Home

Geen balans

Btw op de balans? - Ficsus

Hoewel privépersonen meestal geen balans zullen maken, is het wellicht verhelderend om de structuur van een balans te schetsen aan de hand van enige voorbeelden van balansen van een persoon. Terwijl het eigen vermogen van een onderneming een soort van schuld is aan de eigenaar, is zoiets niet van toepassing bij de balans van een persoon Ja, in feite wel. Bij een eenmanszaak hoef je geen balans in te dienen maar om een aangifte voor de inkomstenbelasting in te kunnen vullen moet je getallen uit de balans hebben. Denk bijvoorbeeld aan je afschrijvingen of je crediteuren- en debiteurenstand Wat is een balans? Op een balans kun je zien of je onderneming een positief of een negatief eigen vermogen heeft. Het eigen vermogen van een bedrijf is het verschil tussen de bezittingen en de schulden. Een balans is een momentopname en geeft de financiële situatie van je onderneming weer. Je kunt er dus op zien hoe je ervoor staat De eindbalans is een momentopname op het einde van het boekjaar. Hieronder leggen we uit wat het verschil tussen de balans en de kolommenbalans is. Betekenis van de balans. Een balans kennen de meeste ondernemers wel. Een balans bevat het overzicht van schulden en bezittingen en bestaat uit een debetzijde en een creditzijde

Een balans is een overzicht van bezittingen en vorderingen aan de ene kant en van schulden en eigen vermogen aan de andere kant. Aan beide kanten zijn zogenaamde balansposten opgenomen. Deze posten zijn, zoals het woord al zegt, in balans. De linker- en rechterkant van een balans komen opgeteld namelijk op precies hetzelfde bedrag uit Als zzp'er of freelancer hoef je geen jaarrekening te deponeren. Balans. Een balans maakt dus onderdeel uit van de jaarrekening. Op de balans staan je activa (debet, links) en je passiva (credit, rechts). Activa zijn alle bezittingen van je bedrijf, dus het bedrijfspand, de inventaris, de voorraden, het geld in kas en de debiteuren Houd stress buiten de deur door momenten te nemen om te herstellen. Neem tijd om simpelweg te lummelen, om leuke dingen te doen, om te spelen en te lachen. Met minder stress vind je de balans veel sneller. Leef met meer plezier, dan wordt die balans tussen werk en privé een stuk minder uitdagend Hoe komt het dat we geen balans kunnen vinden tussen werk en privé? Of überhaupt onze eigen balans? De voornaamste oorzaak zit in ons hoofd: dat zet ons systeem in de sympathische modus: we staan altijd 'aan' en denken te veel na

Mijn balans is sterk verminderd door de neuropathie maar mijn fietstestjes gingen dan weer beter dan drie maanden geleden. Héél erg raar vond ik dat. Me moe voelen wil dus nog niet zeggen dat mijn conditie achteruit is gegaan Een balans opstellen doe je zo. Voor het opstellen van een jaarrekening is een balans praktisch onmisbaar. Een balans is een overzicht van alle bezittingen, schulden en het eigen vermogen van de onderneming. Een balans opstellen geeft je beter inzicht in de actuele financiële situatie van je bedrijf De verschillende categorieën zijn op je balans geordend op grootte van het nog te ontvangen saldo: Correctie nog in te boeken banktransacties (bij): deze melding staat op je balans wanneer nog niet alle banktransacties zijn ingeboekt Eind vorig jaar schreven wij weinig juridische mogelijkheden te zien voor werkgevers om werknemers te verplichten tot vaccinatie*. Voor het eerst heeft nu een rechter binnen het Koninkrijk geoordeeld over de relatie tussen vaccinatie en ontslag. De uitkomst: zonder wettelijke vaccinatieplicht kan de weigering van een werknemer tot vaccineren geen dringende reden voor ontslag op staande voet.

De balans geeft de huidige stand van zaken weer. Het is een momentopname van de financiële staat van je bedrijf. Zeker als starter zal je in het begin veel investeringen moeten doen. Welke investeringen heb je allemaal gedaan, en hoe heb je deze gefinancierd? Op de balans toon je alle eigendommen en schulden van je eenmanszaak balans Onder een balans (eng. Balance sheet) verstaan we de staat van bezittingen en vorderingen enerzijds en van schulden anderzijds aan het eind van een bepaalde periode, (meestal een jaar) opgemaakt om de vermogenstoestand van een onderneming op een bepaald moment, bijvoorbeeld per 31 dec, vast te stellen Balanslezen in de rechtspraktijk. 1 de jaarrekening: balans en winst-en-verliesrekening De belangrijkste groepen die geïnteresseerd zijn in de financiële gang van zaken van een onderneming zijn: Het management Interne gedetailleerde stukken, gebruik om de onderneming draaiende te houden en om waar nodig bij te sturen

Isla Kulinarya: Green Beans

Geen balans vinden met Seroxat? - Vraag & Antwoor

8 tips om je hormonen weer in balans te krijgen Dokterdokte

Je Balans vinden. Gouden tip van Oprichtster Inge van Ingspire.nl. Balans is geen 'vast' middelpunt, maar een staat van Zijn waarin je op een dieper niveau de ruimte opzoekt. Ruimte voor rust en om op een milde manier te kunnen blijven meebewegen met de golven om te voelen wat we voelen Balans: activa en passiva, debet en credit. Op de balans staan alle bezittingen, je eigen vermogen en de schulden van je onderneming op een bepaald moment. Een balans bestaat uit twee zijden, namelijk links en rechts. De linkerzijde heet ook wel de debet of de activa.De rechterzijde heet ook wel de credit of de passiva.. Op de activazijde (links) staan al je bezittingen, zoals gebouwen. * Een micro-rechtspersoon voldoet aan de voorwaarden van artikel 2: 395a BW lid 1: een rechtspersoon die op twee opeenvolgende balansdata, zonder onderbreking, heeft voldaan aan twee of drie van de volgende vereisten: a. de waarde van de activa volgens de balans met toelichting bedraagt, op grondslag van de verkrijgingsprijs en de verwaardigingsprijs, niet meer dan € 350.000; b. de netto.

Balans (boekhouden) - Wikipedi

Een vraag over het invullen van de balans (activa en passiva) bij de inkomstenbelasting voor een eenmanszaak. Eind 2014 ben ik begonnen, dat jaar weinig kosten gehad, geen balans ingevuld. Ik heb geen aparte zakelijke rekening, ik heb namelijk niet zo veel transacties. Even met wat voorbeeldbedra.. Een succesvol bedrijf oprichten gaat met vallen en opstaan. Gelukkig zijn er tal van boeken over ondernemen die je verder kunnen helpen. In De gouden leestip vertellen ondernemers over het boek. Het is geen alternatief om lange periodes te hebben van behoorlijke inspanning en stress en dan proberen te herstellen door het roer resoluut om te gooien. Dan ben je te heftig aan het balanceren van heftige stress naar een enorm geluksgevoel. Hulpmiddelen werk-privé balans herstellen. Wil je starten met je werk-privé balans te repareren Als er geen bevruchting plaatsvindt, zakt de progesteron productie terug en wordt het slijmvlies afgestoten (je menstruatie). Tot zover is er niks aan de hand. Uit balans. Het evenwicht tussen oestrogeen en progesteron raakt bij vrijwel iedere vrouw vroeg of laat echter een keer uit balans In deze verklaring moet staan dat de onderneming dat jaar geen werkzaamheden heeft verricht buiten de doelomschrijving die in de statuten staat en dat artikel 396 lid 9 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing is. Je moet wel direct de balans met toelichting beschikbaar stellen als schuldeisers, aandeelhouders of certificaathouders daar om vragen

Balans maken Een eerste of jaarlijkse balans opstelle

Green Balance Boutique is niet zomaar een sportschool, maar een sfeervolle exclusieve fitness studio met persoonlijke en resultaat gerichte begeleiding. Dit alles gecombineerd met de nieuwste (digitale) trainingstechnieken, voor doelgericht fitness in slechts 30 minuten Geen activa op uw balans? Bekijk hier of u vandaag kunt opheffen. 3. Staan er nog passiva op de balans? Staan er nog passiva op uw balans? Ook dan is het nog niet aan te raden om over te gaan tot een turboliquidatie. Als er passiva op de balans staan betekent dat in de meeste gevallen dat er nog schulden zijn Dit resultaat is gelijk aan de stijging van de waarde van de deelneming op de balans, maar is niet daadwerkelijk in geld ontvangen (het is geen dividend). Doordat het resultaat aan het eind van het jaar wordt toegevoegd aan je eigen vermogen, kan je als aandeelhouder besluiten om dat resultaat als dividend uit te laten keren

Hoe maak ik een balans? - MKB Servicedes

Wat is het verschil tussen de balans en de kolommenbalans

 1. 7 Winst-en-verliesrekening en balans Als u geen herinvesteringsreserve had zou de afschrijving 20% van (€ 30.000 - € 10.000) = € 4.000 zijn. Verzekeringsuitkering voor verdwenen of beschadigd bedrijfsmiddel Ontvangt u een verzekeringsuitkering voor een verdwenen of.
 2. Ik had dus nog geen factuur gemaakt die heb ik in 2020 pas opgesteld in de boekhouding en verstuurd, ik heb de volgende boeking gedaan: bank - debet vooruitgefactureerde omzet - credit de laatste staat nu op de balans onder eigen vermogen, klopt dat
 3. 7 Winst-en-verliesrekening en balans Als u geen herinvesteringsreserve had, zou de afschrijving 20% van (€ 30.000 - € 10.000) = € 4.000 zijn. Verzekeringsuitkering voor verdwenen of beschadigd bedrijfsmiddel Ontvangt u een verzekeringsuitkering voor een verdwenen of.
 4. NLD: De leerstoornis die geen stoornis mag heten. Kinder- en jeugdneuropsycholoog Adriaan Kievit blijft zich inzetten voor kinderen met NLD - hoewel NLD officieel niet erkend wordt als stoornis. 'Je ziet dat kinderen met NLD die niet goed worden ondersteund, snel somber kunnen worden, depressief, angstig, boos en ook opstandig
 5. entere toelichting, zowel van de reële waarde als van de risico's. In het FD van 20 november 2012 stelt onder andere AFM-bestuurder Gerben Everts.
 6. dheartbalance.n

Wat staat er allemaal op een balans? De Zaa

 1. g Balans capsules van Lucovitaal. Voor 16:00 uur besteld, morgen in hui
 2. PWB staat voor Privé Werk Balans. De loopbaancoach gespecialiseerd in het vinden, hebben, en behouden van een gezonde balans tussen privé en werk. PWB loopbaancoach coacht, tr aint en adviseert iedereen die op zoek zijn naar een goede balans tussen werk en privé en tussen wat hen energie kost en wat hen energie geeft
 3. imaal 3 maanden om op natuurlijke wijze - zonder dieetproducten - gezonder, fitter en slanker te worden. Aan de hand van uw eigen coach in uw omgeving die u inspireert en motiveert
 4. Balans speelgoed is ideaal ter stimulatie van de grove motoriek. Op jonge leeftijd begint het kinderbrein deze vaardigheden in snel tempo te ontwikkelen maar ook op iets oudere leeftijd dienen de motorische vaardigheden verder verfijnd en onderhouden te worden
 5. Balans geeft hoogwaardige non-fictie uit op het gebied van geschiedenis, politiek, economie, (auto)biografie, journalistiek, cultuur, religie, ethiek, psychiatrie en andere maatschappelijk relevante onderwerpen. Dat doen wij met een klein, gemotiveerd team en vanuit een onafhankelijke positie. De komende jaren streven wij naar een optimale verbinding tussen traditioneel vakmanschap en nieuwe.

Nederige Pogacar is op weg naar tweede Tour-zege niet uit balans te krijgen. 10 juli 2021 10:37 10-07-21 10 De jonge Sloveen laat geen mogelijkheid onbenut om zijn fantastische en geweldige. Janouk legt uit waarom het zo belangrijk is dat een vlieger symmetrisch is. Deze video komt uit aflevering 'Het Kantoor 256'.Ben vindt dat domme mensen worde..

Wat is het verschil tussen een jaarrekening en een balans

Alles bewaren is geen optie. Zeker in het digitale tijdperk is er domweg te veel informatie en zouden we het overzicht verliezen. c. Belangen in balans: de handreiking beschrijft de selectielijst als instrument om de waarde van informatie in samenhang te wegen. d Over mijn Tarotreadingen 1-op-1. Lieve Patti, ik wil je hierbij bedanken voor de fijne en deskundige Tarotreadingen. Ik heb er erg veel rust en baat bij. Dank Cornelis. Over mijn Tarotreadingen 1-op-1. Meerdere keren een reading gedaan bij Patti en ben hier zeer tevreden over. Patti neemt de tijd voor je en helpt je als je vast loopt. Door het. Een Bee in balance habitat is een natuurlijk leefgebied dat aangelegd wordt specifiek gericht om bedreigde bijen en andere soorten bestuivers autonoom te laten floreren. Deze habitats zijn zorgvuldig ontwikkeld zodat er ruimte is om te wonen, werken, eten, drinken, recreëren, liefhebben en rusten. Door de juiste samenstelling van bodem.

Green Beans, Per Pound - Walmart

Balans tussen werk en privé - 5 gouden tips soChicke

In Balans Accountants, administratie en fiscaal juridische specialisten in de regio Zuid Oost Brabant. Vestiging in Helmond en Beek en Don Digitale balans gaat over het zó indelen van je tijd, dat je je er goed en gezond bij voelt. Met en zonder digitale media, zoals smartphones, laptops, tablets en games. Wat de juiste balans is, is voor iedereen anders, en je kunt het beste zelf bepalen wat goed voor je is. Om hierbij te helpen brengen we met het Digitale Balans Model in beeld. Twee bondgenoten, twee stemmen die oproepen in actie te komen om de wereld van onze kinderen leefbaar te houden. In dit brievenboek delen Marjan Minnesma en Jan Terlouw hun zorgen over de steeds snellere klimaatverandering, over de bedreigingen van de natuur en de mensheid. Maar het zijn geen doemberichten die ze elkaar sturen. Met veel kennis van.

NIEUW Balans. 10 likes. Het is tijd dat wij een gezamelijke, vooruitstrevende visie moeten hebben. Samen staan we sterk Bio Pro Balance creeërt een optimale maag- en darmflora op natuurlijke wijze, waardoor er geen resistentie kan ontstaan. Bio Pro Balance zorgt ervoor dat ongewenste bacteriën, schimmels en gisten in de darmen worden uitgeschakeld en vervolgens opgeruimd Balans in beleid bevorderen. Door Loek Kusiak. 16 juni 2021. Onderhandelen over arbeidsvoorwaarden en aandelen voor medewerkers, streven naar meer vrouwen in het management en invloed bij commissarissen. De medezeggenschap bij Alfa Accountants is tot wasdom gekomen. 'De or heeft aan populariteit bij de achterban gewonnen, maar ook aan invloed. Het bevat geen overbodige vulmiddelen en is geschikt voor alle leeftijden. Kies je product. Organimal Darmen in Balans - Katten. Organimal Darmen in Balans - Katten. € 19,95. Verzending na 2 werkdagen. 1

Sichuan Green Beans Recipe | Good Decisions

36 tips voor een betere balans tussen werk en privé AFA

Stikstofbeleid vraagt om balans tussen economie en ecologie. Door: Petra Berkhout · 16 september 2019. Categorie: Agrodebat 2019, Algemeen. De laatste maanden is er veel onduidelijkheid en daarmee onrust ontstaan over de gevolgen van de uitspraak van de Raad van State inzake het PAS. PAS staat voor Programma Aanpak Stikstof, deze is op 1 juli. Vanuit deze rol kan je een prachtige bijdrage leveren om Nederland toekomstbestendiger te maken, maar dan moet je wel wat meenemen. Amsterdam. HBO. WO. Integrale Projectbeheersing. Projectbeheersing. € 4.500 - € 6.000. Bekijk vacature. Business Manager

de lol, de worsteling, de balans - Geen bus: voor altijd

Fysiotherapie Balans Velsen. 215 likes · 2 were here. Fysiotherapie Balans Velsen is een praktijk voor fysiotherapie, manuele therapie en bekkenfysiotherapie gevestigd in Velsen-Noord. Samen met.. eigen balans. Op deze manier krijgt u niet alleen inzicht in uw eigen cijfers, maar bovendien helpt dit u bij het nemen van de juiste beslissingen. Dit programma - gemaakt voor niet-financiers - is dan ook een directe investering in de toekomst van uw eigen carrière. > OPTIMAAL LEEREFFECT We beperken het aantal deel-nemers aan deze cursus. samenvatting plus aantekeningen van lessen samenvatting financiering balans (wel btw) financiering bestaat uit exploitatiebegroting (zonder btw

Balans terugvinden met behulp van signalen. Een goede balans hoef je niet alleen te vinden in je voedingspatroon. Balans is belangrijk op elk gebied van het leven, en met name rondom je lichaam. Je lijf is een sterk maar tegelijk ook kwetsbaar organisme. Het is sterk wanneer het in balans is maar zwak wanneer het uit balans raakt Er is een verschil tussen balans- en stabiliteitsoefeningen. Bij een balansoefening beweeg je niet. Het is de bedoeling dat je je evenwicht bewaart. Dat kun je bijvoorbeeld doen door op een balansboard te gaan staan. Het lijkt makkelijk, maar als je er nog geen ervaring mee hebt, adviseren we je om ergens te gaan staan, waar je een steuntje hebt Helaas is dit geen structurele oplossing. De disbalans die je op dit moment misschien ervaart in je leven, begint namelijk in de hersenen. Brain Balance staat voor het veranderen van je brein, waardoor je ook je mindset, gewoontes en gedragspatronen kunt verbeteren. Zo kun je door Brain Balance steeds meer het leven van je dromen gaan leven Leasing on-balance. Opgelet: je vindt op de balans alleen financiële leasings terug. Dit zijn leasings met een aankoopoptie van maximaal 15%. Dit noemt men ook 'on-balance leasing'. Is er geen aankoopoptie op het einde van de leasing, of ligt de aankoopoptie hoger dan 15%, kan de leasing niet op de balans verschijnen. Leasing off-balanc

Beste Marjolein, Wat is het artikel hormonen in balans waardevol. Ik heb geen klagen hoor, ben 52 jaar, weeg 65 kg heb een baan van 4 dagen waarbij ik dagelijks een uur moet fietsen en dat het hele jaar door. Daarbij heb ik een groentetuin en we gaan, ook voor mijn gezin, redelijk bewust met voeding om Voor een bedrijf is een lening geen kosten. Je koopt iets en activeert dat op de balans. De lening wordt ook op de balans geactiveerd. De opbrengst van de producten van de investering is gewoon opbrengst. De lening wordt gewoon betaald via de balansrekening bank. Op het activa wordt gewoon afgeschreven en dat komt in de kosten

Microwaved Fresh Green Beans Recipe - EatingWellHow To Grow Green Beans Indoors - Garden TabsSherry Green Beans That Sing! – Life of the Party Always!

Een balans opstellen doe je zo Ikgastarte

Hoofdstuk 12 151 12 Waarderingsmethoden voor deelnemingen in de jaarrekening 1201 a 1 Een NV/BV heeft een deelnemingin een andere NV/BV, indien wordt voldaan aan de volgende drie voorwaarden: 1 er moet sprake zijn van kapitaalverschaffing; 2 deze kapitaalverschaffing dient om een duurzame bandaan te gaan; 3 de kapitaalverschaffing en de duurzame band worden aangehouden te Uren in Balans. Uren in Balans (UiB) is hét plannings- en urenregistratiesysteem voor apotheken. Eén programma waarin je je personeelsplanning, het maken van werkroosters en je uren-, ziekte- en verlofregistratie regelt. En UiB is een programma waarin je medewerkers zelf via hun eigen portaal of de UiB-app hun werkrooster en verlofsaldi. Goochem in Balans richt zich op kinderen, jeugdigen, (jonge) ouders, volwassenen en onderwijsprofessionals en is dé praktijk in de regio, met een zeer ruim aanbod op het gebied van onderzoek, ondersteuning en behandeling. Expertise met name op het gebied van ouder-kind massage, mindfulness, gedrag, hoogbegaafdheid, hooggevoeligheid, bore-out.

Uitleg over de balans - Jort

Ik stuur u een betaalverzoek en accepteer geen contante betalingen. Ik reken geen annuleringskosten zolang er extra beschermingsmaatregelen getroffen moeten worden. Ik aanvaard geen aansprakelijkheid voor eventuele besmettingen. Een fijne behandeling gewenst! Vriendelijke groeten, Chantal Baboe. Baboe-Balans T. 06- 53 35 19 78 info@baboe-balans.n Indien de omvang van de voorziening niet betrouwbaar geschat kan worden zal er een toelichting in de jaarrekening onder de niet uit de balans blijkende verplichtingen opgenomen moeten worden, waaruit deze mogelijk verplichting blijkt en tevens wat de aanleiding is dat er geen betrouwbare schatting gemaakt kan worden

Vaccinatie weigeren: géén reden voor ontslag op staande

1. Op uw tenen staan. De eerste oefening van de dag doet u tijdens het aankleden. Zet uw voeten naast elkaar, liefst zonder sokken en schoenen. Zoek naar balans en ga dan op uw tenen staan. Houd even vast en zak langzaam terug. Herhaal dit 5 keer. Van deze oefening krijgt u sterke voeten en een goede balans. 2 Urk is uit balans: geen kerkgang, familiebezoek of koorrepetitie. Op Urk is de komst van dertig kerkgangers naar de kerk niet meer aan de orde. De Stille Week begint stil op Urk. 'We missen het. Binnen mijn praktijk Balans-Bilance begeleid ik mensen die een actieve rol willen spelen bij hun proces van ziek zijn en herstel na de diagnose kanker. Ik geef medische ondersteunende adviezen en leefstijl adviezen over onder andere voeding, bewegen en balans vinden tussen werk en privé Controleer uw balans. Op de volgende manier kunt u testen of uw evenwicht goed is. Til een voet op en kijk hoe lang u dit kunt volhouden. Probeer vervolgens tien stappen te lopen alsof u over een koord loopt. De resultaten van beide testen zouden moeten verbeteren als u deze evenwichtsoefeningen dagelijks doet

Jaarrekening eenmanszaak Opstellen balans en

Sociale balans als een afzonderlijk document De sociale balans kan volgens de boekhoudrichtlijn een onderdeel blijven van de jaarrekening volgens het volledig schema. Maar voor kleine en microvennootschappen die respectievelijk een verkort schema en een microschema mogen neerleggen, mag de sociale balans volgens deze richtlijn geen deel meer uitmaken van de jaarrekening Balans | Serge Simonart. Met 'Het leven en hoe het te leiden' levert schrijver en journalist Serge Simonart (60) een boek af waarin hij jongeren en hun ouders inzichten biedt voor een geslaagd bestaan. Hier maakt hij zijn persoonlijke balans op Blijf in balans, kom in beweging. Je hebt namelijk geen tijd om te piekeren tijdens de les. Boks je hoofd leeg en ga moe maar voldaan weer naar huis. Ik meld me aan. Bokszaktraining. Even lekker de dag van je afslaan doe je tijdens de bokszaktraining Er is vanuit de wetenschap geen minimum of maximum schermtijd die voor iedereen geldt. Je kunt het beste zelf bepalen wat goed voor je is. Deze test zal je helpen om te beoordelen of je tevreden bent met je digitale balans. Aan het einde van de test delen we tips over wat je kunt veranderen aan je mediagebruik. Volgende

De balans helpt je om overzicht te houden over hoe het gaat met je bedrijf. Als je elk jaar een balans maakt, kun je precies zien hoe je bedrijf ontwikkelt. Definitie Een balans is een overzicht van de bezittingen, de schulden en het eigen vermogen van een entiteit zoals een onderneming, instelling of persoon, op een bepaald moment Op weg naar een gezonde relatie met eten en met jezelf, dat is waar Get in Balance voor staat. Geen rare diëten, afslankhypes, shake's of uithongeren maar de regie terug over je eetgedrag. Hoe lekker zou het zijn om niet maandag weer opnieuw te beginnen, geen strijd meer met jezelf of de weegschaal maar gewoon genieten met blijvend. Balans. Balans. Sommige kinderen stoppen zelf met kijken naar media. Andere kinderen moet je hierbij helpen. Het is vooral belangrijk dat media niet de enige activiteit zijn voor je kind. Help je kind hierbij door zelf het goede voorbeeld te geven. Maak samen afspraken over de momenten waarop media 'aan' en 'uit' staan Voorraadwaardering gaat over het bijhouden van de waarde van de voorraad op de balans aan de linkerkant (de activa-kant). De voorraadwaarde dient verhoogd te worden wanneer voorraad ingekocht wordt en verlaagd te worden wanneer er iets uit de voorraad is verkocht. Voorraad dient ook te worden afgewaardeerd in geval van bijvoorbeeld diefstal of.