Home

Pe accreditatie nba

Z ontinuïteit [ is te vinden op www.nba.nl/pe. 2. Het indienen van een accreditatieaanvraag bij NBA verloopt via het digitale aanvraagformulier op www.nba.nl/pe. Alleen volledig digitaal aangeleverde accreditatieaanvragen worden door de NBA in behandeling genomen. Aanbieder levert onderstaande digitaal (max 9 MB) aan U dient als intern accountant een geaccrediteerde cursus over Continuïteit te volgen, als u deel uitmaakt van een team dat in 2021 een (vrijwillige) (interne) jaarrekeningcontrole uitvoert en wanneer andere accountants in het kader van Standaard 610 gebruikmaken van uw werkzaamheden Het document 'Accreditatievoorwaarden' beschrijft zowel de voorwaarden waaraan de accreditatieaanvraag van de aanbieder dient te voldoen als de wijze waarop de NBA de ingediende aanvraag toetst aan het opgestelde verplichte curriculum. Een accreditatievergoeding van € 875,- per aanvraag maakt deel uit van de accreditatievoorwaarden Erkende PE-instellingen zijn gerechtigd cursussen met vermelding van gecertificeerde PE-uren aan te bieden. Een van de voorwaarden is dat de cursussen tijdig in de NBA-cursusdatabase zijn aangemeld. De openbaar, de intern en de overheidsaccountant zijn verplicht minimaal 20 cursusuren per kalenderjaar te volgen uit het aanbod dat deze instellingen in de NBA-cursusdatabase hebben geplaatst Alle NBA-leden met een arbeidsinkomen zijn verplicht om hun PE aantoonbaar bij te houden. Voor het publiek en werkgevers biedt dit de geruststelling dat de accountant als individu en als beroepsgroep toewijding werkt aan het naleven van kwaliteitsnormen gedurende de gehele carrière

Verplicht PE-onderwerp 2021 Continuiteit - NB

 1. V&A is door de NBA geaccrediteerd voor het verplichte PE-onderwerp 2021 'Continuïteit'. Daar zijn wij uiteraard blij mee, want hiermee kunnen onze klanten helpen. Elke dag een beetje beter. Onze training duurt 4 uur en is klassikaal of via Teams, afhankelijk van de mogelijkheden
 2. Zo is het mogelijk dat een PE-instelling een accreditatie aanvraagt om de toets af te nemen met behulp van de database van vragen (en antwoorden) zoals die door de NBA is ontwikkeld. Aan die PE-instelling brengt de NBA een bedrag in rekening per afgenomen examen
 3. NBA accreditatie 2020. Accountants die in 2020 nog onder de oude PE-regeling vielen krijgen van de NBA nog tot 30 juni 2021 de tijd om hun verplichte PE-punten voor 2020 te halen. De NBA heeft voor deze inhaalverplichting een speciale cursuscode (118620) ter beschikking gesteld waarmee u alle ingehaalde PE-uren kunt registreren
 4. PE-Academy van E-WISE is een door de NBA erkende onderwijsinstelling. Hiernaast zijn sommige cursussen geaccrediteerd voor het Register Belastingadviseurs. De PE-uren die u met deze dubbel geaccrediteerde cursussen behaalt mag u in zowel het NBA register als in het RB bijschrijven
 5. Accountancy, Nieuws. Kriton is door de NBA geaccrediteerd voor de verplichte PE-training frauderisicofactoren. De training is verplicht voor openbaar accountants die werkzaamheden voor de wettelijke en/of vrijwillige controles van de jaarrekening verrichten in het jaar 2017. De training van Kriton bestaat uit een kennisdeel (2 PE-uren) in de vorm.
 6. Je kunt deze PE behalen tot en met 30 september 2021. Alle PE NBA en NOB geaccrediteerd. 28,5 PE voor RB geacrediteerd. Stel zelf samen (je kunt 20 PE kiezen uit ons aanbod). De E-learning Continuïteit (4 PE) verplicht thema 2021 is uitgesloten van dit PE pakket en kan alleen individueel besteld worden. Je zit niet vast aan een abonnement
 7. imaal 20 uur aan gecertificeerde cursussen zijn gevolgd. Per 1 januari zou de erkenningsregeling.

Curriculum en Accreditatievoorwaarden Verplicht - NB

Ambtionplanner is geaccrediteerd bij het NBA en dat betekent dat wij erkende NBA opleidingen verzorgen. Wij bieden accountants en belastingadviseurs drie typen NBA opleidingen aan, te weten: PE-trainingen (= classroom), E-learnings en Mixed trainingen (= mix van klassikaal en e-learning). Sinds 2016 is Ambitionplanner een CEDEO erkend leerinstituut Als eerste erkende PE-instelling in Nederland heeft de door 4Partners ontwikkelde training De accountant in business en fraude NBA erkenning verkregen. Training in fraude is een onderwerp dat de NBA in 2019 voor al haar leden verplicht heeft gesteld. Ons materiaal en onze trainers zijn sinds 17 januari officieel erkend. Wij bieden de training in [ Accreditatie. NBA: 6 PE-uren. Docenten. D.G. (Dick) Lokerse AA E. (Ellen) Selderij Inclusief accreditatie PE Punten NBA / RB; Trainingsschema afgestemd op uw kantoor; Samen kijken naar flexibele oplossinge

Lijst van erkende PE-instellingen - NB

Accreditatie RB: 3 PE-punten; NBA Eigen inbreng volgens PE-model. Nederlandse Orde van Belastingadviseurs Eigen inbreng volgens PE-reglement. Nederlandse Orde van Advocaten Eigen inbreng volgens Verordening Vakbekwaamheid. Docent(en) Schuurman-van Nifterik, mr. Mariëlle. Vragen. accreditatie is dat 1 uur cursusduur gelijk staat aan 1 PE-punt. 4.2 Toekenning van PE-punten vindt alleen op voorhand plaats. De Holland Quaestor commissie Educatie/Accreditatie heeft voor de beoordeling minimaal 2 weken nodig. PE-punten toekennen met terugwerkende kracht behoort niet tot de mogelijkheden Accountants die in 2021 werkzaamheden verrichten ten behoeve van de wettelijke of vrijwillige controle van de jaarrekening, moeten een geaccrediteerde cursus van 4 uur volgen. Andere accountants, met uitzondering dus van overheidsaccounts, moeten het onderwerp continuïteit verplicht als leerdoel in het pe-portfolio opnemen en minimaal 4 uur eraan besteden Permanente educatie. Een (kandidaat-)notaris moet zich gedurende zijn hele loopbaan bijscholen. Zo blijft zijn vakinhoudelijke kennis op peil en ontwikkelt hij de juiste competenties en vaardigheden. Deze verplichting heet ook wel permanente educatie. De verplichting tot permanente educatie gaat in zodra een kandidaat-notaris de 3-jarige. Het NBA-bestuur stelt het verplichte PE-onderwerp vast. 'Maar daaraan voorafgaand wordt met diverse stakeholders bekeken wat er bijdraagt aan de beroepsontwikkeling, Die uitvoering van het curriculum gaat altijd via accreditatie aan opleidingsorganisaties

'Accreditatie in behandeling' Kort voor het artikel van Ham en Moling had de NBA al laten weten dat er een vertegenwoordiger van de NBA aanwezig zal zijn bij het event om te beoordelen of de inhoud kwalificeert als een gecertificeerde PE-cursus. De NBA heeft deze aanvraag tot accreditatie nog in behandeling 24-05-2017. Onlangs heeft het Compliancekantoor accreditatie ontvangen van de NBA voor de training 'Frauderisicofactoren'. De training is de afgelopen periode ontwikkeld met de input van diverse accountantsorganisaties. Daardoor is het een praktijkgerichte training waarbij de verdere ontwikkeling van risico-inschattingsvaardigheden centraal staan NBA en is daardoor gerechtigd PE‐uren toe te kennen aan onderwijsactiviteiten. Financieel Management voor Commissarissen en Toezichthouders Erasmus School of Accounting & Assurance ESE 3 programmadagen Certificaat van deelname Vanaf 21 maart 2011 opgenomen in het register esaa‐com@ese.eur.n

Nieuw PE-model 2019 gefaseerd ingevoerd - NB

Voor alle cursussen in het pakket krijgt u PE-uren als u de cursus met goed gevolg aflegt. PE-Academy van E-WISE is een door de NBA erkende onderwijsinstelling. Hiernaast zijn sommige cursussen geaccrediteerd voor het Register Belastingadviseurs. De PE-uren die u met deze dubbel geaccrediteerde cursussen behaalt mag u in zowel het NBA register als in het RB bijschrijven Accreditatie verplichte NBA training 'fraude' ontvangen. Als eerste erkende PE-instelling in Nederland heeft de door 4Partners ontwikkelde training De accountant in business en fraude NBA erkenning verkregen. Training in fraude is een onderwerp dat de NBA in 2019 voor al haar leden verplicht heeft gesteld. Ons Op vrijdag 17 september 2021 van 13.00 - 18.00 uur, wordt, in de Beurs van Berlage (Damrak, Amsterdam), een LIVE editie in de serie Permanente Educatie - (NBA verplicht onderwerp 2021) Continuïteit - Amsterdam georganiseerd. ENDYMION Permanente Educatie B.V. is door de NBA geaccrediteerd om deze verplichte Continuïteit cursus aan te bieden

V&A verkrijgt als eerste de NBA accreditatie voor de

Nadere voorschriften permanente educatie 2018 - NB

 1. Het middagprogramma betreft het NBA verplichte onderwerp 2021: Continuïteit Deze PE editie is relevant voor alle accountants, ook voor overheidsaccountants, hoewel voor hen geen verplichting geldt. ENDYMION Permanente Educatie B.V. is door de NBA geaccrediteerd om deze verplichte Continuïteit cursus aan te bieden
 2. Op woensdag 13 januari 2016 organiseert DOCCO het evenement Getwalk. DOCCO kiest er als erkende PE-instelling voor dit evenement te promoten met het NBA PE-logo. Het gepubliceerde programma van het evenement heeft bij de NBA echter de vraag opgeroepen of de inhoud voldoende kwalificeert als gecertificeerde PE-cursus. De NBA heeft deze aanvraag tot accreditatie nog in [
 3. De NBA wil graag een nieuw PE-systeem. Daarin komt de verplichting om 40 PE-punten per jaar te behalen te vervallen. Er liggen verplichte toetsen in het verschiet en programma's moeten meer kunnen worden afgestemd op individuele behoeftes. De NBA zette in september een internetconsultatie uit waar op de plannen kon woerden gereageerd. De reacties zijn [

Hoe werkt het / Accountant PE-Academ

 1. Accreditatie. NBA: 4 PE-uren RB: 4 PE-punten. Docent. R.J.E. (Ralph) Vaessen. OFFERTE INCOMPANY. CONTACT OPNEMEN. Deel via Facebook; Deel via Twitter; Deel via LinkedIn; Delen via e-mail; iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken.
 2. PE-erkenning aanvragen. Opleiders kunnen hun aanbod Permanente Educatie (PE) aan ons ter beoordeling voorleggen. Via de online PE-tool kun je eenvoudig en snel PE-erkenning aanvragen voor een nieuwe training, een eerste aanvraag of voor een vervolgaanvraag (dezelfde training wordt herhaald binnen een jaar na beoordeling)
 3. Op vrijdag 20 augustus 2021 van 14.00 - 19.00 uur, wordt, in het Renaissance Curaçao, een LIVE editie in de serie Dutch Caribbean - Permanente Educatie - Continuïteit (verplicht NBA onderwerp 2021) - Amsterdam georganiseerd. ENDYMION Permanente Educatie B.V. is door de NBA geaccrediteerd om deze verplichte Continuïteit cursus aan te bieden

20 geaccrediteerde PE uren; 20 PE punten; E-learning deal: 20 PE voor € 300,- Alle e-learnings geaccrediteerd voor NBA en NOB. Je kunt zelf 20 PE kiezen uit ons aanbod. Je zit niet vast aan een (duur) abonnement. Je kunt het pakket gebruiken tot 31 maart 2020 Accreditatie van opleidingen permanente educatie (PE) Om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen binnen uw vakgebied is voortdurende bijscholing noodzakelijk. Het College Deskundigheid Financiële Dienstverleningen (CDFD, adviseur rondom Wft/vakbekwaamheid), de Federatie Financieel Planners (FFP) en Stichting Erkend Hypotheekadviseur (SEH) bepalen de doelstellingen en onderwerpen van de. Naast deze instellingen zijn ook aan andere dan bovengenoemde instellingen een standaard HQ accreditatie door HQ Educatie toegekend. Dit betekent dat opleidingen, modules, seminars of cursussen die aan deze instellingen worden gevolgd of waarmee u een kantooropleiding organiseert niet meer aan de commissie Educatie/Accreditatie hoeft voor te leggen voor toekenning van HQ PE punten Accreditatie. NBA: 2 PE-uren RB: 2 algemene PE-punten. Docent. drs. G.I. (Guus) de Vries RA. Naslagwerken. Voor deze e-learning is het noodzakelijk dat u beschikt over: HRA Standaard 4410; NBA Handreiking 1136; Daarnaast adviseren wij u voor deze e-learning om de naslagwerken die u kunt downloaden,. NERGENS GOEDKOPER! Pakket 10 PE aan e-learnings voor slechts € 195,00 (slechts € 19,50 per PE). Je kunt zelf 10 PE kiezen uit ons trainingsaanbod. Alle trainingen zijn NBA & NOB geaccrediteerd. Speciaal voor de RB leden hebben we ook 28,5 PE punten geaccrediteerd (lees hieronder de Beschrijving om te zien welke cursussen)

Als Cedeo erkend opleidingsinstituut verzorgt ICM PE-opleidingen en -trainingen. Voor het behalen van je jaarlijks verplichte minimum aantal punten of uren voor Permanente Educatie kun je dan ook bij ons terecht. Haal je PE-punten bij ICM. Bekijk hieronder per branchevereniging voor welke opleidingen en trainingen je PE-punten ontvangt. NOBC Op vrijdag 1 oktober 2021 van 08.00 - 19.00 uur, wordt, in New York (New York, USA), een LIVE editie in de serie Americas - Permanente Educatie - (NBA verplicht onderwerp 2021) Continuïteit - GAAS - GAAP - ECG - Code of Ethics - GRC - Amsterdam (locatie: New York) georganiseerd Dan moet u in 2021 invulling geven aan het verplichte PE-onderwerp van de NBA 'Continuïteit' door een geaccrediteerde cursus van 4 uur te volgen die voldoet aan het curriculum van de NBA. Alleen als uw kantoor gebruikmaakt van de door PE-Academy aangeboden bijeenkomst van 4 uur, kunt u deze e-learning volgen in het kader van deze PE-verplichting PE staat voor permanente educatie voor accountants (AA & RA). Audit en adviesburaeu op het gebied van Finance en de I van IT The Perfect Fit waardeert de training met 7 PE punten. De Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) vindt het belangrijk voor de beroepsuitoefening dat iedere accountant zijn/haar deskundigheid op peil houdt en de ontwikkelingen binnen het. PEPER: jouw persoonlijk PE portfolio eenvoudig gemaakt. 16 maart 2021. Sinds 1 januari 2021 valt iedere RA onder de nieuwe PE regeling van de NBA. Dat betekent dat ook de RA in business nu volgens de nieuwe systematiek aan de slag kan met het invullen van een persoonlijk PE portfolio. Het kwantitatieve systeem van 40 PE uren halen ligt daarmee.

PE-verplichting 2020: Inhalen kan nog t/m 30 juni. De NBA roept accountants in business en andere PE-plichtigen op om uiterlijk 30 juni de punten voor 2020 te registeren. Het nieuwe systeem is voor accountants in business dit jaar in werking getreden, maar onder het beleid van vorig jaar moet er minimaal 20 uur aan gecertificeerde cursussen. Accreditatie verplichte NBA training 'fraude' ontvangen Als eerste erkende PE-instelling in Nederland heeft de door 4Partners ontwikkelde training De accountant in business en fraude NBA erkenning verkregen De NBA is in 2016 gestart met een pilot voor een nieuwe opzet van het PE-model. Hierbij staat je eigen verantwoordelijkheid als accountant voorop NERGENS GOEDKOPER! Pakket 15 PE aan e-learnings voor slechts € 275,00 (minder dan € 18,50 per PE). Je kunt zelf 15 PE kiezen uit ons trainingsaanbod. Alle trainingen zijn NBA & NOB geaccrediteerd. Speciaal voor de RB leden hebben we ook 28,5 PE punten geaccrediteerd (lees hieronder de Beschrijving om te zien welke cursussen)

Veelgestelde vragen accountant PE-Academ

Accreditatie. NBA: 1 PE-uur RB: 1 algemene PE-punt. Docent. mr. M.I. (Marieke) Westerbeek-Ovink. Naslagwerken. Voor deze e-learning adviseren wij u om de naslagwerken die u kunt downloaden, tijdens het volgen van de cursus, te bestuderen De NBA brengt aan Partners-in-Doorbraak per PE-uur € 10 in rekening inzake inschrijfkosten u dient daarom in onze webwinkel tevens het product 'Inschrijfkosten PE-sessie' te bestellen. U dient net zoveel exemplaren 'Inschrijfkosten PE-sessie' te bestellen als het aantal PE-uren dat u aan de sessie kunt toekennen

k. Accreditatie: de erkenning van de deugdelijkheid van een aanbieder of opleiding voor PE l. Accreditatieorganisatie: een organisatie die PE-activiteiten accrediteert óf eenorganisatie die aanbieders van PE-activiteiten accrediteert. m. Aanbieder: diegene die één of meer Permanente Educatie (PE)-activiteiten aanbiedt al Accreditatie RB: 18 PE-punten fiscaal; NBA: 18 PE-uren; NIRPA:270 PE-punten. Nederlandse Orde van Belastingadviseurs Eigen inbreng volgens PE-reglement. Nederlandse Orde van Advocaten Eigen inbreng volgens Verordening Vakbekwaamheid. Docent(en) Boeijen, Frank 3. Het bestuur kan op aanvraag een PE-instelling accrediteren voor het afnemen van de in het eerste lid bedoelde kennistoets. 4. Het bestuur verbindt voorwaarden aan de in het derde lid bedoelde accreditatie en maakt afspraken over de daaraan verbonden kosten. permanente educatie accountants | Artikel 2b. 1 Accreditatie NBA: 3 PE-uren | RB: 3 PE-uren. Inschrijven voor deze cursus. NVKS. Per 1 januari 2018 wordt de NVKS (Nadere Voorschriften Kwaliteitssystemen) van kracht. De NVKS is van toepassing op de kwaliteitsbeheersing van NVKS opdrachten (assurance- of aan assurance verwante opdrachten) met uitzondering van wettelijke controles

NBA-accreditatie Kriton voor verplichte PE-training

 1. Sinds vorige week is Extendum wederom door de NBA geaccrediteerd, ditmaal voor de training Zeg Wat Je Ziet. Deze verplichte training voor alle openbare accountants maakt onderdeel uit van het NBA-programma ter verbetering van de controlekwaliteit maar raakt ook accountants in de (gecombineerde) samenstelpraktijk
 2. NBA: PE-inhaalverplichting over 2020 loopt tot medio 2021. NBA-leden voor wie over 2020 nog de oude PE-systematiek geldt, krijgen tot en met 30 juni 2021 de gelegenheid om te voldoen aan de PE-verplichting 2020. Dat heeft..
 3. EUR REGISTER NIET-INITIEEL ONDERWIJS ZONDER NVAO-ACCREDITATIE PER 20 MAART 2019 Naam programma Aanbieder Faculteit Studielast erkend door de NBA€en is daardoor gerechtigd PE-uren toe te kennen aan onderwijsactiviteiten. Voorheen Executive Program Tax Assurance Data Analytics for Marketing Intelligenc

NBA en is daardoor gerechtigd PE‐uren toe te kennen aan onderwijsactiviteiten. Executive Program Woningcorporaties Erasmus School of Accounting & Assurance ESE 8 bijeenkomsten Certificaat van deelname Vanaf september 2018 opgenomen in het register esaa‐woningcorporaties@ese.eur.n 9 januari 2017 - Accreditatie Frauderisicofactoren (PE 2017) De erkende onderwijsinstelling V&A is als eerste door de NBA geaccrediteerd voor de verplichte permanente educatie Frauderisicofactoren. Deze training hangt samen met maatregel 4.4 uit het rapport In het publiek belang Accreditatie RB: 3 punten; KNB: 3 punten; NBA: 3 PE-uren; Nederlandse Orde van Belastingadviseurs Eigen inbreng volgens PE-reglement. Nederlandse Orde van Advocaten Eigen inbreng volgens Verordening Vakbekwaamheid. Docent(en) Loomans, mr. Guus NBA heeft accreditatie PE-punten Getwalk nog in behandeling Op woensdag 13 januari 2016 organiseert DOCCO het evenement Getwalk. DOCCO kiest er als erkende PE-instelling voor dit evenement te promoten met het NBA PE-logo

E-learning pakket 20 PE - NBA, RB & NOB Ambitionplanne

 1. Hoe dit moet, is te vinden in de gebruikershandleiding PE-online (op de IIA website). Het IIA stelt als eis dat de opleider een CEDEO- of NBA-accreditatie heeft. Indien een opleider geen CEDEO- of NBA-accreditatie heeft zal de autorisatie aanvraag veelal direct worden geweigerd
 2. Accreditatie RB: Register Belastingadviseurs 1 PE-punt Maandelijkse Live-uitzending 0,5 PE-punt E-learnings 0,5 PE-punt Focus-uitzending 20+ PE-uren per jaar. NBA: NBA 1 PE-punt Maandelijkse Live-uitzending 10 PE-uren per jaar. NOB: 1 PE-punt Maandelijkse Live-uitzending 0,5 PE-punt E-learning
 3. Wij zijn geaccrediteerd bij het RB en wij verzorgen aan alle belastingadviseurs en accountants drie soorten RB opleidingen. Op het moment geven wij ruim 20 geaccrediteerde NBA opleidingen. Bij al onze erkende PE-cursussen ontvangt u erkende PE-punten

NIRPA, NBA, NOB, Novak en RB publiceren richtsnoeren AVG Het NIRPA heeft vandaag samen met de NBA, NOB, Novak en het RB richtsnoeren in het kader van de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) gepubliceerd. Dit naar aanleiding van de vele vragen die de betrokken organisaties hebben ontvangen. Met deze richtsnoeren worden handvatten gegeven aan de leden [ Na het afronden van de bijbehorende kennistoets ontvangt u een certificaat en PE-punten. Maak kennis met Tax Talks. Bij het kennismakingsabonnement ontvangt u direct na inschrijving de laatste vier uitzendingen en/of e-learnings (2 - 2,5 PE-punten). > Meer informatie over inhoud en samenstelling Het oude PE-model van de NBA ging uit van veertig PE-uren die iedereen per jaar moest besteden aan geaccrediteerde permanente educatie; zonder dat daarbij werd gekeken in hoeverre de opgedane kennis aansloot op de kennisbehoefte Op donderdag 2 december 2021 van 14.00 - 19.00 wordt, in het Renaissance Curaçao, een LIVE editie in de serie Dutch Caribbean - Permanente Educatie - (NBA verplicht onderwerp 2021) Continuïteit - Amsterdam (locatie: Curaçao) georganiseerd webinar een accreditatie-verzoek ingediend bij het RB. De meeste webinars van de EY Tax Academy worden niet geregistreerd bij het NBA. Indien een webinar wel bij het NBA is aangemeld zal dit expliciet in de uitnodiging voor het desbetreffende webinar worden aangegeven. 2. Hoe vraag ik een PE-punt/ verklaring van deelname aan

Programs Accredited by NBA - Ambalika Institute of Management & Technology

Bij NBA accreditatie moet de opleider het aantal PE punten opgeven indien deze training ook daadwerkelijk bij de NBA is aangemeld. Deze accreditatie en het aantal punten wordt door IIA gecontroleerd. Bij cursusboom worden de competenties geselecteerd. Hiervoor heeft IIA de volgende regels: pe NBA-accreditatie training 'Frauderisicofactoren' 25-07-2016 Het Compliancekantoor heeft voor de periode van drie jaar van de NBA erkenning gekregen als PE-instelling. **readmore_lnk** Erkenning PE-instelling voor het Compliancekantoor Het bestuur heeft voor alle accountants, met uitzondering van overheidsaccountants, in 2021 het onderwerp 'Continuïteit' als verplicht onderwerp vastgesteld. Openbaar accountants die in 2021 controlewerkzaamheden verrichten en de intern accountants (wanneer andere accountants in het kader van Standaard 610 gebruik maken van hun. Accreditatie. De Van Oers Academy is geaccrediteerd door de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) en is daarom gerechtigd om PE-uren te verstrekken aan cursisten met een AA- of RA-titel. Voor behoud van deze accreditatie wordt de Van Oers Academy één keer per drie jaar gereviewd 30-04-2021 | V&A verkrijgt als eerste de NBA accreditatie voor de training Continuïteit (verplicht PE-onderwerp 2021) 23-04-2021 | Er valt wat te verbeteren op het gebied van fraudedetectie; 21-04-2021 | V&A Training verkrijgt opnieuw CEDEO erkenning! 09-04-2021 | Hoe de accountant 'met huid en haar' betrokken is. Maar niet bij alles

Verplicht PE-onderwerp 2021: Continuïteit. In 2021 is door de NBA voor alle accountants (m.u.v. de overheidsaccountants) het onderwerp Continuïteit verplicht gesteld. Continuïteit vormt een maatschappelijk actueel en toekomstbestendig thema dat voor bijna alle accountants relevant is De NBA is in 2016 gestart met een pilot voor een nieuwe opzet van het PE-model. Hierbij staat je eigen verantwoordelijkheid als accountant voorop. Het nieuwe PE-model wordt in de periode 2019 - 2021 gefaseerd ingevoerd. Dit betekent dat de openbare accountants die niet werkzaam zijn bij een OOB-organisatie pas in 2021 'aan de beurt' zijn PEPER: jouw persoonlijk PE portfolio eenvoudig gemaakt. Sinds 1 januari 2021 valt iedere RA onder de nieuwe PE regeling van de NBA. Dat betekent dat ook de RA in business nu volgens de nieuwe systematiek aan de slag kan met het invullen van een persoonlijk PE portfolio Accreditatie: de erkenning van de deugdelijkheid van een aanbieder of opleiding voor PE l. NBA (Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants) NOvA geaccrediteerde PE-activiteit wordt een gelijk aantal PE-punten toegekend als voor het volge

Geaccrediteerde cursus door het NBA, verplicht PE-onderwerp 2019 Deze actuele cursus Fraude is erop gericht om je kennis en inzicht te vergroten van fraude en de bijbehorende risicofactoren. Bovendien leer je er ook naar te handelen en om te gaan met dilemma's die hierin een rol spelen De NBA heeft voor alle accountants, met uitzondering van overheidsaccountants, in 2021 het onderwerp continuïteit vastgesteld als verplicht onderwerp. Ook dit jaar kunt u weer bij PE- Academy terecht voor relevante, online cursussen rondom dit thema We zijn weer met een 100% score uit de Cedeo audit voor permanente educatie gekomen met hartverwarmende quotes van onze cliënten en deelnemers. Gevolg is dat onze erkenning als PE-instelling weer met 3 jaar door de NBA is verlengd. Cedeo vat het als volgt samen in het audit rapport: Overall is men (zeer) tevreden over [ Een overzicht van geaccrediteerde instellingen zal door NBA op de website geplaatst worden. Voor openbaar accountants in de samenstel- en adviespraktijk, accountants in business en de overige intern accountants geldt in 2021 dat zij verplicht het onderwerp 'Continuïteit als leerdoel (minimaal 4 uur) opnemen in het PE-portfolio, de wijze waarop is vormvrij (bijv. cursus, intervisie, learning.

PE-verplichting 2020: Inhalen kan nog t/m 30 juni - CM We

PE-Punten Aan deze training zijn 18 PE-punten verbonden in het kader van accreditatie NBA. Toelichting prijs De vermelde prijs is vrij van btw en exclusief arrangementskosten. Niveau: HBO: Vorm: Part-time: Incompany: Ja: Open inschrijving: Ja: Doorlooptijd: 1 maand: PE-punten: 18 Het Bestuur van de NBA heeft voorgeschreven dat u aandacht besteedt aan het onderwerp Continuïteit. De uitwerking van die verplichting is opgenomen in deze cursus. Er is aandacht voor de toepassing in de praktijk aan de hand van afzonderlijke voorbeelden en voor integratie van aspecten aan de hand van een doorlopende casus, waardoor inhoudelijke verdieping mogelijk is

NBA Accreditation Process for Polytechnic Colleges - YouTube

NBA opleidingen Ambitionplanner trainingen voor accountant

Je bent dus zelf verantwoordelijk voor je PE-programma, met meer vrijheid in keuze voor inhoud of leervorm. Bij Markus Verbeek Praehep vind je een uitgebreid aanbod NBA PE-trainingen op het gebied van vaktechnische vaardigheden, IT & data science en persoonlijke ontwikkeling PE-onderwerp 2019: frauderisico (f)actoren. Voor openbaar accountants, accountants in business en intern accountants bieden wij u DE training die het verschil maakt. In 2019 staat voor accountants een interessant programma op de rol uit hoofde van Permanente Educatie: Frauderisicofactoren. In 2017 was dit een verplicht PE-programma voor alleen. Als eerste erkende PE-instelling in Nederland heeft de door 4Partners ontwikkelde training De accountant in business en fraude NBA erkenning verkregen. Training in fraude is een onderwerp dat de NBA in 2019 voor al haar leden verplicht heeft gesteld. On Auxilium verzorgt het PE programma vanaf 1 juni 2015 op verschillende locaties (o.a. Baarn, Eindhoven, Wolvega en Dordrecht). In 2015 bestaat het PE programma FFP uit één dag actualiteiten. De NBA heeft voor de PE FFP 2015 6 uren toegekend en de RB 4 fiscale - en 2 algemene punten Deze heeft accreditatie van de NBA en de RB. We zijn erkend als opleidingsinstituut door Cedeo bedrijfsopleidingen en PE-instelling. Alle accountants hebben voldaan aan hun PE-verplichting en de verplichte cursussen gevolgd. Verder organiseerden wij: 31 vaktechnische kringbijeenkomsten

Accreditatie verplichte NBA training 'fraude' ontvangen

Inhaalmogelijkheid Verplicht Pe-onderwerp 2019: Fraude

Accreditatie RB: Register Belastingadviseurs 1 PE-punt Maandelijkse Live-uitzending 0,5 PE-punt E-learnings 0,5 PE-punt Focus-uitzending 20+ PE-uren per jaar. NBA Eigen inbreng volgens PE-model. NOB: 1 PE-punt Maandelijkse Live-uitzending 0,5 PE-punt E-learnings 0,5 PE-punt Focus-uitzendin KNB EPN. Iedere editie van Tijdschrift Familiebedrijven bevat zes nascholingsartikelen. De nascholingsartikelen zijn te vinden in de e-learning module in uw persoonlijk dossier. Ieder nascholingsartikel is afzonderlijk geaccrediteerd. Als u de tekst van het artikel met tussentoetsvragen doorloopt, vindt u aan het eind van het artikel de eindtoets Accreditatie PE-punten. De Permanente Educatie punten die behaald worden met de Incompany Governance worden door diverse beroepsorganisaties erkend. Wagner voldoet aan de voorwaarden die Aedes, KNB, NBA, NOB, RB en VTW stellen aan de toekenning van PE-punten. Alumninetwer

Inclusief accreditatie PE Punten NBA/RB. Neem hier contact op met Bob Willemsen (06-10796599) of voor meer informatie met PE-Podium (085-0406514). Wij zijn ook via onze website te bereiken, klik hiervoor op onderstaande link PE-punten. Permanente educatie (PE) is van essentieel belang. Met deze training van Markus Verbeek Praehep behaal je 5 PE-punten en blijft je kennis actueel. De training sluit aan op de vereisten van de NBA. Bovendien maakt deze training je onmiddellijk succesvoller in de dagelijkse praktijk

Accreditatie Register Belastingadviseurs (RB) Deze cursus is geaccrediteerd voor het RB, voor 3 PE-punten. Als u de cursus heeft behaald, worden deze punten automatisch doorgegeven aan het RB inloggen voor opleiders in PE-online; De informatie voor aanbieders van scholing (pdf) kun je gebruiken als handleiding bij het aanvragen van accreditatie. Let op: Neem voordat je een aanvraag indient kennis van het bijbehorende accreditatiereglement. Reglementen in pdf. De reglementen bieden duidelijkheid over de accreditatieprocedure, de verplichtingen als aanvrager en de wijze waarop. Wagner & Company is een door de Rijksoverheid erkend instelling voor Hoger Onderwijs. De instellingscode (BRIN nummer) van Wagner & Company is 30PH. De Permanente Educatie punten die behaald worden met de Mediation Opleiding MfN worden door diverse beroepsorganisaties erkend. Deelname levert 79 PE-punten op bij erkenning door de beroepsgroep Permanente Educatie (PE) is van essentieel belang. Met deze training van Markus Verbeek Praehep behaal je 3 PE-punten en blijft je kennis actueel. De training sluit aan op de vereisten van de NBA. Bovendien maakt deze training je onmiddellijk succesvoller in de dagelijkse praktijk. Klassikaal of e-learnin Basisopleiding NLP, van adviseur naar vertrouwenspersoon. Deze opleiding is op de accountancy afgestemd voor iedereen die zich verder wil ontwikkelen tot een vertrouwenspersoon. NLP heeft zich al in veel vakgebieden bewezen, met deze unieke opleiding NLP Accountants staat de weg ook voor jou open

Contact. 4Partners B.V. KvK: 24386796 Telefoon: +31-(0)88-0277600 Email: office@4partners.n PE-punten. Permanente Educatie (PE) is van essentieel belang. Met deze training van Markus Verbeek Praehep behaal je 18 PE-punten en blijft je kennis actueel. De training sluit aan op de vereisten van de NBA. Bovendien maakt deze training je onmiddellijk succesvoller in de dagelijkse praktijk. Klassikaal of virtual classroo

Incompany - PE-Podium De beste sprekers, de juiste kenni

National Board of Accreditation (NBA) | RAITNBA | PE-Handleiding - YouTubeAccreditation Criteria-NBA, India | Download Scientific DiagramNBA Accreditation | Government Engineering College - KozhikodeNBA | Baba Banda Singh Bahadur Engineering CollegeCedeo certification & PE-points - CPMview6 Steps of #NBA #Accreditation Process: Having understood the importance, we now look at the