Home

Comorbiditeit dwangstoornis

Veel kinderen met een dwangstoornis hebben comorbide problemen. In epidemiologisch onderzoek (wat over het algemeen lagere uitkomsten geeft dan onderzoek in klinische settings als gevolg van een zogenaamde 'referral bias') wordt gevonden dat meer dan de helft van de kinderen met een dwangstoornis een comorbide stoornis heeft Comorbiditeit is een vaak gehoord argument voor de noodzaak van een langere behandeling, meer gespecialiseerde behandelaars of voor een andere behandeling dan een geprotocolleerde cgt. Conelea en haar collega's en ook Wolters en collega's lieten zien dat comorbiditeit geen belemmering is om een dwangstoornis gericht met cgt te behandelen Dit wordt comorbiditeit genoemd. Problemen die vaker voorkomen naast OCD zijn angststoornis, AD (H)D, ODD, tics, Tourette syndroom, spraaktaalontwikkelingsachterstand, autismespectrumstoornis, depressie, eetstoornis en bedplassen. Bijna 95% van de kinderen met OCD heeft last van een van deze vormen van comorbiditeit In de psychologie wordt het tegelijkertijd voorkomen van 2 of meer stoornissen of aandoeningen ook wel 'comorbiditeit' genoemd. Comorbiditeit wordt soms overschat, maar vaker nog gemist in het diagnostische proces en de verdere behandeling. Het beïnvloedt het behandelproces en speelt soms een rol als in stand houdende factor van de eetstoornis Een obsessieve-compulsieve stoornis (OCS), oftewel een dwangstoornis, wordt gekenmerkt door obsessionele gedachten (dwanggedachten) of com-pulsieve gedragingen (dwanghandelingen). Dwanggedachten kunnen om-schreven worden als steeds terugkerende gedachten, ideeën, impulsen o

Hij werd bij De Hondsberg aangemeld i.v.m. een toename van gedragsproblemen, irreële overtuigingen en dwangmatig gedrag. Zijn dwangmatigheden bestonden uit smetvrees, controleren van deuren en op voorwerpen tikken. Daarnaast waren er ook momenten van paranoïde overtuigingen, zoals een vergiftigingswaan - De obsessieve-compulsieve stoornis of dwangstoornis is een complexe psychiatrische stoornis, gekenmerkt door dwanggedachten en/of -handelingen. - De dwangstoornis komt relatief frequent voor. De patiënten lijden sterk onder de aandoening, maar schamen zich ook voor hun klachten, waardoor er een lange periode bestaat tussen ontstaan van symptomen en behandeling Dwangstoornissen komen bij kinderen en jeugdigen niet zo vaak voor. Uit een Engels onderzoek komt naar voren dat een dwangstoornis bij jonge kinderen van 5 tot 7 jaar het minst vaak voorkomt, namelijk 1 op de 4000 kinderen. Bij jeugdigen in de leeftijd van 13 tot 15 jaar komt een dwangstoornis duidelijk vaker voor, namelijk bij 1 op de 170 Iemand met een dissociatieve stoornis heeft als kind (voor het 8ste levensjaar) langdurig extreme onveiligheid meegemaakt. Bijvoorbeeld mishandeling, seksueel misbruik of emotionele verwaarlozing. Als overlevingsstrategie heeft deze persoon zich onthecht (=niet meer verbonden, gedissocieerd) met de omgeving en zichzelf Comorbiditeit met obsessief-compulsieve dwangstoornis? Soms komt een obsessief-compulsieve dwangstoornis ook voor met andere mentale en lichamelijke ziektes. Voorbeelden van stoornissen die samen met een obsessief-compulsieve dwangstoornis kunnen voorkomen zijn de volgende: Depressie; Middelenmisbruik; Eetstoornis; Epilepsi

De tic-gerelateerde variant komt bij ruim 30% van de patiënten voor en kent een ander beloop, presentatie en comorbiditeit. DSM-5 criteria obsessieve-compulsieve stoornis (dwangstoornis) 292.89. A. Aanwezigheid van obsessies (dwanggedachten), compulsies (dwanghandelingen) of beide: Obsessies worden gedefinieerd door (1) en (2) Een dwangstoornis wordt ook wel OCD (obsessieve compulsieve stoornis) genoemd. Er is sprake van een dwangstoornis als je langer dan een uur per dag dwangmatige gedachten (obsessies) hebt en/of dwangmatige handelingen (compulsies) uitvoert. De dwanggedachten geven jou een gevoel van angst en onrust Comorbiditeit Ongeveer 30% van de kinderen heeft ook een ticstoornis. Aan autisme verwante stoornissen (ASS) komen comorbide ook voor. In de meeste gevallen blijft dit echter beperkt tot enkele ken­ merken ervan. Kinderen met een dwangstoornis zijn vaak depressief. Comorbiditeit met deze stoornissen is geen argument voor een andere behandeling dan CGt

stoornis (QCS) of dwangstoornis bij kinderen en adolescenten besproken. Hier­ bij komen het klinisch beeld, de leeftijd waarop de klachten beginnen, comorbi­ diteit, differentiële diagnose en gegevens over de prevalentie aan de orde. 1\vee typische kenmerken van een dwangstoornis op jeugdige leeftijd, namelijk he Eetstoornis en een Obsessief Compulsieve Stoornis (OCD) Mensen met een eetstoornis kunnen soms last hebben van meerdere stoornissen en aandoeningen. In de psychologie wordt hiervoor de term 'comorbiditeit' gebruikt. Dit houdt in dat je twee of meerdere stoornissen of aandoeningen tegelijkertijd hebt

Dwangstoornis (obsessief compulsieve stoornis) exposure in vivo met responspreventie: het blootstellen aan een hiërarchie van vermeden situaties en handelingen gecombineerd met het stapsgewijs nalaten van de dwangrituelen cognitieve therapie: cognitieve herstructurering gericht op de automatische cognities bij de rituelen en de dwanggedachten Voor mijn diagnose in het autismespectrum, had ik de diagnose dwangmatige of obsessieve compulsieve persoonlijkheidsstoornis (OCPS) en dwangstoornis (OCS). De meningen van hulpverleners zijn verdeeld over of ik nu naast autisme ook nog een persoonlijkheids- en of dwangstoornis heb. Kenmerken van autisme, zoals stereotiep gedrag, routines, rituelen en beperkte interesses, kunnen immers lijken.

Dwang (OCS) bij kinderen en adolescenten - Kenniscentrum

Daarnaast lijdt een derde van de mensen met deze eetstoornis aan sociale angsten en heeft een derde last van dwanggedachten en dwanghandelingen. Het is belangrijk de ernst van de eventuele comorbide psychische stoornis vast te stellen en te relateren aan het ontstaan of voortbestaan van de eetstoornis (Trimbos, 2006b) Er bestaat een hoge comorbiditeit van borderline persoonlijkheidsstoornis met middelengebruik. Dullit e.a. vonden in 1990 dat 67% van de psychiatrische problemen deze comorbide problematiek had. In een studie van 1995 vonden Miller, Belkins en Gibbons dat 25% van de psychiatrische patiënten borderlineproblemen en verslavingsproblemen had

Hulp bij comorbiditeit. De juiste hulp en behandeling maakt het verschil. Deze is afhankelijk van de stoornis die op de voorgrond staat. Deze moet als eerste behandeld worden. De andere moet ondertussen goed worden begeleid. Met een dubbele diagnose word je nog te vaak doorverwezen. Daarom moeten verschillende hulpverleners zo goed mogelijk samenwerken Gastblogs voor Stichting Dwangstoornis. 18/08/2019 — 0 Reacties. Co-morbiditeit. Gastblogs voor Orange Monday Foundation. 13/08/2019 — 0 Reacties. Co-morbiditeit. Misofonie en misokinesie. 30/06/2018 — 8 Reacties. Co-morbiditeit. Autisme en een persoonlijkheidsstoornis. 09/06/2018 — 8 Reacties. Co-morbiditeit. Overeenkomsten en. Comorbiditeit of autisme met angst en dwang Vroeger werd gedacht dat mensen met autisme geen last van OCS konden hebben, omdat er aan hun dwanghandelingen iets anders ten grondslag lag, namelijk de behoefte om orde te scheppen in de chaos of zichzelf gewoon even terug te trekken in hun eigen, plezierige wereldje Iemand met een dwangstoornis daarentegen gaat juist gebukt onder zijn dwang. Hij vindt het onzin, wil het helemaal niet doen, maar moet het van zichzelf omdat anders zijn vriendin doodgaat. Of hij krijgt kanker als hij niet drie keer in zijn vinger bijt. Comorbiditeit of autisme met angst en dwang

Een dwangstoornis is moeilijker te behandelen wanneer de klachten al meer dan twintig jaar bestaan of de IDB-score minimaal 100 is. Ambulante combinatietherapie, dat wil zeggen blootstelling en responspreventie als eerste deel en farmacotherapie met een (s)sri als tweede deel, indien nog noodzakelijk, bleek eerder min of meer succesvol te zijn bij bijna 70% (n = 30) Dwangstoornis. Een dwangstoornis, ook wel obsessief-compulsieve stoornis genoemd, kenmerkt zich door steeds terugkerende dwanggedachten en/of dwanghandelingen. Via gedachten en handelingen wil je voorkomen dat daar waar je bang voor bent gebeurt. Een bekend voorbeeld van een dwangstoornis is smetvrees. Sociale fobi Comorbiditeit is een vaak gehoord argument voor de noodzaak van een langere behandeling, meer gespecialiseerde behandelaars of voor een andere behandeling dan een geprotocolleerde CGT. Conelea en haar collega's en ook Wolters en collega's lieten zien dat comorbiditeit geen belemmering is om een dwangstoornis gericht met CGT te behandelen

Focussen op dwangstoornis als hoofdklacht of tegelijk

 1. Een dwangstoornis wordt ook een obsessieve-compulsieve stoornis genoemd. Je hebt last van gedachten die je moet denken en handelingen die je moet doen. Dat kost je zoveel tijd en energie dat je er last van krijgt. Tegelijkertijd kun je het niet loslaten
 2. Mensen met een dwangstoornis hebben .7 Dysmorfofobie 1.5.8 Ticstoornis 1.5.9 Obsessieve-compulsieve persoonlijkheid 1.5.10 Organische stoornis 1.6 Comorbiditeit 1.7.
 3. Dwangstoornis en een dwangmatig karakter U kent ze wel, die mensen met een dwangmatig karakter. Ze zijn enorm precies in hun werk en stellen hoge prijs op netheid, orde en regelmaat. Comorbiditeit Een patiënt kan aan twee of meer verschillende ziektes tegelijk lijden
 4. Dwangstoornis ( obsessieve-compulsieve stoornis = OCD ): • comorbiditeit: OCD gaat, vooral bij kinderen en adolescenten, vaak gepaard met depressie, waarschijnlijk omdat deze OCD-patiënten een verhoogd verantwoordelijkheidsgevoel hebben en zichzelf dus de schuld geven van de obsessie
 5. Obsessieve-compulsieve stoornis feiten - Comorbiditeit. Met comorbiditeit wordt het onderlinge verband tussen twee (psychische) stoornissen bedoeld. Bijvoorbeeld: de comorbiditeit tussen obesitas en diabetes is erg hoog, omdat mensen met obesitas een verhoogde kans hebben op diabetes
 6. ste 1 uur per dag) of in ernstige mate de normale routine van het dagelijks bestaan, het beroepsmatig functioneren, sociale activiteiten of relaties verstoren

Kinderneurologie.e

Comorbiditeit. Uit onderzoek blijkt dat het aandachtstekort bij ADHD de belangrijkste voorspeller is van de ernst van de rommel die verzameld wordt, van de moeite met weggooien en de mate van verzamelgedrag. Tevens bleek dat dat ten minste 20% van de mensen met verzameldwang ADHD heeft Een dwangstoornis is moeilijker te behandelen wanneer de klachten al meer dan twintig jaar intensieve (dag)klinische gedragstherapie voor de overblijvende groep, die vaak ook lijdt aan allerlei complicerende comorbiditeit. Bij 75% bleek de verbetering ten minste 30% te bedragen en bij ruim 40% verminderden de klachten met minimaal 50%.

Dwangstoornis (obsessief-compulsieve stoornis) Centraal hierbij staan steeds terugkerende gedachten en/of handelingen. Deze leveren veel spanning op. Separatieangststoornis. Een separatiestoornis komt veelal voor bij kinderen. Het is een angst om gescheiden te worden van huis of van diegene waaraan het kind gehecht is (vaak een vader of moeder) Het Expertisecentrum Dwang, Angst en Tics behandelt kinderen, jongeren en jongvolwassenen met ernstige angsten, dwanggedachten, dwanghandelingen, selectief mutisme (niet durven praten in bepaalde situaties), vocale en motorische tics en misofonie (last van geluiden)

Ik had last van een dwangstoornis. Alles 3 keer moeten doen. De therapie sloot voor mij perfect aan, ik stond er ook voor open. Nu 4 maanden later is mijn dwangstoornis weg. Ik heb de Focus behandeling gehad. Het kost wel heel veel energie en doorzettingsvermogen. Maar mede met behulp van de medewerkers daar is het gelukt. Ik raad het iedereen aan Ticstoornis / Gilles de la Tourette. Mensen met tics maken onwillekeurige, onverwachte, terugkerende bewegingen en/of geluiden. Er zijn motorische tics, vocale tics en dwangmatige tics. Mannen blijken vaker deze afwijking te hebben dan vrouwen. Vaak begint een tic in de jeugdjaren Voor mijn diagnose in het autismespectrum, had ik de diagnose dwangmatige of obsessieve compulsieve persoonlijkheidsstoornis (OCPS) en dwangstoornis (OCS). De meningen van hulpverleners zijn verdeeld over of ik nu naast autisme ook nog een persoonlijkheids- en of dwangstoornis heb. Kenmerken van autisme, zoals stereotiep gedrag, routines, rituelen en beperkte interesses, kunnen immers lijken. Complexe comorbiditeit De meeste mensen hebben naast hun angst- of dwangstoornis ook andere klachten en problemen, zoals een depressie of persoonlijkheidsproblematiek. Dit is geen bezwaar voor deelname aan de intensieve groepsbehandeling voor angst en dwang. Als de bijkomende problemen echter complex zijn, meer voorop staan o

OCD, obsessieve compulsieve stoornis. OCD is een obsessieve compulsieve stoornis die bij volwassenen en kinderen voor kan komen. Kenmerken zijn dwanggedachten of dwanghandelingen, of een combinatie van beide. Vaak kost deze stoornis erg veel tijd, vanwege de vele herhalingen en controles die moeten worden uitgevoerd Comorbiditeit Angststoornissen gaan vaak samen met andere psychische problematiek. De meest voorkomende is de samenhang met depressie, waarop met name jeugdigen met een gegeneraliseerde angststoornis hoog scoren (Whiteside & Ollendick, 2009), disruptieve gedragsproblemen (Costello et al., 2011) en problematisch middelengebruik (Fonseca & Perrin, 2011) secundaire depressie comorbiditeit met paniek- stoornis en dwangstoornis Ormel e.a. (1993) huisarts- 3,5 jaar Bedford 20 PSE 20% 21% 12% comorbiditeit patiënten College- non- non- met criteria remissie remissie angststoornissen Scott e.a. (1992) klinisch 2 jaar RDC-criteria 55 HRD Een obsessieve compulsieve stoornis, ofwel dwangstoornis, is de drang om steeds bepaalde handelingen en gedachten te herhalen. Bij obsessies (dwanggedachten) dringen vaak negatieve gedachten op. Inhoudelijk hebben de dwanggedachten vaak betrekking op besmetting met ziekte of vuil, fouten maken met rampzalige gevolgen, eigen agressief gedrag, ongewenste seksuele gedachten en godslaster

Comorbiditeit: een eetstoornis komt nooit alleen - De

 1. Een obsessieve-compulsieve stoornis (OCS, Engels: obsessive-compulsive disorder), ook vaak obsessief-compulsieve stoornis of dwangstoornis genoemd, is een psychische aandoening die in het DSM-IV is gecategoriseerd als angststoornis.De oude naam van de aandoening is dwangneurose.In DSM-5 wordt de stoornis echter ingedeeld in een apart hoofdstuk over obsessieve-compulsieve en verwante stoornissen
 2. Bij een dwangstoornis heb je last van dwanggedachten en dwanghandelingen. Dit heet een Obsessieve-Compulsieve Stoornis (OCS). Dwanggedachten, ook wel obsessies genoemd, kunnen heel verschillend zijn. Een voorbeeld van een dwanggedachte is dat je de steeds terugkerende gedachte hebt dat je moeder een ongeluk krijgt
 3. Comorbiditeit. Door het aspecifieke karakter van veel van de klachten is psychische comorbiditeit niet altijd makkelijk herkenbaar. Van de volwassenen met depressie lijden er zes op de tien ook aan een andere psychische stoornis. Vooral de combinatie met angststoornissen en verslaving komt veel voor. 22. Uiteenlopende presentatie van klachte
 4. imale) prikkel ontstaat een ongewoon heftige en/of langdurige oninvoelbare angst, die niet past bij de situatie.. Angststoornis: stoornis met abnormale angst en aanhoudend subjectief.
 5. Cognitieve (gedrags)therapie wordt individueel of in groepen uitgevoerd. Individuele en groepsbehandeling zijn vaak even effectief, zij het dat individuele CGT soms beter werkt, vooral als het gaat om kinderen met forse sociale angstklachten. De duur van de behandeling bedraagt gemiddeld 12-16 sessies
 6. Comorbiditeit met tics komt veel voor; Pervalentie 1- 2%; 50 tot 80 procent van de volwassen start het in hun jeugd; Start dwangstoornis: puberteit; Ook op jonge leeftijd; Verklaringen, psychologisch: er is niet veel bewezen verklaringen hiervoor wel dat het erfelijk is en het komt dus door aanleg en niet door de omgevin
 7. als dwangstoornis, wordt gekenmerkt door obsessies ofwel dwanggedachten, en compulsies ofwel dwanghandelingen. variant heeft een hogere comorbiditeit met onder meer ticgerelateerde symptomen, een grotere prevalentie bij jongens dan bij meisjes, een hogere genetische predispo

Onderbouwing. Depressie gaat bij kinderen en jongeren erg vaak samen met andere psychiatrische stoornissen. Sommige clinici en onderzoekers vragen zich daarom ook af of het concept depressie wel het juiste type diagnose is bij deze groep (Angold, Costello, & Erkanli, 1999). Als er sprake is van comorbiditeit, is de duur van de depressie vaak. MULTIDISCIPLINAIRE RICHTLIJN ANGSTSTOORNISSEN (3E REVISIE, 2013) Versie 1.0 Datum Goedkeuring 01-08-2013 Verantwoording Trimbos-instituu Het nieuwste nummer. 17 december 2020. In het laatste nummer van Gedragstherapie van 2020 neemt hoofdredacteur Paul Boelen afscheid van het tijdschrift. Hij doet dit met een goedgevuld nummer. Zijn opvolger is Elske Salemink. In dit nummer een drietal artikelen. Het eerste handelt over de behandeling van autisme met comorbiditeit, het tweede. Tussen patiënten met een dwangstoornis bestaan grote verschillen, niet alleen in ernst, maar ook in symptomatologie, mate van egodystoniteit, het hebben van obsessies en comorbiditeit. Er is echter nog nooit een groep pa­ tiënten geïdentificeerd waarvoor andere behandelprincipes dan de huidige geïndiceerd zouden zijn Als je een dwangstoornis hebt, heb je last van steeds terugkerende dwanggedachten en/of dwanghandelingen. Deze twee angststoornissen hebben ieder een eigen pagina: posttraumatische stress-stoornis en dwangstoornis. Zo herken je een angststoornis

Dwangstoornis: iemand met een dwangstoornis heeft last van dwanggedachten en herhaalt bepaalde handelingen steeds opnieuw. Een bekend voorbeeld van een dwangstoornis is smetvrees. Hypochondrie: hypochondrie wordt ook wel ziekteangst, ziektevrees of ziektefobie genoemd Veelal ligt comorbiditeit hieraan ten grondslag. Volg de plenaire sessies met onder anderen Menno Oosterhof over leven met een dwangstoornis, dr. Bibi Huskens over een autisme spectrum stoornis in combinatie met een eetstoornis, en Marieke ten Napel over trauma

 1. Diagnostiek en behandeling van dwang, preoccupaties en rituelen bij autisme. De preoccupaties, rituelen en het rigide gedrag die bij autisme horen, lijken vaak op de symptomen van een obsessieve-compulsieve stoornis. Deze cursus geeft je meer inzicht in de verschillen tussen beide en leert je hoe je patiënten met deze combinatie beter kunt.
 2. Angststoornissen en depressie. In de DSM 5 worden een aantal verschillende angststoornissen onderscheiden. Onder andere: sociale fobie, selectief mutisme, gegeneraliseerde angststoornis, specifieke fobie, separatieangststoornis, paniekstoornis, obsessief compulsieve stoornis en post traumatische stress stoornis
 3. deren van de dwanghandelingen en dwanggedachten. Dit gebeurt door het doen van oefeningen. Ook word je geleerd je eigen bezorgde, angstige gedachten te onderzoeken en bij te stellen. Het is ook mogelijk om met behulp van.
 4. - Comorbiditeit: depressie, OCS, psychose, angststoornis, ADHD, autismespectrumstoornis, verslaving aan alcohol en drugs - Vóórkomen: 3-5% van de bevolking - Discussie: wel dwangstoornis? Want gedrag is egosyntoon. Verklaring voor deze andere dwangstoornissen • Excoriatiestoornis, trichotillomanie, morfodysfore stoornis:.
 5. Angst- en paniekklachten behandeld met emdr en eft. Korte effectieve trajecten, geen wachtlijst. Verwijzing huisarts niet nodig, vergoeding uit aanvullende pakket

Conferentie NedKAD / OCDnet 9 oktober 2020 Transdiagnostisch behandelen / De dwangstoornis uitgelicht Dit jaar lag de focus op transdiagnostisch behandelen én op dwangstoornissen. Bij de dag waren slechts een handvol mensen aanwezig, voornamelijk de sprekers. Alle andere deelnemers volgden de lezingen en workshops online. Sinds enige tijd is er bij NedKAD een OCD-werkgroep actief. [ Om hier een indruk van te krijgen Dergelijke comorbiditeit, voor zover bekend bij aan- wordt niet alleen gekeken naar de kenmerken (ernst en vang, zou bij het Riagg-onderzoek op voorhand tot uit- duur) van de dwangstoornis bij opname, maar ook naar sluiting hebben geleid. de therapeutische voorgeschiedenis en naar de aanwezig- Zoals te verwachten is, komt comorbiditeit met heid van ernstige. Autisme en een dwangstoornis. 22/10/2017 — 19 Reacties. Co-morbiditeit. Een wijze les, column voor GGz Totaal. 08/09/2016 — 2 Reacties. Co-morbiditeit. Smetvrees of toch niet? 21/11/2015 — 7 Reacties. Co-morbiditeit. Zo moe. 28/10/2015 — 2 Reactie

Dwangstoornis en licht verstandelijke beperking - OCDnet

Een patiënt die je bijblijft, die impact heeft. Een patiënt met Gilles de la Tourette is niet per definitie het meest gebaat bij een neurologische behandeling.Grote kans dat er ook andere problemen in het spel zijn en dat het de voorkeur heeft hierop het accent te laten leggen, door een psycholoog of psychiater. Dr Bij vrouwen komt een angststoornis vaker voor dan bij mannen; 23,4% van de vrouwen heeft ooit in het leven last gehad van een angststoornis, dit percentage is bij mannen 15,9%. Sociale fobie (9,3%) en specifieke fobie (7,9%) komen het meeste voor, gevolgd door de gegeneraliseerde angststoornis (4,5%) en paniekstoornis (3,8%) casus angststoornissen mentale status onderzoek als iemand psychopathologische verschijnselen vertoont, zoals in casus beschreven, dan worden deze inde statu De literatuurstudie van deze paper omschrijft voornamelijk de betekenis van een dwangstoornis en de mogelijke behandelvormen. Er is immers een grote variatie in problematieken die voorkomen binnen het gezin. Vandaar wordt er onderzoek verricht naar hoe de gezinsleden het gezinslid met OCS kunnen ondersteunen en hoe ze met hen kunnen omgaan Autisme in combinatie met . Mensen met autisme hebben vaak nog één of meerdere andere diagnoses. Dit wordt door hulpverleners vaak 'comorbiditeit' of 'bijkomende diagnose' genoemd. De combinatie van autisme en psychiatrische of lichamelijke klachten vraagt vaak om specifieke diagnostiek en behandeling. Kennis van autisme bij de.

Obsessieve-compulsieve stoornis Nederlands Tijdschrift

De paniek volgt op lichamelijke verschijnselen als ademnood, hartkloppingen, pijn op de borst, misselijkheid, duizeligheid en hevige transpiratie. Deze verschijnselen zijn ongevaarlijk en vaak het gevolg van te veel oppervlakkig in- en uitademen, maar worden door de patiënt verkeerd geïnterpreteerd: vaak denkt hij een hartaanval door te maken De dwangstoornis bij kinderen en adolescenten e. de haan, c. huyser, f. boer achtergrond De dwangstoornis of obsessieve compulsieve stoornis komt bij kinderen en adolescenten relatief weinig voor. De stoornis kan echter zeer invaliderend zijn, met invloed op alle gebieden van het functioneren en op het gezinsleven Mensen met een dwangstoornis hebben last van steeds terugkerende dwanggedachten of -handelingen. Van de dwanggedachten (obsessies) is smetvrees de meest voorkomende. Controleren is de meest. 1 in gesprek over: Dwangstoornis. 2 Colofon Auteurs: A.J.L.M. van Balkom I.M. van Vliet Redactie: E. van Meekeren (voorzitter) M.A.V. van Verschuer E.A.M. Knoppert-van der Klein A.W.M.M. Stevens Met dank aan de Angst, Dwang en Fobiestichting voor de waardevolle bijdrage aan de tekst van deze folder vanuit patiëntenperspectief

Drang- en dwangstoornis. Drang-en dwangstoornis (in de medische wereld OCD of Obsessive Compulsive Disorder genoemd), is een stoornis die ook samen met de ADHD voor kan komen. De dwangverschijnselen zijn bijvoorbeeld wasdwang, of controle op het dicht zijn van een deur, of lopen op bepaalde stoeptegels en dergelijke Ook kan door comorbiditeit met depressie en middelenafhankelijkheid het zicht op angststoornissen bemoeilijkt worden. (OCS; dwangstoornis) betreft angst en spanning veroorzakende recidiverende en persisterende ongewenste gedachten, impulsen of voorstellingen (obsessies) en/of angst reducerende gedachten of handelingen (compulsies) De dwangstoornis komt het minst voor: de jaarprevalentie is 0,5%, de lifetimeprevalentie 0,9%. Comorbiditeit van de verschillende stoornissen komt veel voor. Ook kan de ene angststoornis in de loop van de tijd in een andere angststoornis overgaan

Dwang bij kinderen en jongeren - Kenniscentrum Kinder- en

Dissociatieve stoornis Naasten in krach

Samenvatting Voor de behandeling van angststoornissen bestaan effectieve behandelmethoden, maar deze werken niet bij iedereen. Een aanzienlijke groep patiënten houdt klachten. In dit artikel wordt besproken dat 'gevolgschade' en kwetsbaarheid mogelijk kenmerkend zijn voor deze groep. Om de problemen te analyseren, presenteren we een model waari Er is pas sprake van een dwangstoornis wanneer iemand meer dan een uur per dag kwijt is aan dwanggedrag. Het aantal mensen dat in Nederland leidt aan een dwangstoornis wordt geschat op 2%. Dwang kan je onderverdelen in tweeën: dwanggedachten (obsessies) en dwanghandelingen (compulsies). Je kan enkel last hebben van dwanggedachten, je kan ook. Differentiaal diagnostiek. Autisme is aangeboren, maar kan bijna onzichtbaar zijn vanwege het jarenlang trainen van sociaal gedrag; het inlevingsvermogen kan intact lijken omdat het op een bijzondere manier aangeleerd is. De eventuele overgebleven klachten, zoals somberheid/depressie, (sociale-) angst, dwangmatig handelen of het maken van een. Posttraumatische stress-stoornis (PTSS) Een posttraumatische stress-stoornis (PTSS) is een lange, heftige stressreactie op een schokkende gebeurtenis: een trauma. Je krijgt last van constante stress, voelt je extra waakzaam en je krijgt allerlei lichamelijke klachten. Je voelt je snel bedreigd en trekt je terug

Bij het Autisme Expertisecentrum worden, op basis van wetenschappelijk onderzoek en klinische ervaringen, verschillende whitepapers gepubliceerd. Deze whitepapers gaan in op differentiaaldiagnostiek (ASS óf een andere diagnose) en comorbiditeit (ASS én een andere diagnose) bij mensen met (mogelijk) ASS. Onze doelen zijn: Informatie te bieden. De persoonlijkheidsstoornis komt in vele soorten, maten en intensiteiten voor. Op basis van de diagnostiek worden mensen met persoonlijkheidsstoornissen onderverdeeld in vier groepen: cluster A, cluster B, cluster C en NAO (Niet Anderszins Omschreven). De onderverdeling is lastig, er is veel overlap. Cluster A, B, C en NAO Cluster A Mensen gedragen zich vaak op... Lees verder..

Obsessief-compulsieve dwangstoornis? Mijn Kwartie

Comorbiditeit werd gecategoriseerd als 'overeenkomend' met diabetes qua etiologie en risicofactoren of daarmee 'niet-overeenkomend'. 89 Op het moment van diagnose had 84,6% van de patiënten 1 of meer chronische comorbiditeiten; 70,6% had 1 of meer 'niet-overeenkomende' comorbiditeit Comorbiditeit (depressie, borderline) Vreetbuien met compensatie. Binge eating disorder. Vreetbuien zonder compensatie. Insomnie: slapeloosheid. Psychisch. Somatisch. DWANGSTOORNIS: OCS of OCD. Last van obsessies (dwanggedachten en compulsies (dwanghandelingen) Wasdrang, controleren, tellen, (min. een uur per dag

OCS - DSM-5 criteria Hulpgid

Comorbiditeit. Mensen met schizofrenie hebben vaak ook last van andere stoornissen, zoals depressie en angststoornissen. Meerdere stoornissen die naast elkaar bestaan wordt ook wel co-morbiditeit genoemd. In bijna de helft van de gevallen is er ook sprake van middelenmisbruik of verslaving Dwangstoornis Persoonlijkheidsstoornis Schizofrenie Onthoudingssyndroom Onttrekkingsdelier Hallucinose Angststoornis Cebellumatrofie Cerebellaire ataxie Amnesie en een comorbiditeit met middelengebruik van respectievelijk 43 % en 14 % • Behandeling van de comorbide stoornissen: zo vroeg mogelijk 6 Blijf op de hoogte van alle nieuws op NedKAD.nl door u hieronder aan te melden voor onze nieuwsbrief

-Door Diederik de Rooy, psychiater LUMC- Het onderwijsblok Vraagstukken Psychisch Functioneren voor tweedejaars geneeskundestudenten in Leiden is in volle gang. In een serie blogs legt psychiater en blokcoördinator Diederik de Rooy onderwerpen uit het blok verder uit. Afweermechanismen en persoonlijkheidsstoornissen Weet je nog dat het aan het begin van het blok over afweermechanismen ging 4 Psychiatrische comorbiditeit in een klinische populatie van adolescenten met een autismespectrumstoornis Drs. A . van der Sijde, kinder - en jeugdpsychiater, werkzaam bi Dit welbekende handboek biedt een brede en geïntegreerde kijk op (complexe) persoonlijkheidspathologie en -problematiek en gaat uitvoerig in op diagnostiek en behandeling ervan. Deze geheel herziene derde druk is aangepast aan de nieuwste ontwikkelingen en aan de DSM-5. Er is een hoofdstuk toegevoegd over het in de DSM-5 sectie III opgenomen alternatieve model voor het diagnosticeren van. Comorbiditeit bemoeilijkt het diagnosticeren, maar zeker ook het behandelen van een persoon met OCS. Uit onderzoek blijkt dat een OCS een grote comorbiditeit heeft met depressie, sociale fobie en alcoholverslaving (Douglass, Moffitt, Dar, McGee & Silva, 1995), evenals met Gilles de la Tourette (Do Rosario-Campos et al. 1 4 Psychiatrische comorbiditeit in een klinische populatie van adolescenten met een autismespectrumstoornis Drs. A. van der Sijde, kinder - en jeugdpsychiater, werkzaam bij De Steiger, behandel - en expertisecentrum voor autisme, onderdeel van De Grote Rivieren, organisatie voor geestelijke gezondheidszorg Zuidwest-Nederland Amazone WG Dordrecht Telefoon: Fax: Website

457.800 mensen onder behandeling bij de huisarts voor angststoornis. In 2019 waren er naar schatting 457.800 mensen die onder behandeling waren bij de huisarts voor een angststoornis: 151.600 mannen en 306.200 vrouwen. Angststoornissen komen in bijna elke leeftijdscategorie vaker voor bij vrouwen dan bij mannen. Lees meer Wat is een angststoornis. Bij een angststoornis is er sprake van angst zonder dat er echt gevaar dreigt. U kunt last hebben van hartkloppingen, transpireren, misselijkheid of een benauwd gevoel. Ook kunt u veel piekeren of slaapproblemen, concentratie- of geheugenproblemen ervaren. Het kan ook zijn dat u zich voortdurend gespannen voelt Comorbiditeit en lichamelijke klachten De comorbiditeit van depressie met angststoornissen is groot, zelfs meer regel dan uitzondering. In dat geval pro-beert men te bepalen welke stoornis primair is, bijvoorbeeld op grond van het beloop. Een depressie secundair aan een sociale angststoornis is echter nog steeds een depressie, e dwangstoornis > eetstoornis en borderline Dit is een verzameling die ik sinds 2008 zeer vaak ben tegenge-komen. Zo ontstaat regelmatig comorbiditeit: meerdere diagnoses en meerdere losstaande behandelingen. Het probleem is vaak dat een instelling niet over de exper-tise beschikt voor alle diagnoses. Dus voor een angst Angst en stemming. Wanneer jouw angsten of je sombere gevoelens jouw dagelijks leven zo beïnvloeden dat je niet meer naar buiten durft of nergens meer zin in hebt, dan lijd je mogelijk aan een angststoornis of depressie. Het lukt je zelf niet meer om die paniek of zwaarmoedige stemming te verminderen, waardoor je je steeds negatiever gaat voelen

Obsessieve-compulsieve stoornis | Nederlands Tijdschrift voor GeneeskundeComorbiditeit: een eetstoornis komt nooit alleen - De psychologie vanPPT - Cluster 4 gerelateerde problemen PowerPoint Presentation, free download - ID:968790Pots: over medicatie, cgt en comorbiditeit | SpringerLinkKinderneurologie

Psychotherapie is de algemene term voor verschillende vormen van gespecialiseerde behandelmethoden voor complexe psychische problemen. Het doel van de behandeling is om klachten te verminderen en het psychische functioneren te verbeteren. De duur van een psychotherapie kan variëren van enkele weken tot maanden of enkele jaren Comorbiditeit •Eetstoornis NAO •Eetbuienstoornis •Comorbiditeit •Depressie •Angst •ADHD •Autisme •Dwang •Verslavingsproblematiek •Persoonlijkheidsstoornissen 39. Title: PowerPoint-presentatie Author: Margriet van Leeuwen Created Date Cahier 12 - Participeren met een Autisme Spectrum Stoornis Bijlage 2 Tabellen met resultate 6.6.2 Differentiaaldiagnose, comorbiditeit en beloop 147 6.7 Epidemiologie 148 Hoofdstuk 7 dWangstooRnIssen 151 7.1 Obsessief-compulsieve stoornis 151 7.1.1 Kenmerken en diagnostische criteria 152 7.1.2 Heeft een patiënt met dwangstoornis ziekte-inzicht ? 157 7.1.3 Differentiaaldiagnose 158 7.1.4 Comorbiditeit 161 7.2 Morfodysfore stoornis 16 Cookies op onze website. We gebruiken functionele cookies om de site te laten werken en analytische cookies om de site te verbeteren. Daarnaast gebruiken we social media cookies, uitsluitend om content van YouTube te kunnen tonen