Home

Mijn medische gegevens

Mijn Medisch Dossie

In uw medisch dossier staan onder andere het advies van de huisarts, uitslagen van onderzoeken en de medicijnen die u gebruikt. U kunt deze gegevens bekijken via online portaal gezond.nl. Op dit moment kunt u uw medisch dossier alleen bekijken indien u ouder dan 15 jaar bent. Let op, de actuele medische gegevens zijn zichtbaar vanaf 1 juli 2020. De medische gegevens voor 1 juli 2020 worden niet getoond De zorginstelling, zoals uw ziekenhuis, hoeft u daarom niet eerst om toestemming te vragen om uw medische gegevens op te nemen in een digitaal dossier. Medische gegevens delen. Uw zorgverlener hoeft u ook niet om toestemming te vragen om gegevens uit uw dossier te delen met degenen die rechtstreeks betrokken zijn bij uw behandeling Mag mijn zorgverlener mijn medische gegevens verstrekken aan mijn zorgverzekeraar? Ja, dat mag. Uw zorgverlener is verplicht om bepaalde medische gegevens te verstrekken aan uw zorgverzekeraar. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om gegevens die noodzakelijk zijn om de rekeningen voor uw behandeling te kunnen afhandelen HMC nodigt u graag uit om meer betrokken te zijn bij uw behandeling door via mijnHMC online een deel van uw eigen medische gegevens te bekijken. Via mijnHMC kunt u bijvoorbeeld uw operatieverslag, uitslagen van laboratorium- en röntgenonderzoek en medische brieven inzien. U kunt deze informatie ook downloaden en printen Je kunt telefonisch of schriftelijk een kopie van je medisch dossier opvragen. Inzien, beheren en delen Sinds 1 juli 2020 moet iedere Nederlander digitaal en gratis bij zijn medische gegevens kunnen

Dossier. In mijnHMC kunt u uw medische gegevens bekijken, zoals: een behandelbeperking; behandelverslagen; diagnoses; uitslagen van onderzoeken; medicijnen die uw HMC-arts heeft voorgeschreven; intoxicaties; opnamegegevens; het verpleegkundig dossier; de brieven aan onder meer uw huisarts en andere verwijzers; uw wilsverklaring; E-consul Jouw medisch dossier inzien kan helpen om een bezoek aan de huisarts voor te bereiden. Je bekijkt wat je vorige keer hebt besproken en welke medicijnen je hebt gekregen. Dat is vooral handig als je voor dezelfde klacht terugkomt. Ook is het prettig om na een gesprek nog eens terug te kunnen lezen wat de huisarts heeft opgeschreven Artsen en andere zorgaanbieders zijn wettelijk verplicht om hun patiënten desgevraagd inzage te geven in het eigen medische dossier. U mag ook altijd een kopie van uw dossier opvragen. Dat levert vaak een flinke ordner met papier op. Omdat we in 2016 leven, en we steeds meer digitaal doen, zou je ook verwachten dat we onze medische dossiers via de computer, tablet of telefoon kunnen opvragen Klik hier hoe u zich kan aanmelden voor MijnGezondheid.net. Ik krijg de melding dat mijn BSN niet bekend is. Als u deze melding ziet, bent u nog niet aangemeld voor MijnGezondheid.net. Neem hiervoor contact op met uw huisarts of apotheek. Het kan ook zijn dat u zich reeds heeft aangemeld, maar dat uw aanmelding nog verwerkt wordt door uw huisarts.

Hoe kan ik als patiënt mijn medische gegevens thuis opvolgen? Via CoZo kunt u als patiënt uw medisch dossier gedeeltelijk raadplegen. Daarvoor moet u inloggen op CoZo. Standaard hebt u rechtstreeks toegang tot administratieve functies zoals therapeutische relaties, dossierlogging en geïnformeerde toestemming In een medisch dossier staan alle gegevens over uw behandeling. Bijvoorbeeld onderzoeksuitslagen of (verwijs)brieven aan een specialist of huisarts. U kunt uw behandelaar vragen welke gegevens over u in het medisch dossier staan. Ook kunt u de gegevens laten aanpassen of verwijderen. Laatst gecontroleerd op 27 mei 2021 Als je daar toestemming voor geeft, kunnen bepaalde zorgverleners je medische gegevens inzien. Dat gebeurt via een digitaal netwerk: het Landelijk Schakelpunt. Handig in tijden van nood. Maar wie hebben er eigenlijk toegang tot jouw medische gegevens? En wie niet? Dertien vragen over het medisch dossier

u gegevens uit het medisch dossier nodig heeft. U moet daarbij wel aangeven waarom u het dossier nodig heeft. Bijvoorbeeld om een rechtszaak aan te spannen. Voor een erfenis, of als u informatie wilt krijgen over een erfelijke aandoening; u denkt dat er een medische fout is gemaakt en u heeft het medisch dossier nodig om dat aan te tonen U heeft recht op inzage in uw medische gegevens en/of op een kopie van uw medisch dossier of een gedeelte daarvan. Hoe kan ik mijn medische gegevens inzien of een kopie ontvangen? Dat kan via MijnMaastro Voor een goede (medische) behandeling, verzamelen wij allerlei persoonlijke gegevens over u: adresgegevens, gezondheidstoestand, resultaten van onderzoeken, diagnose en behandelplannen. Deze gegevens leggen we vast in uw medisch dossier. Ook kopieën van brieven aan uw huisarts en eventuele andere specialisten bewaren we in dit dossier Medisch dossier Globaal medisch dossier . Geïnformeerde toestemming geven om gezondheidsgegevens te delen. Gezondheidsgegevens raadplegen via My Health Viewer. Vitalink, het digitaal platform voor het delen van gezondheidsgegevens. Uw mogelijkheden in mijnAmphia. Hieronder vindt u wat u kunt zien of doen in mijnAmphia: Uitslagen van onderzoeken bekijken. Brieven lezen die uw arts naar uw huisarts heeft gestuurd. Bekijken welke afspraken u nog heeft. Bekijken welke afspraken u heeft gehad. Een afspraak afzeggen (tot 48 uur voor uw afspraak)

Bekijk informatie over de Corona opt-in Jouw toestemming (zowel een 'JA' als een 'NEE') kun je op drie manieren regelen: Optie 1: Zeg het tegen je huisarts en apotheken Optie 2: Geef hen een ingevuld toestemmingsformulier Optie 3: Regel het online op Volgjezorg* *Online regelen kan door in te loggen op je 'Persoonlijke omgeving'. Ga dan naar 'Toestemmingen' en klik op 'Zorgaanbieder. Uw medisch dossier bij het LUMC bevat informatie die belangrijk is voor uw behandeling. De volgende gegevens zijn beschikbaar voor uw huisarts: Naast de data uit het LUMC kan de huisarts ook gegevens inzien die u als patiënt invoert in de Bonstat-website of in de Box-app. Deze applicaties zijn beschikbaar voor een klein deel van de LUMC.

U logt in via de computer en gaat hiervoor naar het beveiligde patiëntenportaal (MijnGezondheid.net) via onze website. Via de button 'mijn dossier' ziet u uw medische gegevens zoals bij ons bekend sinds 1 juli 2020, de datum waarop uw dossier online beschikbaar is. U kunt inloggen met uw DigiD Sinds 1 juli 2020 bent u als huisarts verplicht om kosteloos elektronische inzage en een elektronisch afschrift van het medisch dossier te geven als een patiënt daar om vraagt. In elk huisartsinformatiesysteem (HIS) is dit technisch gezien mogelijk. Bijvoorbeeld door een Pdf-bestand te maken en toe te sturen aan de patiënt Medisch dossier. Sinds 23 september 2017 worden uw gegevens in het Elektronisch Patiëntendossier (EPD) geregistreerd. Een deel van deze nieuwe gegevens kunt u inzien in MijnASz. Via dit patiëntenportaal heeft u onder meer toegang tot: Basis zorggegevens

Uw medische gegevens delen. In uw medisch dossier staat informatie over uw gezondheid. Zorgverleners (artsen, apothekers, fysiotherapeuten, verpleegkundigen, tandartsen) leggen in uw medisch dossier informatie vast zoals (verwijs)brieven van een huisarts of specialist, medicatiegegevens of röntgenfoto's. Een zorgverlener mag alleen informatie. Inzage in uw medisch dossier. U hebt het recht uw medisch dossier in te zien. Via MijnMUMC+ kunt u op elk moment uw medische gegevens eenvoudig van thuis uit inzien, maar niet uw volledig medisch dossier. Als u inzage wilt in uw volledig medisch dossier, overleg dit dan met uw behandelend arts of, als u bent opgenomen, met de verpleegkundige Het project elektronische uitwisseling van gegevens globaal medisch dossier tussen de artsen en de ziekenfondsen betreft 3 diensten: raadplegen van het GMD recht van de patiënt; beheer van het GMD recht van de patiënt; raadplegen van de lijst van patiënten waarvoor de huisarts GMD-houder is Bij een ramp of crisis mag een ziekenhuis bepaalde medische gegevens verstrekken aan het openbaar bestuur, bijvoorbeeld de burgemeester. Het gaat dan zowel om het zogenaamde slachtofferbeeld (hoeveel slachtoffers zijn er, hoe ernstig zijn de verwondingen) als om specifieke slachtoffergegevens Een patiëntenportaal is een beveiligde digitale omgeving waarop u kunt inloggen om een deel van uw medische gegevens in te zien. Het gaat dan om de medische gegevens die bij Adrz van u bekend zijn. Ook kunt u een overzicht inzien en downloaden van al uw afspraken in Adrz. Via de knop 'Mijn Adrz' bovenin het scherm kunt u inloggen op Mijn Adrz

Medische gegevens bekijken - Inloggen met DigiD

 1. In MijnDossier kunt u een deel van uw medische gegevens inzien. Nog niet alle gegevens, want soms is het nodig dat een arts een persoonlijke toelichting geeft. De diagnose, en uitslagen van eventuele onderzoeken staan er wel in. Ook kunt u lezen welke informatie de medisch specialist naar uw huisarts stuurt en welke medicijnen in het ziekenhuis aan u zijn verstrekt
 2. Het downloaden van je digitale dossier, zodat je het op je eigen computer of smartphone hebt, kan bijna nog nergens. Dat is wel de functie die portalen moeten hebben om in 2019 aan de wet te voldoen. Ernst Johannes bekijkt regelmatig het online medisch dossier van zijn zoon
 3. Al 140.000 patiënten gebruiken Mijn Antonius, het persoonlijke, beveiligde online portaal van het St. Antonius Ziekenhuis. Dat is handig, want hiermee kunnen zij op elk moment en vanaf elke plek hun medische gegevens inzien, controleren en delen met hun arts
 4. Dit heet vaak een patiëntenportaal. Zo kun je bijvoorbeeld diagnoses, verwijsbrieven of uitslagen van onderzoeken inzien. Je ziet welke medicatie je krijgt en kunt soms ook notities van jouw behandeld arts bekijken. Vanaf 2020 is het voor elke zorgverlener verplicht om jou online inzage te geven in jouw medisch dossier
 5. Als u deze melding ziet, bent u nog niet aangemeld voor MijnGezondheid.net. Neem hiervoor contact op met uw huisarts of apotheek. Het kan ook zijn dat u zich reeds heeft aangemeld, maar dat uw aanmelding nog verwerkt wordt door uw huisarts of apotheek
 6. Meer informatie. Meer informatie over Mijn Dossier, inloggen met de DigiD app en de eenmalige ID-check staat op onze website.Patiënten kunnen met vragen over digitale middelen zoals Mijn Dossier, videobellen of inloggen met DigiD contact met ons opnemen via telefoon 020 - 444 3336 (op werkdagen van 09.00 uur tot 18.00 uur) of per e-mail: patientenloket@amsterdamumc.nl

Uw medische gegevens bekijken Thuisarts

 1. Het is een beveiligd portaal, waarin u uw afspraken kunt raadplegen en onderdelen van uw medisch dossier kunt lezen. Denk hierbij aan uitslagen van een onderzoek en het medisch verslag van uw arts na uw bezoek. Medische gegevens altijd bij de hand. Op uw computer, tablet of telefoon kijkt u mee in uw eigen dossier
 2. Klik op 'Mijn medisch dossier' (rechtsboven op deze site) om een account aan te maken (let op: deze functie werkt vooralsnog niet bij kinderen t/m 15 jr).. Dit dient u eenmalig te doen om gebruik te maken van deze service.. Nadat wij uw account hebben gekoppeld aan uw dossier (binnen 2 werkdagen), kunt u gebruik maken van 'Mijn medisch dossier'
 3. Ja, als ouder kunt u toegang krijgen tot het dossier van uw kind. De werkwijze is verschillend afhankelijk van de leeftijd van uw kind. Let op: u logt altijd eerst in in uw eigen dossier (de app of de website). Daar kunt u schakelen tussen gekoppelde dossiers. Lees hoe u toegang krijgt tot het dossier van uw kind
 4. Hoe kan ik mijn medische gegevens inzien of een kopie ontvangen? Vraag het aan bij de afdeling Secretariaat Patiëntenzorg via secretarieleondersteuning@maastro.nl. Het aanvraagformulier kunt u ook rechstreeks downloaden (pdf) of telefonisch aanvragen op nummer 088-4455582. Print het formulier uit, vul het handmatig in en onderteken het
 5. g van hun beroepsgeheim, medische gegevens mogen verzamelen, opslaan, uitwisselen of anderszins mogen gebruiken. Het doel van de richtlijn is om de regels voor het omgaan met medische gegevens in diverse situaties uiteen te zetten en zodoende artsen een handvat te bieden

Kopie van uw medisch dossier. Op uw verzoek maken wij een kopie van (een gedeelte van) uw medisch dossier. U kunt een kopie aanvragen door het aanvraagformulier kopie medisch dossier in te vullen en ondertekend terug te sturen naar VieCuri. Onze afdeling Centraal Medisch Archivering streeft ernaar uw verzoek binnen 14 dagen te verwerken Als u met de huisarts hebt afgesproken dat we het medisch dossier met u delen, kunt u dat op deze manier terug vinden. Als u bent ingelogd in MijnGezondheid.net komt u in het hoofdmenu. Dat ziet u op het plaatje hieronder. U gaat naar 'Mijn dossier'. Als u klikt op 'Mijn dossier' klapt er een volgend menu open: Bij 'Mijn documenten.

Medicamenteuze behandeling van CTS | Huisarts & Wetenschap

Bekijk uw medisch dossier online - Arts en Zor

Medisch dossier Autoriteit Persoonsgegeven

Medische gegevens die zijn verkregen in het kader van een keuring worden bewaard zolang dat noodzakelijk is in verband met het doel van de keuring. Informatie Hebt u vragen, dan kunt u contact opnemen met het Patiënten Service Centrum, telefoon (053) 487 20 45, route C02, Koningsplein U mag uw persoonsgegevens en uw volledige medisch dossier bij ons inzien. Veel gegevens kunt u zelf inzien via Mijn Rijnstate. Mocht dit niet voldoende zijn, dan kunt u aan uw arts vragen om meer gegevens in te zien. De arts mag wel bepaalde delen van uw dossier afschermen Medische gegevens, zoals allergieën, intoleranties en chronische ziektes; Gegevens over uw medicijnen en hulpmiddelen; Recht op inzage en afschrift van uw medisch dossier. Vanaf 1 juli 2020 is er nieuwe wetgeving over uw medisch dossier. U heeft dan kosteloos recht op online inzage in uw medisch dossier en op een afschrift hiervan Als u een aanvraag ingediend heeft maken wij een account voor u aan en nemen we contact met u op. Voor vragen over inzage in uw medisch dossier kunt u het begeleidingscentrum van maandag tot en met vrijdag van 08.30 - 16.30 uur bereiken op 0413 - 40 28 47; of stuur een mail naar pgo@bernhoven.nl Aanvragen. Voor een snelle en eenvoudige manier van het aanvragen van uw medische gegevens gaat u naar het patiëntportaal 'MijnZuyderland '. 'MijnZuyderland' geeft u tevens inzicht in uw gegevens zoals deze in Zuyderland Medisch Centrum geregistreerd zijn en kunt u (een gedeelte) van uw dossier in te zien

Medische gegevens gebruiken en delen Autoriteit

Een Globaal Medisch Dossier (GMD) is een elektronisch medisch dossier van u bij uw huisarts. Het bevat al uw medische gegevens. Dit dossier zorgt voor een betere individuele begeleiding en een beter overleg tussen de artsen. Het bevat onder meer alle gegevens over: vaccinaties allergieën medische MijnCatharina is een persoonlijke en beveiligde omgeving voor patiënten van het Catharina Ziekenhuis. Hier kunt u zelf 24 uur per dag, 7 dagen per week uw afspraken inzien, vragen stellen aan uw zorgverlener en delen van uw medisch dossier bekijken. Deze informatie wordt opgehaald uit het elektronisch patiënten dossier (EPD) Medische gegevens; met wie mag u ze delen? Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk komt u te weten wat wel en niet mag. Hoe zit het eigenlijk met het delen van medische gegevens en wie heeft recht op inzage in het dossier? LHV-juristen Aimée de Heij, Pleunie Schalkwijk en Swanehilde Kooij behandelen aan de hand van praktijkvoorbeelden. Medisch dossier Voor een goede hulpverlening bewaren uw hulpverleners uw (persoonlijke) gegevens in een medisch dossier. In uw medisch dossier (ook wel status genoemd) staan bijvoorbeeld uw adresgegevens, de resultaten van onderzoeken, röntgenfoto's, de diagnose en de behandelplannen

Uw medisch dossier - Patiënteninformatie - Voorbereiden op

 1. g. Bijvoorbeeld uw huisarts, apotheker of de arts van het verpleeghuis. Voor hen is het belangrijk dat ze in uw medisch dossier kunnen kijken
 2. Onze onderzoekers kunnen medische gegevens en lichaamsmateriaal op verschillende manieren gebruiken. Bijvoorbeeld om te kijken naar verschillen in het lichaamsmateriaal van patiënten. Zo kunnen ze onderzoeken of een afwijking in het bloed een rol speelt bij het ontstaan of verloop van bepaalde ziekten
 3. Het medisch dossier 3 Als een naaste overlijdt, dan brengt dat veel verdriet met zich mee. Maar soms ook vragen. Bijvoorbeeld over het ziekbed van de overledene en de zorg en behandeling die hij of zij kreeg. Informatie hierover staat vermeld in het medisch dossier van de overleden patiënt
 4. Met ons patiëntenportaal Mijn Tergooi heeft u als patiënt altijd en overal veilige toegang tot een gedeelte van uw medische dossier. Inloggen op Mijn Tergooi gaat met uw Digi
 5. Medische gegevens delen leidt tot betere zorg Om u de best mogelijke behandeling te kunnen bieden is het essentieel dat uw zorgverleners een volledig beeld hebben van uw gezondheidstoestand en uw medische voorgeschiedenis
Klacht over een apotheek: wat kun je doen? | Consumentenbond

Medisch dossier inzien: wat moet je weten? Consumentenbon

 1. VieCuri bewaart uw gegevens in een medisch dossier. U kunt inzage vragen in uw medisch dossier. Aan inzage zijn geen kosten verbonden. Ook kunt u een kopie ontvangen van (een deel van) uw medisch(e) dossier(s). Lees meer over het aanvragen van inzage of kopie van uw medisch dossier
 2. Daarom kunt u hier zelf delen van uw medisch dossier inzien, bloed- en andere uitslagen bekijken en de brieven lezen die de medisch specialist aan uw huisarts stuurt. Wat vindt u in het dossier en wanneer. Uitslagen worden getoond één dag nadat de uitslag definitief is; dat is vaak een aantal dagen na het onderzoek
 3. Een applicatie waarbinnen uw huisarts, uw apotheker en uw verpleeghuisarts (als u bent opgenomen in een verpleeghuis) toegang heeft tot uw medische gegevens voor zover ze die nodig hebben voor uw behandeling. Zorgplatform Uitwisseling van medische gegevens met medisch specialisten van bijvoorbeeld een ander ziekenhuis. Deze zijn goed beveiligd
 4. Elke patiënt heeft een persoonlijk patiëntendossier. In dit dossier zitten je medische gegevens. Dit zijn identificatiegegevens zoals je naam, adres en geboortedatum en informatie over je gezondheid en levensstijl. Ook eventuele aandoeningen, resultaten van onderzoeken en de zorg en behandeling die je kreeg zijn in je patiëntendossier opgenomen.Alle medische dossiers worde
 5. Mijn dossier. Door het gebruik van Mijn dossier heeft u altijd inzicht in uw eigen medische gegevens: bekijk bloeduitslagen en specialistenbrieven, lees wat uw huisarts u heeft geadviseerd. Daarnaast kunt u herhaalmedicatie bestellen, een online afspraak in plannen of de huisarts om een e-mailconsult vragen. YouTube. Rik Schots

mijnHMC - Haaglanden Medisch Centru

 1. Een patiënt heeft het recht om (gegevens uit) zijn medisch dossier te laten vernietigen. U moet een verzoek daartoe in beginsel honoreren, behalve als u een beroep kunt doen op een uitzondering . U kunt uw patiënt wel wijzen op de nadelen die de vernietiging van het dossier heeft voor de continuïteit van de zorg
 2. MijnETZ geeft je toegang tot het medische dossier in ons ziekenhuis. De eerste keer meld je jezelf aan met een activatiecode. Klik hier om naar het patiëntenportaal 'MijnETZ' te gaan. Als patiënt van het ETZ maak je op een veilige manier zelf afspraken of bekijk je je uitslagen. Gewoon vanuit huis met een computer, tablet of smartphone
 3. Mijn Reinier de Graaf is een gratis service voor alle patiënten van Reinier de Graaf en werkt in een persoonlijke en beveiligde omgeving. U kunt op elk moment online diverse gegevens inzien. Houd er daarbij rekening mee dat hier alleen de medische gegevens van u instaan die vanaf half april 2018 zijn verzameld
 4. Wie heeft toegang tot mijn medische gegevens? Alleen zorgverleners met wie u een behandelrelatie heeft, kunnen voor uw behandeling uw medische gegevens raadplegen (denk aan uw huisarts, uw medisch specialist en betrokken verpleegkundigen). Zorgverzekeraars, werkgevers en bedrijfsartsen kunnen en mogen uw medische gegevens niet inzien

Medisch dossier inzien via Spreekuur

Je medische dossier online inzien: hoe werkt dat? - Blog

Wie gluren er allemaal in mijn medische dossier? Patiëntendossiers Iedereen moet zijn medische dossier kunnen inzien én mag weten wie er toegang toe hebben gehad. In de praktijk blijft dit vaak. Zorgverleners van patiënten met borstkanker moeten soms 40 keer dezelfde medische gegevens in verschillende systemen invoeren 23 jul 2021 Om dit onderdeel te bekijken moet u ingelogd zijn of kunt u op registreren klikken indien u nog geen account hebt Inzien medisch dossier met Quli. Quli is een online zorgplatform waarop je met één wachtwoord, één app of website alles over jouw zorg kan bekijken en regelen. Zo heb je al jouw afspraken, medicijnen en lab- en testuitslagen overzichtelijk op een plek. Anders dan alleen jouw medisch dossier inkijken, kun je ook zelf doelen stellen, direct. De informatie in mijnMCL komt direct uit uw medische dossier van het MCL. Vraag tijdens uw volgende afspraak uw dokter om eventuele onjuiste informatie te corrigeren. Uw informatie wordt bij elk bezoek bijgewerkt in uw medisch dossier. U kunt ook via mijnMCL een gezondheidsprobleem of allergie toevoegen of verwijderen Wel kunt u uw huisarts vragen om een kopie van uw medisch dossier. Hierin staat belangrijke informatie over uw gezondheid. Bijvoorbeeld de uitslag van een looptest of de uitslag van een meting van uw ogen. Deze verklaring kunt u (vrijwillig) opsturen aan de instantie die een medische verklaring vraagt. Ik wil mijn medische gegevens niet delen

Inloggen - Mijngezondhei

Het dossier is eigendom van het ziekenhuis en wordt minimaal 20 jaar bewaard. U heeft het recht om uw eigen medisch dossier in te zien. Overleg dit met uw behandeld arts. Het laten verbeteren of aanpassen van gegevens in een dossier loopt via de betreffende specialist. U heeft het recht om een (deel van het) medisch dossier te laten vernietigen Het is mogelijk een kopie van je medische dossier (= A4 formaat) te ontvangen. Op zo'n overzicht staan alle relevante gegevens voor een arts, zoals: de medische voorgeschiedenis. evt. allergieen of overgevoeligheden. maar ook uw medicatie en/of reanimatieafspraken

Gevelontwerp voor parkeergarage Maasstadziekenhuis - Architectuur

Hoe kan ik als patiënt mijn medische gegevens thuis

home / praktijkinformatie / uw dossier / verstrekken van medische gegevens. Verstrekken van medische gegevens aan ouder(s)/voogd(en) en/of vertegenwoordiger Gegevens vertrekken aan partner, ouder, kind e.d. Sommige patiënten vinden het prettiger wanneer hun partner, hun kind, hun ouder of een andere naaste belt voor medische zaken Wanneer er onjuiste gegevens zijn geregistreerd op mijn.rivm.nl moet u contact opnemen met de zorgverlener die de vaccinatie heeft gegeven. Dit kan de huisarts, de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst, het ziekenhuis of andere zorginstelling zijn. Zij kunnen de gegevens corrigeren

Tilburg legaliseert teelt van medicinale cannabis - NRC

Gegevens medisch dossier inzien, aanpassen of vernietigen

Diploma kaderhuisarts urogynaecologie

Mijn dossier inzien. Alrijne vindt het belangrijk dat u toegang heeft tot uw medische gegevens wanneer u dit wenst. Deze gegevens zijn immers van u. U heeft toegang tot delen van uw medisch dossier via MijnAlrijne. Het is ook mogelijk om uw dossier via MijnAlrijne te printen Een correctie, aanvulling of vernietiging van uw dossier opvragen. U kunt hiervoor contact opnemen met het secretariaat van de Raad van Bestuur van het Ommelander Ziekenhuis Groningen, afdeling Medische Zaken. U bereikt hen via telefoonnummer 088 - 066 1000 of e-mail secretariaatrvb@ozg.nl Het patiëntenportaal MijnSpaarneGasthuis geeft u online toegang tot uw medische gegevens. U maakt afspraken, bekijkt uitslagen van onderzoeken of stuurt een bericht aan uw zorgteam. Gewoon thuis op een moment dat het voor u uitkomt. U heeft zo meer inzicht in uw gezondheid en kunt samen met uw zorgverlener betere keuzes maken

13 vragen over je medisch dossier Gezondheidsne

Hoe worden mijn medische gegevens gedeeld en is dit veilig? Het delen van uw gegevens gebeurt via goed beveiligde uitwisselingssystemen. Alleen zorgverleners die voldoen aan strenge aansluiteisen mogen hiervan gebruik maken. Zorgverleners komen hiervoor in aanmerking als zij AGB geregistreerd zijn Mijn Medisch Dossier. Wilt u inloggen bij de WebApp? Dat kan hier. In onze praktijk maken we voor de uitwisseling van gegevens met de huisartsenpost gebruik van de Whitebox. Meer informatie over de Whitebox kunt u vinden op: https://whiteboxsystems.nl/. Er is hier ook aanvullende informatie beschikbaar Wilt u een wijziging van medische gegevens dan kunt u dit bespreken met uw zorgverlener tijdens uw eerstvolgende bezoek. Kan ik informatie uit MijnSJG downloaden of printen? Ja, dit kan. Bij de meeste onderdelen van uw dossier staat een printknop of button om het onderdeel te openen en vervolgens kunt printen of downloaden In het UMC Utrecht doen we veel wetenschappelijke onderzoek. We zijn namelijk altijd op zoek naar nieuwe en verbeterde behandelingen. Hiervoor gebruiken we onder meer bloed en weefsel dat overblijft na een onderzoek of behandeling. Ook kunnen onderzoekers gebruikmaken van uw medische gegevens. Hierbij houden we ons aan de regels die in de wet staan

Inzage in het medisch dossier in letselschadezaken. Op het toneel van letselschadezaken spelen benadeelden, artsen, verzekeraars, medisch adviseurs, schadebehandelaars, advocaten en rechters een rol. Vanuit ieders vakgebied buigen zij zich over de situatie van de benadeelde. Het medisch dossier van benadeelde speelt daarbij vaak een cruciale rol Een kopie of inzage vragen van het medisch dossier van een ander, is alleen met schriftelijke toestemming van de betrokkene mogelijk. Vul hiervoor samen het aanvraagformulier inzage of kopie medisch dossier in en stuur deze terug naar het ziekenhuis. De patiënt of gemachtigde ontvangt een afhaalbericht. Met een geldig legitimatiebewijs van de. Medische gegevens 6,5 miljoen Nederlanders toegankelijk via Corona Opt-in. maandag 12 april 2021, 14:38 door Redactie, 20 reacties. De medische gegevens van 6,5 miljoen Nederlanders die nog geen. Medische gegevens invullen. Bij de medische gegevens zijn onder andere de medische conditie, allergieën, medicatie en bloedgroep in te vullen. Het werkt zo op een Android-telefoon met Android 8.0 of hoger: Veeg naar onderen of boven over het scherm voor het overzicht van alle apps. Tik op de app Contacten

Café Gaia Koffiezetapparaat HD7544/20 | Philips

In uw medisch dossier staan gegevens over uw gezondheid, uw behandeling, uw onderzoeksuitslagen (zoals röntgenuitslagen en laboratoriumuitslagen) en een overzicht van uw afspraken in het ziekenhuis. Ook staan hierin algemene gegevens zoals uw naam, adres, geboortedatum en BSN (burgerservicenummer). Daarnaast voegen we een foto van u toe Medisch dossier. Wij leggen van iedere patiënt medische informatie van ons ziekenhuis vast in een dossier. Dit noemen wij uw medisch dossier. Hierin vindt u bijvoorbeeld resultaten van onderzoeken, behandelverslagen van uw arts en patiëntbrieven van het SKB verzonden aan u, uw huisarts of een andere zorgverlener Op mijn.rkz.nl kunt u uw eigen medisch dossier online raadplegen, een afspraak maken of wijzigen, uitslagen van uw onderzoek bekijken of de correspondentie lezen tussen uw behandelend specialist (en) in het Rode Kruis Ziekenhuis. Mijn.RKZ.nl Waarom zou ik mijn medische gegevens elektronisch beschikbaar stellen? Een goed en actueel overzicht van uw medische gegevens is in het belang van uw behandeling: Een andere hulpverlener of apotheek kan gegevens die van belang zijn direct inzien. Omdat uw gegevens bekend zijn, hoeft u niet steeds dezelfde vragen te beantwoorden. Toestemming. Als je huisarts een globaal medisch dossier opent, heeft hij het bewijs opgesteld van een therapeutische relatie met jou. Aangezien hij jou gewoonlijk verzorgt, heb je hem de toestemming gegeven om je medisch gegevens te raadplegen. Dat gebeurt normaal via je identiteitskaart. Wanneer je huisarts deel uitmaakt van een groepspraktijk, zal deze.

Draadloze hoofdtelefoon SHC2000UG/05 | Philips

Aanvraag afschrift medisch dossier. Als u bij een specialist onder behandeling bent of bent geweest, worden alle gegevens die betrekking hebben op uw behandeling vastgelegd in een medisch dossier. Dit dossier is eigendom van het Dijklander Ziekenhuis. U heeft recht op inzage in uw medische gegevens en op verzoek kunt u een kopie uit uw dossier. gebruik van medische gegevens in een dossier in overeenstemming is met uw zeggenschapsrechten en privacybescherming. Wordt u op de hoogte gehouden van uitkomsten van het wetenschappelijk onderzoek? U krijgt geen specifieke informatie over de onderzoeken waarvoor uw lichaamsmateriaal en uw (medische) gegevens worden gebruikt In een Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO) van eigen keuze. We gaan in 2021 een 'DVZA-dienst' leveren. De DVZA - dienstverlener zorgaanbieder - levert het medisch dossier, veelal uit informatiesystemen als een EPD, door aan de andere partij in het MedMij-stelsel (de PGO-aanbieder, red.) Mijn dossier downloaden Bezoeksamenvatting Hier kunt u de bezoeken selecteren die u wilt bekijken of downloaden. Dossiersamenvatting Hier kunt u uw medische dossier bekijken en downloaden met uw allergieën, huidige medicijnen, actuele gezondheidsproblemen, verrichtingen, uitslagen en vaccinaties uit Mijn Dossier Gezondheidsverklaring. Bent u gezond genoeg om een rijbewijs te halen of uw rijbewijs te verlengen? Dit beoordeelt het CBR met de Gezondheidsverklaring. Deze vult u zelf in. Op deze manier weet u zeker dat u veilig de weg op gaat. Bij Uw situatie leest u wanneer u een Gezondheidsverklaring moet invullen