Home

Enkel tapen NHG

De NHG-Standaard Enkelbandletselenkelbandletsel geeft richtlijnen voor diagnostiek en behandeling van acute laterale enkelbandletsels die het gevolg zijn van een inversietrauma. Afhankelijk van de inwerkende kracht treedt een letsel op dat varieert van een distorsie tot een ruptuur van een of meerdere delen van de enkelband of een fractuur van een van de aangrenzende botstukken • www.nhg.org of www.haweb.nl : Instructiefilms, enkeltape volgens verrichtingenboe 'Tape' is Engels voor plakband. In dit geval gaat het om een zwachtel met aan één zijde een plaklaag. Door de tape goed aan de voet, enkel en onderbeen te plakken krijgt de enkel extra steun. Het voorkomt dat uw enkel opnieuw naar binnen klapt. De tape wordt pas aangebracht als de enkel niet meer gezwollen is. Meestal is dit na een week Je begint met de enkel in een hoek van 90 graden te brengen. Stap 1: Breng 2 stroken aan, 1 ongeveer 15cm boven de enkel en 1 net voor de tenen op de voetrug (tape mag niet rondom gesloten worden, 1 á 2 cm er tussen

Bij een zwakke enkel of kort na herstel van een enkelblessure is het verstandig de enkel in te tapen bij het sporten of bij andere activiteiten waar de nodige beweging verwacht wordt. In de volgende video ziet u stap voor stap hoe u de enkel moet intapen. Dit ter preventie van uw enkel, zodat u minder kans hebt op een enkelblessure De effecten van tapen op pijn en functie zijn onzeker (kwaliteit van bewijs laag). Het voordeel zou kunnen zijn dat er mogelijk gedurende een week sprake is van pijnvermindering. Nadelen zijn dat geen verbetering van functie is aangetoond, dat tapen bijwerkingen kan geven en dat het effect alleen op korte termijn (1 week) onderzocht is Leg de enkel direct hoog. Koel de enkel met ijsblokjes in een plastic zak of een 'ice-pack'. Probeer na ongeveer een half uur of lopen weer gaat. Als u dan geen 4 stappen kunt lopen zonder steun: Bel uw huisarts. Die kijkt of de enkel gebroken is. Een verstuikte enkel of gescheurde enkelband geneest vanzelf De instructiefilms kunnen NHG-leden, na inloggen, gratis bekijken in de NHG-Leeromgeving. De beschikbare instructiefilms zijn: Chirurgie. Verwijderen van een chalazion; Verwijderen van een naevus Verwijderen van een atheroomcyste; Verwijderen van een lipoom; Ingegroeide teennagel; Stansbiopsie bij een verdachte huidafwijking; Hechttechnieken en huidlij

Naast een verzwikte enkel kan er ook een enkel kneuzing ontstaan. Dit gebeurt vaak wanneer er een sliding of trap tegen je enkel wordt gemaakt. De klachten die bij een enkelblessure horen bestaan vooral uit pijn bij lopen en staan. Je enkel kan ook blauw worden en dik aanvoelen. Als de klachten wat minder zijn geworden en je weer langzaam kunt beginnen met sporten, kan het handig zijn om je enkel in te tapen. Enkel tapen met kinesiotap De tenen en de voet zijn een zeer complex geheel aan botten, spieren, kapsels, pezen, zenuwen en bloedvaten. De voet begint direct onder de enkel, waar het sprongbeen (de´talus´) het bovenste spronggewricht vormt met het onderbeen. Onder het sprongbeen zit het hielbeen (de 'calcaneus') Instructie enkel tapen. Leg het uiteinde van de tape over de laterale malleolus aan. Laat daarna de tape in caudale richting, onder de voet (hiel) doorlopen. Vervolgens loopt de tape omhoog, over de mediale malleolus naar de voorzijde van de voet

NHG-Standaard Enkelbandletsel (tweede herziening

Het tapen van de enkel is de oudste preventieve maatregel om enkelbandletsel te voorkomen. Hoewel er beperkt wetenschappelijk bewijs is, vermindert tapen het risico op recidiverend letsel bij atleten die eerder enkelbandletsel hebben gehad. 5 Een deel van het preventieve effect ontstaat door stimulatie van zenuwreceptoren op het enkeloppervlak, waardoor een snellere respons op een inversiebeweging mogelijk is Het doel van de richtlijn 'acute inversietrauma van de enkel' is om, op basis van het best vindbare bewijs en aansluitende meningsvorming, de zorg (diagnose/behandeling/begeleiding) voor patiënten met een acuut inversietrauma van de enkel op een zo hoog mogelijk niveau te brengen, waardoor mogelijk het aantal restklachten afneemt

Ons team 'Klant- en Relatiecontact' helpt u graag. info@nhg.org. Algemene Voorwaarden. Nieuwe producten (12) Meest gekocht (7) Richtlijnen en Praktijkvoering. Farmacotherapie (1) NHG-Praktijkkaarten (6 tapen vaardigheid tapen ingescheurde enkelband tapebandage herstel enkelband. Een tapebandage kan helpen opnieuw zwikken te voorkomen en zo het herstel van de enkelband te ondersteunen Het NHG-Congres is al jaren een begrip onder huisartsen. Dit jaar heeft u de mogelijkheid om, naast het bezoeken van het fysieke evenement op 8 april 2022, ook drie online webinars te bekijken. Rode draad in alle evenementen is de inzet van digitale toepassingen in de huisartsenpraktijk In sommige gevallen kan het nodig zijn een verstuikte enkel tijdelijk wordt ingetapet. In onze praktijk doet dokter Branbergen dat De afgelopen periode is de kennis over 'acute' COVID-19 op steeds meer wetenschappelijk onderzoek en ervaring gebaseerd. Op basis hiervan is de informatie over diagnostiek en behandeling in de acute fase uit dit dossier doorontwikkeld tot de nieuwe NHG-Standaard COVID-19. Onderwerpen COVID-19 Praktijkhandleiding COVID-19-vaccinatie Nazorg bij COVID-19: Achtergrondinformatie, voorlichting.

Bij de workshop Tapen leer je hoe je een enkel op verschillende manieren kunt tapen en zullen we ook theorie en praktijk van de vingers en duim bespreken en oefenen. We zullen eerst de basis bespreken: welke functies heeft de enkel, wanneer stuur je een patiënt door voor een röntgenfoto of naar een fysiotherapeut Met deze NHG-Praktijkhandleiding COVID-19-vaccinatie voor de huisartspraktijk bieden we u de eerste handvatten om deze uitdagende taak te kunnen uitvoeren. De handleiding zal wekelijks op maandag een update krijgen. De ontwikkelingen rondom het vaccineren volgen elkaar snel op waardoor niet alle informatie verwerkt kan zijn Daarom voeren we nu samen met de Vereniging voor Sportgeneeskunde (VSG), het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF), het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en de Nederlandse Orthopaedische Verenging (NOV) het huidige onderzoek uit, op zoek naar de beste behandeling om herhaalde enkelverstuikingen te voorkomen Inversietrauma enkelInversietrauma enkel AAAAlgllgglge eeememmeemene gegevens ne gegevensne gegevens Classificatiecode(s) et al. NHG-standaard Enkeldistorsie (eerste herziening). Huisarts Wet 2000; 43: van het station hoeft de kandidaat de enkel niet te tapen, bij de lange versie (20 minuten).

Triggerfinger. De triggerfinger blessure is een blessure die vaak voorkomt bij sportklimmers. De blessure ontstaat vaak bij zware of afwijkend gebruik van de vingers, iets wat typisch is voor rotsklimmen, waarbij vaak veel kracht wordt uitgeoefend op 1 of 2 vingers. De vingers die normaal gesproken de grootste krachten uitoefenen zijn het. Aan de buitenzijde van de enkel lopen twee belangrijke pezen: de korte (peroneus brevis) en de lange pees (peroneus longus). Drie problemen die zich bij deze pezen kunnen voordoen: een ontsteking (tendinitis), een scheur (ruptuur) en de pezen kunnen vanuit hun normale positie naar voren schieten (luxeren) of dreigen te schieten (subluxatie)

Bij een verzwikte enkel kunnen wij een aantal dingen doen: Wij kunnen de enkel in tapen waardoor je vaak wat makkelijker kunt lopen. En hierdoor het herstel kunt bevorderen. De tape is natuurlijk geen garantie dat je hierdoor niet door je enkel kunt gaan. Vaak wordt dit door cliënten wel als prettig ervaren Deze enkel impingement ontstaat vaak aan de voorzijde van de enkel en wordt ook wel een anterieur (anterior) enkel impingement genoemd. Een enkel impingement aan de achterzijde van de enkel wordt ook wel een posterieur (posterior) enkel impingement genoemd. Dit kan veroorzaakt worden wanneer de voet extreem naar onderen geduwd wordt Het tarsaal tunnel syndroom is een aandoening die zich ontwikkelt als een zenuw in de tarsale tunnel van de binnenkant van de enkel wordt beklemd. Tarsaal tunnel syndroom kan leiden tot gevoels- en bewegingsveranderingen in de voet, enkel en onderbeen, en ook tot pijn Zorgaanbod. Naast de reguliere huisartsenzorg conform de LHV standaard kunt u bij ons in de praktijk op indicatie terecht voor: Kleine chirurgische ingrepen (zoals o.a. het verwijderen van een moedervlek) Het plaatsen van een spiraaltje (koper/hormoonhoudend) Het plaatsen van een Implanon. Stoppen met roken begeleiding Online Nascholing 'De nieuwe NHG-Standaard Diabetes Mellitus type 2 in één avond zwachtelen en tapen' op het programma. Programma . 17.00-17.30 uur : Ontvangst deelnemers met Bij de workshop Tapen leer je hoe je een enkel op verschillende manieren kunt tapen en zullen we ook theorie en praktijk van de vingers en duim bespreken en.

Fysiotherapeutische behandelingen kunnen bestaan uit het mobiliseren van de enkel, het tapen van de enkel om de stabiliteit van de enkel te waarborgen, het 'losmaken' van spieren in de voet en het onderbeen, oefentherapie etc. Oefentherapie kan bestaan uit oefeningen om het resterende kraakbeen van een zo optimaal mogelijke kwaliteit te houden Online Nascholing 'De nieuwe NHG-Standaard Diabetes Mellitus type 2 in één avond Verpleegkundigen, diabetesverpleegkundigen; Vaardigheden: Wondverzorging, Zwachtelen en Tapen Huisarts, In deze scholing wordt het onderzoek enkel arm index aangeleerd met behulp van een doppler

Knip de twee stukken tape van 18 centimeter allebei, aan één zijde, voor 5 centimeter in. Pak een stuk tape van 18 centimeter en zorg ervoor dat de uiteinden op de bovenkant van de duim beginnen. De splitsing van de tape moet eindigen ter hoogte van het achterste gewricht. Vouw beide stroken links en rechts om de duim heen Beenoedeem: vochtstapeling in benen, enkels & voeten. Als er één lichaamsdeel is dat vaak wordt aangedaan door oedeem, dan zijn het de benen. Vooral in de onderbenen -inclusief knieën, enkels, kuiten, voeten en tenen- hoopt zich maar al te vaak vocht op. Dat is volkomen logisch, want de zwaartekracht zorgt ervoor dat vocht langzaamaan. Het syndroom dat wordt veroorzaakt door compressie van de N. medianus in de carpale tunnel is alom bekend. Een soortgelijk syndroom komt, zij het minder frequent, echter ook voor aan de voet door compressie van de N. tibialis in de tarsale tunnel. De geringe frequentie is waarschijnlijk de reden dat het ziektebeeld vaak niet als zodanig wordt.

Ik krijg een tapebandage of enkelbrace Thuisarts

Denk bijvoorbeeld aan de rol van verschillende huisartsenorganisaties (LHV, NHG, InEen, VPH) bij het opstellen van het Hoofdlijnenakkoord. Maar ook regionaal werken kringen en andere eerstelijnsorganisaties steeds meer met elkaar samen. Als LHV willen we samenwerken met de regionale en landelijke partners Neuropathie in voeten behandelen. Neuropathie is een ziekte die het perifere zenuwstelsel (PNS) beschadigt. Je PNS controleert lichaamsbewegingen, gewaarwordingen en automatische functies zoals bloeddruk en zweten. Als je zenuwen..

Buddy taping is een nuttige en eenvoudige methode voor het behandelen van verstuikingen, ontwrichtingen en botbreuken in vingers of tenen. Buddy tapen wordt veelal toegepast door professionals in de gezondheidszorg, zoals sportartsen, fysiotherapeuten, chiropractors en trainers, maar kan eveneens thuis toegepast worden door iemand die geen medische achtergrond heeft Het inversietrauma kent dus meer gradaties, variërend van licht tot ernstig. Symptomen. In ruim 85% van de gevallen is er sprake van een verzwikking van de voet naar binnen (inversie). Pijn en zwelling aan de buitenkant van de enkel zijn het directe gevolg. Het slachtoffer kan meestal nog wel op de voet staan, maar lopen is pijnlijk Aandoeningen van de pees van de voorste scheenbeenspier De tibialis anteriorpees. De sterkste voetheffer van het lichaam is de tibialis anterior spier, ofwel 'voorste scheenbeenspier': De spier bevindt zich aan de voor-buitenzijde van de kuit en loopt naar de voor-binnenzijde van de enkel Er komt dus een grote groep bij de fysiotherapeut langs, zeer vaak ook middels DTF. Het aantal behandelingen bij de fysiotherapeut wordt geschat op 1.000.000, wat uitkomt op 5.6 behandelingen per enkelblessure (1). De grootste kans op een enkelblessure, waarvoor je naar de spoedeisende hulp afdeling moet, heb je bij zaalvoetbal (0,072 per 1000. Enkel hoeft met tape niet te worden ontzien: normaal afwikkelen voet. Belasting uitbreiden o.g.v. pijn door toename paslengte en duur lopen. Volgens NHG-standaard is tapebandage beter dan operatie/gipsimmobilisatie m.b.t

Impingementklachten van de enkel. Impingement van de enkel is een aandoening waarbij de enkel beperkt wordt in zijn normale beweeglijkheid omdat er iets functioneel in de weg zit (inklemming). De klachten hiervan vinden dus vooral plaats bij maximale flexie (buigen) of extensie (strekken) van het gewricht De pagina is niet gevonden De URL is niet gevonden op de webserver. Controleer of het pad in de URL juist is Als de enkel zeer snel érg dik is geworden Als er een vreemde stand is fysiotherapeut het gewricht bandageren en/of tapen, gedurende enkele dagen tot weken. Hiermee mag u indien mogelijk volledig belasten vanaf de derde dag. www.nhg.artsennet.n

Hoe tape je een enkel | Medical Taping | FysioTape - YouTube

Als door druk op het hielbeen aan de achterzijde bij de aanhechting van de achillespees zo'n uitsteeksel ontstaat wordt dat een Haglundse exostose genoemd (voor het eerst beschreven in 1928 door de Zweedse orthopaedisch chirurg Patrick Haglund). Meestal is de oorzaak een verhoogde druk door schoenen of bijv. schaatsen Het buitenste enkelband letsel is een zeer veelvoorkomende blessure van de enkel. Meestal ontstaan de klachten nadat iemand zich verstapt of zijn enkel verzwikt. Wanneer enkelbandletsel niet goed behandeld wordt, kan dit tot blijvende instabiliteit van het enkelgewricht leiden Je enkel en voeten dragen het lichaam de hele dag. Klachten aan je enkel of voet kunnen daardoor erg hinderlijk zijn in het dagelijks leven. Voetklachten kunnen plotseling optreden, zoals bij een verzwikking van de enkel. Maar soms ontstaan ze geleidelijk als gevolg van structurele overbelasting. Een overzicht van veel voorkomende voet- en enkelklachten: Enkelverzwikking [

fysiotechnische applicaties, ijs, tapen en training van de actieve stabiliteit en propriocepsis. Sinds de invoering van de NHG -Standaard Enkeldistorsie (1997) en de KNGF - Richtlijn Acuut Enkelletsel (1998) is het aantal verwijzingen vooral in de vrijgevestigde praktijk fors teruggelopen. Uit onderzoek bleek dat verreweg het grootste deel van d Protocollen MTH Noorderpoort 2017 Protocollen Medisch-technisch handelen voor doktersassistente

De enkel wordt aan beiden kanten gestabiliseerd door de binnen- en de buitenbanden, Ook kan je een afspraak maken om je enkel te laten in tapen, bijvoorbeeld na een verzwikking. In samenspraak met de huisarts, Enkelbandletsel N, Belo J, Buis P, et al. NHG-Standaard Enkelbandletsel (tweede herziening). De richtlijn sluit op hoofdlijnen aan bij de NHG-Standaard Enkeldistorsie van huisartsen (2000). De manier waarop acuut enkelletsel en functionele instabiliteit ten opzichte van elkaar zijn gepositioneerd is weergegeven in fi guur 1 (zie ook Verantwoording en toelichting, paragraaf A.3). Praktijkrichtlijn

Enkelinstabiliteit behandelen met Medical Taping | FysioTape

Tapen met stugge sporttape of elastische therapeutische tape zoals EasyTape, geeft steun en stevigheid aan de enkel. Het makkelijkste is het aanleggen van een 'stijgbeugel' (zie foto en omschrijving verderop in de tekst) Bij tapen worden er zodanig stroken tape aangelegd dat de gewrichtsbanden extra steun krijgen. Een brace heeft hetzelfde effect als een goed aangelegd tapeverband. • Zorg voor een onbeperkte bewegingsuitslag van de enkel om de voet bij lopen en springen weer goed te kunnen afwikkelen

Enkel Intapen - Stap voor Stap - Gescheurde Enkelban

Deze vervangt de ouderwetse opleiding Blessurepreventie en de aanvullende module Ketenzorg. Daarnaast zijn zelfs extra behandelmethoden toegevoegd. De Opleiding Sportzorgmasseur is geaccrediteerd door het SCAS. Met het diploma Sportzorgmasseur kunt u zich inschrijven in het SCAS register en zo een serieuze plaats innemen in de sportzorgketen Richtlijn 'Acute inversietrauma van de enkel' VSG - Richtlijn - 2010. NHG-Standaard Enkelbandletsel (tweede herziening) H&W - NHG-Standaard - 2012 Huisarts en Wetenschap, jaargang 2012, nummer 8:352-356 KNGF - Patiëntenvoorlichting Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie Deze KNGF-richtlijn beschrijft het fysiotherapeutisch langdurige enkelklachten na een inversietrauma Symptomen. Bij het ontstaan van een marsfractuur klaagt men vaak over een pijnsensatie in de voorvoet tijdens het belasten. Doorgaans ontwikkelt de klacht zich geleidelijk. Sporten is uitgesloten en een normale voetafwikkeling is vrijwel onmogelijk. Lokaal is de voet rood, er treedt zwelling op en de voet voelt warm

Zorgaanbod. In ons Medisch centrum verzorgen wij met de vier hier gevestigde praktijken de gehele breedte van de huisartsgeneeskunde volgens de geldende wetenschappelijke richtlijnen van KNMG, NHG, LHV en DEKRA. Binnen het aanvullend aanbod bieden wij zorg voor de chronische ziektes zoals diabetes mellitus, COPD, astma en hart-en vaatziekten De klachten kunnen zowel acuut als geleidelijk ontstaan. Er zijn zeer veel oorzaken te benoemen die tot een vernauwde tarsale tunnel leiden en een tarsaal tunnel syndroom tot gevolg kunnen hebben. Denk aan standsafwijkingen van de voeten, zwelling of verdikking van structuren, te kleine schoenen, botbreuken, verzwikkingen en overbelasting De NHG-Standaard Enkeldistorsie beperkt zich tot het conservatieve beleid, meteen na het trauma. Rust, ijs, bracing/ taping en oefeningen leiden meestal tot een functioneel herstel. Slechts bij een kleine groep is een actiever beleid (casting, loopgips, operatie) noodzakelijk.Met dit beleid herstelt 90-95% van de patiënten met een enkeldistorsie zonder restklachten

Enkel intapen - Enkel intape

 1. Leerpunt KOEL biedt volledig onafhankelijke en geaccrediteerde scholing aan professionals en organisaties in de eerstelijnszorg. We weten dat de zorg-wereld continu in beweging is, daarom zijn wij dat ook. Onze docenten zijn eerstelijns professionals die dagelijks dezelfde uitdagingen tegenkomen als u. En passen daar hun scholingen op aan
 2. De enkel is een complex gewricht, met bewegingsmogelijkheden in alle richtingen. Als hier een beperking in zit, worden de krachten die op de peesplaat werken, niet goed overgebracht. Dit heeft tot gevolg dat de krachten die worden gegenereerd door je kuit en achillespees vergroot worden en dus meer belasting op de peesplaat veroorzaken
 3. Om effectief te tapen tégen een inversietrauma is het wederom van belang om dan dus de spieren die deze beweging tegen te gaan te faciliteren; de dorsaalflexoren en de spieren die eversie tot stand brengen, zoals de mm. peronei Afbeelding 2: inversietrauma (buitenste enkelbanden verrekt/gescheurd), eversietrauma, (binnenste enkelbanden verrekt/gescheurd), verdraaiing van de enkel (bron: www.

De meeste personen hebben baat bij een carpaal tunnel syndroom behandeling met fysiotherapie en dus zonder een operatie. Deze fysio behandelingen richten zich op het verminderen van de spierspanning, zodat de druk op de zenuw afneemt. Ontstekingsremmende medicijnen zorgen daarnaast voor het verminderen van de pijn, gevoelloosheid en de zwelling enkel blessure. Gisteravond op de training is mijn enkel dubbelgeklapt. Aan deze enkel heb ik nog nooit een blessure gehad. Nadat het gebeurde heb ik nog even doorgevoetbalt, maar het voelde toch niet helemaal goed, dus ben gestopt. Thuis direct gekoeld, en nu een bandage er om heen 1 Functie herstel door Mulligan technieken met niet-elastische tape René Claassen 1 e Nationaal Congres Elastisch Tapen. 2 René Claassen fysiotherapeut, manueel therapeut Eigenaar praktijk in Vught docent Mulligan Concept member MCTA sinds 1995 docent Taping Concepts officieel Kinesiotaping instructor e Nationaal Congres Elastisch Tapen. 3 Mulligan Manuele Mobilisatie technieken en/of.

Enkel Intapen - Stap voor Stap

Fasciitis plantaris NHG-Richtlijne

 1. Gekneusde hand symptomen zijn pijn, blauwe plekken en zwelling. De oorzaken, zijn een slag, stoot of val. Behandeling van een gekneusde hand kan met zelfzorg
 2. Oefentherapie inversietrauma. Inversietrauma 8. Bijna iedereen gaat wel eens door zijn enkel. Wanneer dit gebeurt en je voet klapt naar binnen, spreekt men van een inversietrauma.Vaak voelt men pijn aan de buitenkant van de enkel, de enkel wordt dik en lopen wordt pijnlijk en soms zelfs onmogelijk Richtlijn Acute inversietrauma van de enkel februari 2010 8 Daarnaast is de opzet dat ook de.
 3. Enkel bewegingen (ankle pumps) - 2 x per dag, 20 herhalingen FIG. 1: Active Ankle pumps (in ruglig) Isometrische oefeningen - 2 x per dag, 20 herhalingen o Glutei: aanspannen van bilmusculatuur - 5 sec. vast houden o Quadriceps: aanspannen van bovenbeen musculatuur - 5 sec. vast houde Er bestaan verschillende vormen van een enkel breuk.Een botbreuk aan de enkel kan een fractuur betekenen van.
 4. g van persoonsgegevens (AVG) geeft het NHG geen namen, adressen of andere gegevens van de leden af. Voor adressen van huisartsen kunt u de Geneeskundige Adresgids (inlog nodig) raadplegen

Ik heb een verstuikte enkel Thuisarts

Overzicht instructiefilms NH

 1. Irritatie scheenbeen of shin splints (mediaal tibiaal stress syndroom) Een stekende, zeurende pijn op het middelste en onderste deel van je scheenbeen kan een signaal zijn van MTSS (mediaal tibiaal stress syndroom), ook wel shin splints, springschenen of beenvliesontsteking genoemd. Het scheenbeen wordt vooral tijdens springen en (hard)lopen.
 2. Stressfractuur (Vermoeidheidsbreuk) Een breuk of fractuur van een bot kan op drie manieren tot stand komen: door een ongeval waarbij een grote, externe kracht het bot doet breken, door normale kracht op een verzwakt bot (bv. osteoporose, botuitzaaiingen van een tumor) of door chronisch en repetitief gezond bot te overbelasten tot het breekt
 3. Colofon Richtlijn Chronische achilles tendinopathie, in het bijzonder de tendinosis, bij sporters ISBN 978-90-75959-04-8 ©2007, Vereniging voor Sportgeneeskund
 4. 2. Posterieure tibiale tendinitis: pijn binnenzijde enkel. Posterieure tibiale tendinitis wordt meestal geassocieerd met platvoeten. De tibialis posterieure pees wikkelt zich rond de binnenkant van de enkel (aan de grote teenzijde) naar de wreef van de voet. Dit is ook het gebied waar klachten pijn en zwellingen kunnen ontstaan
 5. Dakpanpleister. Leg een dakpanpleister aan. Gebruik hiervoor smal sporttape. Plaats een plukje watten tussen de gekneusde teen en de teen ernaast. Plak een reepje tape vanaf de nagelriem van de gekneusde teen naar beneden tot net boven het teen gewricht. Vervolgens plak je zo'n zelfde reepje tape aan de binnenkant van je teen. Daarna plak je.
 6. Alleen sterk verplaatste fracturen komen hiervoor in aanmerking. Sommige breuken van de grote teen (hallux) geven sneller aanleiding tot operatie. Breuken van de kleine tenen worden op hun plaats gehouden met een ijzeren pinnetje. Breuken van de grote teen behoeven soms een schroef-fixatie. Na de ingreep krijgt u een gips voor 6 weken
 7. Niet-medicamenteuze behandeling NHG Samenvattingskaart Voor zowel distorsies als rupturen geldt dat het gebruikelijk is om in de acute fase de zogenaamde RICE-regel toe te passen. RICE staat voor Rest (rust), Ice (cryotherapie), Compression (drukverband) en Elevation (hoogleggen van het been)

Zelf Enkel Tapen » Bekijk de Instructievideo » Just Tape I

Secundaire preventie voor enkelverstuikingen | Huisarts & Wetenschap

Gebroken tenen of (midden)voet Nederlandse Vereniging

'Versterk je Enkel App&Uitvouwkaart' is een oefenprogramma ter preventie van secundair enkelletsel. Het oefenprogramma wordt aangeboden via een app en een uitvouwkaart die, zonder begeleiding, door de sporter zelf ingezet kunnen worden. Naast het oefenprogramma bevatten de App en uitvouwkaart informatie over de uitvoering van de oefeningen, over (het gebruik van) enkelbrace en -tape e Meerdere malen in een week tapen, geeft hierdoor al snel huidirritatie. Tegenwoordig kan iedereen in de enkel-app informatie over oefeningen en braces vinden. (NHG) heeft voorkeur voor een semi-rigide brace of een veterbrace. 5. Figuur 4. Enkelbrace veter Orliman Kind Enkelbrace - Enkelbraces voor kinderen! De Orliman Kinder Enkelbrace is speciaal ontwikkeld voor kinderen in de leeftijd van 2 tot en met 6 (maat 1) of 6 tot en met 12 jaar (maat 2).Deze comfortabele brace geeft de enkel van uw kind steun, stabiliteit en bescherming bij traumatische of chronische enkelblessures Misschien zou het beste wel eens kunnen zijn om, om de vergelijking met een verstuikte enkel door te trekken, de rug goed stevig in te tapen en dan verplicht in beweging te blijven! Blokkeringen Het klinkt zo logisch: 'je rug zit geblokkeerd', wanneer je geen kant meer uit kunt nadat het in je rug geschoten is Patellaluxatie in het kort. Ook wel 'Ontsporing van de knieschijf' of 'knieschijf uit de kom'. Een patellaluxatie is een knieschijf die van zijn plek uit het gootje van het bovenbeen is gegaan. Het is een acute en erg pijnlijke blessure. Dit komt vaker voor in een periode van een groeispurt of bij mensen met een aanlegstoornis van het.

Medical Taping therapie bij enkelinstabiliteit FysioTap

Patella tendinopathie. Patella tendinopathie is een aandoening van de kniepees, deze loopt van de knieschijf (patella) naar het onderbeen. Door herhaaldelijke bewegingen waarbij er veel kracht op de pees komt kan deze gaan irriteren. Dit geeft voornamelijk klachten bij het afzetten en springen, vandaar de benaming springersknie an topsporter tot chronisch zieke met een beweegindicatie, en vergeet niet de wandelaar. Van traumatologie en bandletsel naar chronische overbelastingsblessures en tendinopathiebeelden met niet te ve

Secundaire preventie voor enkelverstuikingen Huisarts

Winkel NH

kleine chirurgische ingrepen, enkel tapen, spirometrie). In de nabije toekomst dient tevens rekening gehouden te worden m et nieuwe ontwikkelingen als de voortgaande autom atisering in de huisarts praktijk, en het streven naar vermindering van de werkdruk door het aanbieden van praktijkondersteuning 4.2 Evenals het Regionaal Tuchtcollege is het Centraal Tuchtcollege van oordeel dat de huisarts tijdens het eerste consult de enkel van klaagster heeft onderzocht en beoordeeld aan de hand van de geldende Ottowa-regels en de NHG-standaard Enkelbandletsel (tweede herziening) en op dat moment terecht onvoldoende redenen heeft gezien om klaagster door te verwijzen voor nader onderzoek Ook voor een spoedbezoek aan huis kunt u ons altijd bellen. Voor spoedgevallen belt u de reguliere praktijklijn 043-3089036, en kies 1. . Dagen buiten kantooruren (weekend, werkdagen tussen 17.00 en 8.00 uur of feestdagen): . Voor acute huisartsenhulp buiten kantoortijden kunt u contact opnemen met de huisartsenpost, telefoonnummer 043-3877777 Uw enkel blijft dan pijnlijk en instabiel, waardoor u het gevoel of de angst heeft om wéér door uw enkel te zakken of regelmatig te zwikken. Reageer op het artikel Verstuikte enkel: oorzaken, behandeling, tapen en herstel Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel Bij een fors inversietrauma krijgen de 2 takken van de peroneus ( de superficialis en profundus ) de eerste is vnl sensibel en geneest in 2-3 weken, de profundus ( motorisch) is na 5 weken nog niet genezen en geeft een geleidingsvertraging van meer dan 30% ( instabiliteit dus) Wat ik totaal niet wist is dat die geleidings vertraging ook aan de gezonde enkel optreed !

Leerpunt KOEL Tapen - vaardighei

Startpunt radiologie: enkel; Huisarts en wetenschap, de behandeling van acute enkeldistorsies (2015) Enkeldistorsies komen veel voor. In de huidige NHG-Standaard Enkelbandletsel staan behandelingen voor een acute enkeldistorsie en preventie voor een recidief waarvan het bewijs voor de effectiviteit ontbreekt mediaal tibiaal stress syndroom. Een patiente van mij hield, na een enkeldistorsie, persisterend last van een pijnlijk onderbeen re. Zij is hiervoor naar de sportarts Frank van Hellemondt, ook clubarts Fc Utrecht, verwezen. Hij stelde de diagnose mediaal tibiaal strees syndroom. Dat is op zich niet verwonderlijk, maar wel de therapie Adductie enkel. Beschrijft het mechanisme van de enkelfractuur en wordt onderverdeeld in 3 groepen (supinatie-adductie, supinatie-exorotatie en pronatie-exorotatie) Voordeel: inzicht in het trauma mechanisme. er kan een voorspelling gedaan worden welke structuren (ossaal&ligamentair) aangedaan zijn Adviseer de enkel te belasten op geleide van de pijn; het hervatten van de normale bezigheden is. Uitleg. Het syndroom van De Quervain (stenoserende tenosynovitis) is een aandoening die het gevolg is van irritatie en zwelling van de pezen aan de duimzijde van de pols. Deze peesontsteking is genoemd naar de ontdekker, de Zwitserse chirurg De Quervain. Door irritatie zwelt het omhulsel van de pezen of wordt de pees dikker

Enkel Beperken Inversie Spiraal - YouTube

Nederlands Huisartsen Genootschap - NH

Bij elke operatie bestaat er een kans op complicaties, zo ook bij een klauwteen operatie. Hierbij kunt u denken aan nabloeding en wondproblemen. Gelukkig komen deze complicaties niet veel voor. Annatommie mc - voor orthopedie en beweging is 767 keer gewaardeerd op ZorgkaartNederland en heeft een gemiddeld cijfer van 8.9 Injectie SI-gewricht. De sacro-iliacaalgewrichten (SI-gewrichten), ook wel heiligbeengewrichten genoemd, vormt de verbinding tussen het heiligbeen en het bekken en daarmee tussen de rug en de benen. SI-gewrichten kunnen overbelast of ontstoken zijn. De pijn zit onderin de rug en kan uitstalen tot in de bil en bovenbeen

Enkels tapen - Huisartsenpraktijk De Rode Hoe

Voet en enkel terug Achillespeesverlenging / hechting Arthrodese spronggewricht (bsg en osg) Basisosteotomie / TMT-1 arthrodese. Een doorgezakte voorvoetboog en verzwakte middenvoetsbeentjes zorgen ervoor dat je voorvoet doorzakt. Oorzaken voor deze problemen zijn divers. De belangrijkste zijn erfelijkheid, leeftijd, overgewicht, reuma, een staand beroep en het dragen van schoenen met hoge hakken. Tijdens de zwangerschap kan een vrouw last krijgen van pijn in de voorvoet Behandeling en operatie Morton's neuroom bij voet- en enkelklachten behandelingen. Eerst wordt geprobeerd om een Morton's neuroom te verhelpen zonder operatie

Uw verstuikte enkel tapen? | Ontdek hoe - stap voor stap! | Fysio MastersSporttape aanbrengen enkel | Verzwikte enkel intapen | Blue42

De assistente. Elke praktijk heeft 2 of 3 praktijkgebonden assistentes. 's Ochtends wordt de telefoon altijd aangenomen door een praktijkgebonden assistente. In de middaguren wordt u veelal door een van de andere assistentes te woord gestaan. Met veel (medische) vragen kunt u bij de assistente terecht. U kunt haar bellen voor het maken van afspraken [ Manutec CMC Duimbrace. Deze kunststof duimbrace is bedoeld voor mensen met artrose, reuma, pijnklachten in en rondom de duim of een instabiel gevoel van het duimgewricht. Het grote voordeel van deze brace is dat deze nat mag worden en gemakkelijk schoon te houden is. €74,95. Bekijk en bestel Mortonse neuralgie, ook wel morton's neuralgie genoemd, ontstaat vaak ter hoogte van de kopjes van de middenvoetsbeentjes. Hier komen twee zenuwbanen samen waardoor de zenuw dikker in doorsnede is dan de andere zenuwen die naar de tenen gaan. Wanneer de zenuw erg geïrriteerd is, kan deze opzwellen. Hierdoor is de kans groter om tussen de. In onze praktijk werken verschillende assistentes. Zij hebben een veel omvattende taak waarvoor zij een medische opleiding hebben gevolgd. Zij zorgen ervoor dat de organisatie binnen de praktijk zo goed mogelijk verloopt. Ook voor hen geldt een beroepsgeheim. De praktijkassistentes verzorgen uiteraard de eerste opvang van alle patiënten De assistente staat u als eerste te woord wanneer u met de praktijk belt. Zij maakt met u een afspraak voor het spreekuur, een huisbezoek of het telefonische spreekuur. Zij kan u antwoord geven op veel praktische vragen zoals bijvoorbeeld verwijzingen of recepten. U kunt haar ook bellen over uitslagen van urine- of bloedonderzoek en voor [ Telefonisch consult bij de assistente Bij de praktijkassistente kunt u met uw praktische vragen terecht, zoals; Een afspraak maken Herhaalreceptuur aanvragen Uitslagen opvragen Eventuele adviezen vragen Afspraak maken bij de assistente Bij de praktijkassistente kunt u een afspraak maken voor medische handelingen, zoals; Bloeddruk meten 24-uurs bloeddrukmeting Glucose meten HB meten CRP.