Home

ParkinsonNet regio

ParkinsonNet is een landelijk netwerk met ruim 3.400 zorgverleners gespecialiseerd in parkinson. De best mogelijke zorg en kwaliteit van leven voor iedereen met de ziekte van Parkinson, of een atypisch parkinsonisme, dat is wat ons drijft. Door de mens met parkinson centraal te stellen, samenwerking tussen verschillende zorgdisciplines te. Ieder jaar maken we voor elke regio een rapportage met daarin informatie over de paramedische zorg en samenwerking in de regio. Deze rapportage vindt u in uw regiogroep op ParkinsonConnect onder bestanden. Om de grafieken en tabellen nog meer te duiden maakten we twee informatiefilmpjes waarin we uitleggen wat deze cijfers betekenen en wat u er mee. ParkinsonNet multidisciplinaire overleggen in elf verschillende regio's. Doel van deze bijeenkomsten was om de samenwerking en de kwaliteit van zorg in het regionale ParkinsonNet te verbeteren. De invulling van de bijeenkomsten werd in samenwerking met de regiocoördinator afgestemd op de situatie in het betreffende netwerk. Win-wi ParkinsonNet Zorgzoeker. welkom bij de Parkinson zorgzoeker. informatie over zorgverleners en zorgactiviteiten in de buurt. vind uw zorg

Binnen de muren van het Radboudumc kreeg ParkinsonNet letterlijk en figuurlijk vorm. Het eerste, toen nog kleine, netwerk ontstond in de regio Arnhem-Nijmegen. Een netwerk bestaande uit enkel paramedici, neurologen en parkinsonverpleegkundigen ParkinsonNet staat voor een netwerk van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen van mensen met de ziekte van Parkinson. In een groot aantal regio's in Nederland is een ParkinsonNet aanwezig. In deze brochure vindt u de zorgverleners die werkzaam zijn in de regio Venlo/Venray. Wie zitten in het ParkinsonNet

1 Neurologie Parkinsonnet regio Venlo/Venray Adressen en telefoonnummers Inleiding ParkinsonNet staat voor een netwerk van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen van mensen met de ziekte van Parkinson. In een groot aantal regio s in Nederland is een ParkinsonNet aanwezig Afgelopen week vonden er drie bijzondere ParkinsonNet-regiobijeenkomsten plaats voor de zorgverleners uit de regio Arnhem-Zevenaar, Nijmegen en Boxmeer. Tijdens de live te volgen talkshows vond de aftrap plaats voor de samenwerking rondom Zorg voor Parkinson Met de betrokken ParkinsonNet-regio's zijn online talkshows georganiseerd om Zorg voor Parkinson ook buiten de ziekenhuizen onder de aandacht te brengen. Per regio hebben we samen geïnventariseerd waar de specifieke behoeftes liggen

ParkinsonNet is een netwerk van zorgverleners dat gespecialiseerd is in het behandelen en begeleiden van mensen met de ziekte van Parkinson of een parkinsonisme. De zorgverleners die aangesloten zijn bij ParkinsonNet, zijn speciaal geschoold in het behandelen van mensen met de ziekte van Parkinson en hierop lijkende ziektebeelden ParkinsonNet startte in 2004 als netwerk van 12 fysiotherapeuten in de regio Nijmegen. Nu is het uitgegroeid tot een landelijk netwerk met ruim 3.000 zorgprofessionals in 68 regio's. Maar liefst 12 verschillende disciplines zijn aangesloten, waaronder neurologen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten en verpleegkundigen ParkinsonNet. Onze behandelaars zijn aangesloten bij ParkinsonNet regio Drechtsteden. Het doel van ParkinsonNet is om mensen met parkinson de best mogelijke zorg te geven. Door deze samenwerking kunnen wij onze kennis delen, casuïstiek bespreken (mits hier toestemming voor is) en overleggen met andere behandelaars als dat nodig is

ParkinsonNet - Een landelijk netwerk van meer dan 3

  1. ParkinsonNet is een regionaal en nationaal georganiseerd netwerk van in Parkinson gespecialiseerde zorgverleners. Het gaat hierbij voornamelijk om paramedici, die voor een groot deel werkzaam zijn in de eerste lijn, hoewel een deel van de aangesloten zorgverleners werkt in de tweede lijn of in of vanuit het verpleeghuis
  2. dering van (chronische.
  3. We hebben een stuurgroep voor de Zorg-voor-Parkinson-regio opgericht. Deze regionale stuurgroep komt regelmatig bij elkaar om mogelijke zorgverbeteringen in de regio te bespreken. De stuurgroep bestaat uit mensen met parkinson, vertegenwoordigers van de betrokken ziekenhuizen en vertegenwoordigers van de aangesloten ParkinsonNet-regio's
  4. ParkinsonNet. Een landelijk netwerk van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van parkinsonpatiënten

Regiorapportage - ParkinsonNe

  1. Volg ParkinsonNet Scholingsvoorwaarden | Klachtenprocedure | Kwaliteit scholingen - CRKBO erkenning 024 361 4701 (maandag t/m vrijdag van 13.30 tot 17.00 uur
  2. ParkinsonNet is een landelijk netwerk van zorgverleners die gespecialiseerd en opgeleid zijn in het behandelen en begeleiden van mensen met parkinson. Meer dan 3.200 zorgverleners (onder andere fysio- en oefentherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, diëtisten en parkinsonverpleegkundigen) zijn a
  3. Zorg voor Parkinson is een initiatief van Radboudumc, Rijnstate, CWZ, Bernhoven en Maasziekenhuis Pantein en tot stand gekomen in samenwerking met de Parkinson Vereniging en ParkinsonNet
  4. In een groot aantal regio's in Nederland is inmiddels een ParkinsonNet aanwezig. In de meeste regio's zijn de volgende zorgverleners betrokken bij het ParkinsonNet: de neurologen en parkinsonverpleegkundige(n) van het regionale ziekenhuis en fysiotherapeuten, oefentherapeuten (Ceasar en Mensendieck), logopedisten en ergotherapeuten werkzaam in de regio rondom het ziekenhuis
  5. Fysiotherapeuten in de ParkinsonNet regio's behandelen Parkinson patiënten volgens de KNGF richtlijn. Naleving van de richtlijn en effectmeting in de praktijk. Coördinatiecentrum ParkinsonNet Ten behoeve van de verspreiding en implementatie van de resultaten van het onderzoek is aan de onderzoeksgroep een stimuleringsimpuls gegeven
  6. In de regio Groningen is sinds 2009 een netwerk van in Parkinson gespecialiseerde zorgverleners actief. Dit netwerk met de naam ParkinsonNet is bedoeld om de kwaliteit van zorg voor patiënten met het syndroom van Parkinson te verbeteren. Parkinson. De ziekte van Parkinson komt veel voor. Parkinson is een uitzonderlijk complexe aandoening

In de regio Winterswijk is een ParkinsonNetwerk, waaraan speciaal opgeleide fysiotherapeuten, oefentherapeuten, logopedisten, ergotherapeuten en diëtisten deelnemen. Wat is ParkinsonNet? ParkinsonNet staat voor een regionaal netwerk van in Parkinson-gespecialiseerde zorgverleners Zorg voor Parkinson is een samenwerking tussen zorgverleners in de regio Arnhem-Zevenaar, Nijmegen, Boxmeer en Oss-Uden-Meierijstad ParkinsonNet is een netwerk van gespecialiseerde zorgverleners die de problemen met de dagelijkse activiteiten, behandelen en begeleiden. Deze gespecialiseerde zorgverleners vormen samenwerkingsverbanden per regio. ParkinsonNet is een initiatief van het UMC St Radboud en de Werkgroep Bewegingsstoornissen van de Nederlandse Vereniging voor.

Ergotherapie: Proteion

ParkinsonNet is een landelijk netwerk van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van parkinsonpatiënten . Bas Bloem, hoogleraar neurologische bewegingsstoornissen. Waar staat 'ParkinsonNet' voor? ParkinsonNet staat voor een netwerk van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen van mensen met de ziekte van Parkinson. In een groot aantal regio's in Nederland is inmiddels een ParkinsonNet aanwezig. In april 2009 is het ParkinsonNet voor de regio Amsterdam opgericht ParkinsonNet. ParkinsonNet is een regionaal samenwerkingsverband van zorgverleners met specifieke interesse in de behandeling van patiënten met de ziekte van Parkinson. In 2004 werd een eerste ParkinsonNet opgezet in de regio Arnhem/Nijmegen rond het Parkinson Centrum Nijmegen (ParC) van het UMC St Radboud

Op bezoek bij 11 ParkinsonNet regio's - ParkinsonNe

Daarnaast werken ParkinsonNet therapeuten nauw samen met de neurologen in de regio. Zodoende zijn de behandelingen deskundig en beter op elkaar afgestemd, waardoor de kwaliteit van zorg verbetert voor Parkinson patiënten. AFSPRAAK PLANNEN. Onze specialisten ParkinsonNet Bijna 3.000 gespecialiseerde zorgverleners (o.a. neurologen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, diëtisten en verpleegkundigen) zijn aangesloten bij dit netwerk. Het netwerk is onderverdeeld in regio's die zijn gecentreerd rond één of meerdere maatschappen neurologie van de regionale ziekenhuizen ParkinsonNet Onze logopediepraktijk is aangesloten bij het ParkinsonNet. Waar staat ParkinsonNet voor? ParkinsonNet staat voor een netwerk van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen van mensen met de ziekte van Parkinson. In een groot aantal regio's in Nederland is inmiddels een ParkinsonNet aanwezig. In de meeste regio's zijn de volgende zorgverleners betrokken bij het. De gemiddelde kwaliteitsscore voor ParkinsonNet therapeuten was 67.2 (5.7). Deze score was significant (p<0.01) hoger in vergelijking met de gemiddelde score van de algemene therapeuten (50.7 (12.5). Het percentage patiënten dat fysiotherapie gebruikten was 72% in de ParkinsonNet regio's en 74% in de usual care regio's

Parkinsonnet, Parkinson Revalidatie Opname en Regionaal Parkinson Centrum. In Isala werken de neurologen en de Parkinson-verpleegkundigen samen met paramedici van het ziekenhuis. Paramedici die in de regio zijn aangesloten bij ParkinsonNet en paramedici van het verpleeghuis Zonnekamp te Steenwijk Het Parkinsonnet is een landelijk opererend netwerk van gespecialiseerde fysiotherapeute en andere paramedici in de zorg voor Parkinsonpatiënten. Het Parkinsonnet is geen onderdeel van FysioDordt maar wij vinden het toch waardevol om binnen ons netwerk de gespecialiseerde fysiotherapeuten in de regio te vermelden Praktijk Gorissen & ParkinsonNet . Sinds 2008 is onze praktijk voor (Sport)Fysiotherapie en Acupunctuur aangesloten bij het ParkinsonNet Sittard-Geleen voor de regio Beek Lb. Het is dan ook de enige praktijk voor Fysiotherapie in de gemeente Beek

ParkinsonNet Den Bosch is tot stand gekomen in samenwerking met: Leidse Universitair Medisch Centrum, VU Medisch Centrum, Parkinson Patiënten Vereniging en Koninklijke Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie. Wij zijn opgeleid door professionals / wetenschappers van UMC St. Radboud Nijmegen In regio 's-Hertogenbosch, ParkinsonNet Den Bosch, werken we nauw samen met de neurologen, geriaters. Om de implementatie van ParkinsonNet netwerken in andere regio's te stimuleren heeft het ParkinsonNet projectteam van ZonMw een eenmalig subsidie ontvangen. Met deze subsidie kon een landelijk Parkinsonnet coördinatiecentrum opgezet worden 5 1.2 Achtergrond In 2011 is in opdracht van Zorgverzekeraars Nederland door KPMG Plexus en Vektis een onderzoek gedaan naar de meerwaarde van ParkinsonNet. In dit onderzoek zijn regio s waar ParkinsonNet in 2009 actief was vergeleken met regio s waar ParkinsonNet in 2009 nog niet actief was In 2004 werd het eerste ParkinsonNet zorgnetwerk voor Parkinson patiënten opgezet in de regio Arnhem-Nijmegen. Dit regionale netwerk bestond uit 19 fysiotherapeuten, 9 logopedisten, 9 ergotherapeuten en 3 ziekenhuizen. Nu, 10 jaar later, heeft iedere regio in Nederland een regionaal multidisciplinair netwer Zorg voor Parkinson. In de regio Groningen is sinds 2009 een netwerk van in Parkinson gespecialiseerde zorgverleners actief. Dit netwerk met de naam ParkinsonNet is bedoeld om de kwaliteit van zorg voor patiënten met het syndroom van Parkinson te verbeteren

ParkinsonNet Zorgzoeke

De leden van het dagelijks bestuur zijn verantwoordelijk voor een portefeuille: voorzitterschap, secretariaat, penningmeester, contactpersoon V&VN, NVN werkgroep bewegingsstoornissen, Parkinson Vereniging en ParkinsonNet en nascholing. Iedere regio in Nederland levert een afvaardiging ten behoeve van het dagelijks bestuur De geriatriefysiotherapeut van Fysiovision maakt hier een essentieel onderdeel van uit. De fysiotherapeuten van het Geriatrieteam plus hebben naast de zorg rondom de ouder wordende patiënt meerdere specialisaties zoals bijvoorbeeld: longaandoeningen, oedeem, aanmeten van steunkousen, oncologie, ontspanningstherapie en centraal neurologische klachten zoals Parkinson, beroerte en MS

Over ParkinsonNet - ParkinsonNe

ParkinsonNet zorgverleners werken goed verspreid over een regio en moeten ook in staat zijn om patiënten aan huis te behandelen. Zo kunnen patiënten aan huis of dichtbij huis een goede behandeling krijgen ParkinsonNet is een landelijk netwerk van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van parkinsonpatiënten. Ruim 3.000 zorgverleners (onder andere neurologen, fysiotherapeuten, oefentherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, diëtisten en parkinsonverpleegkundigen), verdeeld over 69 regio's zijn aangesloten bij ParkinsonNet In de regio Winterswijk start een ParkinsonNet volgende maand met de scholing van een aantal behandelaars door het Radboudziekenhuis in Nijmegen Parkinson en MS. ParkinsonNet staat voor een netwerk van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen van mensen met de ziekte van Parkinson. In een groot aantal regio's in Nederland is inmiddels een ParkinsonNet aanwezig. In de meeste regio's zijn de volgende zorgverleners betrokken bij het ParkinsonNet: de neurologen en.

Fysiotherapie bij Parkinson(isme) - Fysiotherapie Beenhakkers

De Catalogus is in eerste instantie bedoeld voor verpleegkundigen, neurologen en andere zorgverleners in de regio. Ook de medewerkers van het Servicepunt Zorg voor Parkinson maken gebruik van de Catalogus. Via de Catalogus vinden ze snel geschikte patiëntinformatie die ze kunnen delen met patiënten en naasten Parkinson en ParkinsonNet De ziekte van Parkinson is een ziekte van de hersenen. Wie aan de ziekte lijdt, kan uiteenlopende klachten hebben en de ziekte van Parkinson is dan ook erg complex. Voor geen enkele patiënt is het beeld van parkinsons ymptomen hetzelfde. Voorbeelden symptomen ziekte van Parkinson: Trillen (tremor) van de handen, benen, [ Parkinsonnet-Den Haag. Als deelnemend fysiotherapeut van ParkinsonNet Den Haag hebben wij de taak om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van deze gespecialiseerde dienstverlening in de regio Den Haag op het maximale niveau blijft Voor Dimitri Eimers is de praktijk bekend terrein. Al bijna 25 jaar werkt hij als fysiotherapeut, gespecialiseerd in onder meer COPD, COVID, hartfalen, Claudicatio, Parkinson en manuele therapie in Nieuw Bergen. Ook is Dimitri een van de oprichters van het fysiotherapeutennetwerk Fyne en coördinator van ParkinsonNet regio Boxmeer ParkinsonNet is een landelijk netwerk van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van parkinsonpatiënten. Meer dan 3.000 zorgverleners, waaronder neurologen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten en verpleegkundigen, verdeeld over 69 regio's in Nederland zijn aangesloten bij dit netwerk

Kom in beweging voor parkinson - Wereld Parkinson Dag

Parkinsonnet regio Venlo/Venray - PDF Gratis downloa

Info over parkinsonnet fysiotherapie. Resultaten van 8 zoekmachines! Pagina 1 van circa 31.000 resultaten voor parkinsonnet fysiotherapie - 0.011 sec Inloggen. E-mailadres. © ParkinsonNet

Aftrap Zorg voor Parkinson in de ParkinsonNet-regio's

ParkinsonNet is een landelijk netwerk van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van parkinsonpatiënten. Meer dan 2.700 zorgverleners (onder andere neurologen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten en verpleegkundigen) zijn aangesloten bij dit netwerk. Het streven van ParkinsonNet is dat iedereen met de ziekte van Parkinson of een atypisch. de regio Arnhem-Nijmegen liet zien dat slechts 14% van de patiënten met de ziekte van Parkinson onder behandeling was van een logopedist, maar ook dat ParkinsonNet het merendeel van de logopedisten (93%) zichzelf ParkinsonNet staat voor een regionaal netwerk van in onvoldoende deskundig vindt om parkinsonpatiënten de ziekte van Parkinson gespecialiseerde zorgverleners: adequaat te behandelen. Regio Maasgouw Regio Leudal ParkinsonNet, DGO. Anne Van Gorp-Faassen. Regio Peel en Maas Regio Venlo Gezondheidscentrum Arcade Tegelen ParkinsonNet, DGO - Submenu 1 > Consulteren en behandelen > Specialist ouderengeneeskunde > Diëtisten > Ergotherapie > Fysiotherapie > Logopedi

Fysiotherapie Lentz van der Wal is de specialist in bewegen die zorgt dat u weer optimaal kunt bewegen. Of het nu gaat om klachten opgedaan tijdens het werk, de fysieke gevolgen van een ongeval, ziekte of operatie, eens sportblessure, een verkeerde houding of gewoon omdat het lichaam ouder wordt met de fysyiotherapeut bespreekt u wat u nodig heeft om weer in beweging te komen Regio Maasgouw ParkinsonNet. Lieke Oomen. Algemeen fysiotherapeut. Regio Venlo Regio Roermond - Submenu 1 > Consulteren en behandelen > Specialist ouderengeneeskunde > Diëtisten > Ergotherapie > Fysiotherapie > Logopedie > Maatschappelijk werk > Psychologie > Geriatrische Revalidatiezorg > Eerstelijns verblij

Aangesloten bij ParkinsonNet (coördinator ParkinsonNet regio Tiel) Alle medewerkers Ziekenhuis Rivierenland. President Kennedylaan 1 4002 WP Tiel (0344) 67 49 11 Barbarapolikliniek. Elisabethdreef 4 4101 KL Culemborg (0344) 67 47 44 Zorgkaart Nederland. 8,0 Ziekenhuischeck.nl. 7,7. ParkinsonNet is een landelijk netwerk van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van patiënten met de ziekte van Parkinson en parkinsonismen. Bijna 3.400 gespecialiseerde zorgverleners (o.a. neurologen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, diëtisten en verpleegkundigen) zijn aangesloten bij dit netwerk Zorgverleners die bij ParkinsonNet zijn aangesloten hebben een meerdaagse basisopleiding ondergaan en houden elkaar scherp met overleg, vergaderingen, symposia, en activiteiten in de regio. Onze Regio afdeling van ParkinsonNet Wij staan voor de regio Zuid Kennemerland en de Haarlemmermeer Hiervoor ontwikkelen zij een Duits-Nederlands expertisecentrum en een grensoverschrijdend ParkinsonNet netwerk in de Rhein-Waal-Regio. Zij bouwen voort op de infrastructuur en expertise van het Parkinson Centrum Nijmegen (NL) en het regionale netwerk ParkinsonNet (NL)

Zorg voor Parkinson in 2021 - Zorg voor Parkinso

ParkinsonNet is een landelijk netwerk van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van parkinsonpatiënten. Ruim 3.000 zorgverleners (onder andere neurologen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, diëtisten en parkinsonverpleegkundigen), verdeeld over 69 regio's zijn aangesloten bij dit netwerk ParkinsonNet is een landelijk netwerk van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van patiënten met de ziekte van Parkinson en parkinsonismen. Bijna 3.000 gespecialiseerde zorgverleners (o.a. neurologen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, diëtisten en verpleegkundigen) zijn aangesloten bij dit netwerk

Parkinsonnet - fysiotherapie-snijders

Het PPNN sluit daarmee naadloos aan op het landelijk opererende ParkinsonNet, waarin tot dusverre vooral paramedici actief waren. We beogen primair de samenwerking tussen alle betrokken disciplines rondom patiënten met de ziekte van Parkinson in het noorden van Nederland te optimaliseren en te harmoniseren, om daarmee de behandeling van patiënten met de ziekte van Parkinson te kunnen verbeteren ParkinsonNet zorgverleners werken goed verspreid over een regio en moeten ook in staat zijn om patienten aan huis te behandelen. Zo kunnen patienten aan huis of dichtbij huis een goede behandeling krijgen

Op initiatief van het Radboudumc is ParkinsonNet opgericht. Dit is ontstaan in samenwerking met de Parkinson Vereniging en de Nederlandse Werkgroep voor Bewegingsstoornissen. ParkinsonNet bestaat uit regionale netwerken van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van patiënten met de ziekte van Parkinson of parkinsonismen ParkinsonNet. nov. 2010 - heden10 jaar 5 maanden. regio Boxtel. ParkinsonNet is een landelijk netwerk van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van parkinsonpatiënten. Sinds 2010 ben ik geregistreerd ParkinsonNet logopedist voor de regio 's-Hertogenbosch. Met de neurologen en Parkinsonverpleegkundige van Jeroen. ParkinsonNet staat voor een netwerk van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen van mensen met de ziekte van Parkinson. In een groot aantal regio's in Nederland is inmiddels een ParkinsonNet aanwezig. In de meeste regio's zijn de volgende zorgverleners betrokken bij het ParkinsonNet: de neurologen en parkinsonverpleegkundige(n) van het regionale ziekenhuis en. In onze praktijk is Joost al jaren lid van ParkinsonNet. Daarmee hoort hij bij het netwerk van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in Parkinson. Sinds kort is er een nieuw samenwerkingsverband voor Parkinsonzorg in de regio: Zorg voor Parkinson. Dit is een samenwerking tussen ziekenhuizen en zorgverleners in de regio Gelderland en Noord-Brabant

ParkinsonNet: betere en goedkopere behandeling voor Parkinso

Eerdere onderzoeken hebben de kosteneffectiviteit van ParkinsonNet al aangetoond. De besparingen variëren van 300 euro tot meer dan 1500 euro per patiënt per jaar. Daarnaast kwam naar voren dat patiënten in de ParkinsonNet-regio's 55 procent minder heupfracturen oplopen en ze vaker en betere fysiotherapie krijgen ParkinsonNet is verdeeld in regio's in Nederland. Binnen een regio zijn diverse zorgverleners betrokken bij het ParkinsonNet; Neurologen en Parkinsonverpleegkundigen van de regionale ziekenhuizen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten en diëtisten in de regio rondom het ziekenhuis ParksinonNet heeft in samenwerking met Vektis en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) een rapport samengesteld over de cijfers van ParkinsonNet. Het betreft een analyse van de kwaliteit van zorg binnen het landelijke ParkinsonNet in de jaren 2010 en 2011, op basis van een analyse van de Vektis -database. In de eerste plaats vormt de huidige analyse een [ ParkinsonNet is een landelijk netwerk van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van Parkinsonpatiënten. Ruim 3.000 zorgverleners (onder andere neurologen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, diëtisten en Parkinson verpleegkundigen), verdeeld over 69 regio's zijn aangesloten bij dit netwerk Deelnemers waren professionals in zorg en welzijn, aangesloten bij ParkinsonNet (PN) afkomstig uit verschillende regio [s en werkzaam in verschillende settings. Er zijn 7 pilots georganiseerd waaraan In totaal 43 professionals in zorg en welzijn hebben deelgenomen, waarvan 23% man. De werkervaring varieerde van 3 tot 43 jaar, gemiddeld 22 jaar. D

Ziekte van Parkinson - PZC Dordrech

Lees meer bij Parels van de regio. ParkinsonNet. Samen met maar liefst 3.000 speciaal opgeleide zorgprofessionals wil ParkinsonNet het leven van mensen met parkinson verbeteren. In hun nieuwe zorgconcept is de patiënt zelf deskundig, dit verbetert de zorg enorm en bespaart miljoenen op jaarbasis Wat is ParkinsonNet? ParkinsonNet is een landelijk netwerk van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van patiënten met de ziekte van Parkinson en parkinsonismen. Bijna 3.000 gespecialiseerde zorgverleners (o.a. neurologen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten en verpleegkundigen) zijn aangesloten bij dit netwerk Daarnaast werken ParkinsonNet-therapeuten nauw samen met de neurologen in uw regio. Zodoende zijn de behandelingen deskundig en beter op elkaar afgestemd, waardoor de kwaliteit van zorg verbetert voor mensen met de ziekte van Parkinson. Meer informatie over de ziekte van Parkinson en het ParkinsonNet vindt u op: www.parkinsonweb.nl De Catalogus is in eerste instantie bedoeld voor verpleegkundigen, neurologen en andere zorgverleners in de regio. Ook de medewerkers van het Servicepunt Zorg voor Parkinson maken gebruik van de Catalogus. Via de Catalogus vinden ze snel geschikte patiëntinformatie die ze kunnen delen met patiënten en naasten

ParkinsonNet Om de meerwaarde van het ParkinsonNet-concept te evalueren is er een groot landelijk wetenschappelijk on-derzoek uitgevoerd (de ParkinsonNet-Studie). Dit on-derzoek werd destijds gefinancierd door ZonMw, in het kader van het progamma Doelmatigheid. In het onder-zoek hebben wij 8 regio's met een ParkinsonNet vergele ParkinsonNet is een netwerk van gespecialiseerde zorgverleners die de problemen met deze activiteiten behandelen en begeleiden. Zij vormen samenwerkingsverbanden per regio. Corpus Fysiotherapie is met Wouter Mannaerts lid van ParkinsonNet

Netwerkzorg bij de ziekte van Parkinson - Richtlijn

Fryslân. Borniastraat 40. 8934 AD Leeuwarden. T 058 286 7861. Meer over deze locatie ParkinsonNet Meer dan 2000 zorgverleners (onder andere neurologen, fysio- en oefentherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten en verpleegkundigen ) zijn aangesloten bij dit netwerk. Het netwerk is onderverdeeld in regio's die zijn gecentreerd rond één of meerdere maatschappen neurologie van de regionale ziekenhuizen Naam: Cue2Walk Doel: Een slim draagbaar apparaat ontwikkelen dat mensen met parkinson meer bewegingsvrijheid geeft Beoogd resultaat: De zogeheten 'Freeze of Gait' bij mensen met parkinson verhelpen met behulp van therapie en een slim draagbaar apparaatje Partners: De Haagse Hogeschool, TU Delft, Basalt, Medical Delta Living Lab Rehabilitation Technolog

Fysiotherapeut en Coördinator ParkinsonNet regio Deventer

Zorg voor Parkinson. In onze regio is een netwerk van in Parkinson gespecialiseerde zorgverleners actief. Dit netwerk met de naam ParkinsonNet is bedoeld om de kwaliteit van zorg voor patiënten met de ziekte van Parkinson te verbeteren. De Zorgpraktijk is aangesloten bij het ParkinsonNet ParkinsonNet is opgericht op initiatief van het Radboudumc, in samenwerking met de Parkinson Vereniging en de Nederlandse Werkgroep voor Bewegingsstoornissen. Parkinson Op Maat Recent is het Parkinson Op Maat project gestart, een groot nieuw onderzoek bij mensen die de diagnose Parkinson in de afgelopen vijf jaar hebben gekregen ParkinsonNet staat voor een netwerk van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen van mensen met de ziekte van Parkinson. In een groot aantal regio's in Nederland is inmiddels een ParkinsonNet aanwezig. In de meeste regio's zijn de volgende zorgverleners betrokken bij het ParkinsonNet: de neurologen en parkinsonverpleegkundige(n) van het regionale ziekenhuis e Tijdens het ParkinsonNet Congres 2012 op 30 november 2012 wordt de eerste ParkinsonNet Innovation Award uitgereikt. Iedere ParkinsonNet zorgverlener kan een projectidee indienen. Projecten die direct leiden tot betere parkinsonzorg in de eigen regio, en ook interessant zijn voor andere ParkinsonNet regio's, komen in aanmerking voor de prijs

Wat gaan wij doen? - Zorg voor Parkinso

Fysiolijnschalkwijk is aangesloten bij het landelijke Parkinsonnet. Erwin Henskes is geregistreerd Parkinson-therapeut. GERIATRIENET. In de regio Zuid-Kennemerland is er, in samenwerking met afdeling Geriatrie van het Spaarne Gasthuis, een netwerk van fysiotherapeuten met kennis van de geriatrie ParkinsonNet staat voor een netwerk van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen van mensen met de ziekte van Parkinson. In een groot aantal regio's in Nederland is inmiddels een ParkinsonNet aanwezig. In de meeste regio's zijn de volgende zorgverleners betrokken bij het ParkinsonNet:.

wwwZorgboog in Balans | LinkedInUitgelicht: Maurice Looijen - Fysiotherapie Ruesinklandscape_portrait_0004_mevr_tiemessen - Fysiotherapie aan46

ParkinsonNet is een landelijk netwerk van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van parkinsonpatiënten. Bijna 3.000 zorgverleners (onder andere neurologen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, diëtisten en verpleegkundigen), verdeeld over 70 regio's zijn aangesloten bij dit netwerk Parkinson en parkinsonisme : samenwerking binnen ParkinsonNet ( regio Eindhoven) Dementie : programma Edomah gericht op mensen met dementie en hun mantelzorgers thuis (aangesloten bij dit landelijke netwerk). Pijn- ondanks pijn of vermoeidheid toch je leven ( weer) invulling geven (Activiteitenweger, balans in belasting en belastbaarheid ParkinsonNet is een landelijk netwerk van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van parkinsonpatiënten. Meer dan 2000 zorgverleners als neurologen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten en verpleegkundigen zijn aangesloten. Het streven is dat iedereen met de ziekte van Parkinson of een atypisch parkinsonisme de allerbeste zorg krijgt die mogelijk is Ja, binnen BrabantZorg breed zijn 4 parkinson consulenten werkzaam. Elke regio heeft een vast aanspreekpunt. In samenwerking met ziekenhuis Bernhoven Uden draaien we Parkinson spreekuren in combinatie met neuroloog. ParkinsonNet: ParkinsonNet geschoolde hulpverleners binnen elke behandelgroep, specialist oudergeneeskunde binnen elke behandelgroep In de regio Weert werken de volgende zorgverleners via het netwerk 'ParkinsonNet' samen aan goede zorg voor mensen met Parkinson: fysiotherapeuten, apotheker, diëtist, geriater, ergotherapeuten, neurologen, revalidatiearts, GZ-psycholoog, logopedisten, specialist Ouderengeneeskunde en parkinsonverpleegkundige ParkinsonNet regio Sittard-Geleen 2017 - 2019 Bestuurslid ParkinsonNet Sittard-Geleen. Netwerkbijeenkomsten organiseren, invulling geven aan inhoud bijeenkomsten. Verantwoordelijk voor digitale communicatie binnen het digitale Parkinsonconnect en beantwoorden vragen omtrent dit digitale platform