Home

Ethische kwesties media

Handboek journalistieke ethiek Evers 9789024434602

  1. Dit zijn voorbeelden van de journalistiek ethische kwesties die in Handboek journalistieke ethiek aan de orde komen. Online media zijn een integraal onderdeel van het medialandschap. Dit boek biedt een actueel en toegankelijk overzicht van de belangrijkste onderwerpen op het terrein van media en ethiek in dat landschap waar online media nu zo'n grote rol in spelen
  2. Ethische kwesties Alledaagse ethische dilemma's bestaan in allerlei soorten en maten, met kleinere en grotere consequenties. Een tragisch voorbeeld diende zich onlangs aan, toen een Engelse jury een twee jaar durend onderzoek naar de Hillsboroughramp van 1989 uitvoerde
  3. We brengen je hoopvolle, persoonlijke verhalen, verdiepende thema's, christelijk nieuws en mediatips. In het wekelijkse Visie Magazine ontvangen onze abonnees de verhalen met de programmagegevens thuis. Hier op Visie Online, in onze digitale nieuwsbrief en op social media willen we je elke dag inspireren om hoopvol te leven en te geloven
  4. g waarbij ethisch juist handelen wordt gekenmerkt door een goed resultaat van de handeling (Wikipedia, 2016)
  5. 76 morele dilemma's / ethische vragen op het gebied van veiligheid. augustus 31, 2019. Hieronder vind je een overzicht van een aantal van mijn favoriete ethische vraagstukken (die allemaal in de kern morele dilemma's zullen zijn) die te maken hebben met veiligheid en waarover je een oordeel / mening kunt vormen

Het internet schept ongetwijfeld mogelijkheden. Research via sociale media is hier slechts één voorbeeld van. De perfecte ooggetuige kan gevonden worden in één muisklik. Net daarin schuilt het gevaar. Het internet heeft gezorgd voor de geboorte van nieuwe ethische kwesties Ethische dilemma's: ze spelen dagelijks in de zorg. Vaak kijkt u er weer anders tegenaan dan uw collega. Ethische kaders en gedragsregels geven ruimte voor de toepassing in specifieke situaties. KNMG-ethicus Gert van Dijk verkent actuele dilemma's in zijn columns over ethiek in de praktijk Ook in de PvdA worden ethische discussies gevoerd over abortus en euthanasie, stelt Jurgens. Bij euthanasie stellen wij tegenover het verbod op doden de naastenliefde, een ander christelijk.

Ethische communicatie vraagt om onafhankelijk denkende

Boeken over sociale en ethische kwesties van Interactive Media koop je eenvoudig online bij bol.com. Ga naar zoeken Ga naar hoofdinhoud. lekker winkelen zonder zorgen. Gratis verzending vanaf 20,- Bezorging dezelfde dag, 's avonds of in het weekend. Door de groeiende populariteit worden social media steeds vaker door bedrijven gebruikt om een band op te bouwen met hun doelgroep. Een nieuwe toepassing van sociale media is het gebruik ervan als betaalmiddel. In dit artikel ben ik er benieuwd naar of social media als betaalmiddel inzetten een geoorloofde marketingtool is, of een ethisch dilemma

Bijzondere ethische kwesties | Kerknet

Artikelen over ethische dilemma's - EO Visi

Ethiek Gentherapie De komst van gentherapie bracht veel ethische aspecten mee. Een ethisch debat in 1980 en 1990 bereikte een duidelijke overeenstemming dat gentherapie specifieke ethische kwesties en publieke- en maatschappelijke belangen met zich meebracht. Dit debat heeft uiteindelijk geleid tot de vaststelling van specifieke begeleiding en nationale regelgevende systemen gen naar aanleiding van deze kwestie in de media en de wetenschap volop aan‐ dacht. Een van de aanbevelingen in het rapport is dat stafleden en promovendi bij hun aanstelling worden geïnformeerd over de ethische normen binnen hun instelling en dat promovendi worden onderwezen in de ethiek (p. 57). Een ander

Waarden Wegen biedt achtergrondinformatie en concrete handvatten bij ethische thema's voor het onderwijs. De belangrijkste thema's zijn (1) de verschuivende balans tussen mens en machine, (2) 'digitale kloof' als gevolg van de digitalisering van het onderwijs en (3) de invloed van Big Tech en Big Data op het 'vrije onderwijs' Ethische Annotatie #2. Juni 2016. Suzanne Jacobi, Samuel Mulkens, Jos Philips (redactie), Natascha Rietdijk en Dick Timmer*. Met de reeks Ethische Annotatiesbeoogt het Ethiek Instituut van de Universiteit Utrecht de inzichten in de wijsgerige ethiek over actuele ethische kwesties te ontsluiten voor een breed publiek van studenten, beleidsmakers,. Over deze en nog vele andere ethische kwesties werd dinsdag gesproken tijdens het Nationaal Coach Platform (NCP). NOC*NSF organiseert het NCP twee keer per jaar. Per bijeenkomst delen experts uit binnen- en buitenland, coaches en technisch directeuren actuele kennis en ervaringen over een specifiek thema. Dinsdag stond ethiek in de sport centraal Andere gerelateerde documenten Aantekeningen Ethische en juridische kwesties(oud), college 1-6 College-aantekeningen, Ethische en Juridische kwesties, responsiecollege Samenvatting Jeugdrecht Begrepen - Een complete samenvatting van het boek Jeugdrecht begrepen, 4e druk. Hoofdstuk 1 t/m 17. Impact of exports - ere or ve sddda Samenvatting jeugdrecht Powerpoints - Jeugdrech VVD, CDA, D66 en ChristenUnie gaan onder leiding van de nieuwe informateur Gerrit Zalm volgende week praten over immateriële zaken, de zogenoemde medisch-ethische kwesties

Leren omgaan met morele kwesties: hoe morele vragen analyseren (diverse invalshoeken aanreiken, bewustmaking van gewenste en ongewenste gevolgen). Een basishouding van respect aanleren. Bewust maken van de spanningsvelden tussen ethiek en wetenschap, ethiek en media, ethiek en rechtspraak Leren argumenteren, nuanceren, concludere Consumenten, werknemers en burgers maken zich zorgen over ethische kwesties die verband houden met AI en willen enige vorm van regelgeving: Bijna de helft van de respondenten (47%) gelooft dat ze. Ethiek (Grieks: èthos, gewoonte of zedelijke handeling), moraalfilosofie, morele filosofie of moraalwetenschap is een tak van de filosofie die zich bezighoudt met de kritische bezinning over het juiste handelen. In algemene zin probeert ethiek de criteria vast te stellen om te kunnen beoordelen of een handeling als goed of fout kan worden gekwalificeerd, en om de motieven en consequenties van. Media-ethische kwesties doen zich zowel voor aan de kant van de informatiezender als -ontvanger. Ruimer beschouwd zijn ze tevens een zaak van media-structuren en -systemen. Onderwerpen. Voorbeelden van onderwerpen waar media-ethici zich onder meer mee bezighouden zijn: advertorial

Wie 'media-ethiek' zegt, zegt 'Huub Evers'. Hij schreef er diverse boeken en artikelen over, hij doceerde erover aan de Tilburgse journalistenopleiding en hij kwam steevast in beeld als zich ethische kwesties over de media voordeden. Morgen neemt Evers afscheid als lector en hoofddocent media-ethiek aan de Fontys Hogeschool Journalistiek Koop Kan dat zomaar? ethische kwesties in de journalistiek van Evers, h, met ISBN 9789059317451. Gratis verzending, Slim studeren. Studystore.n

Ethische kwesties - Parro

Bij een moreel ethisch dilemma gaat het om juist handelen maar hoe maak je een keuze uit twee handelingsalternatieven, waarbij de keuze voor de één ten koste gaat van de andere en hoe kun je die keuze legitimeren. Ook dit wordt uitgelegd. Tags. osw01 dilemma's ethisch social worker moreel issue moreel probleem dilemma social work Twee actuele medisch-ethische kwesties. O. p 1 juli van dit jaar wordt de . nieuwe donorwet van kracht. Na jarenlang politiek gebakkelei werd de wet op 13 december 2016 na een span-nende stemming in de Eerste Kamer (75 stemmen voor, 74 stemmen tegen) aangenomen. Nederland gaat van een opt-in naar een opt-out systeem. Waar burgers voorheen in. De COVID-19 injectie proeven hebben geen ethische toezichtsraad, geen Klinisch Ethisch Comité. Althans we hebben ze niet kunnen vinden en horen ze ook niet. Een medisch experiment moet waarheidsgetrouwe informatie geven en tevens toestemming vragen. Wat is de stand? Parijs gaat los, Macron verplicht een pas. Moderna kent de trucs om miljarden winst goed bij de aandeelhouders te krijgen

bol

76 morele dilemma's / ethische vragen op het gebied van

Het boek heeft zeven hoofdstukken: introductie, ethische kwesties in onderzoek met mensen, ethische principes en richtlijnen, verschillende soorten onderzoek, maatschappelijk gevoelige onderwerpen, over psychologisch onderzoekers in de media (Big Brother) en over de therapie-industrie Met de reeks Ethische Annotaties beoogt het Ethiek Instituut van de Universiteit Utrecht de inzichten in de wijsgerige ethiek over actuele ethische kwesties te ontsluiten voor een breed publiek van studenten, beleidsmakers, bedrijfsleiders, politici, journalisten, activisten, en andere burgers Al jaren groeit het aantal opgelegde dwangmaatregelen in de ggz. Soms kan een beetje dwang helpen, maar vaak richt ze meer schade aan dan dat ze goed doet. Een humanitaire ggz volgt niet de logica van haar eigen systeem, maar de behoefte aan liefde en zingeving van patiënt en professional. Door Peer van der Helm

Ethische dilemma's lokken advocaten uit de tent. Spithoff doet veel aardbevingszaken in Groningen en komt daar regelmatig ethische kwesties tegen. Bijvoorbeeld als gedupeerden de media zoeken, dan moet je heel goed bedenken wat je naar buiten brengt en wat niet André Bolhuis, tot voor kort voorzitter van de sportkoepel, verklaarde dat er zich afgelopen jaren een aantal ethische kwesties had voorgedaan die niet gemakkelijk te managen waren voor NOC*NSF. Zo was de affaire-Eurlings lastig te hanteren omdat Eurlings qualitate qua in het bestuur van NOC*NSF zat door zijn lidmaatschap van het bestuur van het IOC Elke vorm van onderzoek houdt risico's in, hoe goed de intenties ook zijn, legt Colin Blakemore uit, professor in de neurologische wetenschappen van de universiteit van Oxford, tijdens een workshop over ethische dilemma's over hersenonderzoek, georganiseerd door de technologieraad van het EP. Dat maakt de keuze, waar onderzoekers vaak voor staan echter niet gemakkelijker volgens de sprekers Stap 1: Besef dat ethische dilemma's een normaal onderdeel van uw baan zijn Elke manager en medewerker krijgt te maken met meer of minder complexe ethische kwesties. Het hoort er nu eenmaal bij en zodra u zich daarvan bewust bent, is dat een eerste stap in de richting om die kwesties effectief aan de kaak te stellen Position paper met regels die ethische onderzoekers moeten toepassen tijdens de COVID-19 pandemie. British Medical Association (BMA): COVID-19: ethical issues. Richtlijnen voor artsen over ethische kwesties die zich kunnen voordoen bij het verlenen van zorg en behandeling tijdens de COVID-19-uitbraak

DEDA helpt data-analisten, projectmanagers en beleidsmakers om samen ethische problemen in dataprojecten, datamanagement en databeleid te herkennen. DEDA is in nauwe samenwerking met data-analisten van de Gemeente Utrecht ontwikkeld en bestaat uit een toolkit die helpt bij het in kaart brengen van ethische kwesties bij dataprojecten, bij het documenteren van het beraadslagingsproces en bij de. Cookies accepteren. Wijzigingen in de Telecommunicatiewet maken dat iedere website de verplichting heeft te informeren over het gebruik van cookies. Ook dient toestemming gevraagd te worden voor het specifieke gebruik van cookies. We beseffen dat dit lastig en zelfs klantonvriendelijk kan overkomen. Bij voorbaat onze excuses hiervoor spannende ethische kwesties zitten de emoties vaak hoog. Leg die eerst op tafel, dan kun je daarna verder. Je luistert naar ieders standpunten en bedenkt welke richtingen zij op kunnen met het dilemma. Vaak kom je vanuit de waarden wel tot een bepaalde overeenstemming. Iedereen wil goede zorg, iedereen wil dat iemand het goed heeft. Maar wat. Over deze en nog vele andere ethische kwesties werd dinsdag gesproken tijdens het Nationaal Coach Platform (NCP). NOC*NSF organiseert het NCP twee keer per jaar. Per bijeenkomst delen experts uit binnen- en buitenland, coaches en technisch directeuren actuele kennis en ervaringen over een specifiek thema De ethische organisatie. De ethische organisatie van de toekomst doet dus meer dan alleen het volgen van de wet: zij houden rekening met de visie van deze wet door de wensen van burgers of klanten mee te nemen in hun overwegingen, door transparant beleid te implementeren en door ervoor te zorgen dat hun medewerkers privacy-bewust zijn

Journalistieke ethiek Connectionwiththeworl

In januari 2010 heeft Mirjam de Masteropleiding Zorg, Ethiek en Beleid aan de Universiteit van Tilburg afgerond. Als ethica is zij niet alleen in staat tot het signaleren van dilemma's, maar ook tot het bieden van handvatten aan andere (zorg)professionals om te kunnen omgaan met ethische kwesties en dilemma's in hun werksituatie Dit zijn 4 belangrijke ethische valkuilen voor om zo gevoelige kwesties voor te zijn. Het bedrijf laat zich corrigeren waar nodig en is daar volgens Lulin eerlijk over in de media Ethische kwesties (1) Beslis laterD66 en de ChristenUnie zijn het volkomen oneens op het gebied van medisch-ethische kwesties.Dat bemoeilijkt d maatschappelijke en politieke debat. Ook de media springt mee op de kar en geeft ethische kwesties een volwaardige plaats. Diverse (recente) artikels in kranten en tijdschriften vormen hier het bewijs van (Van Melle & Van Zilfhout, 2008). De sociale sector is eveneens onderhevig aan steeds meer (beroeps)ethische vragen en kwesties Ethische vraagstukken. Zorgverleners uit allerlei disciplines komen dan bij elkaar om op een gestructureerde manier ingewikkelde medisch-ethische kwesties met elkaar te bespreken. Naar boven. Organisatie. Vincent van Gogh vernieuwt: gewoon anders; Volg ons op social media

Ethiek in de praktijk KNM

We gaan een handreiking maken voor zorgprofessionals en cliënten om grip te krijgen op lastige, ethische kwesties. 'Veel zorgprofessionals, mantelzorgers en cliënten vinden ethiek maar iets abstracts, terwijl zij in de praktijk dag in dag uit bezig zijn met ethische keuzes. Dat komt omdat ze het vaak niet als zodanig herkennen lerarenopleiding omgangskunde flexibel onderwijs verdieping vakgebied omgangskunde leeruitkomst: doelgroepen en begeleiden domein beroepshouding en ethie Verkeerde lang genoeg in de media om gedurig op haar qui-vive te zijn. Ideale typecasting voor de medisch-ethische kwesties die ze namens D66 op de agenda zet. Met fluwelen handschoenen en zachte dwang loodste ze haar wetsvoorstel voor verruiming van donorregistratie in 2016 door de Tweede Kamer. In dit boek wordt ingegaan op bovengenoemde vragen, maar gaat ook dieper in op de aspecten van fotografie. Digitale manipulatie, ethische kwesties als identiteit worden ook uitgelicht. Een interessant boek voor een ieder die meer wil weten over fotografie Ethische reflectie noodzakelijk. Dorine Bauduin & Mariël Kanne. Tijd voor reflectie - Praktische ethiek in psychiatrie en rehabilitatie. SWP/De Grote Rivieren, 160 blz., 22,90 euro. Dorine Bauduin en Mariël Kanne zijn beiden docent ethiek en treden op als gespreksleider bij reflectiebijeenkomsten in verschillende zorgorganisaties

Ethische kwesties / De paringsdans van PvdA en CU Trou

Leg medisch ethische vragen voor aan de burger. Door Daniël Boomsma. Vorige week stuurde minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge (CDA) zijn ' nota medische ethiek ' naar de Tweede Kamer. Een belangrijk stuk, want het is de uitwerking van belangrijke medisch-ethische kwesties, waaronder abortus, wetenschappelijk onderzoek met embryo's en 'voltooid leven' Werken in multidisciplinaire wijkteams zal naar verwachting leiden tot fricties en onduidelijkheden over ethische vraagstukken. Tijd en ruimte voor ethisch beraad zijn nodig om de sociale professional houvast te bieden voor het nemen van verantwoorde beslissingen. Sociale wijkteams bestaan uit professionals die voorheen werkzaam waren bij uiteenlopende organisaties voor zorg en welzijn, bij. Ethische kwesties die het gevolg zijn van AI-systemen zijn waargenomen en ervaren: Leidinggevenden in 9 van de 10 organisaties zijn van mening dat ethische kwesties het gevolg zijn van het gebruik van AI-systemen in de afgelopen 2-3 jaar, met voorbeelden zoals het verzamelen van persoonlijke patiëntgegevens zonder toestemming in de zorg en het overdreven vertrouwen op geautomatiseerde.

discussie in kaart die tot nu toe in Nederland is gevoerd - vooral in de media. We beschrijven wat er al bekend is over de publieke opinie hierover, en we geven een analyse van de beweegredenen bij bestaande regelgeving. Daarnaast maken we inzichtelijk welke ethische en maatschappelijke kwesties een rol (kunnen) spelen i Medisch-ethische thema's als euthanasie zijn bij uitstek geschikt voor referenda. Bij het smeden van een regeringscoalitie tussen de VVD, CDA, D66 en ChristenUnie is het meest controversiële. Denktank D66 kraakt medisch-ethische brief minister De Jonge. De kabinetsplannen op het gebied van medische ethiek die zorgminister De Jonge vorige week naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, gaan. Naast de ethische kwesties werden technische uitdagingen ook nog kort besproken. Zo zouden de sensoren en camera's die de situatie rond de weg in de gaten houden niet betrouwbaar genoeg zijn in. 6 2.4 Ethische kwesties Gelukkig hoef je in het dagelijks werk niet steeds af te vragen welke handeling goed is en welke fout. Veel ethische vragen worden beantwoord door: geldende wetgeving een beroepscode de beroepsethiek protocollen en richtlijnen aanvullende voorwaarden in een arbeidsovereenkomst

De ethische dilemma's van Covid-19 ~ Het Goede Leve

Al sinds de jaren 80 klinkt er kritiek op de verplichte 'denkpauze' voor een abortus. Een meerderheid van de Kamer wil af van de vijfdaagse 'beraadtermijn', D66 dient vandaag een. Commissie Ethiek Met ingang van seizoen 2015-2016 is er bij SV Schalkhaar een ethische commissie, deze is benoemd in de Algemene Ledenvergadering van november 2015. De ethische commissie kan ingeschakeld worden bij vertrouwenskwesties binnen de vereniging. Zij kunnen optreden als voortrekker en bemiddelaar bij de kwestie. De commissie kan ingeschakeld worden voor alle leden jong enLees mee Een ethische gereedschaist 19 juni 2020 Thomas Wijsman Cinema als Illustratie van ethische kwesties Een greep uit de films in het boek, met de ethische kwesties die ze illustreren: • American Beauty - van instinct naar inspiratie • Sophie's Choice - afgedwongen tragische keuze • A Clockwork Orange - achteloos gewel Vormgeving en opmaak: Twin Media, Culemborg Kris Stas, Agnes Verbruggen, Hilde Vlaeminck Ethische knopen doorhakken in het sociaal werk Gent, Academia Press, 2013, 101 p. Tweede licht gewijzigde oplage ISBN 978 90 382 1953 0 D/2013/4804/7 NUR 752 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of vermenigvuldigd doo

Medisch-ethische kwesties De vraag is nu vooral hoe ver partijen durven gaan in het loslaten van die controle via een regeerakkoord. D66-partijleider Sigrid Kaag zei tijdens de verkiezingscampagne al dat zij zich op het gebied van medisch-ethische kwesties niet nog eens vier jaar lang wil laten gijzelen door formatie-afspraken Het DEDA worksheet is een grote poster (A0). Het faciliteert beraadslagende discussies voor interdisciplinaire teams, stakeholders en projectmanagers. Het adresseert de diverse fases van een project en de verschillende ethische kwesties die mogelijk ontstaan. De poster is ontworpen om teams in staat te stellen om opmerkingen of post-its te plaatsen. Download de DEDA.worksheet V3.0 (A0,.. Dossier Ethische kwesties Wa a r o m e t h i e k i n d e z o r g z o b e l a n g r i j k i s De kinderwens van personen met een handicap Nieuwe reeks: welzijn en gezondheid in WalloniĂŤ Liefde. Protocol Ethische Toetsing van Onderzoek worden deze ethische richtlijnen vastgelegd. Van alle onderzoekers binnen de Faculteit wordt verwacht dat zij deze richtlijnen toepassen. Toekomstig onderzoek dient altijd te worden voorgelegd aan de ETCO FGW indien er sprake is van ethische kwesties o.a. onderzoek met personen en persoonsgegevens

Ethische kwesties zijn geen persoonlijke aangelegenheid. In mijn eerste stuk voor De Vegansoof schreef ik dat wie dieren gebruikt, zich voor de rechter zou moeten verantwoorden. Veel mensen wijzen die gedachte af Ethische dilemma's. 1 reactie. Michael Sandel (1953) is een van de scherpste denkers in het veld van de (medische) ethiek. Sandel bewijst dat weer eens in een twaalfdelige interactieve collegereeks, uit te zenden vanaf zondag 26 juni. Lang niet alle besproken thema's gaan over zorg of medische zaken, maar bijvoorbeeld wel Hoe bepaal je de.

Ethische kwesties en verstandelijke beperkingen Eerlijkheid, vriendelijkheid, integriteit en liefdadigheid maken deel uit van de ethische opleiding van tandartsen. Alle tandartsen moeten daarom opkomen voor mensen met beperkingen en goed voor hen zorgen.* p.486 Waarover gaat het Ethische kwesties en extravagante figuren bij IDFA Reports. 15 november 2018 14:02. Om deze inhoud te tonen moet je toestemming geven voor social media cookies Ethische dilemma's: kanker, en dan? DEN BOSCH - Is behandelen van uitgezaaide kanker zinvol? Ja, zegt oncoloog Hans Pruit van het Jeroen Bosch Ziekenhus. Want: tijd en minder pijn. Maar niet.

Media - Ethiek van genoomtestsEthisch Dilemma Storyboard by 2e4e97eaPia Dijkstra is ideaal voor de medisch-ethische kwesties die ze namens D66 op de agenda zet | De

Struijs is groot voorstander van het 'moreel beraad': 'Ik vind het belangrijk voor professionals in de zorg dat ze met enige regelmaat ethische kwesties in hun werk bespreken, bijvoorbeeld in teamverband.' Dat gaat niet zomaar, zegt Struijs, om een gestructureerd gesprek over ethiek te voeren moet je wel geschoold zijn Meer ruimte voor morele en ethische dilemma's. 'Zorgverleners zitten regelmatig knel tussen de zorg die zij volgens regels en protocollen moeten geven en zorg die voor hun gevoel recht doet aan de patiënt. Instellingen moeten hen beter begeleiden bij dit soort morele dilemma's,' vindt Inge van Nistelrooij. Vraag aan Inge van. Posted on 17 juli 2020. by George Knight. Beantwoorden. De animositeit tussen D66 en orthodoxe-christenen over medische-ethische kwesties als euthanasie en abortus is een wetmatigheid. Dat meningsverschil is begrijpelijk gezien de overtuiging van deze verschillende levensbeschouwingen. Maar soms willen partijleiders zich ten koste van de ander. Kijken door een ethische bril helpt je nadenken hoe morele regels die voor jou vanzelfsprekend zijn toch niet altijd automatisch leiden tot goede zorg. Soms moet je wikken en wegen of er met anderen over praten om te weten wat passende zorg of de beste behandeling is. Ethische reflectie helpt je te zien welke waarden en normen in een situatie. Ethiek in het hbo-onderzoek. 7 januari 2010 | Het is hoog tijd dat er gedragsregels komen voor onderzoek in het hbo. Want met het kwaliteitszorgstelsel onderzoek zijn we er nog niet, zo vindt HAN-lector Yvonne Heerkens. Onderzoekers zijn maar zelden echt objectief en worden lang niet altijd uitsluitend gedreven door een wetenschappelijke.