Home

Interreg IVB

Interreg IVB North Sea Region Programme (2007-2013). The Interreg IVB North Sea Region Programme 2007-2013 is part of a Structural Funds Community Initiative under the European Regional Development Fund (ERDF) initiated by the European Union and the Commission. It connects seven countries around the North Sea What is Interreg. Interreg is one of the key instruments of the European Union (EU) supporting cooperation across borders through project funding. It aims to jointly tackle common challenges and find shared solutions in fields such as health, environment, research, education, transport, sustainable energy and more. More about interreg Interreg biedt u als ondernemer, onderzoeker en overheid de mogelijkheid om internationaal samen te werken aan duurzame projecten. De Interreg-programma's 2014-2020 worden hierna beschreven. U kunt daar geen nieuwe aanvraag meer voor indienen, de lopende projecten hebben wel tot en met 2023 de tijd om hun werk af te ronden In het Interreg IV programma stond de duurzaamheidsdriehoek Mens-Milieu-Economie centraal. De drie punten van deze driehoek vormden ook de prioriteiten van het Operationeel Programma. In de prioriteit Economie werd ingezet op innovatie en uitbouw van de kenniseconomie, grensoverschrijdend ondernemen en het versterken van de economische structuren

The Interreg North-West Europe Programme fosters transnational cooperation to make Northwestern Europe a key economic player and an attractive place to work and live, with high levels of innovation, sustainability and cohesion. Here you can find information about our funding opportunities and the positive changes our projects have brought to the. Interreg IVb is divided into thirteen different Operational Programmes (OPs). Each OP is led by a Secretariat and covers a specific part of the EU territory. All Member States can participate in Interreg IVB, but only if an organisation or authority is located in the eligible area of one of the programmes (Annex 1) Ter ondersteuning van deze grensoverschrijdende samenwerking heeft de Europese Unie het subsidieprogramma INTERREG in het leven geroepen. Met INTERREG worden samenwerkingsprojecten langs de Europese grenzen financieel ondersteund. Voor de Nederlands-Duitse grensregio staat in de periode 2014-2020 een bedrag van ca. 440 miljoen euro ter beschikking

Interreg IVB North Sea Region Programme (2007-2013

Interreg - The portal to all Interreg programmes, financed

Interreg is built around three strands of cooperation: cross-border (Interreg A), transnational (Interreg B) and interregional (Interreg C). Five programming periods of Interreg have succeeded each other: INTERREG I (1990-1993) - INTERREG II (1994-1999) - INTERREG III (2000-2006) - INTERREG IV (2007-2013) - INTERREG V (2014-2020 INTERREG IVB NWE is a financial instrument of the European Union's Cohesion Policy. It funds projects which support transnational cooperation. The aim is to find innovative ways to make the most of territorial assets and tackle shared problems of Member States, regions and other authorities. → The essential purpose of the programme: to.

Op woensdag 26 februari wordt in Utrecht het Interreg IVB NWE project PORTICO officieel afgesloten. De gemeente Utrecht is hiervan Lead Partner en werkt vanaf 2009 samen met de steden Gent, Chester en Keulen en het Initiatief Domplein Het Interreg Community Initiative, kortweg Interreg, is een Europees programma dat zich inzet voor grensvervaging in Europa. Interreg, betaald door de Europese Unie, probeert de samenwerking te bevorderen tussen regionale gebieden in verschillende landen. De organisatie wil de economische en cohesie in de hele EU versterken

Tag: Interreg IVB Mobiel kantoor onthuld in Interpolistuin. Auteur John Geerts Gepubliceerd op woensdag 18 mei 2011 woensdag 18 mei 2011 Geef een reactie op Mobiel kantoor onthuld in Interpolistuin. Vlnr: Mark van Veen (Technische ontwikkeling), Yolanda Mout (Directrice Studio VMK). Verkenning Subsidieaanvraag Interreg IVB North Sea Region Programme 18 januari 2010 / in Advies & Organisatie / door jacob Staatsbosbeheer had in 2009 het initiatief genomen voor de uitvoering van een verkenning of via het Interreg IVB North Sea Region het mogelijk was om een project voor de Wadden op te zetten The Interreg Programme in the Greater Region. The INTERREG IV A programme in the Greater Region aims at intensifying cross-border cooperation. This goal is to be achieved by means of local and regional projects between partners from the various areas in the Greater Region Het INTERREG IV-Programma France-Wallonie-Vlaanderen is een Europees programma voor grensoverschrijdende samenwerking dat tot doel heeft de economische en sociale uitwisselingen te stimuleren tussen de regio's Nord-Pas de Calais / Champagne-Ardenne / Picardië in Frankrijk en Wallonië / Vlaanderen in België In zijn subsidievoorwaarden legt het fonds Interreg IV-B niet voor niets grote nadruk op 'transnationality and knowledge transfer'. Begrijpelijk, want juist dát is het moeilijkste onderdeel van zo'n project. Elke regio heeft zo zijn eigen - soms geheime - agenda en zijn eigen budget

Interreg 2014-2020 RV

Interreg IV - Grensregi

  1. istratieve organisatie
  2. In het Interreg IVB project DC NOISE (Demographic Change: New Opportunities In Shrinking Europe) werken 9 regio's uit 5 landen samen om ideeën uit te wisselen, nieuw beleid en 'best practices' uit te proberen en passende strategieën te ontwikkelen t.a.v. het omgaan met de consequenties van demografische verandering
  3. Bij Interreg Euregio Maas-Rijn geven we subsidie aan projecten waarbij partners samenwerken over grenzen heen. In 2014-2020 investeren we EUR 96 miljoen uit het Europese Funds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Onze investeringsprioriteiten zijn innovatie, economie, opleiding en sociale inclusie en grensoverschrijdende samenwerking. We zijn een samenwerking tussen 13 partnerregio's in.
  4. Since then, two more editions of the programme, each running for 7 years, have been approved: the second edition, Interreg IVB ran from 2007 to 2013. From mid 2011 to mid 2013 the Alpine Space Programme ran a process for medium to long-term strategic orientation and priorities for the Alpine Space: the strategy development project

Interreg IVB North Sea Region Programme (2007-2013) - Project

Het Interreg-programma 2014-2020 kent diverse Interreg-programma's waarbij de openbare accountant kan optreden als als First Level Controller (FLC'er). Voorbeelden zijn: Interreg EUROPE , North Sea Region (NSR), North West Europe (NWE), Interreg A (2Zeeën) en URBACT III. Al deze programma's beschikken over een programme manual of een set factsheets, waarin ook is vastgelegd wat van de FLC'er. Delara Burkhard, a young politician from the Baltic Sea region, shares her views on future Interreg programmes and the impacts of the pandemic on cooperation. As a Member of Parliament, she pushes environmental and migration policies for the benefit of Schleswig-Holstein she comes from, and the whole Baltic Sea region. 18 Jun 2021

Home Interreg NW

The Future Cities project was part of the Strategic Cluster SIC adapt! about adapting to the expected impacts of climate change. The Cluster involved eight INTERREG IV B projects representing almost 100 partner organisations in Northwest Europe dealing with climate change Projectpartner. Alle nieuwsberichten van het programma. Bekijk hier: alle nieuwsberichten van het Interreg-programma France-Wallonie-Vlaanderen. nieuws over de projecten medegefinancierd door het programma. artikels die verband houden met het programma en de Europese grensoverschrijdende samenwerking. Meer info This CLIWAT homepage has the intention to disseminate information and results from the Interreg IV CLIWAT Project (September 2008-September 2011) to policy makers, water managers, stakeholders, researchers, and the public, in order to communicate results of the project and suggestions for how to deal with these new challenges an Transitie van Interreg IV naar Interreg 2014-2020: website en beheersapplicatie.. Wedstrijd Love Without Borders ter ere van 25 jaar Interreg.. Lanceringsevenement Interreg - 30 en 31 maart in Mons..... Vacature bij de beheersautoriteit van het Interreg-programma France-Wallonie-Vlaanderen..... Atelier van Interreg NWE: Project Ideas. INTERREG IV richtte zich zowel op de stimulering van grensoverschrijdende samenwerking (regio's met lands- en zeegrenzen), als op de stimulering van transnationale samenwerking in andere regio's en van interregionale samenwerking. De activiteiten van INTERREG werden uitgevoerd in het kader van het regionaal beleid i van de Europese Unie

Subsidiebepalingen INTERREG V Vereenvoudigingen t.o.v. INTERREG IV A • afrekening van personeelskosten o.b.v. van forfaitaire uur-/maandtarieven • flat rate voor overheadkosten: 25 % resp. 15 % van de subsidiabele personeelskosten • eenvoudigere afhandeling van projectwijzigingen • afschaffing van de 100 %-controle De subsidieregeling Projectstimuleringsregeling INTERREG IV is in 2013 vervallen. Deze was bedoeld als stimulans om een projectvoorstel in te dienen bij de programmasecretariaten van de transnationale INTERREG IVB programma's Noordzee of Noordwest Europa of het interregionale programma INTERREG IVC

2. INTERREG Deutschland-Nederland. Voor het Duits-Nederlandse grensgebied zijn subsidies beschikbaar uit het programma INTERREG IV. Dit geld komt ook uit het EFRO. Deze Europese subsidies zijn gericht op het versterken van de concurrentiepositie van grensregio's. 3. POP3 en Gemeenschappelijk Landbouwbelei April 2021: erste Projektideen für die Programmperiode 2021 - 2027 gesucht! Erscheinungsdatum: 07.04.2021. Neue Ausgabe des Programminfo Deutschland zum Interreg B-Alpenraumprogramm. Erscheinungsdatum: 25.03.2021. Neue Ausgabe des Interreg Alpine Space Newsletters: Towards a more sustainable, resilient and innovative Alpine Space 2021-2027

Interreg IVB North Wes Europe programme under their theme of capitalising on innovation. The original aims of the project have been met by the 9 partners and their sub-partners based in Ireland, UK, Netherlands and Belgium, during the last 5 years from 2008 to 2013. These were to contribute to the economi INTERREG IVB North-West Europe (NWE) is een financieel instrument van het Cohesiebeleid van de Europese Unie. Het financiert projecten die internationale samenwerking ondersteunen. De bedoeling is innovatieve manieren te vinden om maximaal voordeel te halen uit territoriale best practices en gemeenschappelijke problemen van de lidstaten, regio's en andere overheden aan te pakken Interreg 4. Accueil. Espace documentation. Projets des programmes Interreg précédents. Interreg 4. Galerie d'images. Événement de lancement d'Interreg V des 30 et 31 mars. Evénement coopération sanitaire - 6 juin 2016 - Mouscron. Evénement annuel - Lancement des micro-projets 16.12.2016 INTERREG IV C 2007-2013. The INTERREG IV C 2007-2013 programme enables EU regions to work together and is structured around two priorities, which address: innovation and the knowledge economy, and environment and risk prevention. ERDF contribution: €321 million. Countries: EU, Norway and Switzerland. 3 networking programmes Eiropas Komisija atzinīgi vērtē to, ka Eiropas Parlaments ir pieņēmis politiskās vienošanās par 373 miljardus eiro vērto Kohēzijas politikas tiesību aktu paketi 2021.-2027. gadam un to, ka abi likumdevēji ir parakstījuši šo tiesību aktu paketi. Tas nozīmē, ka ir sperts pēdējais likumdošanas procedūras solis, un tagad Kohēzijas tiesību akti ar 1. jūliju var stāties.

Het Comité van Toezicht INTERREG V is in 2017 bijeengekomen op de volgende dagen: 31-03-2017, 23-06-2017 en 24-11-2017. Naast de reguliere bespreking van de programmavoortgang zijn onder meer thema's aan bod gekomen als de programma-afsluiting van het INTERREG IV-programma, de programma-evaluatie The site has been specifically designed to provide the most up-to-date information on the implementation and impact of the new PEACE IV and INTERREG VA Programmes for 2014-2020. It also provides details on other EU funding opportunities under the INTERREG IVB/IVC Programmes

IMCORE bus advert 5 | IMCORE bus advert - Photography by Gui… | Flickr

Interreg - Wikipedi

Interreg project 'Grenzeloos Grind' opent grens tussen Kinrooi en Maasgouw. 1 april 2021. 'Grenzeloos Grind' is het thema van de nieuwe grensoverschrijdende route in de gemeente Maasgouw en Kinrooi. Een prachtige belevingsroute voor fietsers en wandelaars langs de Maasplassen en de toeristische hoogtepunten in de omgeving North Sea Region Programme 2007-2013 (Interreg IVB. The North Sea Region Programme 2007-2013 supports transnational regional development projects connecting regions from seven countries around the North Sea Interreg Sudoe Programme is part of the European territorial cooperation objective known as Interreg, which is financed by one of the European structural funds: the European Regional Development Fund (ERDF).The current programming period covers from 2014 to 2020.Its two previous programme generations were Sudoe 2000-2006 and Sudoe 2007-2013.. Interreg: Organizational char Nieuwe calls Interreg Noordwest-Europa. dinsdag 19 december 2017. Voor het subsidieprogramma Interreg Noordwest-Europa (NWE) worden begin 2018 een aantal calls opengesteld. Daarnaast worden er evenementen georganiseerd en geld beschikbaar gesteld voor cofinanciering van Interreg NWE projecten via de CETSI-regeling

Start - INTERRE

Interreg Sudoe. Community initiative on transnational cooperation on spatial planning and regional developmen Interreg geeft al dertig jaar vorm aan grensoverschrijdende samenwerking. Dertig jaar geleden ging het eerste Interreg-programma van start. Tot op vandaag is het een van de belangrijkste financiële instrumenten om grensoverschrijdende samenwerking concreet vorm te geven. Eind jaren tachtig, begin jaren negentig is een bijzondere periode

Interreg Vlaanderen-Nederland - Grensregi

Interreg CENTRAL EUROPE is a European Union funding programme that inspires and supports cooperation on shared regional challenges - with a budget of 246 million Euro from the European Regional Development Fund (ERDF) Interreg IVB NWE programme: WEASTFLOWS. Economic Geography. Weastflows Project. About WEASTFLOWS. The project aims to increase sustainable freight transport, relieve congestion at key bottlenecks, remove technical barriers to modal shift and using ICT to make better use of existing infrastructure capacity in NWE, including by changing private.

INTERREG IV FWVL | Namen en omgeving | Europees programma voor grensoverschrijdende samenwerking | Het INTERREG IV-Programma France-Wallonie-Vlaanderen is een Europees programma voor grensoverschrijdende samenwerking dat tot doel heeft de economische en sociale uitwisselingen te stimuleren tussen de regio's Nord-Pas de Calais / Champagne-Ardenne / Picardie in Frankrijk en Wallonië. Interreg IV has included ENPI/ENI cross-border projects for CCA. Climate change adaptation has been one of the topics for collaboration in the Black Sea Region, for instance by the financing and the launch of MAREAS - the Black Sea Joint Regional Research Centre for Mitigation and Adaptation to the Global Changes Impact 3/Interreg IV programma's in Vlaanderen. De principes van EFRO Doelstelling 3 of Interreg IV De nieuwe programma's voor Europese Territoriale Samenwerking zijn de opvolgers van de Interreg III programma's die gedurende de periode 2000-2006 succesvol uitgevoerd werden Interreg Europe / Interreg Europa Publieke Consultatie voor het nieuwe programma. Van 15 maart tot 15 april kunnen belangstellenden meepraten over het programma Interreg IV, 2021-2027. Via de onderstaande twee mogelijkheden kunt u participeren: De consultatie die nu is geopend en die sluit op 16 april 202

United Kingdom: Decentralised system, the average costs per claim in the Interreg NWE IVB Programme were €1 695.15. Please find the information provided by the UK approbation body here. Arni Narain UK approbation body. Department of Communities and Local Government - ERDF Programmes Team. Tel. +44 30 34 44 27 06 arni.narain@communities.gsi.gov.u Over the past three years of transnational collaboration, the INTERREG IVB North Sea Region project North Sea Electric Mobility Network, in short E-Mobility NSR, fulfilled all its deliverables on time and within budget. With its 11 partners, the international consortium has established networks and collaborated with local authorities. De Europese Commissie start met INTERREG IV een nieuwe, vierde subsidieperiode (2007-2013) voor grensoverschrijdende samenwerking. Een gezamenlijke Operationeel Programma vormt hierbij de basis voor de ontwikkeling van het Nederlands-Duitse grensgebied tot een geïntegreerde Europese regio. INTERREG IV A is hiermee een logische en naadloze aansluiting op INTERREG III Northern Periphery and Arctic Programme 2014-2020. The Northern Periphery and Arctic 2014-2020 forms a cooperation between 9 programme partner countries. The NPA 2014-2020 is part of Interreg, supported by the European Regional Development Fund (ERDF) and ERDF equivalent funding from non EU partner countries INTERREG V lurraldeen arteko Lankidetzako Programa da, Europako Batasunaren Kohesio-politikaren 2007-2013 aldirako 3. helburuaren barruan dago eta FEDER egitura-funtsak bermatzen du haren finantzazioa. Hiru adar ditu: mugaz-gaindiko lankidetza (Interreg A), nazioarteko lankidetza (Interreg B) eta eskualdeen arteko lankidetza

Home Interreg Europ

Voor 2008 is een extra budget beschikbaar van 300.000 euro specifiek voor INTERREG IV-B. Aanleiding hiervoor is dat veel projecten die voor de 2e call wilden indienen de PSR-subsidie aan wilden vragen nadat het eerder gepubliceerde plafond reeds was bereikt 3 INTERREG IV A Programma Nederland Duitsland Verhouding tot andere EU-structuurfondsprogramma s Organisatie en uitvoering van het programma INTERREG-overeenkomst en overeenkomst met de certificeringsautoriteit Gremia en organen voor de uitvoering van het programma Beheersautoriteit Comité van Toezicht Gemeenschappelijk Secretariaat en regionale programmamanagements Certificeringsautoriteit. The potential and flexibility of Interreg, Interreg-IPA cross-border and ENI CBC Check projects contributing to mitigate the impact of COVID-19. 24 966 projects. 4 703 documents: 84% of all projects. Go to projects and documents. 113 862 partnerships. 80% of all partnerships. Go to partners Find Interreg project partners and results : KEEP.eu! Follow-up our Connect @lpine Space 2021+ events! Check out 150+ solutions for the Alps. A summary for you: what we did in 2020. Discover stories of how we are making the Alps a better place. Find out about the Interreg Alpine Space 2021-2027. Alpine cooperation stories Interreg IV - Eco2Profit. Met het Interregproject Eco2Profit streefden de projectpartners ernaar een bijdrage te leveren aan de vermindering van uitstoot van broeikasgassen op nieuwe en bestaande bedrijventerreinen in de Grensregio Vlaanderen-Nederland

North Sea Region, Interreg VB North Sea Region Programm

1. 2. 3 INTERREG IV A-programma Deutschland Nederland INTERREG IV A-Programm Deutschland Nederland Overeenkomst inzake de uitvoering van het Programma in het kader van de doelstelling Europese Territoriale Samenwerking; grensoverschrijdende samenwerking INTERREG IV A-programma Deutschland Nederland Vereinbarung zur Abwicklung des Programms im Rahmen des Ziels Europäische Territoriale. Interreg V-A Lietuvos-Lenkijos programos projektas LT-PL-1R-015 Dabar laikas pokyčiams tapo šių metų Regiostars nugalėtoju! Spalio 14 d. Europos Komisija paskelbė 2020 m. apdovanojimų Regiostars, skiriamų už geriausius sanglaudos politikos projektus visoje Europo INTERREG VA also has a National Contact Point based in Glasgow to facilitate Scottish involvement in the Programme, who can be reached via email here or by Tel: +44 141 228 2202. Find out more about Scotland's importance within the INTERREG Programme Videofilm over de prioriteit Maatschappelijke integratie van het EU-subsidieprogramma INTERREG IV A Deutschland-Nederland binnen het gebied van de INTERREG-S..

Birmingham City University | Interreg NWE

EUROPA - INTERREG IV - Interregional cooperation across

Vind recensies, openingsuren, foto's en video's voor SECRETARIAT CONJOINT DU PROGRAMME INTERREG IV FRANCE - WALLONIE - FLANDRE - Ontwikkelingsorganismen tot Namur. TEL: 081249... Zoek op Infobel andere bedrijven in de categorie Ontwikkelingsorganismen tot Namur Interreg IVa 20 dec 2012. Het project Ter ontdekking van de Erfenis van de Belgisch-Luxemburgse Ardennen (Découpatri) werd gefinancierd in het kader van het programma INTERREG IVA. Dit is een Europees programma van grensoverschrijdende samenwerking, gericht op de versterking van de economische en sociale uitwisselingen tussen verschillende regio's Videofilm over de subsidiëring van kleine projecten in het kader van het EU-subsidieprogramma INTERREG IV A Deutschland-Nederland binnen het gebied van de IN.. Spotlight: Covid-19 recovery package for struggling communities in the UK and France. The C-CARE (Covid Channel Area Response Exchange) project is to deliver a €6.7million package of Covid-19 recovery support for businesses and people in the Channel area that have struggled during the pandemic. Find out more

North Sea Fish, Interreg IV B - PAU, Plan Advies Uitvoerin

Nieuwsbrief met resultaten onderzoek en actuele informatie over het project 'Valorisatie grensoverschrijdende ervaringskennis in de biologische landbouw' , VETABIO met de financiële steun van Interreg IV Information related to Interreg Alpine Space 2014-2020 is available here: www.alpine-space.eu. This website presents the results of the Alpine Space progamme 2007-2013. The new programme website is available here

Imagine Energy Competition Entries | Energy Efficiency Agency Dublin | Codema

Interreg : European Territorial Co-operation - Regional

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken Interreg IV B North-West Europe Value Added Het project Value Added (2012 - 2015) is een Europees project dat gefinancierd wordt in het kader van het programma Interreg IV B North-West Europe. De totale begroting van het project ligt op 5.165.829 euro (waarvan 50% EFRO) 1. The ERDF resources for Interreg programmes shall amount to EUR 8 050 000 000 in 2018 prices of the global resources available for budgetary commitment from the ERDF, ESF+ and the Cohesion Fund for the 2021-2027 programming period and set out in Article 109 (1) of Regulation (EU) 2021/1060. 2

LICI - INTERREG IVB - Lively Citie

Aanmelden. gebruikersnaam of rijksregisternummer gezinshoofd *. paswoord *. U bent nog niet geregistreerd? Gelieve u eerst te registreren. Gebruikersnaam of wachtwoord vergeten? gebruikersnaam bewaren op dit toestel? Deze applicatie werd mede mogelijk gemaakt door het Europees programma INTERREG IV A 2 zeeën The Interreg IVB North Sea programme has €167 million to invest. It covers areas is the eastern parts of the UK, Norway and Denmark, parts of Flanders, North Western Germany, North Western. het einde van Interreg II samengevoegd met Benelux Middengebied en was de Grensregio Vlaanderen - Nederland geboren. In Interreg III was er wel nog sprake van deelbudgetten, maar vanaf Interreg IV werd geen opdeling meer gemaakt en was het de bedoeling om zoveel mogelijk 'grensbrede' projecten op te zetten. Oo

BBSR Homepage - Informationen zur Raumentwicklung - Innovationsförderung und europäischeEilendorf community event gets residents involved | Citizens RailPPT - Carbon Markets: Volatility & Trading Institutions PowerPoint Presentation - ID:1456447Rotklee | WWW-Grénglandlogo Not Found - LogokUngräser | WWW-Gréngland

INTERREG IVB Atlantic Area. Feb 2009 - Present11 years 9 months. Responsibilities include: -. - advisor for UK National Correspondent (WEFO) for INTERREG funding. - liaising closely with all five Member States (France, Portugal, Spain, Ireland and UK) - organising and running workshops and seminars on the Atlantic Area The Interreg MED Programme is a European Transnational Cooperation Programme. The Programme gathers 13 European countries from the Northern shore of the Mediterranean that are working together for a sustainable growth in the region. The Programme supports projects developing innovative concepts and practices and promoting a reasonable use of resources 300 jaar grens - Interreg IV - 2012-2014.. terug naar media. terug naar medi INTERREG IV middelen in het kader van grensoverschrijdende samenwerking. De Vlaamse Gemeenschap en de lidstaat Nederland hebben vervolgens besloten welke regio's ook daadwerkelijk deel uitmaken van het programmagebied. Het programmagebied bestaat uit het grondgebied van (delen van) acht provincies in het Vlaams-Nederlands grensgebied Linguacluster, een project met financiële steun van de Europese Unie - Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), in het kader van het INTERREG IV A programma Euregio Maas-Rijn. De Europese Commissie investeert in uw toekomst. Linguacluster, un projet financé par l'Union européenne, Fonds Européen de Développement Régional (FEDER), dans le cadre du programme INTERREG IV-A.