Home

Intimiderend communiceren

Coachen bij intimiderend gedrag - Gerrie Vogel

 1. Coachen bij intimiderend gedrag 'Duidelijk en direct' communiceren is voor veel mensen prettig. Maar het kan doorslaan naar een overweldigende, ongelijkwaardige stijl van communiceren waardoor een ander zich geïntimideerd voelt
 2. anderen vinden dat u intimiderend communiceert of overkomt; Duidelijk zijn en tot de kern komen. leren om duidelijk te communiceren; u wilt meer tot de kern komen in gesprekken en kernachtig leren communiceren; de kernboodschap leren formuleren; leren om manipulatie te vermijden in uw communicatie; u wilt cynisme vermijden in uw communicati
 3. Het komt voor dat mensen tijdens een gesprek steeds dichterbij de persoon waar ze mee praten gaan staan. Deze persoon zal veelal achteruitstappen, waarna de ander vaak weer dichterbij zal komen. Deze houding komt tamelijk intimiderend en agressief over
 4. Intimideren is mensen bang, nerveus of ontoereikend maken om een ​​sociale positie te verwerven of een gewenst resultaat te bereiken. Hoewel dit in veel interpersoonlijke interacties als een negatieve kwaliteit wordt gezien, kan intimidatie zeer nuttig zijn in sport-, zaken- en andere competitieve omgevingen
 5. Wil je sociaal en vertrouwd overkomen, kijk bij de ander dan met name naar het gebied tussen de ogen en de mond. Krachtig wordt het wanneer je kijkt naar het gebied tussen de ogen en het midden van het voorhoofd. Let op: te lang kijken komt intimiderend over. Pas op dat je tijdens een gesprek niet voortdurend oogcontact maakt
 6. Intimiderend communiceren is bedreigend en creëert een sfeer van onveiligheid. Intimiderend heeft te maken met intiem. Het raakt de intimiteit wanneer u geïntimideerd wordt

Uw manier van communiceren wordt als intimiderend ervaren en mensen voelen zich zelfs door u gechanteerd. 2.11. De compliance officer heeft op 12 maart 2021 een notitie naar aanleiding van het uitgevoerde onderzoek opgesteld, waarvan de afsluitende conclusie - voor zover thans van belang - als volgt luidt Probeer de persoon waardoor jij je geïntimideerd voelt in te beelden met iets geks zoals bijvoorbeeld een gek kostuum of een clownsneus. Visualisatie is een krachtig wapen om je anders te laten voelen in een bepaalde situatie. 6 Probeer te kijken naar iemand zijn emotionele staat De kracht van communiceren door de juiste lichaamstaal. Mensen communiceren constant met elkaar. We maken hierbij gebruik van de telefoon, persoonlijke gesprekken of het internet en maken zo onze boodschappen aan elkaar duidelijk. Dit soort communicatie gaat via verbale communicatie, het praten, of via de geschreven taal

In de praktijk blijkt dat dit type gedrag vaak een oplopend karakter heeft, veroorzaakt door slecht nieuws, ervaren ongemak, onrecht of spanning. Vaak kan in het eerste stadium de reactie en emotie van de klant nog redelijk worden te vangen door helder te communiceren

Communicatietraining: 40 voorbeelden van leerdoele

 1. Als de mens de hond doordringend aankijkt, zeker een vreemde hond, dan kan dit door de hond als intimiderend ervaren worden. Vaak kijkt de hond dan weg, om de eventuele spanning weg te nemen (zoals honden dit ook onderling doen). Als de pupillen groot zijn, dan heeft de hond angst
 2. De buren klaagden blijkbaar over lawaaioverlast Intimiderend communiceren is bedreigend en creëert een sfeer van onveiligheid. Intimiderend heeft te maken met intiem. Het raakt de intimiteit wanneer u geïntimideerd wordt
 3. Wanneer echter op een overdreven en geforceerde manier iemands naam herhaald wordt, krijgt dit al snel een dwingende toon en wordt dit als intimiderend ervaren. De intentie waarmee iemands naam genoemd wordt, zal een weerslag hebben op de non-verbale aspecten in je communicatie
 4. In het kantoor van een leidinggevende zaken bespreken, kan voor je teamleden intimiderend zijn. Ze verlaten het stukje 'veilige' werkvloer en gaan het 'hol van de leeuw' in. Een ruimte die voor hen misschien onbekend is en waar ze emoties van 'autoriteit' aan hebben gekoppeld
 5. Zelfverzekerd en respectvol communiceren Eerlijk jouw mening uitspreken en conflict voorkomen, hoe dan? In deze tijd wordt er steeds vaker gesproken over hoe belangrijk het is dat we 'met respect naar elkaar moeten luisteren'. Vooral naar degene die een andere mening is toegedaan; we moeten insluiten. Maar hoe doe je dat eigenlijk

Verweerder was in zijn communicatie onvriendelijk, denigrerend en intimiderend. Verweerder heeft klaagster door zijn manier van acteren op kosten gejaagd. Verweerder heeft de notaris zo bedreigd en geïntimideerd, dat deze geen uitvoering meer heeft gegeven aan de opdracht van de deurwaarder Ook al ben je goed opgeleid en heb je in principe prima sociale vaardigheden, toch kan er in deze communicatie veel mis gaan. Dat komt door de emoties die meespelen en de invloed van ongezonde patronen Oogcontact is een belangrijk onderdeel van communicatie. Iemand niet aankijken komt over alsof je ongeïnteresseerd en afwezig bent. Staren zorgt er juist voor dat je intimiderend overkomt. Zorg voor een goede balans tussen oogcontact maken en af en toe weer even wegkijken. 2 Het meeste aan het woord zij

4 dingen die een manager nooit zegt wil hij beter communiceren op de werkvloer. Als leidinggevende moet je helder kunnen communiceren. Je wil direct tot de kern van je boodschap komen, zonder er doekjes omheen te winden. Ongeacht of het om negatieve feedback, positieve terugkoppeling of informatieverschaffing gaat Het bedrijf ontkent de kwesties die de geïnterviewden meer dan eens noemen (uurloon inhouden, schreeuwende managers, collega's die publiekelijk worden ontslagen, intimiderend gedrag, een verbod om met elkaar te praten). Wel zegt New Neopharm dat het 'op sommige dagen hectisch kan zijn'

Communicatie verbeteren: cursus NLP. En ben je benieuwd naar meer van deze handige tips, om de communicatie verder te verbeteren? Maak dan gebruik van onze cursus NLP Meesterschap in Communicatie.Daarmee zorg je voor persoonlijke groei, waar je zowel zakelijk als in je vrije tijd de vruchten van kunt plukken Intimiderend. Tuchtrecht is een kwaliteitsinstrument, bedoeld om de rotte appels eruit te halen, aldus Schreuder. Zij kon zich tegelijk goed voorstellen dat een bezoek aan de Accountantskamer nogal intimiderend is, zeker de eerste keer Het ontvangen van ongewenste voorschotten of communicatie via het internet , dat een bedreigend of intimiderend toon hebben kunnen betekenen dat u slachtoffer bent van cyberstalking . Dit is steeds vaker nu dat de meeste mensen hebben computer en toegang tot internet beschikbaar elk moment van de dag of nacht

Intimiderend! - Chris Ezerman

Wat de een intimiderend vindt, is voor de ander geen enkel probleem. Stadelmaier: 'De een schrikt zich rot van een hand op de schouder en de ander weet dat iemand wat meer aanrakerig is, en dat er geen bedoeling achter schuilt.' De stelregel is echter wel: als jíj je er niet goed over voelt, moet je er wat mee doen Brenner zegt dat er ook veel mensen zijn die onopzettelijk intimiderend zijn omdat hun perceptie van zichzelf zo anders is dan wat anderen zien. vraag jezelf alleen af of je altijd aan een snelle comeback denkt in plaats van echt te communiceren. Als mensen bang zijn om je iets te vertellen omdat ze misschien worden bespot, is dat een probleem Het onderzoek laat zien dat de communicatie met Nederlanders als intimiderend wordt ervaren en gekenmerkt wordt door onzekerheid en wederzijds wantrouwen. Waar respondenten hun verhaal kwijt willen en uitgaan van belangstelling en enig medeleven is de communicatie van mensen van de offici{\e}le instanties waar zij voortdurend mee te maken hebben in hun beleving vooral gericht op verifi{\e.

De meest gemaakte fouten in de lichaamstaal Mens en

Communicatie is belangrijk. Dat geldt zeker ook bij incidenten rondom seksueel (grensoverschrijdend) gedrag bij leerlingen onderling. Het vertrouwen van personeel, ouders en leerlingen in de school is een voorwaarde om het incident in goede banen te leiden Intimiderende reacties. Geschreven door René Héman, voorzitter KNMG. Vrijdag sloot de KNMG de comments onder een column van collega Gert van Dijk, ethicus van beroep. Gert van Dijk schreef een in mijn ogen genuanceerde column over de dilemma's rondom de COVID-19 vaccinatie, een maatschappelijk zeer belangrijk onderwerp Zelfverzekerd en respectvol communiceren Eerlijk jouw mening uitspreken en conflict voorkomen, hoe dan? In deze tijd wordt er steeds vaker gesproken over hoe belangrijk het is dat we 'met respect naar elkaar moeten luisteren'. Vooral naar degene die een andere mening is toegedaan; we moeten insluiten. Maar hoe doe je dat eigenlijk Martin stelt dat hij de wijze van communiceren intimiderend vindt - tja, als je dat zo voelt dan wordt logisch en samenhangend denken wel erg lastig - als je boos of bang bent (eigenlijk zijn die 2 begrippen dat één pot nat - zie bijvoorbeeld Beckey Bailley - 10 rules of positive discipline), ben je immers fysiek niet in staat om gebruik te maken van je neo-cortex (het deel van de. Intimiderend Maas lag al geruime tijd onder vuur. 'Intimiderend' is de kwalificatie die hem op diverse werkplekken binnen het openbaar bestuur is gegeven. Vakbond AbvaKabo werkte aan een zwartboek met klachten over hem. En ook de Ondernemingsraad van de provincie vroeg vorig jaar aandacht voor de bekritiseerde managementstijl van Maas

'Studenten klagen over intimiderend gedrag van rechtsfilosoof Kinneging' De Leidse rechtenhoogleraar Andreas Kinneging heeft zich schuldig gemaakt aan intimidatie tijdens colleges. Hij schold studenten uit, maakte stiekem opnames en zorgde voor een 'onveilige sfeer' Al dat praten vond ik in het begin heel intimiderend. Dat iedereen, hoe goed bedoeld ook, altijd maar een gesprekje wilde. Dat ik, als ik met mijn hondje op straat liep, altijd werd aangesproken. Werd bestookt met vragen, waardoor ik werd gedwongen weer helemaal in mijn verdriet te duiken. Terwijl het er dan even niet over wilde hebben Ontbinding van de huurovereenkomst door agressief gedrag. Zowel het gerechtshof Den Bosch als het gerechtshof Den Haag deden in 2020 uitspraak in door verhuurders gestarte procedures tot ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van het gehuurde wegens (verbaal) agressief en intimiderend gedrag van de huurder naar omwonenden, medewerkers van de corporatie en door de verhuurder. Intimiderend gedrag Zo sprak ik donderdag met een directeur van een school die vertelde over de wijze waarop drie kinderen in de klas door heel intimiderend gedrag te vertonen, de rest van de klas toch bang maakte (en dus vooral aangepast gedrag laten zien uit angst voor)

Kinderachtig communiceren; Mensen met dementie zijn altijd volwassen mensen. Ongeacht de fase van hun dementie dienen zij als volwassenen behandeld te worden. Het kan vernederend en intimiderend zijn als er tegen hen een kinderlijke stem wordt opgezet of wanneer mensen te dichtbij komen Ga zeker niet gefixeerd naar de ander staren. Dit kan intimiderend overkomen. Je kunt best af en toe wegkijken en daarna opnieuw vriendelijk en rustig oogcontact maken. Het belangrijkste is dat je aandachtig bent. 4. Luister ook naar non-verbale signalen Meer dan de helft van de impact van communicatie is door je lichaamstaal 1 Communicatie en cultuurverschillen 1 Inleiding In dit thema gaan we in op de invloed van cultuurverschillen op communicatie. Je ziet dat mensen verschillende betekenissen geven aan woorden, gebaren en gedrag van anderen Intimiderend gedrag jongeren. Praten, die jongeren aanspreken en hun ouders informeren, is het enige dat erop zit. Maar je moet wel zorgvuldig zijn met je woorden. Noem het 'crimineel gedrag' en je slaat de plank al snel mis en maakt elk gesprek onmogelijk Intimidatie is iemands gedrag beïnvloeden door hem angst aan te jagen door te dreigen met negatieve gevolgen. Deze gevolgen kunnen bijvoorbeeld lichamelijk geweld betreffen, maar ook andere negatieve gevolgen zijn denkbaar. Intimidatie kan zowel jegens een individu als jegens een organisatie of zelfs een land plaatsvinden

Intimiderend Zijn (Met Afbeeldingen) - Tips - 202

Non-verbale communicatie: dit vertellen je ogen - Daniëlle

Pesten is vernederend, vijandig of intimiderend gedrag naar dezelfde persoon of groep. Als slachtoffer kun je je niet goed verweren. En de pesters hebben vaak meer macht dan het slachtoffer. Het gedrag herhaalt zich en houdt langere tijd aan. Je kunt je werk niet goed uitvoeren. Van werkplezier is helemaal geen sprake Hiervoor zul je diep moeten gaan. Moeten doorvragen. Door onderstaande 4 gesprekstechnieken te gebruiken kom je daar. 1. Hoe gaat het? — schrap de eeuwige ijsbreker. Het lijkt dé manier om een 1:1-gesprek aan te knopen. Toch komt men vaker niet verder dan ja, goed Een agressieve communicatie en houding herken je aan o.a. de volgende kenmerken: Komt beschuldigend, streng, eisend, bevelend over; De lichaamstaal van de spreker is intimiderend: bijvoorbeeld op tafel slaan, met de vinger wijzen, in je persoonlijke ruimte komen staan, met priemende ogen kijken, de stem verheffen; Voor de agressieve spreker.

Intimiderend gedrag, intimiderend gedrag, dominant gedrag

Beschikking Arbeidsrecht - Uitspraken

Manier van communiceren. Sommige medewerkers hebben zijn gedrag tijdens het werk ervaren als onprettig en intimiderend. Soms kwam zijn manier van communiceren joviaal en complimenteus over, maar soms ook confronterend en hard. Dat kwam bij sommige medewerkers als intimiderend over, ook al was dit niet de bedoeling van de wethouder Intimiderend Het is hier niets anders dan in honderden andere wijken in Nederland, zeggen de jongens, van wie een aantal ook in de studio zat bij Pauw. We doen helemaal niets, chef, zegt een van. Belaging MST Enschede zo intimiderend dat ziekenhuis contact zocht met politie: Dit is vreselijk ENSCHEDE - Ziekenhuisbestuurder Jan den Boon heeft geen goed woord over voor de betogers en. De vertrouwenspersoon is binnen de club het aanspreekpunt voor iedereen die te maken heeft met grensoverschrijdend of seksueel intimiderend gedrag en hier met iemand over wil praten. De vertrouwenspersoon bij CSW is Thijmen Klinkhamer , en hij is Jongerenwerker De Ronde Venen bij Stichting Tympaan De Baat

6 manieren om assertiever te zijn tegenover mensen die jij

Het eerste lachje van een kind is een mijlpaal, maar het eerste echte woordje net zo goed. Nieuwsgierig wanneer jouw kind de eerste woordjes gaat zeggen of e.. Daarom legt de werkgever een berisping op. Het beroep is gegrond. De werkgever heeft de verschillende verwijten onvoldoende concreet gemaakt. Daardoor kan de Commissie het merendeel van de feiten (zoals het afbranden van leerlingen, harde en kwetsende benadering van leerlingen en intimiderend gedrag naar collega's) niet vaststellen. Dat de. 14 Simpele Tips Om Te Praten Met Vrouwen Als Een Baas. www.versiercoach.nl. Hoe je moet praten met meiden en vrouwen. Als er 1 vraag is die wij versiercoaches vaak krijgen, is het hoe je moet praten met vrouwen. Met name, hoe je een vrouw vanaf het aanspreken in bed krijgt. Dus in dit artikel geef ik je voor eens en altijd antwoord op die vraag

Commissie van beroep funderend onderwijs 109684/ uitspraak d.d. 8 juni 2021 pagina 5 van 6 kan niet vastgesteld worden dat de opmerking van [appellant] intimiderend is bedoeld dan we In plaats van het aantal doelen te stellen, kan iedereen een nieuwe soort vermelding leren indexeren, een vermelding uit een ander deel van de wereld enzovoort. U kunt ideeën samen brainstormen en vervolgens naar hulpbronnen op FamilySearch.org en elders op het internet kijken. 6. Nodig de groepsleden uit om een indexerings verhaal te vertellen Mooie foto's van Chifre de controle op Depositphotos ⬇ Stockfoto's downloaden voor commercieel gebruik - miljoenen eersteklas rechtenvrije afbeeldinge

De kracht van communiceren door de juiste lichaamstaal

Onderzoek naar 'intimiderend en agressief' gedrag Zeister wethouder In de brief die gisteren uitlekte schrijven de politici dat de wethouder een intimiderende manier van communiceren heeft Het onderzoek laat zien dat de communicatie met Nederlanders als intimiderend wordt ervaren en gekenmerkt wordt door onzekerheid en wederzijds wantrouwen. Waar respondenten hun verhaal kwijt willen en uitgaan van belangstelling en enig medeleven is de communicatie van mensen van de officiële instanties waar zij voortdurend mee te maken hebben in hun beleving vooral gericht op verifiëring van.

Wat is intimideren intimidere

Mannen en praten over gevoelens gaan vaak niet goed samen. Mannen komen graag stoer en mannelijk over. Door continue over gevoelens te praten voelen mannen zich niet stoer en zeker niet mannelijk. Vrouwen die dit bij hen uitlokken, worden vaak als intimiderend ervaren. Soms hebben vrouwen de neiging te snel aannames te maken SSSTOP straatintimidatie. Niet alleen vrouwen en meisjes, maar ook homo's, transgenders en mensen met een beperking worden regelmatig geïntimideerd op straat. Ze worden bijvoorbeeld uitgescholden, krijgen expliciete seksuele opmerkingen naar hun hoofd geslingerd of worden een tijdje vervelend achtervolgd Intimiderend gedrag van een ander werkt voor veel mensen verlammend op hun prestaties en kwaliteit van leven. Van mijn lezers en van de mensen uit mijn omgeving hoor ik regelmatig verhalen waarin zij aangeven dat een deel van hun werkende- of privéleven lamgelegd wordt door het gedrag van iemand anders waar ze erg gevoelig voor zijn Digitale communicatie. Voordelen digitale communicatie. Jongeren die in aanraking komen met een jeugdzorgorganisatie starten met het opbouwen van een (papieren) dossier. Dit dossier is niet altijd gemakkelijk toegankelijk. Digitaal communiceren leidt tot een digitaal dossier dat via wachtwoorden eenvoudig toegankelijk is voor de cliënt 'Sfeer zó intimiderend dat ministers sluiproutes moeten nemen' Die stak deze week de hand in eigen boezem, en zei dat de communicatie richting de burgers beter had gekund

Training voorkomen en de-escaleren van agressie IPV

Studies schatten dat 15 -20 procent van de bevolking hooggevoelig is. Hooggevoelige mensen zijn hypersensitief voor verschillende prikkels, variërend van pijn tot cafeïne. Als gevolg hiervan ontwikkelen hooggevoelige mensen bepaalde kenmerkende eigenschappen: 1 Ze voelen zich overweldigd wanneer ze te veel tegelijkertijd moeten doen Hooggevoelige mensen vinden het lastig om zich op één. Communicatie bestaat voor ruim 80 procent uit non-verbale communicatie. Wat je zegt is belangrijk, maar nog belangrijker is hoe je de boodschap overbreng - je gebruikt er namelijk al je zintuigen bij. Ook voor de klas wordt veel informatie non-verbaal overgedragen Drugsbende intimideerde Friese raadsleden: zes aanhoudingen. De politie heeft vandaag zes aanhoudingen verricht in Wolvega en Heerenveen op verdenking van handel in harddrugs en witwassen Problemen met je buren? Een lange reeks ergernissen die met communicatie of het gebrek daaraan te maken hebben. U kunt niet met een normale manier met de buren praten en ze boezemen u zelfs angst in. Ze ontploffen bij het minste of geringste en trekken zich nergens wat van aan. Ze spugen, roddelen, vloeken en schelden

Dus als je puber een 'niet-praten-houding' aanneemt en communicatie vermijdt, moet je accepteren dat een slecht moment waarschijnlijk het beste moment is om het gesprek aan te gaan. Welke vraag je ook stelt, met hoeveel gevoel en liefde je het ook doet, het lijkt eerder de deur dicht te slaan dat te openen Intimiderend Het is hier niets anders dan in honderden andere wijken in Nederland, zeggen de jongens, van wie een aantal ook in de studio zat bij Pauw. We doen helemaal niets, chef, zegt een van. De klacht Ze halen geld van mijn rekening af zonder aankondiging, ik heb 3 jaar lang problemen met tmobile thuis altijd een of een andere storing klantenservice lost niks op word van kastje naar de muur gestuurd geen interne communicatie een keer ja we hebben alles ontvangen 2 dagen later nee we hebben niks ontvangen terwijl ik bewijzen heb kortom een bende oplichters bij elkaar dieve

Non-verbale communicatie is allerminst een exacte wetenschap, maar onderzoekers zijn het er veelal over eens dat de indruk die anderen van ons krijgen voor minder dan de helft wordt bepaald door wat we zeggen. In de literatuur circuleren percentages van zestig tot wel negentig procent wat betreft de invloed van non-verbale communicatie Mijn ervaring is dat praten en schrijven over gevoelens een stuk minder intimiderend is voor de cliënt dan praten en opdrachten geven zoals de cliënt dat waarschijnlijk in persoon zou doen. Ik heb echtparen gehad die naar mijn kantoor kwamen met zo'n laag niveau van woede, angst en een gevoel van hulpeloosheid dat ze op een emotioneel dieptepunt waren en dan werden ze bevrijd Voorzichtigheid is wel geboden wanneer we praten over intimidatie. In een organisatie waar de werkdruk structureel te hoog is, die organisaties vooruit brengt. Deze kwestie is te belangrijk om intimiderend gedrag leidinggevende niet zeker te weten! Je moet alleen nooit vertellen dat je het gesprek hebt opgenomen Seksuele intimidatie. Bij 'seksuele intimidatie' kan het gaan om verbaal, non-verbaal en/of fysiek gedrag met een seksuele gevoelswaarde dat als doel of gevolg heeft om iemand in zijn of haar waardigheid aan te tasten. Het is een misverstand te veronderstellen dat bij seksuele intimidatie altijd sprake zou moeten zijn van intimiteiten of.

Een extern onderzoek naar het intimiderende gedrag van CDA-wethouder Marcel Fluitman, in opdracht van burgemeester Koos Janssen in Zeist, heeft ruim 80.000 euro gekost, meldt raadslid Jan Bredius. Ontegensprekelijk wil een ieder werken aan een cultuur van aan-, uit- en bespreken; van een beter onderling functioneren; van samenwerken in plaats van samen werken. Met ruimte voor afstemmen van (werk)processen, van doel, visie, ambitie. Én daarbij, met name, ook inzoomen op de communicatieve performance en de eigenschappen (gedrag en houding.

Fysieke intimidatie | fysieke intimigastauteurs - vakbladDoe 3 dingen in je non verbale communicatie • GesprekstechniekenSocial Media Etiquette - Hoe gedraag ik me op sociale media? | U en ikVertrouwenspersoon | Het Begint Met Vertrouwen!

Seksuele intimidatie of ongewenste intimiteit is seksueel grensoverschrijdend gedrag dat zich in allerlei situaties kan voordoen en dat door de persoon aan wie het gericht is als intimiderend of ongewenst wordt ervaren. Het is een vorm van verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag met een seksuele connotatie dat als doel of gevolg heeft dat de waardigheid van het slachtoffer wordt aangetast, in. De bal niet terugspelen. Als iemand je offensief of zelfs agressief benadert dan ben je geneigd daarop te reageren. Dat wil zeggen: Je laat je intimideren en je wacht de gang van zaken passief en gespannen af. Eigenlijk verklaar je jezelf ondergeschikt aan de agressor, zoals het hondje dat op zijn rug gaat liggen als je hem vermanend toespreekt. Mobbing kan worden gedefinieerd als vernederend, intimiderend of vijandig gedrag, dat systematisch is gericht op dezelfde persoon, welke zich hier niet tegen kan verweren. In de volksmond wordt ook gesproken van pesten of ongewenste omgangsvormen op het werk Agressief en intimiderend gedrag door anderen, beïnvloedt de sfeer op het werk, bevorderd het ziekteverzuim en heeft gevolgen voor de mate van plezier in het werk, de kwaliteit en de kwantiteit. Langdurig verzuim is een vaak voorkomend probleem Deze vorm van open communiceren is een van de redenen waarom ik voor deze school heb gekozen. Aanvankelijk dacht ik dat het intimiderend zou zijn, maar Storm voelt zich hier thuis op school, dus.