Home

Richtlijnen gz psycholoog

Deze richtlijn is opgesteld conform de eisen vermeldt in het rapport Medisch Specialistische Richtlijnen 2.0 van de adviescommissie Richtlijnen van de Raad Kwaliteit. Dit rapport is gebaseerd op het AGREE II instrument (Appraisal of Guidelines for Research & Evaluation II; Brouwers, 2010), dat een internationaal breed geaccepteerd instrument is De competenties van de gz-psycholoog In dit handboek staat het competentieprofiel van de gz-psycholoog centraal. Op basis van deze competenties kunnen gz-psychologen als generalist handelen voor verschillende doelgroepen en in verschillende sectoren, vanuit de kern van de gezondheidszorgpsychologie De GZ-psycholoog verricht psychodiagnostiek, doet de indicatiestelling en beschikt daarom over competenties met betrekking tot de diagnostiek (Diagnostiek 1). Hij gebruikt hiertoe psychometrisch onderbouwde tests, vragenlijsten of interviews en is in staat deze instrumente Een deel van de behandelingen is in protocollen en richtlijnen beschreven. De gz-psycholoog is bij uitstek deskundig in het op maat toepassen van deze behandelingen. In Nederland waren op 28 februari 2017 precies 14.199 personen als gz-psycholoog ingeschreven in het BIG-register.6 Van hen is ongeveer tweederde werkzaam in de gezondheidszorg Een kwaliteitsstandaard is een verzamelnaam voor richtlijnen, zorgstandaarden en generieke modules (Akwa 2017). Kwaliteitsstandaarden vormen, samen met de beroepscode, competentieprofielen en vakinhoudelijke en juridische normen de professionele standaard voor psychologen. Kwaliteitsstandaarden worden opgesteld door (vertegenwoordigers van) patiënten, zorgaanbieders en financiers (zoals.

De basisprincipes zijn dat de psycholoog zich verantwoordelijk, integer, respectvol en deskundig gedraagt. De richtlijnen en gedragsregels in de Beroepscode zijn afgeleid van deze vier basisprincipes. Door toepassing van de Beroepscode is het voor de cliënt en de psycholoog duidelijk wat ze wel en niet kunnen verwachten NZA stelt tarieven Basis GGZ vast. De NZA (Nederlandse Zorgautoriteit) heeft inmiddels normtarieven voor de Basis GGZ vastgesteld. Deze zijn gebaseerd op de vier eerder gepresenteerde 'producten' in de Basis GGZ: kort, middel, intensief en chronisch. De tarieven gaan uit van een uurtarief van € 92,67 voor gz-psychologen GZ opleiding - Richtlijnen van de Kamer Gezondheidszorgpsycholoog KP opleiding - Richtlijnen van de Federatie van gezondheidszorgpsychologen en het College Specialismen GZ-psycholoog OG opleiding - Eisen aan praktijkopleidingsinstellingen Opleiding tot Orthopedagoog-generalist Zuid- en Oost Nederlan De Basisaantekening Psychodiagnostiek biedt een goede basis voor het onderdeel psychodiagnostiek van de postmasteropleiding tot GZ-psycholoog. Voor deze opleiding is de BAPD NIP echter géén verplichte toelatingseis. Veel werkgevers waarderen de BAPD NIP als kwaliteitskeurmerk van psychodiagnostiek

Verpleegkundig specialist GGZ - Richtlijn

IN DEZE TIJD MET HET CORONA-VIRIS WORDEN DE RICHTLIJNEN VAN HET RIVM NAUWLETTEND GEVOLGD. Welkom op deze website. In mijn praktijk richt ik mij op cliënten vanaf 18 jaar voor uiteenlopende problematiek. Klachten en problemen waarmee men zich wendt tot de psycholoog kunnen zich voordoen op verschillende levensgebieden zoals in de relatie- het werk -. De gz-psycholoog is het basisberoep voor psychologen en pedagogen in de gezondheidszorg. De gz-psycholoog is sinds 1998 erkend als wettelijk beroep. Dat betekent onder andere dat de titel 'gezondheidszorgpsycholoog' beschermd is: alleen psychologen en pedagogen die door de overheid geregistreerd zijn, mogen zich gezondheidszorgpsycholoog noemen richtlijnen beschreven. De gz-psycholoog is deskundig in het op maat toepassen van deze behandelingen. Gz-psychologen zijn werkzaam binnen alle sectoren van de gezondheidszorg. DE PSYCHOTHERAPEUT De psychotherapeut is eveneens een basisberoep, maar zijn werkterrein en deskundigheid zijn specifieker dan die van de gz-psycholoog. De psychothera

Jouw verantwoordelijkheden als GZ psycholoog bij het specialistisch team depressie bipolaire stoornissen zijn: Je verricht diagnostiek en behandelt patiënten in een multidisciplinair team conform de laatste richtlijnen. Je wordt enthousiast van het geven van zowel groepsbehandelingen als individuele behandelingen Klik hier voor meer informatie over onze arbeidsvoorwaarden. Het betreft de functie GZ Psycholoog voor 24-36 uur. Je krijgt een contract voor onbepaalde tijd. Het salaris bedraagt minimaal € 4138,- en maximaal € 5553,- (FWG 65) bruto per maand op basis van een werkweek van 36 uur. Contactinformatie Je verricht als GZ-psycholoog psychodiagnostisch onderzoek en voert behandelingen uit volgens multidisciplinaire richtlijnen gericht op kinderen en jeugd. Je voert intake- en kennismakingsgesprekken en stelt in overleg met de cliënt en zijn/haar naasten het behandelplan op

Een GZ-psycholoog (gezondheidszorgpsycholoog) is een beschermde titel, door de overheid ingesteld. Iemand mag alleen deze titel voeren, als hij geregistreerd is via de Wet BIG (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). (Zie ook: www.bigregister.nl) De GZ-psycholoog is het basisberoep voor psychologen en pedagogen in de gezondheidszorg Inzet andere disciplines. De specialist ouderengeneeskunde kan voor consultatie en diagnostiek onder zijn of haar verantwoordelijkheid een andere discipline raadplegen zoals de GZ-psycholoog, de verpleegkundig specialist en paramedici. De specialist ouderengeneeskunde blijft eindverantwoordelijk voor deze discipline en draagt tevens. U kunt hierbij denken aan somberheid, angsten, relationele problemen, inwendige spanningen, stress-en burnout-klachten. Ook met werk gerelateerde en levens-fase problematiek kunt u bij mij terecht. RIVM-RICHTLIJNEN. In de praktijk werk ik volgens de RIVM-richtlijnen

GZ-psycholoog Dineke Mast. Dineke Mast (1983), BIG geregistreerd GZ-psycholoog. Al meer dan 12 jaar ervaring. Lees meer. Een persoonsgerichte werkwijze en goed aansluiten op de hulpvraag vind ik belangrijk. Naast het verminderen van klachten is het voor mensen waardevol om voldoende inzicht te krijgen in (het ontstaan van) de problematiek Een klinisch psycholoog is een gespecialiseerde GZ-psycholoog die na de universiteit een zesjarige postdoctorale opleiding tot klinisch psycholoog heeft afgerond. Het werkgebied van de klinisch psycholoog bestaat uit het diagnosticeren en behandelen van ernstige en complexe psychische problemen en psychische stoornissen en het verrichten van crisisinterventies Gezondheidszorgpsycholoog, ook wel GZ-psycholoog, is sinds 1998 in Nederland een wettelijk beschermde titel; die alleen gevoerd mag worden door iemand die een post-doctorale opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog heeft afgerond en geregistreerd is in het BIG-register.Dit betekent dat niet iedere psycholoog werkzaam in de gezondheidszorg een GZ-psycholoog is Basis- & GZ-psycholoog (16 uur en 28-36 uur) - Hilversum en Almere. Publicatiedatum: 27/07/2021. Afdeling: Merem Medische Revalidatie. Omvang werkweek: 16 uur en 28-36 uur. Merem Medische Revalidatie is volop in beweging! We zijn voor onze locaties Almere en Hilversum op zoek naar een basis- en GZ-psycholoog Hier vindt u informatie over de praktijk van Mary Koer, Gz-psycholoog. De praktijk richt zich op het behandelen van diverse psychische klachten bij volwassenen en ouderen. De praktijk is gelegen in een rustige praktijkruimte in Amsterdam Zuid, Hoofddorppleinbuurt. UPDATE CORONAVIRUS: In de praktijk worden de RIVM richtlijnen gehanteerd om.

Handboek voor gz-psychologen Verbraak, Visser, Van Baar

De algemene richtlijn is dat er maximaal 50 uur vrijstelling voor Psychotherapie vakken gegeven kan worden. De cursus, op basis waarvan de vrijstelling aangevraagd wordt, mag niet langer dan 5 jaar geleden met goed gevolgd zijn afgerond De richtlijn: nieuwe aspecten van de zorg - Remmie Hammers, kaderhuisarts urogynaceologie De bekkenbodem: brede aanpak van de pijn - Corine Adamse, bekkenfysiotherapeut MSC De psycholoog: de psychoseksuele aspecten van de pijn - Gidia Jacobs GZ-psycholoog-seksuoloog NVV De GZ-psycholoog kent de algemene structuur van de gezondheidszorg, de maatschappelijke dienstverlening en de eigen organisatie. Hij participeert in een netwerk van functionele samenwerkingsrelaties en maakt optimaal gebruik van beschikbare expertise. 3.1 De GZ-psycholoog draagt bij aan effectieve intra- en interdisciplinaire samen

Home [endenburg

GZ-psycholoog voor studenten Vacature. Geldermalsen, 22-07-2021 Psycholoog / gedragsdeskundige Vacature. Meer vraag & aanbod. Bezoekadres NIP. Arthur van Schendelstraat 650 3511 MJ Utrecht Routebeschrijving. Contact (030) 820 15 00 E-mail naar Informatiecentrum Veelgestelde vragen. Studenten Memphys volgt de richtlijnen van het RIVM. Naar aanleiding van de mededelingen van afgelopen maandag door het kabinet wijzen wij u op de volgende beperkingen in onze dienstverlening. Per 1 oktober gelden vooralsnog de volgende aanwijzingen In principe worden de richtlijnen van de NZA gehanteerd die voorschrijven dat alleen een regiebehandelaar diagnostiek mag uitvoeren. De vrijgevestigde GZ-psycholoog mag dus binnen de BGGZ diagnostiek uitvoeren, maar niet voor de SGGZ. Maar gemeenten kunnen van de NZa-richtlijn afwijken RICHTLIJN PROBLEMATISCHE GEHECHTHEID - WERKKAARTEN 9HLOLJH JHKHFKWKHLGVUHODWLH RSERXZHQ _ b 6WDSSHQSODQ VFUHHQLQJ HQ GLDJQRVWLHN _ %HKDQGHOLQJ stap wordt uitgevoerd door een gz-psycholoog, kinder- en jeugdpsycholoog NIP, orthopedagoog-generalist, of professional in de specialistische jeugdhulp Zuyver Psychologie is een praktijk voor psychologische behandeling binnen de Generalistische Basis-GGZ in Utrecht. Dit houdt in dat de praktijk zich richt op kortdurende behandelingen bij volwassenen vanaf 18 jaar. Geïndiceerde behandeling, b.v. met een verwijzing door de huisarts, wordt vergoed vanuit de basis verzekering

3 Inhoudsopgave Redactie 4 Auteurs van de richtlijn 5 Experts in de klinische neuropsychologie 7 Voorwoord 9 1. Inleiding 11 1.1 HCMI/NWO Consortium Cognitieve revalidatie 11 1.2 Hersenletsel en de gevolgen 12 1.3 Neuropsychologische Revalidatie 13 1.4 Behandeling van neuropsychologische gevolgen 14 1.5 ICF-model 14 2 Een onderzoek bij kinderen om te kijken of er sprake is van een achterstand in de ontwikkeling. Dit onderzoek gebeurt terwijl het kind speelt en is vaak een gezellige gebeurtenis. Een wijze van informatie verzamelen waarbij de psycholoog vooral goed kijkt wat er precies gedaan wordt en hoe men op elkaar reageert

Hier vindt u informatie over de praktijk van Mary Koer, Gz-psycholoog. De praktijk richt zich op het behandelen van diverse psychische klachten bij volwassenen en ouderen. De praktijk is gelegen in een rustige praktijkruimte in Amsterdam Zuid, Hoofddorppleinbuurt. UPDATE CORONAVIRUS: In de praktijk worden de RIVM richtlijnen gehanteerd om. Update Corona virus 11 december 2020: : De richtlijn ggz en corona (versie 8 van 28 oktober 2020) blijft van kracht.In ons gezondheidscentrum kom je enkel naar binnen als je een afspraak hebt, draag je een mondkapje in de algemene ruimtes en volg je de looproute Deze richtlijn is opgesteld conform de eisen vermeld in het rapport Medisch Specialistische Richtlijnen 2.0 van de adviescommissie Richtlijnen van de Raad Kwaliteit. Dit rapport is gebaseerd op het AGREE II instrument (Appraisal of Guidelines for Research & Evaluation II; Brouwers, 2010), dat een internationaal breed geaccepteerd instrument is Je bent gewend en bekend met het werken volgens de ggz-richtlijnen. Je levert een innovatieve bijdrage aan de ontwikkeling van de zorg en je bent de ambassadeur van Vincent van Gogh. Wat maakt jou gewoon anders? Als BIG-geregistreerde gz-psycholoog heb je affiniteit met de doelgroep ouderen, diversiteit doelgroep Bij Meester Psychologie houden wij ons aan de richtlijn GGZ en Corona. Dit betekent dat face-to-face behandeling kan plaatsvinden, met inachtneming van de RIVM-richtlijnen. Face-to-face contact kan vervangen worden door alternatieven op afstand, zoals beeldbellen, indien de fysieke kwetsbaarheid van cliënt, mede-cliënt of behandelaar daar aanleiding toe geven

Richtlijnen en kwaliteitsstandaarden - NI

Als GZ-psycholoog op de polikliniek Depressie gebruik je vooral behandelmethoden die beschreven staan in de richtlijnen voor behandeling van depressie, zoals Cognitieve Gedragstherapie (CGt) of Interpersoonlijke Psychotherapie (IPT) en ook wordt (vanwege onderliggend trauma) regelmatig EMDR ingezet GZ-psycholoog is in Nederland een beschermde titel. Een GZ-psycholoog die voldoet aan de wettelijke opleidingseisen kan zich registreren in het BIG-register. Met een BIG-registratie mogen zij hun beroepstitel gebruiken en vallen zij onder het tuchtrecht. BIG is een afkorting van de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg In de psychologenpraktijk van Inez Tailleur in Amsterdam Zuid bent u altijd welkom voor hulp bij specifieke klachten, maar ook als u het gewoon allemaal even niet meer weet Dit ga je doen. De GZ-psycholoog is binnen de afdeling IVB Warnsveld een absolute leading professional. Je maakt als regiebehandelaar onderdeel uit van een multidisciplinair team onder andere bestaande uit jou als GZ-psycholoog, psychiaters (i.o), aan te stellen GZ-psycholoog i.o. en basispsycholoog, psychodiagnostisch werker, algemeen arts, verpleegkundig specialist i.o, SPV-ers in de rol van.

De Beroepscode - NI

 1. praktijkvoering en behandelingen. De praktijk is open en behandelingen kunnen doorgaan. onder de volgende richtlijnen: Voorwaarden Face to Face behandelingen: - U bent fit, heeft geen koorts, geen ademhalingsklachten, hoest niet en deze. klachten komen ook niet voor in uw naaste omgeving. - We houden 1.5 meter onderlinge afstand
 2. De klinische neuropsychologie is een specialisme van het basisberoep gz-psycholoog (zie figuur 1) dat zich richt op de gevolgen van hersenaandoeningen bij mensen in alle leeftijdscategorieën.Deze aandoeningen variëren van acute aandoeningen, zoals een hersentrauma of een beroerte, tot ontwikkelingsstoornissen, zoals autisme en ADHD, psychiatrische stoornissen, zoals schizofrenie, en.
 3. Vacature: GZ-psycholoog Kinder- en Studentpraktijk Amsterdam is een vrijgevestigde psychologen- psychotherapeuten praktijk voor behandeling en diagnostiek bij kinderen, jongeren en jongvolwassenen. Daarnaast verrichten we Pro Justitia onderzoek voor jongeren tussen de 12 en 23 jaar die [
 4. Je bent een BIG geregistreerde GZ psycholoog, empathisch ingesteld en je weet mensen te motiveren en te stimuleren; biedt specialistische behandeling voor de 10 meest voorkomende psychische aandoeningen volgens de laatste inzichten en richtlijnen
 5. Als GZ psycholoog doe je de indicatiestellingen en behandel je de meer complexe problematiek. biedt specialistische behandeling voor de 10 meest voorkomende psychische aandoeningen volgens de laatste inzichten en richtlijnen. We zijn ambitieus als het gaat om innovatieve behandelmethoden
 6. De GZ-psycholoog heeft E naar de arts verwezen voor een second opinion. Naar aanleiding van de door de GZ-psycholoog gestelde diagnose, de problemen binnen de primaire [lees:] stEUNgroep en de erfelijke factoren in de familie, heeft de arts samen met de ADHD-verpleegkundige een gesprek gehad met beide moeders om de mogelijkheden en bezwaren van medicatie uiteen te zetten

GZ-psycholoog - Onderwijs & Psychiatrie. NR. Goede geestelijke gezondheidszorg is onmisbaar voor onze samenleving. Bij GGz Breburg werk je in een maatschappelijk relevante en professionele organisatie. Wij bieden ruimte voor eigen initiatief, persoonlijke en professionele ontwikkeling. GGz Breburg gaat voor cliëntgerichte mentale gezondheidszorg GZ-psycholoog; EMDR-therapeut; Sinds ik in 2005 mijn carrière als psycholoog begon, heb ik in verschillende grote en kleinere GGZ-instellingen gewerkt. In 2012 behaalde ik mijn BIG-registratie na het afronden van de GZ-opleiding. In mijn behandelingen ga ik samen met jou op zoek naar de oorzaak en de betekenis van jouw klachten

NZA stelt tarieven Basis GGZ vast - NVGz

GZ-psycholoog - Genderpoli Jonx Fulltime. Lentis Website. Voor Het kwalitatief hoogwaardige programma heeft als fundament de multidisciplinaire richtlijn Depressie (Trimbos, 2013) en bipolaire stoornissen, tevens zijn wij deelnemer van Kenbis (kenniscentrum bipolaire stoornissen) Sinds 2003 is Triade psychologenpraktijk K&J gevestigd in Middelburg en bieden wij zorg op maat op het gebied van psychologisch onderzoek en psychologische behandeling binnen de Jeugd-GGZ aan kinderen, jongeren en hun gezinnen. Dit doen wij met een klein betrokken multidisciplinair team en verschillende samenwerkingspartners Jouw verantwoordelijkheden als GZ psycholoog bij het specialistisch team depressie bipolaire stoornissen zijn: Je verricht diagnostiek en behandelt patiënten in een multidisciplinair team conform de laatste richtlijnen; Je wordt enthousiast van het geven van zowel groepsbehandelingen als individuele behandelinge

Eisen - RINO Zui

 1. Klinisch (neuro) psycholoog of GZ psycholoog met ruime ervaring in de neuropsychologie bij ouderen Aantal uren 24Arbeidsovereenkomst: Voor de duur van een jaarWerklocatie(s) Emmen, Hoogeveen of StadskanaalCAO Ziekenhuizen Wat ga je doenIn verband met ziekte en uitbreiding van taken voor m.n. de geriatrie is er een tijdelijke vacature ontstaan voor
 2. Vacature (Basis ) of GZ-psycholoog Synaeda Leeuwarden Fonteinland. Synaeda Psycho Medisch Centrum is een instelling voor specialistische en basis geestelijke gezondheidszorg. Het is een behandelcentrum, dat sinds 1 januari 2008 bestaat, inmiddels zes locaties heeft en daarnaast een digitale poli
 3. GZ-Psycholoog Kind en Jeugd - regio Hoofddorp. Als GZ-psycholoog voor onze vestigingen in regio Hoofddorp (Hoofddorp, Nieuw-Vennep en Heemstede ) behandel je kind en jeugd (0-18 jaar) met een verscheidenheid aan klachten in de G-BGGZ en SGZZ en vervul je tevens de rol van regiebehandelaar voor een enkele basispsychologen
 4. drs. Marije van Oostendorp (orthopedagoog generalist en supervisor NVO) is hoofdbehandelaar in de basis-ggz en doet vanuit die functie zowel de diagnostiek als behandeling bij kinderen en jongeren van 4 t/m 18 jaar. Daarnaast verzorgt zij diagnostiek en behandeling voor scholen en particulieren
 5. (Interim) GZ-psycholoog kind & jeugd. Lelystad, Flevoland. vacature Eleos Lelystadvacature Eleos Lelystad. Wij zoeken een enthousiaste, prettige (interim) collega voor onze behandellocatie in Lelystad, afdeling jeugdzorg, voor 32 uur per week

Gidia Jacobs, GZ-psycholoog-seksuoloog nvvs; De richtlijn: pijneducatie en zelfmanagement Bert Messelink, uroloog; Tijdschema: 20.00 - 20.05 intro webinar 20.05 - 20.25 richtlijn 1 20.25 - 20.30 Q&A 20.30 - 20.50 bekkenbodem 20.50 - 20.55 Q&A 20.55 - 21. 15 psycholoog 21.15 - 21.20 Q&A 21.20 - 21.30 richtlijn De GZ-psycholoog behandelt zelfstandig psychische stoornissen, problemen in de levenssfeer en de psychische aspecten die samengaan met Als richtlijn voor het salaris geldt de aanloopschaal voor psychologen: minimaal aanloopschaal 59 of schaal 60 van de CAO-GGZ of vergelijkbaar. Deze richtlijn is in 2015 ontwikkeld in opdracht van de V&VN (Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland) en stond vroeger op de website www.ggzrichtlijnen.nl. Op de site van de V&VN vind je meer informatie over deze, en alle andere richtlijnen van deze vereniging. Richtlijn Leefstijl bij patiënten met een ernstige psychische aandoening (richtl.. Voer onderzoek naar problematische gehechtheid zo veel mogelijk multidisciplinair uit. Dat wil zeggen dat bij het onderzoek een (GZ-) psycholoog of orthopedagoog-generalist, een psychotherapeut en vaktherapeuten betrokken zijn. Baseer het onderzoek ook op verschillende instrumenten, en volg een heldere procedure, zoals het stappenplan

Basisaantekening Psychodiagnostiek (BAPD) - NI

 1. Opleiding tot gz-psycholoog. Als basispsycholoog bij GGZ Delfland heb je de mogelijkheid. om de opleiding tot gz-psycholoog te gaan volgen. De postmaster opleiding tot gz-psycholoog duurt twee jaar. Het is een generalistische opleiding die twee varianten kent: gericht op volwassenen en ouderen (V&O) en gericht op kinderen en jeugdigen (K&J)
 2. Marjan - GZ psycholoog 'We zijn niet bang om het anders te doen.' Een behandeling lukt niet zonder te kijken naar wonen, werken, relatie of opleiding. Dat is het motto van Marjan de Bruijn (32), die als GZ-psycholoog bij Vincent Verslavingszorg werkt. Leze
 3. GZ-psycholoog BIG 39912452725 EMDR practitioner en supervisor VEN. Als psycholoog kan je van mij een warme, positieve en directieve benadering verwachten. Samen stellen we doelen op waar wij gericht aan zullen werken. Ik vind het belangrijk dat je je gehoord voelt en je vrij voelt om open te kunnen praten over alles wat je bezighoudt
 4. De Gz-psycholoog kan terecht in de psychiatrie, maar bijvoorbeeld ook in de somatische zorg, de verstandelijk gehandicaptenzorg, de forensische sector, de verpleeghuissector of in revalidatiecentra. Beroepsperspectief Er zijn in Nederland 16.000 Gz-psychologen, hiervan is 83% vrouw en de helft jonger dan 40 jaar
 5. Ik ben (BIG-geregistreerd) GZ Psycholoog en gecertificeerd EMDR Practitioner volgens de richtlijnen van de Vereniging EMDR Nederland. Ik heb veel ervaring in zowel de eerstelijns- als in de tweedelijns geestelijke gezondheidszorg. Na jaren in een grotere GGZ instelling te hebben gewerkt, heb ik in 2009 mijn eigen psychologiepraktijk opgericht

Praktijk voor Therapie en Opvoedingsondersteuning van

Beroepsprofiel › PPO-Opleidinge

Vacature GZ Psycholoog Zorgenwelzijnplei

GZ-psycholoog - Ontwikkeling 23

Sommige mensen ervaren een heftig neerslachtig gevoel dat lang blijft hangen. In dit artikel hebben we het over depressie, de oorzaken en de behandeling De eerste versie van de richtlijn Delier werd in 1998 geschreven als onderdeel van de richtlijnen palliatieve zorg van het Integraal Kankercentrum Midden Nederland. De richtlijn werd in 2005 herschreven door E.H. Verhagen, M. Bannink en R.J.A. Krol en opgenomen in de eerste druk van het richtlijnenboek van de Vereniging van Integrale Kankercentra Welkom op de website van Psychologiepraktijk Nijhuis, een vrijgevestigde praktijk BasisGGGZ voor individuele therapie en coaching in Tilburg. De praktijk is te bereiken via telefoon: 06 20724530 en mail: info@psychologie-nijhuis.nl Jeanine Nijhuis is de praktijkhoudster en GZ-psycholoog (BIG-geregistreerd), EMDR Europe practitioner, Registerpsycholoog NIP Arbeid en Organisatie, ACT-therapeut. Ik ben Lonneke Prins, psychotherapeut en GZ-psycholoog en neuropsycholoog in Soest bij Praktijk Prins en werk volgens de beroepscode van het NIP en de LVVP. Als psycholoog heb ik veel ervaring opgedaan in de GGZ met o.a. lichamelijke begrepen en onbegrepen klachten, relatieproblemen, angst, depressie, burn-out. In mijn behandelingen maak ik gebruik van onder meer minfulness, EFT. Welkom op de website van Praktijk Kern. Praktijk Kern (voorheen Praktijk Kernstraat) is een samenwerkingsverband van vier vrijgevestigde psychologen en twee psychiaters in Leiden. Wij bieden hulp aan volwassenen en kinderen met psychologische en psychiatrische problematiek. Ieder van ons werkt vanuit een eigen professionele identiteit en.

Welkom op de website van Nienke Endenburg (GZ-psycholoog

Hartelijk welkom op de website van Praktijk Noord-Oost Veluwe. Een praktijk waar je terecht kunt voor psychologische behandeling en coaching. De praktijk heeft 2 locaties in Vaassen en Epe. De psychologische behandelingen vallen onder de Generalistische Basis GGZ Als GZ psycholoog - hoofdbehandelaar FPK/FPA krijg je een contract voor 32 tot 36 uur per week voor onbepaalde tijd. De functie is ingedeeld in functiegroep 65 met een maximaal salaris van € 5.439,- bruto per maand o.b.v. 36-urige werkweek

GZ-psycholoog - Onderwijs & Psychiatrie. NR. Goede geestelijke gezondheidszorg is onmisbaar voor onze samenleving. Bij GGz Breburg werk je in een maatschappelijk relevante en professionele organisatie. Wij bieden ruimte voor eigen initiatief, persoonlijke en professionele ontwikkeling. GGz Breburg gaat voor cliëntgerichte mentale. Medisch specialisten. Alle aangesloten ParkinsonNetzorgverleners zijn gedreven om mensen met parkinson de best mogelijke zorg te bieden, ze te zien als partner en te werken volgens de richtlijn 'Multidisciplinaire behandeling in de ziekte van Parkinson'. Bent u neuroloog, physician assistant, specialist ouderengeneeskunde, geriater. Natuurlijk ben je een BIG-geregistreerde GZ-psycholoog en op de hoogte van de bestaande richtlijnen. Je hebt ervaring met protocollair en oplossingsgericht werken en bij voorkeur met cognitieve therapie en EMDR. Je bent in staat je vakkennis uit te dragen naar derden, ook ten behoeve van consultatie. Dit bieden we j

GZ-psycholoog polikliniek Depressie UMCG, Groningen. Nu solliciteren Bewaren. GZ-psycholoog Volwassenen - Goes. In iedere behandeling laten wij cliënten zien dat het anders kan, wij helpen klachten verminderen en krachten ontwikkelen. Ben jij de GZ-psycholoog die bij deze denk- en werkwijze past? Lees dan snel verder

Inzet andere disciplines - Verens

GZ-psycholoog 'de fontein'. Op (dag)klinisch behandelcentrum 'de fontein' in Bosch en Duin, bieden wij een uitdagende baan voor een enthousiaste en doortastende GZ-psycholoog met een hart voor de christelijke ggz. Wat ga je doen? Als GZ-psycholoog op de kliniek van Eleos heb je een gevarieerde taak in een uitdagende omgeving De praktijk is in juni 2020 opnieuw door het NIP gecertificeerd en voldoet daarmee aan de landelijke richtlijnen. Vanuit die richtlijnen zet ik mij in om kinderen en jongeren samen met hun ouders te ondersteunen bij ervaren problemen en in moeilijke opvoedsituaties. 1998: Getuigschrift GZ- Psycholoog. Gz psycholoog Vincent Poli Weert. Wil jij bijdragen aan het realiseren van een wachtrijvrije poli? Als gz psycholoog doe jij het anders samen met ons! Reageer zo snel mogelijk, we maken graag ruimte voor een oriënterend gesprek. Samen werken we aan vernieuwing die maatschappelijk en persoonlijk herstel mogelijk maakt

Vacature GZ Psycholoog Den Haag - Psy

 1. imaal 5 jaar relevante werkervaring. Je hebt affiniteit met interdisciplinair werken en inhoudelijke voorkeur voor chronisch pijnproblematiek of de Somatisch-Symptoomstoornis en co morbiditeit
 2. Als GZ-psycholoog verricht je diagnostiek, behandel en begeleid je cliënten en familie. Je vervult een belangrijke rol in het multidisciplinair overleg op afdelingen als geriatrische revalidatiezorg, psycho-geriatrische zorg, dubbelzorg en somatiek. Hierbij gaat het zowel om individuele als groepsbehandeling
 3. Als ervaren Orthopedagoog-Generalist of GZ-psycholoog in de jeugd-ggz verricht je intakes, diagnostiek en behandeling. Waar nodig doe je psychodiagnostisch onderzoek. Je behandelt kinderen, jongeren en gezinnen met uiteenlopende problematiek. Je werkt in een hecht dynamisch multidisciplinair behandelteam, van waaruit we proactief willen ingaan.
 4. Vacature GZ-psycholoog. GZ-psycholoog gezocht die zelfstandig gevestigd wil zijn, binnen een inspirerende en groeiende praktijk. Basic Trust is een landelijke organisatie van specialisten in behandeling van hechting en trauma en het ontwikkelen van basisvertrouwen ofwel een veilige gehechtheid. Kijk voor meer informatie
 5. Sinds 2017 werk ik ook als interim GZ-psycholoog om nog meer ervaring op te kunnen doen bij verschillende instanties, met verschillende doelgroepen. Begin 2021 heb ik de overstap naar een eigen praktijk gemaakt. Vanuit het verlangen om zorg aan te bieden die naar mijn mening clientvriendelijk, op maat en effectief is
 6. Praktijk voor Psychotherapie Voet
 7. Nijmegen Centrum - GZ-Psycholoog Dineke Mas
Zuyver PsychologieHoe werken wij? - PsyValens - behandeling met aandachtSupervisie - Luijten CareIk wil deelnemer blijven - ParkinsonNetPsycholoog Oud Beijerland, Praktijkgegevens - DevotasHet teamArchief Vacatures - NVGzPTicXperts