de invoering van het leenstelsel minder vaak een masteropleiding begonnen direct na het behalen van een. De basisbeurs moet weer terugkomen.' In 2015 besloot het Nederlandse parlement de studiefinanciering af te schaffen. Studenten op het hoger onderwijs kregen eerst nog een maandelijkse toelage, maar in de nieuwe situatie moeten ze geld lenen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Basisbeurs. Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) presenteert naar aanleiding van het onderzoek het manifest Studenten Op Eigen Benen. Daarin pleiten ze voor de herinvoering van de basisbeurs van respectievelijk 247 en 460 euro per maand voor thuis- en uitwonende studenten Vandaag zijn duizenden studenten de straat opgegaan om te protesteren tegen het huidige leenstelsel. De studenten pleiten voor een nieuwe basisbeurs en een passende compensatie