Home

Jezus brood en vis

Hoe dan? vroegen zij. Het enige wat wij hebben, zijn vijf broden en twee vissen. Jezus brak de broden in stukken en gaf deze aan zijn discipelen. Ze gaven ze weer aan de mensen. Iedereen kon zoveel eten als hij wilde. Er bleef zelfs nog over: Twaalf manden vol. En er waren maar liefst 5000 mannen; dus vrouwen en kinderen niet meegerekend Een kind heeft 5 broden en 2 vissen bij zich. Jezus zegt: begin die maar uit te delen, want dat is voldoende voor iedereen. Jezus vraagt de mensen te gaan zitten en de vrienden van Jezus delen het brood en de vissen rond. En wonder boven wonder, als iedereen voldoende gegeten heeft, zegt Jezus dat zijn leerlingen de broodresten moesten verzamelen

Vermenigvuldiging van de broden - Wikipedi

 1. Hier ziet u hoe het verhaal van Jezus en het verhaal van de 5 Broden en 2 vissen ook kon geweest zijn. Deze film is oorspronkelijk gemaakt als materiaal voor..
 2. Hij had vijf broden bij zich en twee vissen. Wat moest Jezus daarmee? Toch nam Jezus het aan. Hij ging er zelfs God voor danken. Daarna begon Hij het brood van het jongetje te breken. En toen voltrok zich het wonder. Het brood dat Hij brak, vermenigvuldigde zich. Het weinige werd veel. Iedereen kreeg genoeg. Er bleef zelfs brood over
 3. Schriftgedeelte over Kolenvuur, vis en brood - Johannes 21:1-14: Na dezen openbaarde Jezus Zichzelven wederom den discipelen aan de zee van Tiberias. En Hij openbaarde Zich aldus: Er waren te zamen Simon Petrus, en Thomas, gezegd Didymus, en Nathanael, die van Kana in Galilea was, en de zonen van Zebedeus, en twee anderen van Zijn discipelen
 4. 41 Toen nam Jezus het brood en de vis. Hij keek omhoog naar de hemel en dankte God voor het voedsel. Daarna brak hij het brood in stukken en verdeelde de vis. Hij gaf het aan de leerlingen, en zij deelden het uit aan de mensen. 42 Alle mensen konden eten zo veel als ze wilden. 43 De leerlingen haalden het eten op dat overgebleven was. Het waren twaalf manden vol brood en vis. 44 Er hadden wel vijfduizend mensen van het brood gegeten! Jezus loopt over het water. 45-46 Jezus zei tegen de.
 5. 'Laat de mensen op het gras gaan zitten', zegt Jezus. Dan dankt hij God voor het eten en begint het brood en de vis in stukken te breken. De discipelen delen het brood en de vis aan iedereen uit. Er zijn 5000 mannen en nog eens duizenden vrouwen en kinderen. Ieder eet tot hij verzadigd is

VIJF BRODEN EN TWEE VISSEN Overweging Augustinusker

 1. Bron. EO. Veel mensen zijn naar een plek buiten de stad gekomen om naar Jezus te luisteren. Dan krijgen ze honger. Een jongetje heeft vijf broden en twee vissen mee. Jezus deelt en ineens is er genoeg voor iedereen. Er is een jongetje dat heel veel van eten houdt. Het is nooit genoeg. 'Ik wil meer!'
 2. (Drop)visjes en bolletjes; Navertelling Matteüs 14,13-21; Gebed om te delen, zoals Jezus deed; Gesprek met de kinderen; Gesprek met de kinderen 2; Liedjes: Vijf broden en twee vissen; Gedichtje over delen; Broden en vissen; Liedje: Eten genoeg, brood om te delen; Kleurplaat delen van broden en vissen; Wonderbare brooddelin
 3. In die 'parabel over overvloed en hebzucht' laat Rollins Jezus' leerlingen al het voedsel inzamelen dat de groep mensen om hen heen heeft meegebracht. Zo lag er voor Jezus' voeten een grote berg brood en vis. Hij keek op naar de hemel, dankte God, brak het brood en gaf het aan zijn twaalf leerlingen
 4. Jezus eet met de vrienden - Als ze aan land komen, zien ze dat er een vuurtje brandt. Er ligt vis op het vuur en er is brood. De vrienden slepen de vissen aan de kant. Het zijn er wel 153 en het net is nog helemaal heel! Als ze klaar zijn, zegt Jezus: 'Kom wat eten!' De vrienden gaan bij het vuur zitten. Jezus deelt brood en vis uit
 5. Jezus deed heel veel wonderen. In Mattheüs 14:13-21 lezen we dat Hij meer dan vijfduizend mensen voedde met niet meer dan vijf broden en twee vissen. Dit tekstgedeelte herinnert ons eraan dat Jezus denkt aan onze fysieke en geestelijke gezondheid en dat niets onmogelijk is voor Hem. God kan doen wat onmogelijk is
 6. Op de avond voor zijn lijden en dood zit Jezus met zijn vrienden aan tafel, een tafel waar niemand vreest brood te kort te komen. Nu neemt Jezus het brood en zegent het: Dit is mijn lichaam, gegeven voor u. Ik breek en deel het -als brood- opdat ge leven in overvloed moogt hebben. Na de maaltijd neemt hij de wijn en zegent die

13 Jezus nam het brood en gaf het aan hen. Hetzelfde deed Hij met de vis. 14 Dit was de derde keer dat Jezus Zich aan zijn leerlingen liet zien nadat Hij uit de dood was opgestaan. Jezus en Petrus 15 Toen ze klaar waren met eten, ze Mannen, vrouwen en kinderen zitten neer in het gras, en eten argeloos-onschuldig zoveel brood en vis als ze willen. Jezus werkt met kleine mensen om grote menigtes te voeden. Doorheen zijn daden openbaart Hij hoe God is tegenover ons: koesterend , zorgzaam, gul en bekommerd om al onze noden. Heer, de honger in de wereld schreeuwt om mijn aandacht

die op zoek zijn naar Jezus. Ze zijn hier helemaal naartoe komen varen omdat ze weten dat Jezus hier is. Een paar dagen geleden heeft Jezus al die mensen brood en vis te eten gegeven. Dat was een groot wonder. En nu willen de mensen meer over Jezus te weten komen. Ze willen meer over God horen. En ze hopen misschien ook wel dat Jezus 16 Toen nam Jezus het brood en de vis. Hij keek omhoog naar de hemel en dankte God voor het voedsel. Daarna brak hij het brood en de vis in stukken. Hij gaf het aan de leerlingen, en zij deelden het uit aan de mensen Je kunt de uitzending bekijken met en zonder gebarentolk. Deze live ui... About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new. Bijbelse overdenking over de les van Jezus met brood en vis om zijn leerlingen de juiste focus mee te geven In het mozaïek zijn verschillende dieren en planten uit de omgeving afgebeeld. Voor het altaar bevindt zich een mozaïek met de voorstelling van een mand met vier broden geflankeerd door twee vissen. Onder het altaar bevindt zich een steen van kalksteen uit de vierde-eeuwse kerk waarvan men dacht dat Jezus er het brood op plaatste

Special: Jezus Brood en Vis! - YouTub

Brood en vis. Daarna ging Jezus naar de overkant van het Meer van Galilea (ook wel het Meer van Tiberias genoemd). Een grote menigte mensen volgde hem, omdat ze gezien hadden welke wondertekenen hij bij zieken deed. Jezus ging de berg op, en ging daar met zijn leerlingen zitten. Het was kort voor het Joodse pesachfeest Toen zei Jezus tegen de mensen dat ze op de grond moesten gaan zitten. Hij nam het brood en dankte God voor het voedsel. Daarna brak hij het brood in stukken. Hij gaf het aan de leerlingen, en zij deelden het uit aan de mensen. Ze hadden ook een paar kleine vissen bij zich. Jezus dankte God daarvoor. Daarna deelden de leerlingen ook de vis uit Weetjes over brood en vis. Onder invloed van het ondergrondse karakter van het vroege Christendom, een gevolg van de christenvervolging door de Romeinse staat ontstonden symbolen die door niet-christenen op het eerste gezicht niet als christelijk konden worden herkend. Binnen de eigen kring was de betekenis wel bekend en de symbolen werden dan.

Toen nam Jezus het brood en de vis. Hij keek omhoog naar de hemel en dankte God voor het voedsel. Daarna brak hij het brood en de vis in stukken. Hij gaf het aan de leerlingen, en zij deelden het uit aan de mensen. Alle mensen konden eten zo veel als ze wilden. Het eten dat overbleef, werd verzameld. Het waren twaalf manden vol 5 Jezus zei tegen hen: Kinderen, hebben jullie ook vis te eten bij je brood? Ze antwoordden Hem: Nee. 6 Toen zei Hij tegen hen: Gooi het visnet aan de rechterkant van de boot in het water. Dan zullen jullie vis vangen. Ze deden wat Hij zei. Nu vingen ze zóveel vis, dat ze het visnet niet meer konden binnenhalen

Het lijkt er volgens Equire zelfs op dat Jezus niet goed te onderscheiden was van Zijn vrienden. Toen Jezus voor de kruisiging gearresteerd werd in de hof van Getsemane, moest Judas Iskariot aan de soldaten bekend maken wie Hij was, omdat zij Jezus en de discipelen niet uit elkaar konden houden. (gebaseerd op de Judaskus uit Matteüs 26:48 e.v. Jezus komt samen met zijn vrienden. 2 3 Op de tafel staan brood en wijn. 4 5 Jezus deelt het brood uit. 6 7 Hij schenkt iedereen wijn in. 8 9 Jezus zegt: 'Vrienden, als jullie bij elkaar zijn, deel dan brood. Ik zal dan bij jullie zijn.' 10 11 De vrienden van Jezus blijven dit doen. In hun hart voelen ze Jezus dan dicht bij hen Een mandje vol vis en brood . Creatief gebed. Bidden met broden en vissen . HenkieNieuws ontvangen? Geef een gift . Ondersteun ons door een eenmalige gift te geven op onze donatiepagina. Doneer nu. Meer. Afleveringen. Creatief kinderwerk. Christelijke kindertheaters. Volg ons. Website met liefde gemaakt door: Content en. 13 Jezus nam het brood en gaf het aan hen. Hetzelfde deed Hij met de vis. 14 Dit was de derde keer dat Jezus Zich aan zijn leerlingen liet zien nadat Hij uit de dood was opgestaan. Jezus en Petrus 15 Toen ze klaar waren met eten, ze

Jezus was geen vegetariër. De Bijbel vertelt van Jezus dat Hij vis at (Lucas 24:42-43) en lam (Lucas 22:8-15). Jezus gaf de menigten op wonderbaarlijke wijze vis en brood te eten; iets wat heel raar zou zijn als Hij een vegetariër was geweest (Matteüs 14:17-21) Het ventje had vijf broden en twee vissen, dat was voor al die mensen niet genoeg. eigenlijk wilde hij zijn eten niet missen, maar gaf het omdat Jezus het vroeg. Jezus brak het brood en werd rondgedeeld, voor iedereen was er genoeg te eten, aan het eind was er zelfs nog te veel, dit zal dit ventje nooit meer vergeten

Bijbelstudie Arie van der Veer: 5 broden en 2 vissen - EO

 1. Jezus nodigt hen uit te eten, en geeft hen brood en vis. De tarotlegging bestaat uit acht kaarten, die je in twee rijen neerlegt. Met de kaarten aan de linkerkant verken je het verhaal, met de kaarten aan de rechterkant breng je het verhaal in contact met jezelf en kijk je wat het te zeggen heeft in jouw situatie
 2. brood en vis, Jezus is voldoende: voor ons allen: als de kring gesloten is. 3 : Zeven is voldoende: toen en nu, zeven is voldoende: alle dagen: van ons leven, dank zij U. 4 : Voed ons met uw leven, vis en brood, alle zeven dagen, Gij verzadigt: allen met uw offerdood. 5 : Want Gij zijt de eerste
 3. Het zat vol grote vissen, welgeteld honderddrieën-vijftig, en toch scheurde het niet. 12 Jezus zei tegen hen: 'Kom, eet iets.' Geen van de leerlingen durfde hem te vragen wie hij was, ze begrepen dat het de Heer was. 13 Jezus nam het brood en gaf hun ervan, en hij gaf hun ook vis
 4. Jezus doet wonderen: genoeg brood en vis voor iedereen. SERIE: Kids. 04-07-2021 | Mozaiek. Jezus doet wonderen: genoeg brood en vis voor iedereen. SERIE: Kids met gebarentolk. 04-07-2021 | Mozaiek. Wat kan ik voor je doen? SERIE: Preken. 27-06-2021 | Nelinda Troost
 5. Er is wel een jongetje dat wat brood en vis bij zich heeft. Jezus neemt de broden en de vissen, breekt het en deelt uit, net zolang tot iedereen genoeg heeft. Er is zelfs nog over: twaalf mandjes vol. Zo hebben de discipelen elk genoeg voor de volgende dag

En we lezen het verhaal over Petrus. Petrus die drie keer zegt dat hij niet bij Jezus hoort. Petrus, die gaat vissen, niets vangt, maar op aanwijzing van Jezus vrachten vol vis binnenhaalt. En Petrus, aan wie Jezus vervolgens drie keer de kans geeft om opnieuw zijn liefde voor Hem uit te drukken. Brood en vis. We praten er kort over door Brood en vis Alle mensen volgen Jezus. Ze willen horen wat hij te vertellen heeft. Ze volgen Jezus helemaal tot aan de top van de heuvel. David 00k. De kleine jongen sjouwt de heuvel op met een mand op zijn rug. De zweetdruppels rollen van zijn gezicht. Hij vindt het spannend. Naar huis gaan kan altijd nog. Jezus kan mensen genezen dat heeft. Als Jezus tijdens deze maaltijd het brood breekt maakt hij daarbij een verwijzing naar zijn lichaam dat verbroken zal worden. Bij de wijn spreekt hij de woorden: 'Dit is mijn bloed, het bloed van het verbond, dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van zonden Jezus doet wonderen: genoeg brood en vis voor iedereen. SERIE: Kids met gebarentolk. 04-07-2021 | Mozaie Hij gaf hun ook vis, zo veel als ze wilden. 12 Toen iedereen volop gegeten had zei hij tegen zijn leerlingen: 'Verzamel nu de overgebleven stukken brood, zodat er niets verloren gaat.' 13 Dat deden ze en ze vulden twaalf manden met wat overgebleven was van de vijf gerstebroden die men had gegeten. 14 Toen de mensen het wonderteken dat hij gedaan had zagen, zeiden ze: 'Hij moet wel de.

Jezus deelt brood en vis (Marcus 6) Wat een drukte langs het water. Moeders en vaders houden hun kinderen dicht bij zich. Ook de moeder van Aron houdt Aron goed vast. Aron is pas vijf jaar en kan nog niet zwemmen. Stel je voor dat hij in het water valt. Daar moet hij voor oppassen En dat was veel belangrijker dan dat ze brood en vis aten. Korte tijd na dit wonder leerde Jezus de mensen dat ze zich niet moesten concentreren op stoffelijk brood, maar moesten streven naar dat veel belangrijker brood: 'Werkt niet om de spijs, die vergaat, maar om de spijs, die blijft tot in het eeuwige leven, welke de Zoon des mensen u geven zal' (Johannes 6:27) Toen zei Jezus tegen zijn leerlingen: 'Verdeel de mensen in groepen van ongeveer vijftig, en zeg dat ze moeten gaan zitten.' 15 De leerlingen deden wat Jezus gezegd had, en iedereen ging zitten. 16 Toen nam Jezus het brood en de vis. Hij keek omhoog naar de hemel en dankte God voor het voedsel. Daarna brak hij het brood en de vis in stukken

4-jan-2014 - Deze pin is ontdekt door Cindy Nickel Schwartz. Ontdek (en bewaar!) je eigen pins op Pinterest Geen van de leerlingen durfde hem te vragen wie hij was, ze begrepen dat het de Heer was. 13 21:13 Joh. 6:11 Jezus nam het brood en gaf hun ervan, en hij gaf hun ook vis. 14 21:14 Joh. 20:19,26 Dit was al de derde keer dat Jezus aan de leerlingen verscheen nadat hij uit de dood was opgestaan En de vis doet niet alleen denken aan de wonderbare visvangst, maar ook aan de broodvermenigvuldiging, waarbij een kleine jongen vijf broden en twee vissen aanbracht. Zoals voor mensen brood, wijn en vis eten en drinken zijn, zo wil Jezus voor de mensen zijn met wat Hij zei en deed. Jezus wilde ook als een herder zijn Jezus is het Brood des Levens (Johannes 6:30-59). 5. Jezus verliest vele volgelingen (Johannes 6:60-71). 1. Het is waar dat Jezus hen brood en vis gaf voor hun magen, maar er is een ander soort . 4 voedsel dat Jezus aan mensen wil geven, een voedsel dat blijft tot in het eeuwige leven (Johanne Jezus wil hen niet zomaar naar huis sturen. Hij neemt brood en vis, breekt het, en deelt ervan uit, totdat iedereen genoeg heeft. Als je samen deelt, gebeuren er bijzondere dingen! Dit verhaal staat in Matteüs 14,13-21. Je vindt dit verhaal o.a. in Bijbel voor kinderen van Marianne Busser en Ron Schröder. Week 3: Gee

Preek: Kolenvuur, vis en brood (Johannes 21) - Pasen

brood en vis Jezus is voldoende voor ons allen als de kring gesloten is. Zeven is voldoende, toen en nu, zeven is voldoende alle dagen van ons leven, dank zij U. Voed ons met uw leven, vis en brood, alle zeven dagen, Gij verzadigt allen met uw offerdood. Want Gij zijt de eerste rond alom, ja, Gij zijt de eerste en de laatste kom, o Here Jezus. De vis die Jezus gebruikte voor de wonderbare spijziging van 5000 en later van 4000 mannen, de vrouwen en kinderen niet meegerekend, was waarschijnlijk gezouten en gedroogd (Mt 14:17-21; 15:34-38). Na zijn opstanding at Jezus wat geroosterde vis om zijn apostelen te bewijzen dat zij geen geest zagen, en bij een andere gelegenheid bereidde hij als ontbijt brood en vis op een houtskoolvuur Herinner je kind eraan dat God de kleinste handelingen kan gebruiken. Wijs op het bijbel verhaal over de jongen die zijn lunch van brood en vis aan Jezus gaf die het vervolgens vermenigvuldigde en het aan duizenden mensen te eten gaf. Bedenk op welke manieren jullie zouden kunnen helpen om het evangelie te verspreiden, door kleine dingen te doen Wonderverhalen Van Jezus. In de oude teksten staat dat Jezus duizenden mensen voedde met slechts enkele stukken brood en vis, dat hij de storm kon laten..

Jezus deelt het brood en de vissen uit

Marcus 6 - Bijbel in Gewone Taal (BGT) - debijbel

De vis, ichtus, wordt in de vroege christenheid een belangrijk symbool voor Christus. - Er was daar veel gras, zegt Johannes. - Bij Johannes neemt Jezus zelf de broden (niet zoals bij de andere evangelisten waar de leerlingen het brood delen). Jezus neemt het brood en dankt God 8 En de andere discipelen kwamen met het scheepje, want zij waren niet ver, slechts ongeveer tweehonderd el, van het land verwijderd, en sleepten het net met de vissen. 9 Toen zij nu aan land gegaan waren, zagen zij een kolenvuur met vis daarop liggen, en brood. 10 Luk. 24:41 Jezus zei tegen hen: Breng wat van de vissen die u nu gevangen hebt En Jezus' vrienden begonnen brood en vis uit de delen en iedereen ging mee doen. Iedereen deelde wat hij had, en toen bleek er genoeg voor iedereen. De mensen vonden het geweldig. Een wonder, riepen ze en ze waren allemaal in de wolken en brood en vis, leven worden voor elkaar. Daar waar wij in relatie treden met God en met de ander, in de verbinding gebeurt het wonder! Delen is ook vragen dat je er mag zijn, meetelt. Jezus sluit niemand uit en laat ons de weg wijzen door dat jochie zonder naam, in wie wij onszelf mogen zien in Gods Naam geroepen ons leven te delen en te.

Jezus voedt vijfduizend mensen Petrus loopt op het water

8 En de andere discipelen kwamen met het scheepje (want zij waren niet verre van het land, maar omtrent tweehonderd ellen), slepende het net met de vissen. 9 Als zij dan aan het land gegaan waren, zagen zij een kolenvuur liggen, en vis daarop liggen, en brood. 10 Jezus zeide tot hen: Brengt van den vissen, die gij nu gevangen hebt Houd moed en ontdek vandaag nog hoe jij weer in vuur en vlam gezet kunt worden voor Jezus en hoe jouw leven definitief kan veranderen. In de eerste preek die Petrus deed ( Handelingen 2:14-47 ) kwamen er zelfs drieduizend mensen tot geloof, werden er veel wonderen en tekenen gedaan en ontstond er een ware opwekking

Schooltv: Verhalen uit de Schatkist - Vijf broden en twee

Kleurplaat Jezus deelt brood en vis - Afb 25924

Kinderwoorddienst - Broden en visse

We leven alsof Jezus alle vissen en broden zelf opat

Dan begint Jezus het brood en de vis in stukken te delen en geeft het aan de discipelen. Zij verdelen het eten onder de grote menigte. Dan zien de mensen opeens wat voor wonder Jezus doet. Iedereen eet zoveel hij wil. Toch blijft er nog brood en vis over. Als iedereen klaar is met eten zegt Jezus tegen zijn discipelen: Er is nog heel wat over. Jezus wilde mensen geruststellen en aanmoedigen om God alles te vragen. Hij vergelijkt God met een goede vader, die van zijn kinderen houdt en hen wil geven wat ze nodig hebben. Lees het zelf maar in de Bijbel, bijvoorbeeld in Lukas 11! Stel dat je midden in de nacht naar een vriend gaat en zegt: 'Vriend, wil je mij alsjeblieft drie broden. Priester: Breng het eten dat er is, breng het brood en breng de vis, want al zijn we hier met velen, eerlijk zullen wij alles delen. (Terwijl leerling 2 en 3 een mand komen de kinderen naar de priester en geven hem het brood en de vissen . De priester neemt ze aan, spreekt volgende zin en legt hen dan in de twee manden. Zeven broden en een paar visjes. Daar maakt Jezus gebruik van. Hij begint het brood in stukken te breken. En dat gaat maar door en door. Maar Hij begon met de mogelijkheden die er waren. En hij schakelt de discipelen in om het brood en de vis te verdelen. Daar zie je dat ook: Jezus maakt gebruik van de mogelijkheden die er zijn

De wonderen van Jezus 5 ETEN VOOR IEDEREEN. Simon is op weg naar tante Rachel. Mama heeft hem een mandje met brood en vis meegegeven. Dat is voor ondderweg. Maar Jezus heeft zijn mandje met eten nodig. Wat wil hij ermee doen? De serie De wonderen van Jezus neemt kinderen mee achter Jezus aan, naar de plaatsen waar mensen Jezus ontmoeten En het feit dat Jezus eigenlijk even geen mensen om zich heen wil. Hij is verdrietig. Zijn neef, Johannes de Doper, is dood. Toch heeft Jezus met de mensen te doen. Hij zet zijn eigen gevoel opzij. Praat met de mensen, geneest zieken, geeft wat ze nodig hebben. Brood en vis 5 broden en 2 vissen hebben we hier samen! Genoeg voor ons, maar voor 5000 man?! Maar Jezus zei daarop al 'Ja' en 'Amen' terwijl wij weten dat dit helemaal niet kan! Jezus spoorde hen aan om direct uit te delen. Dus braken ze er telkens brood vanaf. Het breken ging maar door voor al zovelen waaraan men stukken vis met brood gaf en een visje daarop gelegd, en brood. 21:10: Jezus zegt tot hen: brengt wat van de visjes hier die ge nu hebt gevangen! 21:11: Simon Petrus loopt (het water) in en trekt het net op het land aan; het is vol met grote vissen: honderddrieënvijftig. En hoewel het er zoveel zijn scheurt het net niet. 21:12: Jezus zegt tot hen: hierheen, houdt het.

3: Jezus aan het meer van Tiberias - Bijbelonderwij

Tel daarbij op de doop in het water, de vermenigvuldiging van de mand met brood en vis, Jonas en de Vis, de munt in de vissenbek, de wonderbaarlijke visvangst - en je begrijpt dat Jezus & vis hand in hand gaan. Maar dat laatste, die wondervangst, dat intrigeert me het meest. Daar is iets geks mee aan de hand Jezus wil als een goede gastheer dat de mensen voelen dat ze bij elkaar horen, en elkaar ontmoeten. Dan is delen meer dan brood of vissen delen, je deelt ook aandacht. Kom tot slot nog even terug op het delen van de broden en de vissen met de groep. Weten ze nog aan wie ze hun vis of brood gegeven hebben, en van wie ze zelf iets ontvangen hebben Mama heeft hem een mandje met brood en vis meegegeven. Dat is voor ondderweg. Maar Jezus heeft zijn mandje met eten nodig. Wat wil hij ermee doen? De serie De wonderen van Jezus neemt kinderen mee achter Jezus aan, naar de plaatsen waar mensen Jezus ontmoeten. Daar zien ze wat Jezus doet voor mensen die hulp nodig hebben Jezus at na zijn opstanding vis en eerder, bij de paasmaaltijd, lamsvlees. Maar wat zegt dat, want hij veranderde water in wijn en vermenigvuldigde brood en vis. Veganisten.

Een vast fundament

Jezus geeft eten aan vijfduizend mensen - Trueway Kid

Brood en vis voor mensen die in kringen moesten gaan zitten. Modder op de ogen van een blinde. Brood en wijn. Jazeker, bekijk het avondmaal maar eens met de ogen van een kind. Dan zie je er een heilig spel in, dat ons heel lichamelijk verbindt met Jezus' lichaam en bloed Twee keer een wonderbaarlijke visvangst - Jezus leren kennen zoals Hij is. 28. jul. Stel je eens voor. Je bent visser. Je dag- en nachtritme klopt totaal niet meer, want vissen doe je 's nachts. De hele nacht ben je aan het vissen geweest, maar tot je grote teleurstelling heb je niks gevangen. Moe en terneergeslagen - chagrijnig - vaar. Zeven is voldoende, brood en vis, Jezus is voldoende voor ons allen. Als de kring gesloten is. Voed ons met uw leven, vis en brood Alle zeven dagen, Gij verzadigt Allen met uw offerdood. Want Gij zijt de eerste, rond alom, Ja, Gij zijt de eerste en de laatste. Kom, o Heer Jezus kom

Brood en vissen voor velen Dominicus Gen

als je geen brood weet te delen, denk dan aan Jezus die brood en die vis, uit liefde deelde met velen. Als je geen liefde hebt voor elkaar, leef je buiten Gods gloria. Als je geen liefde hebt voor elkaar, leef je buiten Gods gloria. Als je geen liefde hebt voor elkaar, leef je buiten Gods gloria. Als je geen liefde hebt voor elkaar Kijk eens wat Jezus er mee doet: Hij dankt Zijn Vader in de hemel en breekt het brood en vis door midden. En nog eens, en nog eens. Het gaat maar door en door en er komt steeds meer en meer. De vrienden mogen alle brood en vis uitdelen aan de mensen en iedereen krijgt meer dan genoeg. Zo is Jezus. Zo zorgt Hij voor de mensen, en ook voor. met vis erop en brood van Jezus willen zijn en dat ze dat samen willen doen. In het Nieuwe Testament betekent 'leerling' ongeveer hetzelfde als 'christen' of 'gelovige'. Jezus bracht zijn leerlingen samen, in kleine of grotere kringen. Hij was vrijwel steeds met een aanta

Een Vectorcartoon Van Een Jongen Die Een Mand Vis En Brood Aan Jezus Geeft, Zoals Uit De Bijbel

Johannes 21 - BasisBijbe

Beeldbijbel

Johannes 6:1-15 Gewijde Ruimt

Moot gerookte zalm naturel of citroenpeper (100 gram) Emmertje zure haring Emmertje rolmops Zure bom € 4,75 € 2,25 € 2,50 € 2,50 € 6,00 Dagprijs € 3,95 € 4,25 € 4,95 € 1,00 Rookwaren en zuren Broodjes Salades Broodje Hollandse nieuwe Broodje makreel Broodje zalm Broodje zalm excellent Broodje paling Broodje Hollandse garnalen. Jezus trakteert op een broodje vis. c. een broodje vis; d. een broodje ei Deze sjeik wenste als imam van de As-Soennah-moskee in Den Haag Hirsi Ali en Theo van Gogh allerlei. nt. 13 brood en vis voor duizenden; nt. 14 - de voorloper sneuvelt, maar de koning komt eraan; nt. 15 kom mee, safan; nt. 16 bartimeus houdt zijn mond niet; nt. 17 er wordt weer gelachen in jericho; nt. 18 een fontein vol blijdschap; nt. 19 - een kruimeltje vrede voor een schatrijk, driftig meisje; nt. 20 - tien lepralijders; nt. 21 jezus. Het brood het is het hoofdvoedsel van het fysieke leven en het brood van de eucharistie is het hoofdvoedsel van spiritueel leven. Bij het laatste avondmaal nam Jezus een brood met ongezuurde broden en zei: Neemt en eet, dit is mijn lichaam (Mt 26:26; Mk 14:22; Lc 22:19).Het toegewijde brood is Jezus zelf, de werkelijke aanwezigheid van Christus Lukas 24:42. En zij gaven Hem een stuk van een gebraden vis, en van honigraten. Johannes 21:9. Als zij dan aan het land gegaan waren, zagen zij een kolenvuur liggen, en vis daarop liggen, en brood. Johannes 21:13. Jezus dan kwam, en nam het brood, en gaf het hun, en den vis desgelijks. Statenvertaling online - bijbel en kunst

Brood en vis | hetkatholiekegeloofVis - Samen eerlijk etenSamen eerlijk etenBrood en Vis (Paperback) in 2021 | Vis, Ppeelzaal, KinderdienstDe verschijning aan het Meer van TiberiasPin on Jézus élete - Jesus life

Volgende week, op onze Stichtingszondag, horen we over Jezus die op de heuvel bij het meer brood en vis met mensen deelt, omdat we dan ook voor het eerst weer (Covid-proof) avondmaal vieren. Komende zondag horen we het verhaal dat daar direct op volgt, een verhaal over de leerlingen die met hun boot op het meer in de problemen komen Matthëus 7:9-11. Statenvertaling. GNV. NBG 1951. NBV. Het Boek. Of wat mens is er onder u, zo zijn zoon hem zou bidden om brood, die hem een steen zal geven? En zo hij hem om een vis zou bidden, die hem een slang zal geven? Indien dan gij, die boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer zal uw Vader, Die in de hemelen is. Petrus en Jezus lopen over het water. Scroll s.v.p. omlaag voor meer informatie over het kunstwerk. Werk van een anonieme Armeense kunstenaar, uit hetzelfde Bijbel-manuscript als dit werk. Op de bovenste helft van het folio wordt het delen van het brood en de vis getoond; op de onderste loopt Petrus over het water naar Jezus