Home

Wat doet Logius

Wat doet Logius? Logius is verantwoordelijk voor het volgende: Beschikbaarheid; Juiste werking; Continuïteit; Beveiliging; Bewaken en doorontwikkelen van de DigiD-architectuur; Jaarlijkse controle van uw aansluiting aan de hand van de DigiD Checklist Teste Wat doet Logius? Logius heeft de rol van Policy Authority (PA) van PKIoverheid. De taken van Logius zijn: het leveren van bijdragen voor de ontwikkeling en het beheer van het normenkader dat aan de PKI (Public Key Infrastructure) voor de overheid ten grondslag ligt, het zogeheten Programma van Eisen Wat doet Logius? Logius zorgt voor de beschikbaarheid, juiste werking, continuïteit en beveiliging van Digipoort. Dit is vastgelegd in de Aansluitvoorwaarden en de Serviceniveau-overeenkomst (SNO). Logius beheert zowel de infrastructuur van Digipoort als de standaarden. Ondersteuning, onderhoud en storinge Wat doet Logius? Logius beheert de Digikoppeling-standaard en ontwikkelt deze op basis van gebruikersbehoeften: Wij helpen u bij vragen, klachten en wijzigingsverzoeken. . De Digikoppeling-beheerder is verantwoordelijk voor het opstellen en beheren van overheidsbrede standaarden en afspraken over het gebruik van Digikoppeling en voor het beheren. Wat doet Logius? Bent u eenmaal aangesloten op Digimelding, dan kunt u ondersteuning van Logius verwachten bij het gebruik van Digimelding: beheer van de Digimelding-standaard en de architectuur daarvan. Het beheerproces (inclusief het wijzigingsproces en de governance) staat beschreven in het beheermodel en releasebeleid van Digimelding

Wat doet Logius? Logius zorgt voor de beschikbaarheid, juiste werking, continuïteit en beveiliging van Digilevering. Dit is vastgelegd in de Serviceniveau-overeenkomst (SNO). Logius bewaakt de architectuur van Digilevering en ontwikkelt deze verder. Ondersteunin Veel ondernemers en particulieren ontvangen of ontvingen een brief van Logius. Logius is een nieuwe digitale overheidsdienst die voortaan alle machtigingen registreert. De nieuwe dienst geeft u eenmalig per brief inzicht in de voor u geregistreerde machtigingen en geeft u direct de mogelijkheid om deze desgewenst in te trekken Logius: In onze ogen is de invoer van een passphrase in een mobiele app niet prettig qua gebruikerservaring. Daarnaast is het qua beveiligingsniveau niet nodig om een sterkere kennisfactor dan een.. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) Via eHerkenning van Logius hebben onze klanten één digitale sleutel waarmee ze bij alle overheidsorganisaties zaken kunnen doen. De RVO juicht deze rijksbrede samenwerking toe. Met eHerkenning vinden we elkaar in slimme oplossingen en werken we kostenbesparend De lijnen bij Logius zijn kort en als medewerker krijg je snel verantwoordelijkheid. De cultuur van Logius is informeel en collegiaal. Maar wat onze collega's het meest kenmerkt is dat ze trots zijn op wat ze doen: ze werken elke dag aan het verbeteren van de digitale overheid voor heel Nederland. Video Player. Afspelen

Diensten van Logius; Alle diensten; Onze organisatie. Over Logius; Werken bij Logius; Zakendoen met Logius; SAFe bij Logius; Organisatiestructuur; Verhalen; Contact. Aanvraag- en wijzigingsformulieren; Persvoorlichting; Routebeschrijvin Logius zorgt ervoor dat mensen en organisaties gebruik kunnen maken van de digitale diensten van de overheid. Onze dagelijkse praktijk is het verbinden van overheid, burgers en bedrijven. Mensen kennen ons van bijvoorbeeld DigiD, MijnOverheid en Digipoort 'Onze dienstverlening is er voor iedereen en werkt veilig en vertrouwd' Betrouwbaar. Onze eindgebruikers, burgers en bedrijven, verwachten digitale dienstverlening die beschikbaar en gemakkelijk te gebruiken is. Dit geldt ook voor mensen die minder digitaal vaardig zijn. Daar zorgen we voor bij Logius

DigiD: wie doet wat? Logiu

Wat doet Logius op het dossier digitale toegankelijkheid? Kristian Mul: In opdracht van de directie Digitale Overheid van het Ministerie van BZK heeft Logius een kenniscentrum rondom digitale toegankelijkheid ontwikkeld. We beheren de websites digitoegankelijk.nl en toegankelijkheidsverklaring.nl Logius monitort haar systemen op credential stuffing-aanvallen, waarbij aanvallers proberen om door middel van hergebruikte wachtwoorden toegang tot accounts te krijgen

Logius helpt publieke organisaties digitale dienstverlening zo in te richten dat burgers en bedrijven zaken betrouwbaar en eenvoudig kunnen regelen

PKIoverheid: wie doet wat? Logiu

Logius is de dienst digitale overheid en onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De diensten en standaarden van Logius zijn voor de gehele overheid ontwikkeld. Logius is verantwoordelijk voor het beheer, de doorontwikkeling en de overheidsbrede toepassingen van deze diensten en standaarden Mark de Wit, releasetrain engineer - Logius Op het event komen stakeholders, management en medewerkers van Logius en leveranciers samen om een transparante planning te maken. Dit bevordert inzicht, samenhang, eigenaarschap en helpt afhankelijkheden en risico's te signaleren. Dat zorgt ervoor dat de planning haalbaar wordt Logius is onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Wij sturen u een registratiebrief over de aanvraag van uw intermediair. Hierin vragen wij u toestemming voor het registreren van uw machtiging, zodat uw intermediair Serviceberichten Aanslag kan krijgen

Digipoort: wie doet wat? Logiu

Logius is de dienst digitale overheid en onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. We zorgen voor producten en diensten voor de digitale overheid. Logius biedt voorzieningen en standaarden die alle overheidsorganisaties gebruiken in hu Logius biedt voorzieningen en standaarden die alle overheidsorganisaties gebruiken in hun digitale dienstverlening. Mensen kennen ons van DigiD, MijnOverheid en Digikoppeling. Dankzij deze diensten van Logius kunnen mensen hun belastingaangifte doen, kan een overheidsorganisatie digitaal post sturen en kan de Douane miljoenen berichten over inkomende en uitgaande goederen verwerken Wat doet Logius precies en wat kunnen accountants verwachten? Jeroen van Hulten is MT-lid bij Logius en houdt zich dagelijks bezig met Standard Business Reporting. Wat was de aanleiding van SBR? 'Met SBR willen we de keten faciliteren waar het gaat om verantwoordingsinformatie,. In deze publicatie lees je wat je moet weten en regelen om de informatie en diensten van jouw organisatie toegankelijker te maken. Er worden 12 rollen onder de loep genomen. Zoek op wat jij vanuit jouw functie moet weten en doen. Bepaal welke stappen jij kunt zeen en de vervolgstappen die daaruit voortkomen. Misschien combineer j

Logius biedt voorzieningen en standaarden die alle overheidsorganisaties gebruiken in hun digitale dienstverlening. Mensen kennen ons van bijvoorbeeld DigiD, MijnOverheid en Digipoort. Dankzij deze diensten van Logius kunnen mensen hun belastingaangifte doen, kan een overheidsorganisatie digitaal post sturen en kan de Douane miljoenen berichten over inkomende en uitgaande goederen verwerken Logius is een baten-lastendienst van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en beheert generieke ICT-voorzieningen.Logius levert diensten aan andere overheidsorganisaties en organisaties met een publieke taak. Voorbeelden van diensten zijn DigiD, Digipoort, MijnOverheid en eHerkenning.Het bureau Forum Standaardisatie is een onderdeel van Logius

THE INDIAN MUSEUM OF NORTH AMERICA® : Crazy Horse Memorial®

Wat wordt gecontroleerd? Logius controleert of een verklaring en de bijbehorende onderbouwing voldoen aan het model dat hiervoor verplicht is op grond van het Besluit digitale toegankelijkheid overheid. Voor de controle wordt gebruik gemaakt van de standaard checklist op deze pagina. Je kunt deze controle ook zelf uitvoeren Logius | 4.851 volgers op LinkedIn. In het hart van de digitale overheid | Logius is de dienst digitale overheid en onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. We bieden producten en diensten die organisaties met een publieke taak kunnen gebruiken in hun digitale dienstverlening naar burgers en bedrijven. Met deze producten en diensten zorgen we voor veilige. Wat ga je doen? We zijn voor Logius op zoek naar een enthousiaste en doortastende managementondersteuner. Vind je het leuk om zelf actief op zoek te gaan naar waar jij je professionele bijdrage kan leveren? De managementondersteuner die wij zoeken ontzorgt de teamleiders,.

DigiInkoop is het inkoopsysteem van de Rijksoverheid. Een aantal Rijksoverheidorganisaties koopt via dit systeem goederen of diensten in. Een Rijksoverheidorganisatie plaatst offerteaanvragen of bestellingen bij gecontracteerde leveranciers via DigiInkoop. Leveranciers ontvangen inkoopberichten zoals orders of tijdkaarten via DigiInkoop, in het. Ik vind het opmerkelijk dat Logius voor doet komen alsof de 30 revocatie zomaar oke zou zijn. De echte vraag is wat doen CA's als reactie om de constatering dat er een tekortkoming is

Insulin Pens Included on FDA Watch List Due to Incorrect Use

Niet alles doen, maar focus, is de kern van hun verhaal. Niet alleen op directieniveau zijn de lijnen tussen Ictu en Logius kort en is de sfeer ontspannen. De experts van beide partijen weten elkaar makkelijk te vinden en zijn letterlijk buren van elkaar aan de Wilhelmina van Pruisenweg. Bogerman: 'Het doel van het convenant was te komen tot. Wat houdt dat in? Logius heeft de EV-root aangepast en daardoor moeten onderliggende certificaten worden vervangen voor 1 september 2020. Dit kan mogelijk effect hebben op het ophalen van A-nummers, het verwerken van GBA- of GBAv berichten of zaken als BSN dan wel RNI tijdelijk niet meer goed te kunnen gebruiken

Digikoppeling: wie doet wat? Logiu

Wat ga je doen? Bij Logius werken we samen met bedrijven en overheidsorganisaties in het hart van de digitale dienstverlening. Belangrijke maatschappelijke thema's daarbij zijn veiligheid, privacy en digitale inclusie Wat is PKIoverheid? Het PKIoverheid-certificaat is een computerbestand dat fungeert als een digitaal paspoort. Het bevat gegevens die nodig zijn voor beveiligd internetverkeer. Digitale certificaten zijn een onmisbare schakel in beveiligd internetverkeer. Bij alle Logius-diensten heeft u een digitaal certificaat van PKIoverheid nodig

Digimelding: wie doet wat? Logiu

 1. Er wordt steeds gewerkt vanuit het motto: 'voordoen, samen doen en zelf doen'. Resultaat. Inmiddels werkt ca. 70% van Logius met een Agile werkwijze (gebaseerd op het SAFe framework) en zijn er nu vier productiehuis treinen en een business ondersteunende trein ingericht
 2. Logius voert samen met u een quickscan uit. In de quickscan inventariseren we de behoeften van uw organisatie, krijgt u inzicht in het functioneren van uw huidige verantwoordingsketen en komt u te weten wat het betekent als u SBR toepast op uw verantwoordingsketen. U kunt het volgende van Logius verwachten
 3. Logius Een digitale overheid die werkt voor iedereen Presentatie voor NORA IAM Werkgroep november 2019. Logius werkt - met oog voor burgers en bedrijven centraal bij wat we doen. Presentatie voor NORA IAM Werkgroe
 4. Op de lijst van Sleevi staan ook certificaten van PKIoverheid die door Logius zijn uitgegeven. Op dit moment onderzoeken we wat we kunnen doen om met de certificaten in kwestie weer aan de.
 5. Voor deze vervanging heeft Logius een tijdpad tot en met januari 2021 vastgesteld. In onderstaand artikel geven we een toelichting op de tijdlijn die Logius voorstelt en de tijdlijn waarlangs SVB-BGT haar certificaten ontvangt. Op basis daarvan geven wij de bronhouders advies wat ze kunnen doen

Logius biedt ICT-oplossingen en -standaarden die alle overheidsorganisaties gebruiken in hun digitale dienstverlening. Zo helpt Logius de overheid, bedrijven en burgers om snel, eenvoudig en veilig met elkaar te communiceren. Wat moet ik doen bij een Digipoort-storing? Het kan wel eens voorkomen dat Digipoort niet naar behoren werkt De standaard is beschreven op de website van Logius. Wat moet ik doen om op Digimelding aan te sluiten? Het is belangrijk dat u tijdig aansluit. Dit kan voor u als afnemer op twee manieren. 1. Via de Digimeldingwebservice; 2. Via het Digimeldingportaal. Logius verzorgt de aansluitingen op de Digimeldingvoorziening Rollen en functies. Het webteam, de communicatieafdeling of de ICT-afdeling kunnen niet in hun eentje zorgen voor digitale toegankelijkheid. Daarvoor is de hele organisatie nodig. Van hoger management, juristen, inkopers en vormgevers tot HR-adviseurs, trainers, redacteuren en testers. In deze publicatie lees je wat je moet weten en regelen om. DigiD app. De DigiD app is de makkelijkste manier om veilig in te loggen. U hoeft geen ingewikkeld wachtwoord meer te onthouden. Alleen een pincode die u zelf kiest. Steeds meer organisaties vereisen dat u een ID-check toevoegt aan de DigiD app. Ze willen meer zekerheid dat de gegevens met de juiste persoon worden gedeeld. Door de ID-check toe.

Zo word je boswachter

Digilevering: wie doet wat? Logiu

Wat doet Logius: Kenniscentrum: www.digitoegankelijk.nl Helpdesk: digitoegankelijk@logius.nl Ontwikkelen en beheren van: Toegankelijkheidsverklaring Invulassistent Monitoren en rapporteren. 12 Schuurman, R. (Rosalie) - Logius Created Date Wat kan ik zelf doen? Hieronder op een rij wat u zelf kunt doen en moet weten: Ik wil helemaal niet digitaal. u hoeft MijnOverheid-account niet te activeren. Twijfelt u of u dat al hebt gedaan? Vraag bij Logius na of dat zo is. Logius zorgt voor de digitale dienstverlening van de overheid en is onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken Er wordt binnen Logius echt een grote gezamenlijke verantwoordelijkheid gevoeld. Annelies: 'Jazeker, iedereen werkt hard. Natuurlijk gaat het wel eens mis, maar dan is het aan de teams en trein om dat op tijd te signaleren en te onderzoeken hoe het komt, wat er moet gebeuren om de schade te beperken en wat we ervan kunnen leren. Dat bedrijven met eHerkenning veilig kunnen inloggen om online zaken met de overheid te regelen, weten we inmiddels. Maar hoe werkt dat achter de schermen? Marieke is Functioneel Beheerder bij eHerkenning en gaf een interview aan Linkit.nl over haar werk. Wat blijkt? Het beeld van de standaardnerd is echt niet van toepassing Logius, de overheidsinstantie die voor DigiD verantwoordelijk is, rekent nu voor elke inlog via DigiD 0,12 euro, Enige wat je wel kan doen is opletten met deze hogere beveiligingsniveaus:.

Wat zijn de voordelen van het betrekken van leveranciers? Op basis van het uitgevoerde onderzoek doen wij de volgende aanbevelingen: Logius kiest vijf partners voor IT-contract van €255 miljoen Logius heeft vijf voorkeursleveranciers geselecteerd voor de verdere ontwikkeling en het beheer van zijn applicatielandschap Je werkt nauw samen met de andere adviseurs en secretarissen om de inhoudelijke kennis van Logius op het juiste moment samen te brengen. Zelf lever je ook een inhoudelijke component in je adviezen. Je staat sterk in je schoenen, bent proactief, verbindend, hands-on en niet bang om kritisch te zijn werkt als een digitaal paspoort. Als iemand een website, e-mail of document van uw organisatie wil bekijken, controleert zijn webbrowser of e-mailprogramma het bijbehorende certificaat. › Door elkaar te identificeren verkleint de kans dat oplichters zich voor kunnen doen als iemand anders. › Voor overheidsdiensten van Logius (SBR/ Digipoort Vacatures Logius. Zoeken binnen 295.000+ actuele jobs in Nederland en in het buitenland. Snel & eenvoudig. Fulltime baan, parttime baan, tijdelijke baan. Competitief salaris. Informatie over de werkgevers. Werk vinden: Logius - is makkelijk Wat ga je doen? Waar ga je aan de slag? Je gaat aan de slag bij Logius. Dit is de dienst digitale overheid en onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Logius beheert overheidsbreed gebruikte ICT-oplossingen en gemeenschappelijke standaarden,.

Wat doen met brief van Logius over machtiging Bol Adviseur

Organisaties en instellingen die hun gebruikers via DigiD laten inloggen zijn volgend jaar 13 cent exclusief btw per kwijt, tegenover 14 cent op dit moment. Dat heeft Logius vandaag. Ik ben pro goede content' - Digitale Overheid. 'Ik ben niet anti pdf. Ik ben pro goede content'. Logius zette ruim 150 pdf's om naar toegankelijke webcontent. Henri Spijkerboer, hoofdredacteur bij Logius en bij TenderNed, vertelt over dit project. Een flinke klus die nog niet helemaal klaar is Wat moet ik doen? Wacht op instructies van uw CA. Iedere CA onderneemt actie om het probleem aan hun kant op te lossen. Zodra zij een oplossing hebben, krijgt u van hen instructies of, wanneer en hoe u moet handelen. Het NCSC adviseert Logius en draagt bij aan de gesprekken tussen Logius, de intermediate CA's onder PKIoverheid en het CA/B-forum

Zie het als een slagboom waar wordt gecontroleerd of iemand daadwerkelijk is wie hij zegt dat hij is en eventueel of iemand daadwerkelijk mag doen wat hij wil doen. Logius beheert het Afsprakenstelsel waarin beschreven staat aan welke eisen eHerkenning voldoet en waar je als deelnemer aan moet voldoen om toe te kunnen treden Digid preventief verwijderd door Logius. +1 Henk 'm! Gisteren kregen wij 2 brieven, zowel mijn echtgenote als ikzelf kregen te horen dat onze Digid's preventief verwijderd waren en of we een nieuwe wilden aanvragen. Er was een vermoeden dat derden toegang hadden gekregen tot onze Digid door Malware. Vandaag gebeld, en de melding was, we denken.

Security.NL spreekt met Logius over beveiligingskeuzes ..

 1. Logius wil graag meer kennis verkrijgen over de behoefte van de doelgroep die gebruik gaat maken van machtigingen in de zorg. Met die kennis wil Logius burgers een optimale gebruikerservaring bieden bij het machtigingsproces. Het klantreisonderzoek heeft alle relevante stappen rondom het proces in kaart gebracht
 2. Grip krijgen op digitale toegankelijkheid vraagt om een planmatige en organisatiebrede aanpak. Het is geen eenmalig project dat je uitvoert. Het vergt continue aandacht waarbij toegankelijkheid een onderdeel wordt van de organisatieprocessen. Met de juiste aanpak kun je al snel grote stappen zetten die ervoor zorgen dat de digitale kanalen van.
 3. Wat ik erg leuk vind aan werken bij Logius is dat de resultaten van wat je doet meetbaar zijn. Ik ben een doener en niet iemand die continu ellenlange stukken wil tikken. Aan het eind van de dag ga ik naar huis met het idee: dat hebben we allemaal gedaan
 4. Ze weten ook niet altijd wat te doen. Logius helpt hen op weg om een nieuwe DigiD aan te vragen, maar geeft ook tips over hoe te handelen bij malware, om te onderzoeken of er meer gegevens zijn gelekt en of zaken uit hun naam zijn aangevraagd, aldus de organisatie
 5. Wat een teleurstellend antwoord dat je hebt gekregen van de servicedesk van Logius; ik vraag me af of dat antwoord klopt. Puur inloggen op een website met DigiD op een tablet lukt mij, zoals ik ook verwacht omdat - conform de Webrichtlijnen - de website platformonafhankelijk is. Blijft over waarom 'hij het niet doet'
 6. Logius jaarverslag 2016. Het jaarverslag 2016 van Logius is uit. In 2016 bestond Logius 10 jaar. Een goed moment om terug te kijken naar wat Logius in al die jaren heeft neergezet. De huidige digitale overheid is wezenlijk anders dan in 2006. Digitaal zaken doen met de overheid is niet meer weg te denken uit de samenleving
 7. Wat ga je doen als architect? Wat jou wordt voorgelegd of wat jij ontdekt toets je telkens aan een architectuur en wanneer die architectuur er nog niet is, werk jij deze uit. Je bent bezig met het hoe van het ontwerp. Je vertaalt de behoefte van de klant naar een robuust ontwerp, van zowel de functionele als de niet-functionele vereisten

Logius is op zoek naar een senior Programma-adviseur die ervaring heeft met Implementatie en transities naar Agile/SAFe (scaled agile framework) werken. De programmamedewerker adviseert, Wat ga je doen als Programma-adviseur Doorontwikkeling De roadshow is dan ook vooral bedoeld voor alle publieke dienstverleners die meer willen weten over wat de wet Digitale Overheid betekent voor de toegang tot hun digitale dienstverlening aan burgers en bedrijven. Daarnaast wordt u geïnformeerd over wat Logius gaat doen aan fraudebestrijding Wat wij vragen: Je beschikt minimaal over mbo werk- en denkniveau. Je hebt aantoonbare, recente callcenter ervaring. Je kunt zaken goed formuleren en uitleggen. Je bent drie keer per week tot 22.00 uur beschikbaar en kunt twee keer per week vanaf 08.00 uur starten. Je werkt een keer in de vier weken verplicht op vrijdag van 13.30 tot 22.00 Dankzij de diensten van Logius kunnen mensen hun belastingaangifte doen, kan een overheidsorganisatie digitaal post sturen en kan de Douane miljoenen berichten over inkomende en uitgaande goederen verwerken. Bij Logius werden zowel de infrastructuurdiensten als de siem/soc-diensten de afgelopen jaren verzorgd door Equinix, meldt een woordvoerder Wat werkt er goed aan DigiD? Wat missen we nog? Gaan we richting meerdere identiteiten, decentrale opslag, attribuut gebaseerde toegang of toch één 'digitale kluis' waar de overheid op past? Programma. 16:00 - Introductie & welkom 16:20 - Wat is digitale identiteit? (een verkenning door Waag) 16:40 - Logius over digitale identiteit (Diepak.

Het kompas van Logius: onze organisatiecode Koppelvla

Logius heeft besloten om het PKIoverheid-stelsel te herstructureren, om op deze manier het probleem met de PKIoverheid-tussencertificaten op te lossen. Met deze wijzigingen zorgt Logius dat webbrowsers PKIoverheid-eindcertificaten blijven vertrouwen. Ook richt Logius op deze manier certificaten-voldoen-niet-aan-de-afgesproken-richtlijnen Wat ga je doen als IB specialist? Als IB Specialist ben jij van vele markten thuis. Je bent inzetbaar in meerdere teams tegelijk, komt op scrum- en SAFe-events zowel halen als brengen en draagt bij aan de samenhang tussen de Logius IB-ers. Dit doet je vanuit drie hoofdtaken

Logius - Werken voor Nederlan

 1. Logius heeft maandag 203 DigiD-accounts geblokkeerd, nadat was vastgesteld dat de eigenaren op een link in een phishingmail hadden geklikt en hun MijnOverheid-gegevens op een kwaadaardige website.
 2. Wat ga je doen? Logius verbetert de digitale overheid voor heel Nederland. Het Productiehuis van Logius beheert en ontwikkelt oplossingen van Logius door. Voor het team Aansluitondersteuning binnen het Productiehuis zoek ik een ervaren Ketenbeheerder
 3. isterie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Voor deze afdeling zal jij het eerste aanspreekpunt worden van de burger. Je helpt de burger met het beantwoorden van vragen omtrent overheid diensten
 4. Ben jij iemand die de mooiste onderschriften bedenkt op social media? Heb je ook nog ervaring met het opstellen van richtlijnen voor social mediagebruik door organisaties? Ja? Mooi! Voor Logius zoek ik een samenwerker in hart en nieren die deze kwaliteiten in wil zetten als communicatiemedewerker binnen het informele en collegiale team Communicatie
 5. isterie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Voor deze afdeling zal jij het eerste aanspreekpunt worden van de burger

eHerkenning Logiu

Logius werkt samen met organisaties als UWV en de Belastingdienst. Maar Logius werkt vooral voor de gebruikers van haar diensten: de inwoners van Nederland. Mark de Wit, release train engineer, en Sebastiaan Verheij, clustermanager Klantcontactcentrum (KCC) zien erop toe dat de producten ook daadwerkelijk voor iedereen werken Logius helpt andere overheidsorganisaties om hun dienstverlening óók API-gewijs aan te bieden aan burgers en bedrijven › In 2019 verschillende pilots uitvoeren per voorziening › Developer.Logius.nl › OIN-register API Wat wil Logius doen? 13 februari 2019 | 'API's versnellen Digitalisering' 1 In september moeten alle overheidswebsites voldoen aan de wettelijke verplichting digitale toegankelijkheid, maar dat betekent niet dat elke website onmiddellijk moet voldoen aan alle eisen. Wat moeten organisaties doen? Hiervoor heeft Logius, onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken, een stappenplan opgezet Daarom werkt BZK/Logius ook aan oplossingen voor inwoners zonder telefoon of inwoners die graag iemand willen machtigen om online zaken voor hen te regelen. Praktijkbeproevingen Het ministerie van BZK is op zoek naar oplossingen om de dekkingsgraad van DigiD Substantieel te vergroten Logius daarbij een BSN op te leveren over een bepaald koppelvlak aan een bepaalde dienstverlener. Wat die dienstverlener, bijvoorbeeld een gemeente, in zijn eigen domein daarmee doet is voor Logius onzichtbaar. Daarmee zijn de navolgende bevindingen uit deze Quick Scan dan ook een aanvulling op de pilotevaluatie van Logius

Dit is Logius Logius Jaarversla

 1. E-factureren (of elektronisch factureren) is het elektronisch versturen en het automatisch verwerken van een factuur. E-facturatie is eigenlijk het digitaliseren van de papieren facturen. Een e-factuur ziet er vaak uit als een gewone factuur, maar bevat daarnaast codes, waardoor precies duidelijk is, voor computers, wat de betekenis is van elk.
 2. isterie van BZK. Sinds 1 januari 2010 is Logius een baten-lastendienst. Missie: Logius biedt publieke dienstverleners een samenhangende ICT-infrastructuur, zodat burgers en bedrijven betrouwbaar, snel en gemakkelijk elektronisch zaken met hen kunnen doen
 3. InterSystems & COVID-19: Wat wij wereldwijd doen om te helpen tijdens de crisis Corona legt momenteel een vergrootglas op een noodzaak die de medische wereld al veel eerder zag, en waar we als InterSystems al tijden mee bezig zijn

Eindgebruikers Koppelvlak - Logiu

Wat is een Directeur (Algemeen)? Een Directeur staat aan het hoofd van een bedrijf, organisatie, instelling of onderneming. De naam wordt gebruikt om de hoogste baas aan te duiden, maar kan ook slaan op leidinggevende functies in het middenkader. Directeuren kunnen dus ook aan het hoofd staan van een afdeling of vorm geven aan een specifiek aspect van een organisatie Werkt al sinds 1992 in de IT. Wat ik zo krachtig vind aan Logius is dat hier allemaal verschillende typen mensen werken die elkaar versterken. We zoeken elkaar op, we werken samen, we willen met zijn allen waarde toevoegen voor de klant en snel meebewegen met veranderingen Logius en BZK organiseren in juni en juli 2020 een virtuele roadshow DigiToegankelijk. In verschillende webinars leggen we uit wat de wettelijke verplichting betekent en wat je organisatie kan doen om dit goed te implementeren en aan de verplichting te voldoen Wat is digitale toegankelijkheid? Ieder mens heeft het recht om te leven als ieder ander en mee te doen in de maatschappij. Gebruikmaken van de mogelijkheden die het internet, computers en smartphones ons bieden hoort daar natuurlijk bij. Juist daarom is het belangrijk dat digitale dienstverlening toegankelijk is voor iedereen Wat ga je doen? Wij zijn op zoek naar ervaren versterking voor de doorontwikkeling, het beheer en het onderhoud van bedrijfsvoeringsystemen die kan bijdragen aan de verbetering en vernieuwing van bestaande en toekomstige applicaties. Het beheer op de systemen bevat 75% van de werkzaamheden

Bedenk dat je veel mensen uitsluit met een

 1. In juli 2011 is bij het bedrijf DigiNotar elektronisch ingebroken. DigiNotar verzorgt certificaten voor onder meer overheidswebsites waarmee de veiligheid wordt gegarandeerd. Na de hack zijn onechte beveiligingscertificaten in omloop gekomen. De betreffende overheidswebsites maken nu gebruik van vervangende veiligheidscertificaten. Hieronder vindt u vragen en antwoorden over de problemen met.
 2. Wat doet Cleverbase? Als QTSP geven wij gekwalificeerde certificaten uit. We geven deze uit binnen de PKIoverheid infrastructuur. Daarvoor voldoen wij aan de strengste betrouwbaarheidseisen.Ons team heeft veel kennis en ervaring met hoog-betrouwbare informatiesystemen
 3. December 2010 - Logius . READ. Relatiemagazine, nummer 15, december 2010. Koppelvlak. De gevaren van internet. Wat kunt u doen en wat moet u laten. Meer inzicht in pensioen. Mijnpensioenoverzicht.nl 4 januari online. Sturen op open standaarden. Forum.
 4. Tijdens dit webinar zal Kristian Mul (productowner bij Logius, Digitoegankelijk) een toelichting geven op de wettelijke verplichtingen, deadlines en wat daarbij komt kijken. Ook vertelt een ervaringsdeskundige over hoe lastig het is als hij/zij een app wil gebruiken die niet toegankelijk is en waar hij/zij dan tegenaan loopt
 5. Definitieve versie Woningcorporatie taxonomie dVi2018 gepubliceerd. Gewijzigd op: Vr, 15 Mrt, 2019 om 8:59 PM. De taxonomie is gebaseerd op de actuele versie van het gegevensmodel dVi 2018 en vormt de basis voor het invoerportaal voor dVi 2018. De reacties op de alfa en beta versie zijn verwerkt in de definitieve taxonomie voor de dVi2018
 6. Met de webservice Massale bevraging kunt u in bulk data uit de LV WOZ opvragen. Dit doet u door het insturen van een StUF 3.01 vraagbericht. U kunt de gewenste antwoorden definiëren door in het vraagbericht onderdelen te specificeren. De berichtuitwisseling vindt plaats via het Digikoppeling webservice protocol van Logius
Wat doet kleur met je interieur? - Inspiraties - ShowHomeWNF Gastles Borneo Basisonderwijs + Quiz en schrijfopdracht

Logius verwijderde 13

Logius en BZK organiseren in juni en juli 2020 een virtuele roadshow DigiToegankelijk. In verschillende webinars leggen ze uit wat de wettelijke verplichting betekent en wat uw organisatie kan doen om dit goed te implementeren en aan de verplichting te voldoen Veiliger en efficiënter werken met eHerkenning. Een bezoek aan het loket van overheidsdiensten is niet meer nodig. Het is dé manier voor ondernemers om in te loggen bij de verschillende overheidsdiensten. eHerkenning is eenvoudig toe te passen bij verschillende instanties en vooral een stuk veiliger werken. Straks onmisbaar, nu verkrijgbaar

Wie zijn wij? | Artsen Zonder Grenzen BelgiëLymfevatenstelsel uitgelegd